Podnikání - Obchodní právo

Description

aktualizované otázky na test z obchodního práva - 2017
Ngoc Han Hoang
Quiz by Ngoc Han Hoang, updated more than 1 year ago More Less
Klára Ťoupalíková
Created by Klára Ťoupalíková about 6 years ago
Ngoc Han Hoang
Copied by Ngoc Han Hoang about 6 years ago
553
7

Resource summary

Question 1

Question
PODNIKATELEM JE:
Answer
 • Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení
 • Družstvo
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání

Question 2

Question
PODNIKATELEM NENÍ:
Answer
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • Družstvo
 • Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 3

Question
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT:
Answer
 • Každá fyzická osoba
 • Každá právnická osoba
 • Pouze osoba, která má status podnikatele
 • Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ:
Answer
 • o Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře
 • o Výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou
 • o Žádná z uvedených možností není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study Economics
Sarah Egan
Economics
Emily Fenton
AN ECONOMIC OVERVIEW OF IRELAND AND THE WORLD 2015/16
John O'Driscoll
Economics - unit 1
Amardeep Kumar
Using GoConqr to teach Economics
Sarah Egan
Functions of Money
hannahcollins030
Comparative advantage
jamesofili
GCSE - Introduction to Economics
James Dodd
Market & Technology Dynamics
Tris Stindt
PMP Formulas
Krunk!
Aggregate Supply, Macroeconomic Equilibrium, The Economic Cycle, Economic Growth, Circular Flow and Measuring National Income
Hannah Nad