Histologia III

Description

Test zawierający zebrane pytania na trzecie kolokwium z histologii. Zakres materiału: układ pokarmowy, układ oddechowy, układ moczowy.
Oliwier Leśniak
Quiz by Oliwier Leśniak, updated more than 1 year ago
Oliwier Leśniak
Created by Oliwier Leśniak about 6 years ago
288
1

Resource summary

Question 1

Question
Plamka gęsta występuje w:
Answer
 • kanaliku proksymalnym
 • części szerokiej pętli nefronu
 • kanaliku dystalnym

Question 2

Question
Trzustka okryta jest z zewnątrz:
Answer
 • torebką włóknistą
 • nabłonkiem jednowarstwowym płaskim
 • torebką tłuszczową

Question 3

Question
Gruczoły ślinowe to gruczoły:
Answer
 • egzokrynowe, złożone, merokrynowe
 • pęcherzykowe lub cewkowe, holokrynowe
 • egzokrynowe, pojedyncze, cewkowe

Question 4

Question
Naczynia krwionośne nie występują:
Answer
 • zębinie i cemencie
 • szkliwie i miazdze zęba
 • cemencie i ozębnej

Question 5

Question
Acydogen, z którego powstaje kwas solny, jest produkowany w gruczołach właściwych żołądka przez komórki:
Answer
 • właściwe
 • okładzinowe
 • dodatkowe

Question 6

Question
Żyła śródzrazikowa wątroby to naczynie włosowate typu:
Answer
 • ciągłego
 • okienkowatego
 • zatokowego

Question 7

Question
Gruczoły odźwiernikowe należą do gruczołów:
Answer
 • cewkowych pojedynczych
 • cewkowych rozgałęzionych
 • cewkowo-pęcherzykowych rozgałęzionych

Question 8

Question
Rdzeń nerki jest unaczyniany przez:
Answer
 • naczynie odprowadzające kłębka nerkowego, tętniczkę prostą prawdziwą i rzekomą
 • naczynie doprowadzające kłębka nerkowego, tętniczkę prostą prawdziwą i rzekomą
 • tylko tętniczkę prostą prawdziwą i rzekomą

Question 9

Question
Pronephros powstaje z:
Answer
 • nefrotomów odcinka szyjnego
 • nefrotomów odcinka piersiowego
 • nefrotomów odcinka lędźwiowego

Question 10

Question
Szkliwo:
Answer
 • posiada charakterystyczne kanaliki, do których wnikają wypustki odentoblastów
 • zbudowane jest głównie z hydroksyapatytu
 • przypomina budową tkankę kostną

Question 11

Question
Błona mięśniowa przełyku zbudowana jest z:
Answer
 • mięśni gładkich
 • mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych
 • mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych i mięśni gładkich

Question 12

Question
Największa ilość komórek kubkowych występuje w nabłonku błony śluzowej:
Answer
 • dwunastnicy
 • jelita krętego
 • okrężnicy

Question 13

Question
Na przejściu jelita prostego w odbyt w błonie śluzowej występują nabłonki:
Answer
 • jednowarstwowy płaski i wielorzędowy
 • jednowarstwowy cylindryczny i jednowarstwowy płaski
 • jednowarstwowy cylindryczny i wielowarstwowy płaski

Question 14

Question
Kanaliki żółciowe w zraziku wątrobowy:
Answer
 • biegną od obwodu zrazika do żyły centralnej
 • biegną od żyły centralnej na obwód
 • występują tylko na obwodzie zrazika tworząc charakterystyczną sieć

Question 15

Question
Zatoki okołoodbytnicze wysłane są nabłonkiem:
Answer
 • jednowarstwowym cylindrycznym
 • jednowarstwowym wielorzędowym
 • wielowarstwowym płaskim
 • zarówno jednowarstwowym cylindrycznym jak i wielowarstwowym płaskim

Question 16

Question
Pierścienie chrzęstne tchawicy ptaków:
Answer
 • mają budowę zamkniętą
 • mają budowę otwartą
 • są zastąpione tkanką łączną włóknistą zbitą

