Histologia I

Description

Test zawierający zebrane pytania na pierwsze kolokwium z histologii. Zakres materiału: tkanka nabłonkowa, tkanka łączna, chondrogeneza, osteogeneza.
Oliwier Leśniak
Quiz by Oliwier Leśniak, updated more than 1 year ago
Oliwier Leśniak
Created by Oliwier Leśniak over 6 years ago
722
0

Resource summary

Question 1

Question
Modelowanie kości polega na:
Answer
 • zamianie tkanki kostnej grubowłóknistej w drobnowłóknistą
 • wzroście kości na długość w płytkach wzrostu
 • poszerzaniu jamy szpikowej przez osteoklasty
 • zaniku chrzęstnych tarczy nasadowych po okresie wzrostu

Question 2

Question
Najpowszechniej występującą chrząstką w organizmie ssaków jest tkanka chrzęstna:
Answer
 • włóknista
 • sprężysta
 • szklista
 • włóknista i sprężysta

Question 3

Question
Substancja międzykomórkowa krwi:
Answer
 • to surowica
 • posiada duże ilości kazeiny
 • nie posiada włókien ani ich prekursorów
 • bierze udział w jej krzepnięciu

Question 4

Question
Z tkanki kostnej grubowłóknistej są zbudowane:
Answer
 • kości podstawy czaszki
 • krążki (tarczki) międzykręgowe
 • miejsca przyczepu ścięgien do kości
 • kości pokrywowe czaszki

Question 5

Question
W narządach limfatycznych mogą powstać:
Answer
 • tylko limfocyty i monocyty
 • limfocyty i granulocyty
 • leukocyty
 • granulocyty

Question 6

Question
Powierzchniowe warstwy komórek w nabłonkach wielowarstwowych są odżywiane dzięki:
Answer
 • kapilarnym naczyniom krwionośnym
 • obecności wąskich przestrzeni międzykomórkowych
 • komórom tkanki łącznej transportującym substancje odżywcze

Question 7

Question
Połączenia (obwódki) zamykające:
Answer
 • umożliwiają selektywną dyfuzję cząstek do sąsiednich komórek
 • zapobiegają dyfuzji cząstek w przestrzeni pomiędzy sąsiednimi komórkami
 • łączą filamenty cytokeratynowe (tonofilamenty)

Question 8

Question
W limfie dominują:
Answer
 • neutrofile
 • limfocyty
 • monocyty
 • erytrocyty

Question 9

Question
Komórki tworzące warstwę pokrywającą powierzchnię beleczek kostnych to:
Answer
 • osteoblasty
 • osteocyty
 • osteoklasty

Question 10

Question
Tkanka łączna tłuszczowa brunatna:
Answer
 • posiada liczne naczynia krwionośne
 • nie występuje u ptaków
 • występuje w okolicy dużych naczyń krwionośnych
 • jest bardzo słabo ukrwiona

Question 11

Question
Odcinki gruczołów egzokrynowych mogą wydzielać:
Answer
 • kilka wydzielin
 • tylko jedną wydzielinę
 • bezpośrednio do krwi

Question 12

Question
Błona podstawna zbudowana jest z:
Answer
 • błony komórkowej, blaszki jasnej i ciemnej
 • blaszki jasnej, gęstej i siateczkowej
 • przeplatających się na kształt sieci włókien kolagenowych typu I

Question 13

Question
Jądro ze szprychowatym układem heterochromatyny posiadają:
Answer
 • plazmocyty
 • limfocyty
 • monocyty
 • bazofile

Question 14

Question
Nazwa nabłonka wielowarstwowego pochodzi od:
Answer
 • warstwy komórek leżących przypodstawnie
 • warstwy komórek leżących powierzchownie
 • warstwy komórek, których jest najwięcej
 • warstwy komórek leżących pośrodkowo

Question 15

Question
Kolejność procesów zachodzących podczas osteogenezy na podłożu chrzęstnym to:
Answer
 • hypertrofia chondrocytów, proliferacja chondrocytów, kalcyfikacja i ossifikacja beleczek kostnych
 • proliferacja chondrocytów, hypertrofia chondrocytów, kalcyfikacja i ossifikacja beleczek kostnych
 • kalcyfikacja i ossifikacja beleczek kostnych, liza beleczk kostnych przez osteoklasty, proliferacja chondrocytów

