Introducció de Tirant

GoConqr Review

Fitxes de repàs sobre la novel·la cavalleresca Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.
Laia Folch Valdés
Flashcards by Laia Folch Valdés, updated more than 1 year ago
Laia Folch Valdés
Created by Laia Folch Valdés over 7 years ago
33
1

Resource summary

Question Answer
Qui va escriure Tirant Lo Blanc? Mossèn Joanot Martorell
A quin segle correspon Martorell? XV
De on és i a quin any va nèixer i va morir Martorell? Gandia (València) del 1413/1414 al 1468
A que es va dedicar Martorell i perquè? A la cavalleria perquè no va ser hereu del llinatge de la seva família. (Va ser respectat per la seva pràctiva de les armes arreu d'Europa)
De que va ser conseqüència la pràctica literària de Martorell? De la pràctica cavalleresca: per demostrar la seva condició de cavaller, Martorell escrivia tot allò que calia en un home de la seva professió.
Abans d'escriure Tirant lo Blanc, quines obres va escriue Martorell? Guillem de Varoic i Lletres de Batalla
A partir de quines dues fonts va ser escrit Guillem de Varoic? Guy de Warwick i Llibre de l'ordre de cavalleria.
Guillem de Varoic (trama) L'obra narra com el cavaller anglès decideix anar en pelegrinatge a Jerusalem i, després, retirar-se a fer vida d'eremita. Després esdevè cap de l'exercit anglès i allibera l'illa de l'invasió sarraïna. És proclamat rei però restitueix a la corona i torna a l'ermita.
Què mostra Lletres de Batalla? Mostra el caràcter bel.licòs de l'autor, la passió per la descripció de les formes del ceremonial cavalleresc i el respecte envers tots els aspectes de la vida cavalleresca en general.
Que passa als segles XI-XII? Incorporació de l'estrep (permet un clar avantatge competitiu que permetia al combatent mantenir-se dret damunt la sella).
Què passa als segles XIII-XIV? Europa va començar a organitzar-se en estats i els grans senyors van esdevenir reis. (Cavallers mites i llegendes).
Què són les croades? El grup de cavallers enviats pels reis que anaven a lluitar per mantenir les fronteres davant de la pressió del món islàmic.
A on enviaven els reis als cavallers als segles XIII-XIV? A obrir i protegir rutes comercials per assegurar-hi les activitats dels mercaders i a mantenir les fronteres davant de la pressió del mòn islàmic.
Què passa amb la figura del cavaller a principis del segle XV? És la figura ideal, la que tothom imita.
Perquè i quan decau Constantioble? Apareix ls pòlvora i per tant s'estén l'artilleria i la cavalleria deixa de ser la peça clau per guanyar les guerres. Al 1453.
Què és el Quixot? Una obra escrita al 1605 que redacta la decaiguda del cavaller davant l'artilleria.
Quan i a on es va imprimir Tirant lo Blanc? 20 de novembre de 1490 a València
Qui va acabar Tirant lo Blanc? Martí Joan de Galba
Quan va ser la segona edició de Tirant? Set anys més tard que la primera
Edició castellana de Tirant 1511
Edició Itaiana de Tirant 1538
Què tenia Tirant que proporcionava interès tant en homes com en dones? Propocionava models de vida ben detallats, basats en fets i en els costums de les classes altes de l'època
De qui és fill Tirant? Quina part és real i quina inventada? Fill del senyor de la Marca de Tirània (part inventada) i de Blanca, filla del duc de Bretanya (part real)
Quin és el camí de formació de cavalleria típic en la narrativa cavalleresca catalana? Reconeixement, ascens i triomf
Com solien ser els cavallers de la narrativa cavalleresca catalana medieval? Fills segons que no heretaven el llinatge de la familia.
Com és l'estructura de Tirant? Anglaterra: etapa de formació Siciía i Rodes: consolidació Imperi Grec: assoliment dels objectius Nord d'Àfrica: reconversió de l'exèrcit Imperi Grec
Què barreja Tirant amb la tradició literària occidental? La versemblança
Quins elements combina Martorell? Llibres de cavalleria, cròniques catalanes i l'humanisme italià
Què extreu Martorell dels llibres de cavalleria medieval? Plantejament, ideologia i estructura itinerant.
Quines són les característiques dels llibres de cavalleria medieval amb els que s'inspirava Martorell? Cicle artúric: protagonistes ficticis de Bretanya vinculats a la cort del rei Artús. Dos eioxos argumentals: trama amorosa i aventurera Novel.les escrites i signades per un determinat autor que anaven adreçades al públic de les corts feudals.
Poemes èpics D'autors anònims i adreçats generalment a un públic analfabet.
Què apren Martorell de les cròniques catalanes? L'art de la narració de grans batalles
Què reten Martorell de l'humanisme italià? Va retenir la lliçó d'humor, de relativització, d'expressió del plaer.
Perquè tot el que s'explica a Tirant sembla de debò? Perquè Martorell va deixar de banda tots els aspectes que li impedien plasmar la realitat: va utilitzar la vercemblança.
Què va dir Mario Vargas Llosa? Que tirant és una novel.la total perquè té de tot: històrica militar, de costums, psicològia, eròtica... Com la mateixa realitat.
Quin episodi històric real ben conegut succeeix a Tirant al 1444? El setge de Rodes
Amb qui es basa el personatge Tirant? Roger de Flor (proclamat Cèsar de l'imperi Grec de Bizanci i mort a Andrianòpolis, com Tirant).
Quin recurs empra sovint Martorell? La capsa xinesa: intoduir els fets a través de la narració d'un altre personatge un cop aquests fets ja s'han esdevingut.
Quines són les dues característiques principals que Martorell no passa per alt? La manera de viure del cavaller i el seu entorn professional
Què passa amb els personatges a Tirant lo Blanc que els diferencia dels llibres de cavalleria? Evolucionen, son vulnerables tant físicament com psicològicament, tenen punts forts i punts febles i es passen el dia parlant.
Qui surt més malparat a Tirant? Els adults
Com és el món de Tirant? Univers ple d'energia, de força i de salut (el del jovent).
Show full summary Hide full summary

Similar

La plaça del diamant- literatura
Marta García Bachero
MERCÈ RODOREDA
NEREA GARCÍA TORRES
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
MIRALL TRENCAT
Nuria Pizarro
JOAN PUIG I FERRETER (1882-1956)
Aroa López Vivas
Nova antologia de poesia catalana
judith moya
Antologia de la Poesia Catalana
marina.larumbe
Verbos irregulares
crisferroeldeluna
SUJETO Y PREDICADO
maya velasquez
Física: Conceptos Básicos
maya velasquez
Cómo Calcular la Nota de Admisión en la Selectividad
maya velasquez