Question 17

Question
Zespół pęcherzyków płucnych, lejków i przewodów pęcherzykowych nazywamy:
Answer
 • gronkiem płucnym
 • woreczkiem pęcherzykowym
 • drzewem pęcherzykowym

Question 18

Question
U świni występuje nerka:
Answer
 • gładka wielobrodawkowa
 • gładka jednobrodawkowa
 • pobruzdkowana wielobrodawkowa

Question 19

Question
Reninę wydzielają komórki:
Answer
 • plamki gęstej
 • ziarniste
 • śródmiąższowe

Question 20

Question
Kanaliki zbiorcze nerki są wysłane nabłonkiem:
Answer
 • jednowarstwowym sześciennym
 • jednowarstwowym cylindrycznym
 • jednowarstwowym przejściowym

Question 21

Question
Cewka moczowa męska jest wysłana głownie nabłonkiem:
Answer
 • jednowarstwowym przejściowym
 • jednowarstwowym cylindrycznym
 • jednowarstwowym wielorzędowym

Question 22

Question
Pneumocyty typu II:
Answer
 • biorą udział w wymianie gazowej
 • wytwarzają sufraktant
 • mają zdolność fagocytozy pyłów i drobnoustrojów

Question 23

Question
Margo plicatus stanowi granicę dwóch różnych nabłonków w żołądku:
Answer
 • psa i kota
 • konia i bydła
 • świni

Question 24

Question
Błona mięśniowa części gruczołowej żołądka ptaków pokryta jest:
Answer
 • nabłonkiem jednowarstwowym cylindrycznym
 • nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym
 • kutikulą

Question 25

Question
Pęcherzyk żółciowy:
Answer
 • u bydła wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym
 • w całości jest otoczony błoną surowiczą
 • nie występuje u mięsożernych

Question 26

Question
Mesonephros powstaje z:
Answer
 • nefrotomów odcinka szyjnego
 • nefrotomów odcinka piersiowego
 • nefrotomów odcinka lędźwiowego

Question 27

Question
(?) Podczas rozwoju nerki ostatecznej pęczek moczowodowy wytwarza:
Answer
 • ciałka nerkowe
 • pętle nefronu
 • miedniczki i kielichy nerkowe

Question 28

Question
Do gruczołów surowiczych należą:
Answer
 • gruczoły podniebienne
 • ślinianka przyuszna, gruczoły jężyka
 • gruczoł ślinowy podjęzykowy i podżuchwowy

Question 29

Question
Komórki główne gruczołów właściwych żołądka produkują:
Answer
 • podpuszczkę
 • trypsynę
 • kwas solny

Question 30

Question
Do gruczołów cewkowych pojedynczych zaliczamy gruczoły żołądka:
Answer
 • wpustowe
 • właściwe
 • wpustowe i odźwiernikowe

Question 31

Question
Błona mięśniowa przełyku zbudowana jest wyłącznie z mięśnie poprzecznie prążkowanych u:
Answer
 • psa i przeżuwaczy
 • świni
 • mięsożernych

Question 32

Question
Policzki wysłane są od strony jamy ustnej nabłonkiem:
Answer
 • jednowarstwowym płaskim
 • jednowarstwowym wielorzędowym
 • wielowarstwowym płaskim

Question 33

Question
Nieciągła zewnętrzna warstwa mięśni występuje w błonie mięśniowej:
Answer
 • okrężnicy
 • dwunastnicy
 • jelita krętego

Question 34

Question
Liczba komórek kubkowych jest największa w nabłonku:
Answer
 • dwunastnicy
 • jelita grubego
 • części odźwiernikowej żołądka

Question 35

Question
Hepatocyty:
Answer
 • są oddzielone od śródbłonka sinusoidów przez przestrzeń okołonaczyniową
 • mogą mieć kilkanaście jąder komórkowych
 • nie posiadają mikrokosmków