Question 16

Question
W produkowaniu włókien tkanki łącznej włóknistej luźnej główną rolę odgrywają:
Answer
 • fibrocyty
 • mastocyty
 • fibroblasty
 • monocyty

Question 17

Question
Sposób wydzielania gruczołu, w którym tylko zawartość pęcherzyków przechodzi do wydzieliny to:
Answer
 • apokrynowy
 • merokrynowy
 • holokrynowy

Question 18

Question
Tkanka łączna siateczkowa występuje w:
Answer
 • ochrzęstnej
 • grasicy
 • śledzionie
 • opłcunej

Question 19

Question
Nabłonek jednowarstwowy cylindryczny (walcowaty) spotykamy w:
Answer
 • macicy
 • przedżołądkach przeżuwaczy
 • tchawicy
 • końcowych oskrzelikach oddechowych

Question 20

Question
Endothelium to:
Answer
 • nabłonek wyścielający narządy pochodne endodermy
 • nabłonek pokrywający błony surowicze
 • nabłonek wyścielający naczynia krwionośne
 • nabłonek wyścielający tylko naczynia chłonne

Question 21

Question
Nabłonek przejściowy występuje w:
Answer
 • kanalikach nerkowych
 • cewce moczowej
 • nasieniowodzie
 • pęcherzykach płucnych

Question 22

Question
Nazwa nabłonka występującego w niektórych odcinkach przewodów wyprowadzających układu rozrodczego męskiego to:
Answer
 • nabłonek dwurzędowy
 • nabłonek jednowarstwowy paski
 • nabłonek wielowarstwowy sześcienny
 • nabłonek przejściowy

Question 23

Question
W substancji międzykomórkowej kości dominują włókna kolagenowe typu:
Answer
 • I
 • II
 • III
 • IV

Question 24

Question
Krążki (tarczki) międzykręgowe są zbudowane z:
Answer
 • tkanki chrzęstnej włóknistej
 • tkanki chrzęstnej sprężystej
 • tkanki łącznej zbitej splotowatej
 • tkanki chrzęstnej szklistej

Question 25

Question
Cechą tkanki galaretowatej dojrzałej jest:
Answer
 • obecność w substancji międzykomórkowej włókien kolagenowych
 • większa ilość komórek niż w tkance galaretowatej niedojrzałej
 • płynna substancja międzykomórkowa
 • powszechne występowanie w organizmie dojrzałym

Question 26

Question
Kości podstawy czaszki:
Answer
 • powstają na podłożu błoniastym
 • powstają na podłożu chrzęstnym
 • są zbudowane z tkanki kostnej grubowłóknistej

Question 27

Question
Nabłonek układu oddechowego pochodzi z:
Answer
 • ektodermy
 • endodermy
 • mezodermy
 • mezenchymy

Question 28

Question
Fibrynogen:
Answer
 • wydzielany jest przez fibroblasty
 • występuje w surowicy krwi
 • występuje w osoczu krwi
 • nie występuje we krwi

Question 29

Question
Trombocyty:
Answer
 • wydzielają substancje obkurczające naczynia krwionośne
 • posiadają jądro komórkowe zepchnięte na obwód komórki
 • mają zdolność do fagocytozy
 • posiadają liczne jądra komórkowe

Question 30

Question
Kości krótkie są zbudowane z istoty:
Answer
 • wyłącznie gąbczastej
 • wyłącznie zbitej
 • gąbczastej i zbitej
 • wszystkie odpowiedzi są błędne

Question 31

Question
Błony surowicze pokrywa
Answer
 • endothelium
 • ergothelium
 • mezothelium
 • mezenterium

Question 32

Question
Tkanka łączna zbita sprężysta powstaje z:
Answer
 • mezodermy
 • mezenchymy
 • endodermy
 • ektodermy

Question 33

Question
Istota międzykomórkowa:
Answer
 • występuje w nabłonku wielowarstwowym płaskim
 • występuje w nabłonku przejściowym
 • występuje w nabłonku wielowarstwowym sześciennym
 • nie występuje w żadnym nabłonku

Question 34

Question
Okostna to tkanka:
Answer
 • łączna włóknista luźna
 • łączna włóknista zbita splotowata
 • łączna włóknista zbita ścięgnista
 • łączna włóknista zbita sprężysta

