TEMA A4. ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (B)

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A4. ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (B), created by TONY MOYA VIDAL on 23/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
22
0

Resource summary

Question 1

Question
UNIÓ CATALANISTA PRESENTA UN PROJECTE D'AUTONOMIA EL 1882, LES BASES DE MANRESA.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
EN LES FIGURES LITERÀRIES DEL SEGLE XIX DESTAQUEN
Answer
 • JACINT VERDAGUER (L'ATLANTIDA, CANIGÓ...)
 • ÀNGEL GUIMERÀ
 • NARCÍS OLLER, PRIMER NOVEL·LISTA MODERN CATALÀ. HI CONSOLIDA EL GÈNERE
 • FREDERIC SOLER (PITARRA)

Question 3

Question
PERÍODE 1900-1939 SIGNIFICA LA CODIFICACIÓ DE L'ESTÀNDARD I L'ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA, A PARTIR D'UNA SÈRIE DE FETS DECISIUS PER A L'ESTUDI CIENTÍFIC DEL CATALÀ.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
QUIN ANY VA CELEBRARSE EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA, A INICIATIVA DE MOSSÈN ANTONI M.ALCOVER ?
Answer
 • 1900
 • 1905
 • 1906
 • 1939

Question 5

Question
EN EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA (1906) DE MOSSÈN ANTONI M. ACLCOVER VA HAVER 3 SECCIONS D'ESTUDI
Answer
 • LA FILOLOGICOHISTÒRICA
 • LA LITERÀRIA
 • LA SOCIOJURÍDICA

Question 6

Question
QUI VA SER ELEGIT PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AL (1907) I VA FUNDAR L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (IEC).
Answer
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA
 • POMPEU FABRA
 • MOSSÈN ANTONI M.ALCOVER
 • FRANCESC DE BORJA MOLL

Question 7

Question
AL 1926 VA HAVER L'INICI DE LA PUBLICACIÓ DEL DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR (DCVB) DE:
Answer
 • ENRIC PRAT DE LA RIBA
 • MOSSÈN ANTONI M.ALCOVER
 • POMPEU FABRA
 • FRANCESC DE BORJA MOLL

Question 8

Question
AL 1931 LA INSTAURACIÓ DE LA II REPÚBLICA. S'ACONSEGUEIXEN AVENÇOS EN LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: L'ENSENYAMENT A LES ESCOLES I LA DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE PREMSA I RÀDIO. I ÉS PUBLICA L'ORTOGRAFIA MALLORQUINA SEGONS LES NORMES DE L'INSTITUT EL SR
Answer
 • FRANCESC DE BORJA MOLL
 • MOSSÈN ANTONI M. ALCOVER
 • POMPEU FABRA
 • JOAN COROMINES

Question 9

Question
QUIN ANY POMPEU FABRA PUBLICA EL DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA CATALANA ? (NORMES DE CASTELLÓ ACCEPTA AQUESTES NORMES)
Answer
 • 1932
 • 1934
 • 1912
 • 1939

Question 10

Question
PERÍODE DEL FRANQUISME (1939-1975) I PERSECUCIÓ DEL CATALÀ.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
EL 1961 ES CREA ÒMNIUM CULTURAL QUE COMENÇA A ENSENYAR EL CATALÀ.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
DESPRÉS DEL FRANQUISME QUI ESCRIU EL "DICCIONARI ETIMOLÒGIC I COMPLEMENTARI DE LA LLENGUA CATALANA" ?
Answer
 • POMPEU FABRA
 • MOSSÈN ANTONI M.ALCOVER
 • FRANCESC DE BORJA MOLL
 • JOAN COROMINES

Question 13

Question
DESPRÉS DEL FRANQUISME QUI ESCRIU "APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA"?
Answer
 • FRANCESC DE BORJA MOLL
 • POMPEU FABRA
 • MOSSÈN ANTONI M.ALCOVER
 • MAUEL SANCHÍS I GUARNER

Question 14

Question
UNA LLENGUA NO ÉS MAI UNIFORME NI FIXA.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
EN LA LLENGUA CATALANA HI HA DOS GRANS DIALECTES.
Answer
 • CATALÀ ORIENTAL
 • CATALÀ MEDITERRANI
 • CATALÀ OCCIDENTAL
 • CATALÀ OCCITÀ

Question 16

Question
LA DIFERÈNCIA ENTRE ELS DOS GRANS DIALECTES DEL CATALÀ: EL OCCIDENTAL I EL ORIENTAL SÓN
Answer
 • LES DIFERÈNCIES FONÈTIQUES
 • LES DIFERÈNCIES MORFOLÒGIQUES
 • LES DIFERÈNCIES LÈXIQUES
 • LES DIFERÈNCIES ESTANDART

Question 17

Question
ESCRIPTORS
Answer
 • RAMON LLULL (SEGLE XIII)
 • AUSIÀS MARC (SEGLE XV)
 • QUIM MONZÓ (SEGLE XX)
 • TOTS CORRECTE PER REPASSAR

Question 18

Question
PARLANT DE VARIETATS FUNCIONALS O REGISTRES EL PARLANT TÉ EN COMPTE 4 FACTORS:
Answer
 • EL CAMP SEMÀNTIC O TEMA
 • EL CANAL
 • EL GRAU DE FORMALITAT
 • LA INTENCIONALITAT

Question 19

Question
AL PREÀMBUL DE LA LLEI 1/2015, DE 5 DE FEBRER, DEL RÈGIM ESPECIAL D'ARAN, S'ESTABLEIX QUE CONSTITUEIX DINS DE CATALUNYA UNA REALITAT NACIONAL AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA I DIFERENCIADA, FONAMENTADA EN EL FET QUE LA COMUNITAT ARANESA DISPOSA D'UNA LLENGUA I UNA CULTURA PRÒPIES, COMUNES I COMPARTIDES AMB LA RESTA D'OCCITÀNIA I , ALHORA D'UNA ANTIGA TRADICIÓ D'AUTOGOVERN FERMAMENT DEFENSADA PELS ARANESOS AL LLARG DEL TEMPS.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
QUINA ÉS LA LLENGUA PRÒPIA DE L'ARAN ?
Answer
 • EL CATALÀ
 • L'ORIENTÀ
 • L'ARANÉS
 • L'OCCITÀ EN LA SEVA VARIETAT ARANESA

Question 21

Question
QUIN ÉS L'ELEMENT MÉS PREUAT I EXCEPCIONAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE L'ARAN?
Answer
 • LA LLENGUA
 • EL CONSELH ARANÈS
 • LES COSTUMS
 • LA IDENTITAT

Question 22

Question
EL REI JAUME II ATORGÀ ALS HABITANTS D'ARAN L'ANOMENAT PRIVILEGI DE
Answer
 • ERA QUERIMÒNIA EL 23 D'AGOST DE 1313
 • ERA QUERIMÒNIA EL 23 D'AGOST DE 1370
 • ERA QUERIMÒNIA EL 23 D'AGOST DE 1421

Question 23

Question
L'ERA QUERIMÒNIA OTORGADA PER JAUME II EL 23 D'AGOST DE 1313, VERTADERA CARTA MAGNA DE LES LLIBERTATS ARANESES, QUE DURANT MÉS DE 500 ANYS, VA ESDEVENIR LA PRINCIPAL BASE LEGAL DE L'ORDENAMENT JURÍDIC, POLÍTIC I ADMINISTRATIU ARANÈS.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
COM AL'TRES COMUNITATS PIRINENQUES, LA BASE DE L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA TRADICIONAL ARANESA FOU SEMPRE
Answer
 • L'AJUNTAMENT
 • LA DIPUTACIÓ
 • EL CONSELH GENERAU DE L'ARÀN
 • LA CASA

Question 25

Question
L'ASSEMBLEA DELS CAPS DE CASA ADMINISTRATIVA PORTAVA ELS AFERS DE LA COMUNITAT I TRIAVA ELS SEUS REPRESENTANTS ELS ANOMENATSDE L'ARAN
Answer
 • REGIDORS
 • PARLAMENTARIS
 • ALCALDES
 • CÒNSULS O CÒSSOS

Question 26

Question
ELS POBLES ARANESOS S'AGRUPAVEN EN CIRCUMSCRIPCIONS ADMINISTRATIVES MÉS GRANS, ANOMENADES
Answer
 • DIPUTACIONS
 • COMARQUES
 • PROVÍNCIES
 • TERÇONS

Question 27

Question
DES DEL SEGLE XIII AL SEGLE XVI HI HAGUÉ A LA VALL D'ARAN 3 TERÇONS I D'ALESHORES ENÇÀ ?
Answer
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Question 28

Question
QUINS SÓN ELS 6 TERÇONS QUE HI HA A LA VALL D'ARAN DESDE EL SEGLE XVI?
Answer
 • ARTIES
 • PUJÒLO
 • GARÒS
 • CASTIERÒ
 • MARCATOSA
 • LAIRISSA
 • QUATRE LÒCS

Question 29

Question
CADA TERÇÓ TRIAVA TAMBÉ UNS REPRESENTANTS ESPECÍFICS, ANOMENATS CONSELLERS O PROHOMS.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
DE LA REUNIÓ DELS CÒNSOLS DE TOTS ELS POBLES DE LA VALL, I ALHORA, DELS SEUS CONSELLERS O PROHOMS, ES FORMAVA LA CORT O CONSELL GENERAL DE LA VALL.
Answer
 • SEGLE XIV
 • SEGLE XV
 • SEGLE VI
 • SEGLE XII

Question 31

Question
QUINA ÉS LA MÉS ALTA INSTITUCIÓ DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA VALL EN EL SEGLE XV ?
Answer
 • LA CASA
 • LA DIPUTACIÓ
 • EL PARLAMENT
 • EL CONSELL GENERAL

Question 32

Question
SÓN ELS DELEGATS O REPRESENTANTS DEL CONJUNT DE LA VALL PER A AFERS ESPECÍFICS
Answer
 • ELS PROHOMS
 • ELS CONSELLERS
 • ELS CÒNSOLS
 • ELS SÍNDICS