Question 36

Question
Środek zrazika anatomicznego wątroby stanowi:
Answer
 • triada wątrobowa
 • tętnica środkowa
 • żyła środkowa

Question 37

Question
Jądra śródpęcherzykowe to struktury charakterystyczne dla:
Answer
 • ślinianek surowiczych
 • części zewnątrzwydzielniczej trzustki
 • nabłonka oddechowego

Question 38

Question
Pęcherzyk żółciowy u konia:
Answer
 • wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym cylindrycznym
 • wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym przejściowym
 • nie występuje

Question 39

Question
Glukagon produkowany jest przez komórki:
Answer
 • A
 • B
 • D
 • PP

Question 40

Question
Błona mięśniowa gardła zbudowana jest z:
Answer
 • mięśni gładkich
 • mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych
 • w 1/3 z mięśni gładkich i 2/3 z mięśni szkieletowych

Question 41

Question
Sufraktant:
Answer
 • jest wytwarzany przez makrofagi płucne w stanach zapalnych
 • jest produkowany przez pneumocyty typu I
 • wchodzi w skład bariery krew-powietrze

Question 42

Question
Narząd Jacobsona:
Answer
 • u człowieka nie występuje nawet w postaci szczątkowej
 • u większości kręgowców spełnia rolę narządu węchu
 • występuje tylko u ptaków

Question 43

Question
Kanalik dystalny charakteryzuje:
Answer
 • obecność rąbka szczoteczkowatego, wąskie światło
 • nabłonek jednowarstwowy płaski, nieregularne światło
 • wyraźne światło, komórki z okrągłymi, dużymi jądrami

Question 44

Question
Wątroba okryta jest z zewnątrz:
Answer
 • torebką włóknistą
 • otrzewną
 • torebką tłuszczową

Question 45

Question
Pneumocyty typu I:
Answer
 • biorą udział w wymianie gazowej
 • wytwarzają sufraktant
 • mają zdolność fagocytozy pyłów i drobnoustrojów

Question 46

Question
Do brodawek smakowych należą brodawki:
Answer
 • soczewkowate, okolone, grzybowate
 • okolone, grzybowate, liściaste
 • liściaste, stożkowate

Question 47

Question
Błona śluzowa moczowodu posiada gruczoły śluzowe u:
Answer
 • konia
 • bydła
 • świni

Question 48

Question
Pęcherz moczowy jest okryty z zewnątrz przez:
Answer
 • błonę surowiczą
 • przydankę
 • obie odpowiedzi są prawidłowe

Question 49

Question
Sploty nerwowe jelita cienkiego lokalizują się w:
Answer
 • błonie podśluzowej i błonie mięśniowej
 • błonie mięśniowej i błonie surowiczej
 • błonie śluzowej i błonie podśluzowej

Question 50

Question
Cechą charakterystyczną nerki ptaków jest:
Answer
 • obecność tylko jednej nerki
 • brak kłębuszków nerkowych
 • brak podziału na korę i rdzeń

Question 51

Question
Pierwszym odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym spotykamy błonę surowiczą jest:
Answer
 • żwacz u przeżuwaczy
 • żołądek lub trawieniec (zależnie od gatunku)
 • przełyk

Question 52

Question
Gruczoły dwunastnicze zlokalizowane są:
Answer
 • w błonie śluzowej
 • w błonie podśluzowej
 • pomiędzy błoną mięśniową i surowiczą

Question 53

Question
Księgi pokryte są od zewnątrz:
Answer
 • tkanką łączną luźną
 • nabłonkiem jednowarstwowym płaskim
 • nabłonkiem wielowarstwowym płaskim

Question 54

Question
Okolica oddechowa jamy nosowej jest zbudowana z błony:
Answer
 • śluzowej, podśluzowej, mięśniowej i przydanki
 • śluzowej, podśluzowej i przydanki
 • śluzowej, podśluzowej i ochrzęstnej lub okostnej

