PAT

Description

Flowchart on PAT, created by Albert Desumvila Montull on 26/07/2017.
Albert Desumvila Montull
Flowchart by Albert Desumvila Montull, updated more than 1 year ago
Albert Desumvila Montull
Created by Albert Desumvila Montull over 6 years ago
28
0

Resource summary

Flowchart nodes

 • PLA ACCIÓ  TUTORIAL P.A.T.
 • FASE 1  Analisis de necesitats
 • FASE 2 Diseny i elaboració
 • FASE 3 inplementació
 • recollida d'informació dels participants
 • anàlisi de la informació
 • contrastar la informació
 • priorització de necesitats
 • deinició objectius
 • cronograma
 • posada en comú
 • planificació i programació
 • desenvolupament de les accions
 • revisio i analitzar
 • modificar
 • FASE$ evaluar
 • constant a totes les fases
 • avaluar la qualitat
 • qúestionaris d'avaluació
 • informes de l'acció formativa
 • PAT
 • ESTRATEGIES MOTIVACIÓ
 • TIPUS D'EINES
 • ACCIONS DE SEGUIMENT
 • PROCEDIMENTS D'EVALUACIÓ
 • SESIONS DE TUTORIA
 • CONTINGUT I ACTIVITATS
 • RESOLUCIÓ DE DUBTES E INCIDÈNCIES
 • ABANS  DURANT DESPRES
 • TIPUS  I HORARI 
Show full summary Hide full summary

Similar

Orientación
Naiara Franco
Harry Potter Trivia Quiz
Andrea Leyden
Forces and Acceleration
Adam Collinge
Sociology GCSE AQA - Studying Society keywords
tasniask
C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
Of Mice and Men Quotes
_Jess_
PSBD TEST # 3
yog thapa
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Meteorologia II
Adriana Forero
TISSUE TYPES
Missi Shoup