delemne 2.4

Description

Flashcards on delemne 2.4, created by Erikka Wikan Bystad on 28/10/2017.
Erikka Wikan Bystad
Flashcards by Erikka Wikan Bystad, updated more than 1 year ago
Erikka Wikan Bystad
Created by Erikka Wikan Bystad over 6 years ago
16
0

Resource summary

Question Answer
Hvordan defineres smerte? Smerte er en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse av faktisk eller potensiell skade, eller beskrevet som dette.
Hva kjennetegner akutt og langvarig smerte med tanke på funksjon? Akutt smerte er hensiktsmessig da det advarer om fare i form av vevsskade eller potensiell vevsskade. Det er symptomer som legen kan bruke for å sette en diagnose. Langvarig smerte har ingen hensiktsmessig funksjon. Det vil ikke være koblet til sykdom.
Hvor stor andel av kalsium og fosfat er lagret i beinene i kroppen? 99% av all kalsium 85% av all fosfat
Hvor stor andel av kalsium i blodet er fritt ? 50%
Hva vil en stor reduksjon eller økning i kalsiumkonsentrasjonen i kroppen gjøre med musklene våre? Reduksjon: hypokalsemi - får muskelspenninger fordi nerve- og muskelceller blir mer eksiterbare Økning: hyperkalsemi - får muskelhemminger fordi nerve- og muskelceller blir mindre eksiterbare
Hvilke tre organer er involvert i reguleringen av fosfatmetabolismen og hvilken virkning har de? Tarm: absorpsjonen av kalsium er regulert. vi tar opp ca 350 g daglig Nyre: utskillelse av kalsium reguleres etter behov. ca. 350 g skilles ut daglig Skjelettet: er et kalsiumlager som kan rekrutteres ved behov.
Hvilke hovedhormoner regulerer kalsiummetabolismen i kroppen? PTH, kalsitriol (vitamin D) og kalsitonin
Hvordan dannes kalsitriol (vitamin D)? Sollys vil føre til dannelse av vitamin D i overhuden. Denne utgaven av vit D er ikke biologisk aktiv og må omdannes først i leveren og deretter i nyrene. Lever omdanner vit D2 og D3 til kalsidiol, mens nyrene omdanner kalsidiol til kalsitriol ved hjelp av 1-alfa-hydroksylase
Hvilken effekt har kalsitriol på kalsium-metabolismen? Øker absorpsjonen av kalsium fra tarmen
Hvilken effekt har PTH på kalsium-metabolismen? PTH-utskillelsen stimuleres ved lave kalsiumkonsentrasjoner. PTH vil stimulere absorpsjonen av Ca2+ fra tarmen (gjennom vit D), økt reabsorpsjon av Ca2+ i nyrene, redusert reabsorpsjon av fosfat og økt mobilisering av Ca2+ fra beinvevet
Hvilken effekt har kalsitonin på kalsium-metabolismen? Kalsitonin har motsatt effekt av PTH og vil altså øke utskillelsen av kalsium. Utskillelsen av kalsitonin stimuleres av høye Ca2+ konsentrasjoner. Vil hemme nedbrytningen av beinvev og øke nyrenes utskillelse.
Hvilke to type Ca2+ lagre finnes det i beinene våre? Mobilisertbart lager: lager som mobiliseres raskt ved påvirkning av PTH og vil være i balanse med Ca2+ konsentrasjonen i vevsvæsken Stabilt lager: her er 99% av kalsiumet i beinet lagret og vil bare mobiliseres svært langsomt
Hvilken virkning har østradiol på kalsium-metabolismen? vil øke opptaket av Ca2+ fra tarmen, og stimulere osteoblastoverlevelse og apoptose av osteoklaster
Beskriv oppbygningen av et ledd ytterst til innerst Leddkapsel Synovialhinne Leddhule med synovialvæske Brusk Periost Beinvev Endost