Question 55

Question
Pierwszy element dróg wyprowadzających zewnątrz nerkowych to:
Answer
 • brodawki nerkowe
 • miedniczki nerkowe
 • moczowód

Question 56

Question
Rete mirabile arterio-arteriosum to zjawisko występujące w:
Answer
 • wątrobie
 • nerce
 • śledzionie

Question 57

Question
Grudki chłonne skupione występują w:
Answer
 • jelicie czczym
 • jelicie biodrowym
 • okrężnicy

Question 58

Question
Blaszka mięśniowa błony śluzowej nie występuje w:
Answer
 • przełyku
 • czepcu
 • księgach
 • trawieńcu

Question 59

Question
U bydła występuje nerka:
Answer
 • gładka wielobrodawkowa
 • gładka jednobrodawkowa
 • pobruzdkowana wielobrodawkowa
 • złożona

Question 60

Question
Kielichy nerkowe wysłane są nabłonkiem jednowarstwowym:
Answer
 • płaskim
 • sześciennym
 • cylindrycznym
 • przejściowym

Question 61

Question
Szerokie światło przewodu i komórki o piankowatej cytoplazmie spotykamy w odcinkach wydzielniczych:
Answer
 • surowiczych
 • śluzowych
 • śluzowych lub surowiczo-śluzowych
 • wszystkich typów

Question 62

Question
Ameloblasty wytwarzają:
Answer
 • pryzmaty szkliwa
 • elementy istoty międzykomórkowej miazgi zęba
 • niezmineralizowaną prazębinę
 • istotę międzykomórkową cementu

Question 63

Question
Gruczoły okołoodbytnicze u psa wydzielają wydzielinę o charakterze:
Answer
 • surowiczym
 • śluzowym
 • łojowym
 • enzymatycznym

Question 64

Question
Insulina jest wydzielana w trzustce przez komórki:
Answer
 • A
 • B
 • D
 • PP

Question 65

Question
Cement widoczny jest w koronie wszystkich zębów u:
Answer
 • bydła
 • świni
 • konia
 • psa

Question 66

Question
Szkielet epiglottis w przeważającej części stanowi:
Answer
 • chrząstka szklista
 • chrząstka sprężysta
 • chrząstka włónista
 • tkanka kostna

Question 67

Question
Krezka naczyniowa podwieszająca kłębek nerkowy to:
Answer
 • mesenterium
 • mesangium
 • mesonephron
 • mesothelium

Question 68

Question
Miąższ wątroby i trzustki powstaje z:
Answer
 • ektodermy
 • endodermy
 • mezodermy
 • mezenchymy

Question 69

Question
Blaszka podgruczołowa występuje w żołądku:
Answer
 • psa
 • bydła
 • konia
 • świni

Question 70

Question
W części egzokrynowej trzustki odcinki wydzielnicze:
Answer
 • tworzą pęcherzyki lub cewki
 • posiadają charakterystyczne przewody prążkowane
 • nie posiadają wstawek
 • oplecione są siecią naczyń włosowatych typu zatokowego

Question 71

Question
Miąższ nerki ostatecznej rozwija się z:
Answer
 • ektodermy
 • endodermy
 • mezodermy
 • mezenchymy

Question 72

Question
Gruczoł ślinowy podjęzykowy to gruczoł:
Answer
 • śluzowy, złożony, merokrynowy
 • surowiczy, pojedynczy, merokrynowy
 • surowiczo-śluzowy, złożony, merokrynowy
 • śluzowy, złożony, apokrynowy

Question 73

Question
Komórki węchowe:
Answer
 • są neuronami jednobiegunowymi
 • są neuronami dwubiegunowymi
 • znajdują się w okolicy oddechowej jamy nosowej
 • mogą się różnicować w komórki podporowe

Question 74

Question
Półksiężyce surowicze są cechą charakterystyczną ślinianek:
Answer
 • mieszanych, cewkowo-pęcherzykowych
 • cewkowych o wydzielaniu surowiczym
 • pęcherzykowych o wydzielaniu śluzowym

