Deutsch mit Max - Einheit 1

Description

Procvičování slovní zásoby 1. lekce učebnice Deutsch mit Max
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Flashcards by Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, updated more than 1 year ago
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Created by Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem over 7 years ago
207
5

Resource summary

Question Answer
jmenovat se heißen
jmenuji se ich heiße (hajse)
bydlet wohnen
bydlím v... ich wohne in...
pocházet z kommen aus
pocházím z Německa ich komme aus Deutschland
křestní jméno der Vorname (foanáme)
příjmení der Familienname
adresa die Adresse
ulice die Straße (štráse)
místo (zeměpisné) / (oat) der Ort (oat)
PSČ PLZ (Postleitzahl)
číslo mobilu die Handynummer (hendynuma)
emailová adresa die E-mail-Adresse
spolu zusammen (cuzamn)
prosím bitte
děkuji danke
být sein (zajn)
já jsem ich bin
ty du
Jak se jmenuješ? Wie heißt du?
Česko Tschechien (Čechijen)
kde wo
kdo wer (wea)
Kde bydlíš? Wo wohnst du?
tady, zde hier
v hotelu im Hotel
tam dort
odkud woher (vohea)
Odkud jsi? Woher kommst du?
bydliště der Wohnort (vón/oat)
Vy (vykání) Sie
Jak se jmenujete? Wie heißen Sie?
Ach tak! Jo, ták! Ach so!
učitel der Lehrer (dea Léra)
učitelka die Lehrerin (lérerin)
tady, tu da (dá)
pokoj das Zimmer (cima)
mít rád mögen
Mám rád pizzu. Ich mag Pizza.
hrát tenis Fußball spielen (špíl_n)
rád gern (gean)
Rád hraju fotbal. Ich spiele gern Fußball.
pan der Herr
pan Neumann Herr Neumann
paní die Frau
paní Neumannová Frau Neumann
To je skvělé. Das ist toll.
ona, on, ono sie, er, es
Francie Frankreich (frankrajch)
co was
ještě noch
Show full summary Hide full summary

Similar

Question Words - GCSE German
lucykatewarman1227
Musikwörter
Heini Syyrilä
German Vocab Personality/Opinions
Alysia Bradley
AS Vocab - A (1)
Simon Spinks
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
German GCSE Vocab
naomisargent
TOEFL English Vocab (A - M)
Ali Kane
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
Vocabulary Words
Jenna Trost
TOEFL English Vocabulary (N - Z)
Ali Kane
L'environnement
Bryony Whitehead