Question 35

Question
Przestrzenie między beleczkami kostnymi wypełnia:
Answer
 • szpik kostny
 • substancja międzykomórkowa tkanki chrzęstnej szklistej
 • tkanka mezenchymatyczna
 • tkanka łączna włóknista luźna

Question 36

Question
Grupa chondrocytów umieszczonych w jednej jamce to:
Answer
 • grupa izogeniczna
 • chondron
 • terytorium chrzęstne
 • osteon

Question 37

Question
Fibroblasty:
Answer
 • produkują tylko włókna kolagenowe
 • produkują proteoglikany
 • posiadają desmosomy
 • powstają z monocytów krwi

Question 38

Question
Nabłonek jednowarstwowy sześcienny spotykamy w:
Answer
 • odcinkach wydzielniczych wielu gruczołów
 • jelitach
 • oskrzelach
 • jajowodzie i macicy

Question 39

Question
Plazmocyty to:
Answer
 • komórki spotykane w tkance łącznej powstałe z monocytów krwi
 • komórki o dużej ilości cytoplazmy i segmentowanym jądrze
 • owalne komórki powstałe z limfocytów
 • komórki z których powstają płytki krwi

Question 40

Question
Cechą charakterystyczną osteoblastów jest:
Answer
 • obecność kilku, a nawet kilkunastu jąder komórkowych
 • występowanie pojedynczo w jamkach kostnych
 • występowanie grupowo na powierzchni beleczek kostnych
 • obecność wypustek znajdujących się w kanalikach kostnych

Question 41

Question
Śródbłonek naczyń krwionośnych pochodzi z:
Answer
 • ektodermy
 • endodermy
 • mezenchymy
 • mezodermy

Question 42

Question
Mesothelium to:
Answer
 • krezka
 • nabłonek pokrywający błony surowicze
 • nabłonek wyścielający naczynia krwionośne
 • listek zarodkowy

Question 43

Question
Komórka kubkowa:
Answer
 • występuje w nabłonku wielorzędowym
 • stanowi gruczoł pęcherzykowy
 • stanowi receptor smaku
 • stanowi receptor czucia

Question 44

Question
Tkanka łączna siateczkowa powstaje z:
Answer
 • mezenchymy
 • mezodermy
 • endodermy
 • ektodermy

Question 45

Question
We krwi nie występują:
Answer
 • limfocyty T
 • mastocyty
 • bazofile
 • bezjądrzaste trombocyty

Question 46

Question
Sposób wydzielania gruczołu, w którym cała komórka przechodzi do wydzieliny to:
Answer
 • holokrynowy
 • apokrynowy
 • merokrynowy
 • hemokrynowy

Question 47

Question
Jaki kształt mają komórki najgłębszej warstwy naskórka?
Answer
 • płaski
 • cylindryczny
 • wielokształtny
 • sześcienny

Question 48

Question
W tkance łącznej włóknistej luźnej:
Answer
 • substancja podstawowa nie zawiera proteoglikanów
 • występują wszystkie rodzaje włókien (kolagenowe i sprężyste)
 • obecne są wszystkie typy komórek tkanki łącznej
 • nie spotkamy mastocytów

Question 49

Question
Komórki wytwarzające tkankę chrzęstną to:
Answer
 • chondrocyty
 • chondroblasty
 • chondroklasty
 • fibroblasty

Question 50

Question
Strefa wewnętrzna terytorium komórkowego chrząstki szklistej ma powinowactwo do:
Answer
 • barwników zasadowych
 • barwników kwasowych
 • w młodej chrząstce do barwników kwaśnych, a w starej do zasadowych

Question 51

Question
Osteoklasty:
Answer
 • leżą w jamkach kostnych
 • mogą posiadać nawet kilkanaście jąder
 • powstają z komórek osteogennych

Question 52

Question
Blaszki kostne tkanki kostnej zbitej:
Answer
 • są zbudowane z kolagenu typu II
 • są zbudowane z kolagenu typu IV
 • wchodzą w skład osteonu
 • tworzą beleczki kostne

Question 53

Question
Cechą tkanki galaretowatej niedojrzałej jest:
Answer
 • obecność w substancji międzykomórkowej włókien kolagenowych
 • mniejsza ilość substancji podstawowej niż w tkance galaretowatej dojrzałej
 • płynna substancja międzykomórkowa
 • brak substancji międzykomórkowej