Question 75

Question
Wstawki w gruczołach ślinowych są zbudowane z nabłonka:
Answer
 • sześciennego
 • cylindrycznego
 • jednowarstwowego płaskiego

Question 76

Question
Ślinianka przyuszna jest gruczołem:
Answer
 • cewkowo-pęcherzykowym, rozgałęzionym
 • pęcherzykowym, żłożonym
 • pęcherzykowym, rozgałęzionym

Question 77

Question
Cechą charakterystyczną odontoblastów jest:
Answer
 • obecność licznych proeasomów
 • obecność wypustek na powierzchni od strony zębiny, które biegną w obrębie kanalików zębiny
 • brak mitochondriów

Question 78

Question
W swojej strukturze cement komórkowy przypomina tkankę:
Answer
 • kostną beleczkowatą
 • łączną zbitą beleczkowatą
 • kostną grubowłóknistą

Question 79

Question
Miazga zęba jest zbudowana z tkanki:
Answer
 • łącznej siateczkowatej
 • galaretowatej dojrzałej
 • łącznej luźnej

Question 80

Question
W zębie rozróżnia się następujące substancje twarde:
Answer
 • zębinę, szkliwo, ozębną
 • zębinę, szkliwo, cement
 • zębinę, szkliwo, kostninę

Question 81

Question
Twór z komórek podporowych i czynnościowych, wśród komórek zrębowych rozróżnia się z kolei komórki przypodstawne, zewnętrzne i wewnętrzne - opis ten dotyczy:
Answer
 • brodawki liściastej
 • kubka smakowego
 • gruczołów języka

Question 82

Question
Brodawki stożkowate występują na:
Answer
 • nasadzie języka zwierząt przeżuwających
 • nasadzie języka zwierząt mięsożernych
 • szczycie języka zwierząt przeżuwających

Question 83

Question
Do brodawek mechanicznych zaliczamy brodawki:
Answer
 • nitkowate, soczewkowate, grzybowate
 • nitkowate, soczewkowate, stożkowate
 • nitkowate, stożkowate, okolone

Question 84

Question
Są to gruczoły złożone cewkowe, których ściana jest zbudowana z komórek zawierających ziarnistości kwasochłonne, określane są często jako gruczoły głębokie, ponieważ leżą one w błonie podśluzowej - opis ten dotyczy gruczołów:
Answer
 • wpustowych żołądka mięsożernych
 • dna żołądka przeżuwaczy
 • właściwych żołądka ptaków

Question 85

Question
Większe blaszki ksiąg otrzymują mięśnie z:
Answer
 • blaszki mięśniowej błony śluzowej
 • nie posiadają one komórek mięśniowych
 • błony mięśniowej

Question 86

Question
U krowy w żwaczu błona podśluzowa:
Answer
 • łączy się z blaszką mięśniową błony surowiczej
 • zawiera specyficzne gruczoły podśluzowe
 • jest połączona z błoną śluzową

Question 87

Question
W nabłonku żołądka można spotkać należące do układu APUD komórki G, które wydzielają:
Answer
 • gastrynę
 • grelinę
 • czynnik pobudzający powstawanie grudek chłonnych

Question 88

Question
Komórki główne w gruczołach dna żołądka spotyka się najczęściej w obrębie:
Answer
 • trzonu i dna gruczołów
 • dna i szyjki gruczołu
 • trzonu i szyjki gruczołu

Question 89

Question
Uwypuklenie brzusznej ściany przełyku u ptaków nosi nazwę:
Answer
 • woreczka przełykowego
 • wola
 • pęcherzyka przełykowego

Question 90

Question
U świni przejcie mięśni poprzecznie prążkowanych w mięśnie gładkie odbywa się:
Answer
 • powyżej przepony
 • w 1/3 górnej części przełyku
 • przed wpustem żołądka

Question 91

Question
W blaszce właściwej przełyku, u człowieka można spotkać:
Answer
 • tkankę łączną siateczkowatą
 • gruczoły cewkowe noszące nazwę gruczołów wpustowych przełyku
 • gruczoły pęcherzykowe przełyku

