An Spailpin Fanach

Description

Leaving Certificate Irish Mind Map on An Spailpin Fanach, created by sueellefitz on 15/10/2015.
sueellefitz
Mind Map by sueellefitz, updated more than 1 year ago More Less
murphy.lucy10
Created by murphy.lucy10 over 8 years ago
sueellefitz
Copied by sueellefitz over 8 years ago
182
12

Resource summary

An Spailpin Fanach
 1. Teama
  1. 1. Ba mhaith leis an bhfile eiri as a shaol mar s.
   1. 2. Ba mhaith leis saol nua a bheith aige.
    1. 3. Is e sin teama an dain.
     1. 4. Chun e sin a dheanamh beidh air pairt a ghlacadh san eiri amach.
     2. Mothuchain
      1. Naire- mar gheall ar an saol a bhi aige mar s.
       1. Ni maith leis daoine a bheith ag tabhairt "SF" air.
        1. & bhi naire air nuair a thug na daoine i ndurlas "SF" air.
       2. fearg- mar gheall ar an drohide a thug daoine saibhre do
        1. Bron- mar gheall ar a chas pearsanta
        2. Is doigh liom go bhfuil atmaisfear ainnis sa dan seo.
         1. Bhi ar a lan de na fir dul amach chun obair a fhail mar S.
          1. Obair an-dian a bhi i gceist agaus bhi an pa go dona.
           1. Bhi saol ainnis, mishlaintiuil ag an S- ag siul ar an bhfear fliuch go luath ar maidin agus e tinn go minic.
            1. Bhi imni air faoina shlainte.
         Show full summary Hide full summary

         Similar

         Subh Milis le Seamus O Neill
         l.watters97
         Aiste 3 - Spórt agus na Cluichí Oilimpeacha
         gaeilgebenildus
         Aimsir Fhaistineach (Future Tense) Broad and Slender, I and 2 syllables
         Dan O' Donovan
         An Timpeallacht (Foclóir)
         Sarah Egan
         Using GoConqr to teach English literature
         Sarah Egan
         Using GoConqr to study English literature
         Sarah Egan
         Common Irish Words
         silviaod119
         The Lymphatic System
         james liew
         An-tAdh le Padraig o Conaire
         l.watters97
         John Montague
         Tara Matthews