3r ESO Ús de pronoms

Description

Activitats on s'explica l'ús del pronoms: davant, darrere, etc.
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 9 years ago
320
0

Resource summary

Question Answer
Activitat 1 Torna a escriure les oracions posant el pronom darrere del verb
El vol dur al partit de futbol Vol dur-lo al partit de futbol
Els va castigar pels fets Va castigar-los pels fets
M’ha d’ajudar en el trasllat Ha d’ajudar-me en el trasllat
Li van dur les mostres a temps Van dur-li les mostres a temps
Els va vendre sense cap problema Va vendre’ls sense cap problema
En va resoldre la meitat Va resoldre’n la meitat
Els ha d’acompanyar al metge Ha d’acompanyar-los al metge
T’ha d’ajudar aquest matí Ha d’ajudar-te aquest matí
Us vol vendre la loteria Vol vendre-vos la loteria
S’ha de resoldre necessàriament Ha de resoldre’s necessàriament
Em va recordar la meua infantesa Va recordar-me la meua infantesa
Activitat 2 Escriu el sintagma que substitueix el pronom feble indicat.
Vols dur-los a la taula? los = els coberts, els llibres
Li han dut un bon regal li = a ell, a Pep, a Maria...
Dóna’m una resposta! ‘m = a mi
Escriu-ne cinc! -ne = de respostes, de línies...
Us diré la veritat us = a vosaltres
La tornaren pel matí la = la bicicleta, la llibreta, la clau...
Ho tinc molt clar ho = això, el que has dit...
Activitat 3 Copia les frases al teu quadern i comprova la solució una volta els tingues totes les frases fetes
Show full summary Hide full summary

Similar

3r ESO. Combinació pronoms CD i CI
Àlex Lluch
3r ESO. Pronominalització del CD
Àlex Lluch
2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
2n ESO. CRV, Atribut i C Pred (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. L'oració: enunciat i oració, subjecte i predicat, tipus de subjecte
Àlex Lluch
3r ESO. Oració composta (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
Predicat nominal o verbal (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3rESO Pronoms febles. Combinació I
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
3rESO. Ús correcte de pronoms febles. Posició
Àlex Lluch