Question 92

Question
U przeżuwaczy, przełyk wysłany jest nabłonkiem wielowarstwowym:
Answer
 • cylindrycznym
 • płaskim nierogowaciejącym
 • płaskim rogowaciejącym

Question 93

Question
Liczba komórek kubkowych w obrębie nabłonka jelita cienkiego i grubego:
Answer
 • nie zmienia się na całej długości jelit
 • wzrasta w kierunku jelita grubego
 • maleje w kierunku jelita grubego

Question 94

Question
Komórki M w nabłonku limfoidalnym jelita biodrowego pełnią funkcję:
Answer
 • komórek wydzielniczych
 • komórek marginalnych
 • makrofagów

Question 95

Question
Na dnie gruczołów jelitowych znajduje się grupa komórek, które mają w cytoplazmie ziarnistości kwasochłonne, odgrywają one rolę w:
Answer
 • wydzielaniu cholecystokininy
 • odnowie nabłonka
 • wydzielaniu tzw. defenesyn, które hamują rozwój flory bakteryjnej jelita

Question 96

Question
W obrębie błony podśluzowej w dwunastnicy występują:
Answer
 • gruczoły dwunastnicze
 • tkanka łączna wiotka błoniasta
 • grudki chłonne skupione

Question 97

Question
Blaszka właściwa w obrębie kosmków jelitowych zbudowana jest z tkanki:
Answer
 • łącznej siateczkowej
 • tłuszczowej
 • łącznej wiotkiej blaszkowatej

Question 98

Question
Pomiędzy komórkami nabłonka cylindrycznego kosmków jelitowych można spotkać oprócz komórek kubkowych także:
Answer
 • fibroblasty
 • migrujące leukocyty
 • lipocyty

Question 99

Question
Wewnętrzna powierzchnia ściany jelita cienkiego tworzy wyniosłość dla zwiększenia powierzchni wydzielniczo-chłonnej, są to:
Answer
 • fałdy podłużne i kosmki jelitowe
 • fałdy okrężne i mikrokosmki jelitowe
 • fałdy okrężne i kosmki jelitowe

Question 100

Question
Występowanie jąder śródpęcherzykowych w trzustce związane jest z:
Answer
 • złuszczaniem się komórek części zewnątrzwydzielniczej trzustki
 • obecnością makrofagów wędrujących
 • wnikaniem do wnętrza odcinków wydzielniczych komórek należących do wstawek

Question 101

Question
W części zewnątrzwydzielniczej trzustki przewody przypodstawne prążkowane:
Answer
 • występują tylko u konia
 • nie występują
 • występują tak jak w śliniance surowiczej

Question 102

Question
Komórki Ito są to:
Answer
 • sustentocyty włókien kratkowych sinusoid
 • komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego
 • komórki odpowiedzialne między innymi za gromadzenie witamin w wątrobie

Question 103

Question
Żyły wątrobowe i ich odgałęzienie mają w obrębie przydanki skupienia pęczków komórek mięśniowych gładkich, wytwarzających zwieracze szczególnie dobrze wykształcone u psa i ssaków wodnych. Naczynia te:
Answer
 • są miejscem łączącym układ tętniczy z układem żylnym
 • zmieniają kierunek przepływu krwi przez wątrobę
 • regulują przepływ krwi przez wątrobę

Question 104

Question
W skład płacika anatomicznego wchodzą następujące elementy:
Answer
 • naczynia krwionośne, włókna siateczkowate, hepatocyty, kanaliki żółciowe
 • naczynia krwionośne, włókna siateczkowe, hepatocyty, kanaliki żółciowe, włókna nerwowe
 • naczynia krwionośne, hepatocyty, włókna nerwowe

Question 105

Question
Cechą charakterystyczną przestrzeni wrotno-żółciowych jest między innymi:
Answer
 • większa ilość tkanki łącznej na styku kilku płacików
 • skupiska tkanki limfo-retikularnej
 • zatoki wypełnione żółcią