Question 54

Question
Tkanka chrzęstna sprężysta:
Answer
 • nie wapnieje
 • nie jest pokryta ochrzęstną
 • buduje dyski międzykręgowe
 • nie posiada grup izogenicznych

Question 55

Question
Nabłonek jednowarstwowy dwurzędowy występuje w:
Answer
 • tchawicy
 • cewce moczowej męskiej
 • przewodzie najądrza
 • pęcherzu moczowym

Question 56

Question
Osteoklasty:
Answer
 • intensywnie syntetyzują składniki macierzy pozakomórkowej
 • są komórkami mononuklearnymi o zdolności do fagocytozy
 • występują w jamkach chrzęstnych
 • tworzą zatoki erozyjne

Question 57

Question
Ochrzęstna w dojrzałym organizmie:
Answer
 • posiada warstwę zewnętrzną z dużą ilością komórek i wewnętrzną z przewagą włókien
 • odżywia chrząstki stawowe
 • jest zbudowana z tkanki łącznej zbitej splotowatej i może zawierać chondroblasty
 • zbudowana jest z komórek mezenchymy

Question 58

Question
Włókna tkanki łącznej luźnej są głównie produkowane przez:
Answer
 • fibrocyty
 • mastocyty
 • komórki siateczki
 • fibroblasty

Question 59

Question
Rzęski:
Answer
 • pokryte są błoną komórkową
 • w grupie tworzą rąbek szczoteczkowy
 • zbudowane są z 9 tripletów mikrotubul
 • w przeciwieństwie do stereocyliów nie mają zdolności do ruchu

Question 60

Question
W nabłonku wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym spotykamy:
Answer
 • włókna kolagenowe typu III w komórkach
 • włókna kolagenowe w istocie międzykomórkowej
 • liczne desmosomy
 • płaskie komórki spoczywające na błonie podstawnej

Question 61

Question
W błonie podstawnej dominują włókna kolagenowe typu:
Answer
 • I
 • II
 • III
 • IV

Question 62

Question
Osteoblasty:
Answer
 • powstają z komórek osteogennych
 • biorą udział w resorpcji kości
 • w osteonie leżą pomiędzy blaszkami

Question 63

Question
Makrofagi:
Answer
 • kości to osteoblasty
 • tkanki łącznej to histiocyty
 • chrząstki to chondrocyty

Question 64

Question
Błony białawe zbudowane są z:
Answer
 • tkanki łącznej luźnej
 • tkanki łącznej zbitej splotowatej
 • tkanki łącznej zbitej ścięgnistej

Question 65

Question
Tkanka łączna:
Answer
 • tłuszczowa żółta tworzy płaciki
 • tłuszczowa brunatna występuje wyłącznie u noworodków
 • siateczkowa zawiera pęczki włókien kolagenowych z kolagenu typu III

Question 66

Question
Na skutek zwyrodnienia chondrocytów w trzonie modelu chrzęstnego, powstaje:
Answer
 • pierwotna jama szpikowa
 • mankiet kostny okołochrzęstnowy
 • punkt kostnienia

Question 67

Question
Osteoklasty:
Answer
 • ich cytoplazma barwi się słabo zasadochłonnie lub kwasochłonnie i ma słabo wykształconą ergastoplazmę
 • mają luźno rozmieszczoną chromatynę, a ich cytoplazma barwi się kwasochłonnie
 • występują w największej ilości w okresie rozwoju tkanki kostnej

Question 68

Question
Płytki krwi:
Answer
 • powstają z megakariocytów szpiku kostnego
 • posiadają szczątkowe jądro komórkowe
 • są nieznacznie większe od erytrocytów

Question 69

Question
Tkanka galaretowata niedojrzała:
Answer
 • jest tkanką ostatecznie ukształtowaną i nie ulega dalszemu różnicowaniu
 • występuje w miazdze zęba
 • jest punktem wyjścia dla wszystkich innych rodzajów tkanek łącznych

Question 70

Question
Szpik kostny czerwony:
Answer
 • produkuje limfocyty B i T
 • zawieraj liczne adipocyty
 • posiada rusztowanie z tkanki siateczkowej

Question 71

Question
Tkanka łączna ścięgnista jest zbudowana z:
Answer
 • pęczków włókien kolagenowych oraz niewielkiej ilości włókien sprężystych
 • pęczków włókien kolagenowych, przebiegających w jednym kierunku równolegle do siebie
 • pęczków włókien kolagenowych oraz większej ilości włókien sprężystych