Beskriv trinnene i endochondral ossifikasjon Bendannelsen starter tidlig i embryogenesen: 1) Uke 4-5: kondensering av mesenchymale celler - får dannet et mesenchymalt templat 2) mesenchymale celler differensierer til chondrocytter og chondroblaster 3) mesenchymale celler differensierer til osteoblaster og ossifikasjonen (beindannelsen) starter. Får dannet bein langs ytterkanten av diafysen (midtstykket) 4) innvekst av kar i diafysen - får dannet primært ossifikasjonssenter og økt ossifikasjon i diafysen. får dannet beinmarg og røde blodceller 5) rundt fødselen får vi innvekst av kar i epifyseområdene også slik at det dannes sekundære ossifikasjonssentre. samtidig vil det dannes et lag av brusk mellom diafysen og epifysen som kalles epifyseskiven. 6) fram til vi når ca 20 år vil epifyseskiven beholdes og sørge for at benet vokser i lengden ved at chondroblastene i epifyseskiven vil proliferere og så dø for å erstattes av ben. 7) rundt 20 år vil epifyseskiven forsvinne og beinveksten opphører.
Hvordan er beinvev bygget opp? Bein er bygget opp av osteoner. Osteonene består av lag med tuber kalt lameller, og i mellom lamellene ligger osteocyttene i såkalt lacuner - hulrom. Tettheten av disse strukturene avgjør om det er spongiøst eller kompakt beinvev. Kompakt beinvev har vi ytterst, og spongiøst inn mot midten. Osteoblastene og osteoklastene finner vi ytterst i beinvevet. I det spongiøse beinvevet finner vi beinmargen, som kan være rød eller gul.
Hvordan er brusk bygget opp? Bygget opp av chondroblaster som produserer matrix, og de kalles chondrocytter når de er omgitt av sin egen matrix og ligger i såkalt lacuner - men har fremdeles de samme egenskapene.
Hvilke tre typer brusk har vi? Hyalin, elastisk brusk og fibrøs brusk.
Hva er osteoperose? Når beindestruksjonen er større enn nydannelsen av bein vil det dannes hulrom i beinvevet og beintettheten blir lavere. Dette gir redusert beinstyrke og større risiko for beinbrudd.
Hva er analgetiske legemidler? Legemidler som har smertelindrende effekt
Hvilke tre hovedgrupper deler vi analgetika inn i? opioider som er sterke analgetika, NSAIDs + paracemtamol som er svake analgetika og lokalanastetika (co-analgetika)
Hvilken virkningsmekanisme har NSAIDs? De inhiberer enzymet COX som er ansvarlig for dannelse av de inflammatoriske mediatorene prostaglandiner og thromboxaner.
Hvilke effekter er det knyttet til inhibering av henholdsvis COX 1 og COX ? Inhibering av COX 1 er det som vanligvis gir bivirkninger, mens inhibering av COX 2 er det som gir demping av inflammasjonssymptomer.
Hvilke tre effekter har NSAIDs ved inflammasjon i kroppen? antiinflammatorisk effekt analgetisk effekt (smertestillende) antipyretisk effekt (febernedsettende)
hva er acetylsalisylsyre og hvilken virkning har det? det er et legemiddel som går under gruppen NASAIDs. det brukes til smertelindring, men også i forbindelse med bldopropp. i lave doser vil det hemme blodpropp da det inhiberer thromboxan i de røde blodcellene slik at de ikke aggregerer. i større doser vil acetylsalisylsyre også få antiinflammatorisk virkning.
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE PE - 5
lydia_ward
The Heart
annalieharrison
Malware Quiz
khibbitt
C1 B1 & P1 Test
jodie00
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
All AS Maths Equations/Calculations and Questions
natashaaaa
GCSE History – The early years and the Weimar Republic 1918-1923
Ben C
INCONSISTENCIES IN JAY'S STORY
Loren Ellis
2PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
2PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong