TEMA A3. HISTÒRIA DE LA POLICIA DE CATALUNYA

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A3. HISTÒRIA DE LA POLICIA DE CATALUNYA, created by TONY MOYA VIDAL on 22/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
187
0

Resource summary

Question 1

Question
UN FET FONAMENTAL DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA VA SER LA DEFENSA DE LA PAU I TREVA I LA COL·LABORACIÓ DE LA POBLACIÓ, A TRAVÉS DEL SOMETENT I EL SAGRAMENTAL
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
EL 1719 LES TENSIONS AMB FRANÇA VAN FER SITUAR L'EXÈRCIT A LA FRONTERA, PER LA QUAL COSA CALIA CREAR UNA FORÇA POLICIAL QUE CONTROLÉS L'INTERIOR DEL TERRITORI. PER FER AQUESTA TASCA, EL CAPITÀ GENERAL I LA REIAL AUDIÈNCIA VAN ORGANITZAR UNES ESQUADRES DE PAISANS, DISTRIBUÏDES PELS CORREGIMENTS. QUAN LA TENSIÓ BÈL·LICA FRONTERERA VA DESAPARÈIXER, EL 1721, ES VA CONSIDERAR CONVENIENT DESFER AQUESTES ESQUADRES.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
AL 1921 LES ESQUADRES VAN SER DESARMADES PER LA FI DEL CONFLICTE AMB FRANÇA I VAN DESAPARÈIXER MENYS
Answer
 • LA DE VALLS (RIUDOMS I RODONYÀ)
 • LA DE BARCELONA
 • LA DE VIC
 • LA DE MANRESA

Question 4

Question
SOTA QUI VA QUEDAR EN COMANDÀNCIA ELS DESTACAMENTS DE VALLS (RIUDOMS I RODONYÀ)
Answer
 • SOTA PERE ANTON VECIANA
 • SOTA LA MONARQUIA FILIPISTA
 • SOTA EL VIRREI CATALÀ
 • SOTA EL COMTE DE TARRAGONA

Question 5

Question
L'ANY 1723 ES VAN REMODELAR LES ESQUADRES I, AQUEST ANY, PERE ANTON VECIANA FOU NOMENAT EL COMANDANT
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
ELS MOSSOS ERA UNA POLICIA MODERNA I BEN REPRESENTATIVA I EL MODEL FORA EXPORTAT A ALTRES ZONES DE LA MONARQUIA PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ.
Answer
 • DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII
 • DURANT LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XVIII
 • DURANT LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
 • DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX

Question 7

Question
DURANT EL SEGLE XIX S'INAUGURA, POLICIALMENT PARLANT, AMB LA FORÇA REVOLUCIONARIA DE --------QUE SERÀ DISSOLTA QUAN S'ABANDONIN ELS PROJECTES LIBERALS MÉS PROGRESSISTES.
Answer
 • LA MILICIA NACIONAL
 • LA GUÀRDIA CIVIL
 • LES ESQUADRES NACIONALS
 • LA POLICIA NACIONAL

Question 8

Question
EN ELS PRINCIPIS DE CENTRALITZACIÓ, CONSERVADORA I MILITARITZACIÓ ÉS RAU LA FUNDACIÓ DE LA GUÀRDIA CIVIL QUE VA PORTAR EL NOU ESTAT FINS ALS ÚLTIMS RACONS DE LA PENÍNSULA I VA ESDEVENIR L'EIX TRONCAL DE LA SEGURETAT PÚBLICA L'ANY
Answer
 • 1844
 • 1944
 • 1744

Question 9

Question
DESDE 1835-1837 EL MOSSOS VAN PASSAR A FORMAR PART DE LA FAMILIA VECIANA A POSAR-SE EN MANS D'OFICIALS PROVINENTS DE L'EXÈRCIT
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
QUIN FET VA CONSAGRAR ALS ALCALDES LA FUNCIÓ DE VETLLAR PER LA PAU I LA SEGURETAT DELS SEUS VEÏNS ?
Answer
 • LA CONSTITUCIÓ DE CADIS 1812
 • LA CONSTITUCIÓ DE CADIS 1821
 • LA PAU DELS PIRINEUS
 • LA GUERRA DELS POITIERS

Question 11

Question
QUAN VA SER CREADA LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA ?
Answer
 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1843
 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1943
 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1834
 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1845

Question 12

Question
DURANT QUIN PERÍODE VA RESTAR DISSOLT EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA?
Answer
 • DURANT EL TRIENNI LIBERAL
 • DURANT EL SEXENNI REVOLUCIONARI
 • DURANT LA PAU DELS PIRINEUS
 • DURANT LA GUERRA DELS 100 ANYS

Question 13

Question
DESPRÉS DEL SEXENNI REVOLUCIONARI QUE HAVIA DISSOLT EL COS DE MOSSOS EL 1875 ES COMENÇA A REPLANTEJAR EL RESTABLIMENT DEL COS I A PARTIR DE 1880 ES VA REORGANITZAR DEFINITIVAMENT.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
UN COP ACABADA LA GUERRA CARLINA, ES VOLIA RESTABLIR L'ORDRE INSTITUCIONAL I LA MONARQUIA EN LA PERSONA DE
Answer
 • ALFONS XII
 • ALFONS XIII
 • FELIP V
 • CARLES III

Question 15

Question
QUIN ERA EL PAPER DELS MOSSOS D'ESQUADRA DURANT EL REGNAT D'ALFONS XII ?
Answer
 • D'AUXILIAR RURAL DE LA GUÀRDIA CIVIL
 • D'AUXILIAR RURAL DEL EXÈRCIT
 • DE LA DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA AL CAMP.
 • LA A I LA C SÓN CORECTES

Question 16

Question
ON ES VAN POSAR DE MANIFEST AMB LA IDEA DE LA LLIGA REGIONALISTA UN SISTEMA DE SEGURETAT BASAT EN EL SOMETENT I AMB UNA FORÇA POLICIAL PERMANENT SOTA LES ORDRES DEL PODER REGIONAL ?
Answer
 • A LES BASES DE MANRESA DEL 1892
 • A L'ESTATUT DE NÚRIA
 • A L'ESTATUT DE SAU
 • A LES BASES DE LA DIPUTACIÓ DEL GENERAL

Question 17

Question
L'ASSALT A LES REDACCIONS DEL CU-CUT I LA VEU DE CATALUNYA
Answer
 • 1905
 • 1925
 • 1936
 • 1965

Question 18

Question
QUIN ANY ÉS VA APROVAR LA MANCOMUNITAT A CATALUNYA
Answer
 • 1914
 • 1918
 • 1905
 • 1933

Question 19

Question
EN ELS PRIMERS ANYS DEL SEGLE XX COMENÇA L'ESTRUCTURACIÓ DEFINITIVA DE LA POLICIA CIVIL A L'ESTAT ESPANYOL.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
ENTRE ELS ANYS 1905 I 1908, AMB L'APARICIÓ DE LA LLEI DEL REGLAMENT DE LA POLICIA GOVERNATIVA, COMENÇA L'ORGANITZACIÓ I LA PROFESSIONALITZACIÓ DELS COSSOS DE POLICIA DEPENDENTS DE L'ADMINISTRACIÓ CIVIL QUE EN SERIEN DOS:
Answer
 • LA DE SEGURETAT
 • LA DE VIGILÀNCIA
 • LA DE TRASLLAT DE PRESONERS
 • LA DE DEFENSA DE LA NACIÓ

Question 21

Question
DURANT LA SETMANA TRÀGICA (1919) SABEM QUE LA BASE DE LA REPRESSIÓ GOVERNAMENTAL VA ANAR A CÀRREC DE
Answer
 • LA GUÀRDIA CIVIL
 • L'EXÈRCIT
 • ELS SOMETENTS
 • DELS MOSSOS

Question 22

Question
PER L'AJUDA PRESTADA PELS MOSSOS A LA REPRESSIÓ FETA PER LA GUARDIA CIVIL DURANT LA SETMANA TRÀGICA, VAN CREAR MALESTAR SOCIAL I POLÍTIC I AL SETEMBRE DE L'ANY 1917 LA DIPUTACIÓ VA APROVAR
Answer
 • L'EXTINCIÓ GRADUAL DEL COS
 • LA REDUCCIÓ DEL COS
 • L'EXTINCIÓ DE FACTO DEL COS

Question 23

Question
DURANT LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923) VA VEURE EN ELS MOSSOS COM UN COS PROPI, ADIENT PER UNA CATALUNYA NOVA, UN COP DISSOLTA LA MANCOMUNITAT I APARTATS ELS DESITJOS D'AUTOGOVERN
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
ELS MOSSOS VAN SER UTILITZATS EN LA CUSTÒDIA DELS TERRENYS ON ES CONSTRUIRIEN ELS PAVELLONS DE L'EXPOSICIÓ UNIVERSAL I AMB EL COMANDANT OLLER COM A CAP, FOREN UTILITZATS PER A LA TASCA POLICIAL REPRESSIVA DE LA DICTADURA I DE MARTÍNEZ ANIDO.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
QUE VA FER LA DIPUTACIÓ REFERENT ALS MOSSOS UN COP CAIGUDA LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA AL 1930?
Answer
 • VA DISSOLDRE EL COS
 • EL VA DISSOLDRE PER TORNARLO A REORGANITZAR

Question 26

Question
EL 14 D'ABRIL DE 1931 FREDERIC ESCOFET CAPORAL DEL DESTACAMENT DE LA GARRIGA, ÉS VA POSAR ALES ORDRES DEL PRESIDENT
Answer
 • MACIÀ, QUE HAVIA PROCLAMAT LA REPÚBLICA CATALANA
 • LLUÍS COMPANYS, QUE HAVIA PROCLAMAT LA REPÚBLICA CATALANA
 • TARRADELLES, QUE HAVIA PROCLAMAT LA REPÚBLICA CATALANA

Question 27

Question
DURANT ELS ANYS DE LA REPÚBLICA CATALANA I ELS MOSSOS ES VEURIEN IMPLICATS EN
Answer
 • LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE GOVERN
 • LA DEFENSA E LA POBLACIÓ
 • LA LLUITA AMB ELS BANDOLERS
 • LA DEFENSA I VIGILÀNCIA EN ELS CAMPS

Question 28

Question
EL 14 D'OCTUBRE DE 1932, EL PRESIDENT MACIÀ SIGNAVA UN DECRET MITJANÇANT EL QUAL S'ESTENIA EL COS POLICIAL DE MOSSOS A TOT CATALUNYA.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
EL TRIOMF DEL GOVERN D'ESQUERRES A LES ELECCIONS DEL FEBRER DE 1936 VA SIGNIFICAR L'ALLIBERAMENT DEL GOVERN CATALÀ EMPRESONAT I L'AMNISTIA PER TOTS AQUELLS QUE HAVIEN PARTICIPAT EN ELS FETS DE 6 D'OCTUBRE DEL 34 ENTRE ELLS ELS COMANDAMENTS I RESPONSABLES DELS MOSSOS.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
DURANT LA DICTADURA FRANQUISTA ELS MOSSOS VAN SER
Answer
 • REMODELATS
 • SUSPESOS
 • REBAIXATS DE CÀRRECS
 • RESTITUITS

Question 31

Question
QUIN ANY DE LA DICTADURA FRANQUISTA VAN SER RESTITUÏTS ELS MOSSOS QUE ESTAVEN INTEGRATS EN L'EXÈRCIT ESPANYOL EN FUR (JURISDICCIÓ), INSÍGNIES I DEPENDÈNCIA, COM A GUÀRDIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PRESIDIDA EN AQUELLS MOMENTS PEL MARQUÈS DE CASTELL-FLORITE
Answer
 • L'ANY 1952
 • L'ANY 1939
 • L'ANY 1979
 • L'ANY 1956

Question 32

Question
LA POLICIA , I TAMBÉ L'EXÈRCIT, ERA PENSADA PEL FRANQUISME COM UN ELEMENT BÀSIC PER AL MANTENIMENT DEL NOU ORDRE FRANQUISTA, I AQUESTA CONCEPCIÓ IDEOLÒGICA I INSTRUMENTAL VA SER IMPOSADA A TOTS ELS ESTAMENTS I COSSOS POLICIALS ARREU D'ESPANYA, INCLOSA LA POLICIA LOCAL.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
QUIN ANY ÉS VAN FORMAR ELS PRIMERS COSSOS POLICIALS LOCALS ALS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS DESPRÉS DE LA DICTADURA DE FRANCO ?
Answer
 • 1939
 • 1952
 • 1978
 • 1979

Question 34

Question
EL PARLAMENT APROVA LA LLEI EN LA QUAL ES CREA LA POLICIA DE LA GENERALITAT, EL NUCLI INICIAL DEL QUE FOS EL COS DELS MOSSOS A L'ANY
Answer
 • 1983
 • 1979
 • 1981
 • 1990

Question 35

Question
QUIN ANY ES DONA VIDA A LA QUE SERIA L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA QUE S'INAGURÀ A MOLLET DEL VALLÈS L'ANY
Answer
 • 1985
 • 1983
 • 1991
 • 1982

Question 36

Question
QUIN ANY L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA COMENÇA A FORMAR TAMBÉ ALS POLICIES LOCALS I ES CONSOLIDAVA COM A CENTRE ÚNIC PER A LA FORMACIÓ DE TOTA LA POLICIA DE CATALUNYA, AVUI INSTITUT PÚBLICA DE CATALUNYA ?
Answer
 • 1991
 • 1992
 • 1995
 • 2003

Question 37

Question
A PARTIR DE QUAN S'INICIA EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D'ESQUADRA EN EL TERRITORI CATALÀ, EN SUBSTITUCIÓ DE LES FCSE ?
Answer
 • 1991
 • 1994
 • 1998
 • 1995

Question 38

Question
QUIN VA SER EL PRIMER EMPLAÇAMENT DELS MOSSOS EN EL SEU DESPLEGAMENT DE 1994 ?
Answer
 • LA COMARCA D'OSONA, SEGUIDA DEL RIPOLLÉS I LA SELVA
 • LA COMARCA D'OSONA SEGUIDA DE VALLS I REUS
 • LA COMARCA DE LA SELVA SEGUIDA DE VALLS I REUS
 • LA COMARCA DE L'ALT CAMP, SEGUIDA DEL RIPOLLÉS I LA SELVA

Question 39

Question
QUIN ANY LA GENERALITAT TINDRIA LES COMPETÈNCIES EXECUTIVES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR ?
Answer
 • ENTRE 1997 I 1998
 • EL 1996
 • EL 1999
 • EL 2000

Question 40

Question
QUIN ANY VA ACABAR EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D'ESQUADRA PER EL TERRITORI CATALÀ, AMB L'ARRIBADA DEL COS A LES TERRES DE L'EBRE I EL CAMP DE TARRAGONA?
Answer
 • 2008
 • 2005
 • 2012
 • 2010
Show full summary Hide full summary

Similar

Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
Geography - Unit 1A
NicoleCMB
Command Words
Mr Mckinlay
IB Chem Flashcards
j. stu
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
Life in Germany
Ben C
Biology B1.1 - Genes
raffia.khalid99
Highway Code Road Signs for Driving Test
Sarah Egan
mi mapa conceptual
Gloria Romero
A Christmas Carol (Key Quotes)
Samira Choudhury
Microbiology MCQs 3rd Year Final- PMU
Med Student