Question 33

Question
A LES REUNIONS DEL CONSELL NOMÉS PODIEN ASSISTIR
Answer
 • CONSELLERS
 • PROHOMS
 • CÓNSOLS
 • SÍNDICS

Question 34

Question
QUAN ES VAN PROMULGAR LES ANOMENADES "ORDINACIONES, PRAGMÁTICAS Y EDICTOS REALES DEL VALLE DE ARAN" PAER MANDAT DE FELIP III D'ESPANYA.?
Answer
 • 1678
 • 1618
 • 1630
 • 1636

Question 35

Question
EL CONSELL GENERAL DE L'ARAN ESTÀ INTEGRAT PER
Answer
 • 13 MEMBRES (6 PROHOMS, 6 CONSELLERS
 • UN SÍNDIC GENERAL
 • TOTS TRIATS PER SORTEIG.
 • TOTES SÓN CORRECTES

Question 36

Question
LA PROMULGACIÓ DEL DECRET DE NOVA PLANTA (1718), NO VA AFECTAR FORMALMENT A LA VALL.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
QUIN ANY LA VALL D'ARAN S'INCORPORA A LA NOVA PROVÍNCIA DE LLEIDA, CREADA UN ANY ABANS PER L'ESTAT ESPANYOL I S'HI IMPLANTA EL SISTEMA D'AJUNTAMENTS DE TOT L'ESTAT ?
Answer
 • 1834
 • 1515
 • 1325
 • 1477

Question 38

Question
L'ANY 1978 L'ARAN FA UNA CONSTITUCIÓ DE VEÏNS "ELS TERÇONS" PER REVINDICAR OFICIALITZAR I PROTEGEIR LA SEVA LLENGUA
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
CATALUNYA APROVA EN EL SEU ESTATUT DE SAU ELS DRETS HISTÒRICS I LINGÜÍSTICS PRÓPIS
Answer
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981

Question 40

Question
ELS CIUTADANS DE CATALUNYA I LES SEVES INSTITUCIONS POLÍTIQUES RECONEIXEN L'ARAN COM UNA REALITAT NACIONAL DOTADA D'IDENTITAT CULTURAL, HISTÒRICA, GEOGRÀFICA I LINGÜÍSTICA, DEFENSADA PELS ARANESOS AL LLARG DELS SEGLES. AQUEST ESTATUT EMPARA I RESPECTA AQUESTA SINGULARITAT I RECONEIX ARAN COMA ENTITAT TERRITORIAL SINGULAR DINS DE CATALUNYA, LA QUAL ÉS OBJECTE D'UNA PARTICULAR PROTECCIÓ PER MITJÀ D'UN RÈGIM JURÍDIC ESPECIAL
Answer
 • ARTICLE 11 DEL EAC
 • ARTICLE 4 DEL EAC
 • ARTICLE 14 DEL EAC
 • ARTICLE 34 DEL EAC

Question 41

Question
L'EAC DECLARA OFICIAL LA LLENGUA OCCITANA, DENOMINADA ARANÈS A ARAN
Answer
 • ARTICLE 6.4 DEL EAC
 • ARTICLE 11 DEL EAC
 • ARTICLE 6.5 DEL EAC
 • ARTICLE 6 DEL EAC

Question 42

Question
EL PARLAMENT AMB LA (LLEI 35/2010, DE L'OCCITÀ, ARANÈS A L'ARAN )DE 1 D'OCTUBRE CONVERTEIX L'OCCITÀ EN LLENGUA OFICIAL A TOT CATALUNYA.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
LA GRAMÀTICA OCCITANA PUBLICADA A CATALUNYA EL 1935 PER LOÍS ALIBÈRT
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (IEC) VA PRESENTAR LA NOVA GRAMÀTICA OFICIAL CONSENSUADA EN EL SI DE LA COMISSIÓ DE GRAMÀTICA I LA SECCIÓ FILOLÒGICA, I RATIFICADA PER EL PLE DE L'IEC EN LA SESSIÓ DEL
Answer
 • 29 DE DESEMBRE DE 2016
 • 29 DE DESEMBRE DE 2015
 • 29 DE SETEMBRE DE 2016
 • 29 DE SETEMEBRE DE 2016

Question 45

Question
EL PLE DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS VA RATIFICAR PER CONSENS LA NOVA VERSIÓ DE L'ORTOGRAFIA CATALANA EN LA SESSIÓ PLENÀRIA TINGUDA EL 24 D'OCTUBRE DE 2016
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

The Great Gatsby - Theme
Heather Taylor
Respiratory System
bridget.watts97
Geometry Formulas
Selam H
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Prática para o TOEFL
miminoma
FCE Opposites Practice
miminoma
LOGARITHMS
pelumi opabisi
Input and Output Devices
Jess Peason
Physics P1
themomentisover
Biology - B1 - AQA - GCSE - Keeping Healthy and Defending Against Infection
Josh Anderson
PSBD TEST 1
Mwebaze Green