Dictat interactiu sobre les vocals 'a' i 'e' (Àlex Lluch

Description

Dictat interactiu per a repassar mots
Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 5 years ago
311
0

Resource summary

Question 1

Question
Completa els buits amb la vocal corresponent: Un j[blank_start]o[blank_end]ve [blank_start]a[blank_end]mbiciós col·locà un r[blank_start]è[blank_end]tol davant de l'[blank_start]a[blank_end]mbaixada de R[blank_start]o[blank_end]mania.
Answer
 • o
 • è
 • a
 • a
 • o

Question 2

Question
Va mirar, simultàn[blank_start]i[blank_end]ament i espontàn[blank_start]i[blank_end]a, a tots aquells ac[blank_start]u[blank_end]sats d'escànd[blank_start]o[blank_end]l que creuaven la sala.
Answer
 • i
 • i
 • u
 • o

Question 3

Question
Va ser un home molt rig[blank_start]o[blank_end]rós i c[blank_start]o[blank_end]mplidor en la seua j[blank_start]o[blank_end]ventut, encara que també un poc s[blank_start]u[blank_end]perb.
Answer
 • o
 • o
 • o
 • u

Question 4

Question
L'[blank_start]a[blank_end]varia que es produí a l'avió els va obligar a aterr[blank_start]a[blank_end]r a H[blank_start]o[blank_end]ngria en comptes de S[blank_start]a[blank_end]rdenya
Answer
 • a
 • a
 • o
 • a

Question 5

Question
En la c[blank_start]o[blank_end]nferència es va fer referència al mon[blank_start]e[blank_end]stir de Sant J[blank_start]o[blank_end]an com a foc[blank_start]u[blank_end]s m[blank_start]e[blank_end]ravellós.
Answer
 • o
 • e
 • o
 • u
 • e
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
98. SEMANAS 2018.
Ismael Vázquez
Frequency Adverbs
juuan lopez
Les vocals (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
tecnologías de la información y la comunicación
mdellanys
Errors ortogràfics d'alumnes 3r ESO (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Grafies 'b' i 'v' (Àlex Lluch
Àlex Lluch
Dictat 6 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch