Unterricht 23

Description

Direktes Deutsch - to seria lekcji przygotowanych w oparciu podręcznika "Direktes Deutsch". Znajdziesz tu słownictwo, ćwiczenia i wszelkiego rodzaju materiały służące poszerzaniu jak również utrwalaniu wiedzy z każdej jednostki lekcyjnej.
Damian Wierzchowski
Flashcards by Damian Wierzchowski, updated more than 1 year ago
Damian Wierzchowski
Created by Damian Wierzchowski almost 8 years ago
7
0

Resource summary

Question Answer
arbeiten pracować
als jako
arbeiten als pracować jako
arbeitslos bezrobotny / bezrobotna
die Arbeit, -en praca / prace
der Mechaniker, - mechanik / mechanicy
die Mechanikerin, -nen kobieta mechanik / kobiety mechanicy
das Glück, kein Pl. szczęście
zum Glück na szczęście
das Pech , kein Pl. pech
Pech haben mieć pecha
Glück haben mieć szczęście
das Leben, - życie
die Küche, -n kuchnia / kuchnie
die Schule, -n szkoła / szkoły
das Krankenhaus, ''er szpital, szpitale
schwer ciężki, trudny
leicht łatwy, leicht
die Eltern rodzice
allein sam
oft często
selten rzadko
bei + Dativ przy, u + celownik
wohnen bei mieszkać u
Wie viele Vögel hat er? Ile on ma ptaków?
Warum hat er keine Fische? Dlaczego on nie ma rybek?
Arbeite ich als Mechaniker? Czy pracuję jako mechanik?
Habe ich jetzt viel Arbeit? Czy mam dużo pracy?
Hast du immer Glück? Czy zawsze masz szczęście?
Wo arbeiten Lehrer? Gdzie pracują nauczyciele?
Magst du dein Leben Czy lubisz swoje życie?
Bist du manchmal nervös? Czy jesteś czasami nerwowy?
Besuche ich meine Eltern? Odwiedzam swoich rodziców? Czy ja odwiedzam swoich rodziców?
Show full summary Hide full summary

Similar

Deutschland (1949-heute)
max.grassl
Zeitformen
JohannesK
Stilmittel
Cassibodua
Urlaub und Reisen
JohannesK
Übung Aussprache und Tiere
Gamze Ü
Perfekt (vollendete Gegenwart)
Gamze Ü
Gattungen der Literatur
Annika Bohnert
Unterricht 15
Damian Wierzchowski
Unterricht 19
Damian Wierzchowski
Unterricht 1-10 Wiederholung
Damian Wierzchowski
Wörter mit ng und nk -  słowa z ng i nk
Damian Wierzchowski