Question 72

Question
Włókna siateczkowe:
Answer
 • mogą przebiegać wewnątrzkomórkowo
 • zbudowane są z kolagenu typu IV
 • tworzą pęczki przeplatając się wzajemnie

Question 73

Question
Komórkami, które mogą posiadać więcej niż jedno jądro komórkowe są:
Answer
 • mastocyty
 • histiocyty i komórki baldaszkowate
 • osteoklasty
 • eozynofile

Question 74

Question
Komórka kubkowa:
Answer
 • występuje w nabłonku przejściowym
 • stanowi jednokomórkowy gruczoł
 • stanowi receptor smaku

Question 75

Question
Nabłonek przejściowy:
Answer
 • wyściela kanaliki nerkowe
 • nie posiada błony podstawnej
 • u człowieka zaliczany jest do nabłonków wielowarstwowych

Question 76

Question
Rąbek szczoteczkowy:
Answer
 • ułatwia przesuwanie zanieczyszczeń po powierzchni nabłonka
 • zapobiega przenikaniu moczu z pęcherza moczowego
 • ułatwia proces wchłaniania substancji odżywczych w jelicie

Question 77

Question
Nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy:
Answer
 • nie obserwuje się w nim przestrzeni międzykomórkowych
 • na jego powierzchni prawie zawsze spotyka się rzęski
 • wykazuje zdolności resorpcyjne

Question 78

Question
Segmentowane jądro i silna zdolność do fagocytozy to cechy charakterystyczne:
Answer
 • monocyta
 • neutrofila
 • histiocyta

Question 79

Question
Które stwierdzenie dotyczące tkanki łącznej siateczkowej nie jest prawdziwe:
Answer
 • posiada charakterystyczne włókna kolagenowe typu III
 • występuje w midgałkach
 • posiada gęstą, bezstrukturalną substancję podstawową

Question 80

Question
Komórki tkanki łącznej tłuszczowej brunatnej:
Answer
 • posiadają dużą ilość mitochondriów
 • często posiadają dwa, a czasem nawet trzy jądra komórkowe
 • posiadają duże zdolności do proliferacji u zwierząt zapadających w sen zimowy

Question 81

Question
W przełyku występuje nabłonek:
Answer
 • jednowarstwowy cylindryczny
 • wielowarstwowy płaski rogowaciejący
 • wielowarstwowy płaski nierogowaciejący

Question 82

Question
Kostnienie bezpośrednie:
Answer
 • nie występuje u ssaków
 • przebiega z pominięciem etapu tkanki kostnej grubowłóknistej
 • daje początek kościom pokrywowym czaszki i kościom trzewioczaszki

Question 83

Question
Okostna to tkanka:
Answer
 • łączna luźna
 • łączna zbita splotowata
 • łączna zbita ścięgnista
 • łączna luźna sprężysta

Question 84

Question
W tkance łącznej luźnej:
Answer
 • substancja podstawowa nie zawiera proteoglikanów
 • występują wszystkie rodzaje włókien
 • obecne są wszystkie typy komórek tkanki łącznej

Question 85

Question
Komórki nabłonka jednowarstwowego płaskiego:
Answer
 • prowadzą intensywną produkcję płynów ustrojowych
 • rogowacieją tworząc naskórek
 • mogą posiadać mikrokosmki

Question 86

Question
Tkanka łączna luźna blaszkowata występuje w:
Answer
 • ścianie jelit
 • krezce
 • sieci wielkiej i małej

Question 87

Question
Substancja gąbczasta kości zbudowana jest z:
Answer
 • beleczek kostnych
 • beleczek systemowych
 • blaszek podstawowych wewnętrznych i zewnętrznych
Show full summary Hide full summary

Similar

Histologia III
Oliwier Leśniak
Histologia II
Oliwier Leśniak
Tejido muscular
Karla Batuecas
SI
d _ b
Sistema Esquelético
Nathália Souza
histologia 1-2
Alison Kirkland
Szkiełka
Olga Eulalia
Reacción inflamatoria
Karla Batuecas
Ejercicios de epitelios
Daniela Alejandra Pineda Solorzano
Chemia II
Oliwier Leśniak
Sistema Digestivo
María Maldonado