3r ESO. Pronominalització CI

Description

Pronominalització del CI (només): singular i plural
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 9 years ago
115
0

Resource summary

Question Answer
Activitat 1 el complement indirecte. Fes-ne la substitució amb formes pronominals davant del verb
Regalà roses a la seua amiga Regalà roses A LA SEUA AMIGA Li regalà roses
Regalà roses a les seues amigues Regalà roses A LES SEUES AMIGUES Els regalà roses
Arreglà l’ordinador a les seues cosines Arreglà l’ordinador A LES SEUES COSINES Els arreglà l’ordinador
Donà les gràcies a la infermera Donà les gràcies A LA INFERMERA Li donà les gràcies
Han renovat el contracte al futbolista Han renovat el contracte AL FUTBOLISTA Li han renovat el contracte
Digué la veritat a la policia Digué la veritat A LA POLICIA Li digué la veritat
Oferí fruita als treballadors Oferí fruita ALS TREBALLADORS Els oferí fruita
Va arreglar l’ordinador a les seues cosines Va arreglar el cotxe A LES SEUES COSINES Va arreglar-los l’ordinador ELS va arreglar l’ordinador
Va donar les gràcies a la infermera Va donar les gràcies A LA INFERMERA Va donar-li les gràcies LI Va donar les gràcies
Han de renovar el contracte al tècnic Han de renovar el contracte AL TÈCNIC Han de renovar-li el contracte
Va dir la veritat a la policia Va dir la veritat A LA POLICIA Va dir-li la veritat LI va dir-li la veritat
Va vendre el llibre a les amigues Va vendre el llibre A LES AMIGUES Va vendre’ls el llibre ELS va vendre el llibre
Va canviar el torn a les nebodes Va canviar el torn A LES NEBODES Va canviar-los els torn ELS Va canviar els torn
Show full summary Hide full summary

Similar

2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
3r ESO. Pronominalització del CD
Àlex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases CD i CI (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Funcions sintàctica i sintagmes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch