Tir na nOg - Treithe an bhealoidis

Description

Mind Map on Tir na nOg - Treithe an bhealoidis, created by 08aliso.burge on 01/02/2014.
08aliso.burge
Mind Map by 08aliso.burge, updated more than 1 year ago
08aliso.burge
Created by 08aliso.burge about 10 years ago
5798
6

Resource summary

Tir na nOg - Treithe an bhealoidis
 1. Uimhir a tri
  1. Tri chead fear ag iarradh carriage a thogail.
   1. Rinne an capall tri seitreacha ar an tra
    1. Lig na Fianna tri liu broin astu
     1. Chaith Oisin tri la agus tri oiche ag troid le Fomhar Builleach
      1. Bhi triur paiste ag Niamh agus Oisin
       1. Duirt si leis tri huaire gan a chur a chos ar an talamh in Eirinn
       2. Draiocht
        1. Bhi capall draiochta ag Niamh
         1. Bhog an farraige agus na tonnta
          1. Nior eirigh aon duine sean i dTir na nOg
           1. Bhi Oisin faoi gheasa ag Niamh
           2. Chriostaiocht
            1. Bhuail Oisin le Padraig, priomh naom na chriostaiochta
             1. Rinne Padraig iarracht an chriostaiocht a mhuineadh d'Oisin
              1. Duirt Padraig le hoisin go mbeadh ait ar neamh do
              2. Aibheil
               1. Bhi aibheil sa chur sios ar laidreacht Oisin, Bhi se abalta an cloch a bhogadh
                1. Bhi aibheil sa chur sios ar ailleacht Niamh
                 1. Bhi Niamh i ngra le hoisin ce nach bhfaca si riamh e
                  1. Bhi feasta mor ann ar feadh deich n-oiche buair a shroich said Tir na nOg
                  2. Laochas and Crogacht
                   1. Throid na Fianna i gcathanna go minic
                    1. Nuair a chuir Niamh geasa ar Oisin nior dhiultaigh se di. Nior bhris laochra aoin gheasa a bhi curtha orthu
                     1. Bhi Oisin bronach ag fagail a athar. Bhi se ag smaoineamh ar na laethanta a chaith said ag troid i gcoinne laochra eile
                      1. Nuair a shroich Oisin Tir na mBeo chuaigh se chun cabhru le hinion an ri. Throid se go croga agus lig se saor inion an ri
                      Show full summary Hide full summary

                      Similar

                      AS biology Exchange and transport flashcards
                      jenna.ridley
                      STEM AND LEAF DIAGRAMS
                      Elliot O'Leary
                      The Brain and the Nervous System
                      feelingthepayne
                      GCSE AQA Physics - Unit 2
                      James Jolliffe
                      GCSE AQA Chemistry - Unit 3
                      James Jolliffe
                      IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
                      R S
                      Biology B1.3
                      raffia.khalid99
                      Physics GCSE equations unit 1
                      James Howlett
                      Renal System A&P
                      Kirsty Jayne Buckley
                      Fate in "Romeo and Juliet"
                      Arianna Weaving
                      1_PSBD New Edition
                      Ps Test