Question 106

Question
Komórki mające zdolność do wydzielania substancji zarówno endo- jak i egzokrynnie nazywamy komórkami:
Answer
 • multikrynnymi
 • amfikrynowymi
 • bidyrektywnymi

Question 107

Question
Piszczałka płucna w płucach ptaków jest wyścielona nabłonkiem:
Answer
 • jednowarstwowym płaskim
 • wielorzędowym urzęsionym
 • jednowarstwowym cylindrycznym

Question 108

Question
Sufraktant jest wydzielany przez ... i pełni między innymi funkcję:
Answer
 • pneumocyt II typu - działa antymigracyjnie
 • pneumocyt II typu - obniża napięcie powierzchniowe
 • pneumocyt III typu - obniża napięcie powierzchnowe

Question 109

Question
Cechą charakterystyczną ściany przewodów pęcherzykowych i lejków jest:
Answer
 • brak własnej ściany
 • obecność mikrokosmków
 • błona włóknisto-mięśniowa

Question 110

Question
Cechą charakterystyczną dla ściany oskrzeli międzypłacikowych jest:
Answer
 • brak komórek kubkowych
 • silnie pofałdowane światło
 • występowanie płytek chrzęstnych

Question 111

Question
U konia, przeżuwaczy i świni mięsień tchawicy łączy pierścienie chrzęstne po stronie:
Answer
 • zewnętrznej wolnych końców pierścienia
 • wewnętrznej wolnych końców pierścienia
 • łączy dokładnie w środku pierścienia

Question 112

Question
W obrębie nabłonka tchawicy nie występują:
Answer
 • melanocyty
 • komórki układu APUD
 • komórki szczoteczkowate

Question 113

Question
Sąsiadujące ze sobą pierścienie chrzęstne w tchawicy bydła są połączone za pomocą:
Answer
 • ochrzęstnej
 • więzadeł spajających (ligamenta commisuralia)
 • więzadeł obrączkowych (ligamenta anularia)

Question 114

Question
U ptaków nabłonek tchawicy wpukla się do blaszki właściwej błony śluzowej tworząc:
Answer
 • gruczoły śluzowe
 • migdałki
 • wole

Question 115

Question
W pęcherzy moczowym warstwa właściwa błony śluzowej bez wyraźnej granicy przechodzi w błonę podśluzową. Stwierdzenie to jest:
Answer
 • prawdziwe tylko w przypadku konia
 • prawdziwe
 • fałszywe

Question 116

Question
Moczowód od zewnątrz pokryty jest przez:
Answer
 • błonę surowiczą
 • otrzewną
 • przydankę

Question 117

Question
Cytoplazma komórek nabłonka sześciennego kanalika proksymalnego jest:
Answer
 • mniej kwasochłonna
 • bardziej kwasochłonna
 • identyczna jak w przypadku kanalika dystalnego

Question 118

Question
W kanaliku proksymalnym nefronu rąbek szczoteczkowy:
Answer
 • nie występuje
 • jest pas dodatni i zawiera fosfotazę zasadową
 • pokrywa komórki układu makrofagów jednojądrzastych

Question 119

Question
Blaszkę ścienną torebki kłębka tworzy:
Answer
 • nabłonek jednowarstwowy płaski
 • nabłonek jednowarstwowy sześcienny
 • tkanka łączna wiotka
Show full summary Hide full summary

Similar

Histologia I
Oliwier Leśniak
Histologia II
Oliwier Leśniak
Tejido muscular
Karla Batuecas
SI
d _ b
Sistema Esquelético
Nathália Souza
histologia 1-2
Alison Kirkland
Szkiełka
Olga Eulalia
Reacción inflamatoria
Karla Batuecas
Ejercicios de epitelios
Daniela Alejandra Pineda Solorzano
Chemia II
Oliwier Leśniak
Sistema Digestivo
María Maldonado