Балкански полуостров

Description

ACT Year 12 Certificate География 9 клас Quiz on Балкански полуостров, created by Адреяна Янкова on 23/01/2014.
Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated more than 1 year ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова almost 10 years ago
18202
0

Resource summary

Question 1

Question
Кое прави географското положение на Балканския полуостров стратегическо?
Answer
 • Намира се на прехода между умерения и субтропичния пояс
 • Има излаз на протоците Босфор и Дарданели
 • През него преминават важни европейски пътища
 • Етническият и религиозният състав на населението е разнообразен

Question 2

Question
Балканският полуостров е отделен от Апенинския полуостров чрез:
Answer
 • Тиренско и Лигурско море
 • Адриатическо и Йонийско море
 • Черно и Азовско море
 • Черно и Мраморно море

Question 3

Question
На кой остров е построен дворецът от снимката?
Answer
 • Крит
 • Корфу
 • Евбея
 • Лемнос

Question 4

Question
Къде минава северната граница на полуострова?
Answer
 • през Среднодунавската и Долнодунавската низина
 • по долините на реките Дунав, Сава и Идрия
 • по долините на Дунав, Морава и Вардар
 • по билата на Динарските планини и Карпатите

Question 5

Question
Коя верижна планина е разположена в западната част на полуострова?
Answer
 • Олимп
 • Македоно – Тракийски масив
 • Динарски планини
 • Стара планина

Question 6

Question
Кой връх е втори по височина на полуострова?
Answer
 • Вихрен
 • Мусала
 • Олимп
 • Ботев

Question 7

Question
Какъв е типът бряг от снимката?
Answer
 • фиордов
 • риасов
 • клифов
 • далматински

Question 8

Question
Какви форми на релефа са типични за платото Карст?
Answer
 • пещери
 • циркуси
 • свлачища
 • остри върхове

Question 9

Question
Как се наричат варовиковите висулки от таваните на пещерите?
Answer
 • сталагмити
 • сталактити
 • сталактони
 • въртопи

Question 10

Question
Как се наричат варовиковите висулки от таваните на пещерите?
Answer
 • сталагмити
 • сталактити
 • сталактони
 • въртопи

Question 11

Question
Кое твърдение за Адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров НЕ е вярно?
Answer
 • Честа проява през зимата е вятърът бора в северните му части
 • Най - валежното място в Европа
 • Реките, които го отводняват са дълги, пълноводни, плавателни
 • Най - големите селища са Триест, Риека, Дубровник, Сплит

Question 12

Question
В коя климатична област попада най - северната част на Балканския полуостров?
Answer
 • субтропичната
 • умереноконтиненталната
 • субарктичната
 • планинската

Question 13

Question
Кои почви, растения и животни са типични за териториите със субтропичен климат
Answer
 • кафяви горски – бук – кафява мечка
 • смолници – дъб – сърна
 • червеноземни – маквиси – чакал
 • черноземни – треви – степен пор

Question 14

Question
Какво е действителното разстояние в километри от пролома Железни врата да нос Тенарон, ако на карта с М1:8 500 000 измереното разстояние е 11 см.?
Answer
 • 935 км
 • 9350 км
 • 1250 км
 • 8550 км

Question 15

Question
Коя от посочените балкански страни има условия за развитие на морски транспорт?
Answer
 • Сърбия
 • Словения
 • Косово
 • Македония

Question 16

Question
Кой полуостров е отбелязан с №1 на контурната карта?
Answer
 • Халкидически
 • Пелопонес
 • Истрия
 • Атон

Question 17

Question
По какво си приличат островите, заобикалящи от юг Балканския полуостров?
Answer
 • местоположение
 • стопанска усвоеност
 • площ
 • честите земетресения

Question 18

Question
Реките Вардар, Места и Марица се вливат в:
Answer
 • Мраморно море
 • Егейско море
 • Черно море
 • Йонийско море

Question 19

Question
Какви са по произход Охридското и Преспанското езеро?
Answer
 • крайморски
 • крайречни
 • тектонски
 • ледникови

Question 20

Question
В коя балканска страна населението говори език от славянската езикова група и изповядва православие?
Answer
 • Сърбия
 • Гърция
 • Румъния
 • Албания

Question 21

Question
Коя характеристика за съвременното стопанство на Балканския полуостров е ГРЕШНА?
Answer
 • спад на промишленото производство през последното десетилетие
 • преход към държавно - планова /централизирана/ икономика
 • изграждане на промишлени предприятия съвместно с чуждестранни фирми
 • по - слабо развита добивна промишленост

Question 22

Question
Кое твърдение за населението на полуострова е ГРЕШНО?
Answer
 • Принадлежи към европеидната раса
 • Отличава се с голямо разнообразие на езикови групи
 • Преобладава селското население
 • Балканските народи изповядват различни религии

Question 23

Question
Най - малката по брой на населението страна на Балканския полуостров е:
Answer
 • Македония
 • Косово
 • Черна гора
 • Словения

Question 24

Question
В коя двойка "страна - стопанска специализация" е допусната грешка?
Answer
 • Гърция - маслини и цитруси
 • Словения - машини
 • Румъния - химически изделия
 • Албания - свине и говеда

Question 25

Question
Коя от държавите НЯМА излаз на Адриатическо море?
Answer
 • Хърватска
 • Черна гора
 • Албания
 • Македония

Question 26

Question
Коя от държавите е федеративна република?
Answer
 • Босна и Херцеговина
 • Сърбия
 • Гърция
 • Словения

Question 27

Question
В коя от посочените двойки "държава - столица" НЯМА съответствие?
Answer
 • Сърбия - Белград
 • Македония - Скопие
 • Черна гора - Любляна
 • Гърция - Атина

Question 28

Question
Колко държави има на полуострова в момента?
Answer
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Question 29

Question
Коя е най - младата държава на Балканския полуостров?
Answer
 • Сърбия
 • Черна гора
 • Македония
 • Косово

Question 30

Question
В коя столица на балканска държава се намира сградата от снимката?
Answer
 • Будапеща
 • Белград
 • Букурещ
 • Будва

Question 31

Question
Най - новите промени в политическата карта на полуострова довеждат до:
Answer
 • създаване на нови независими държави
 • обединяване на няколко държави в една
 • създаване на нови федерации от държави
 • намаляване на броя на държавите

Question 32

Question
Кое твърдение НЕ е характерно за съвременното стопанско развитие на балканските страни?
Answer
 • Промишлеността и земеделието са повсеместно развити
 • Туризмът е слаборазвит в почти всички страни
 • Добре развити са всички видове транспорт и услуги
 • Повечето страни извършиха преход към пазарна икономика

Question 33

Question
В кой български град се намира най - високата в света статуя на Богородица и Младенеца?
Answer
 • Хасково
 • Харманли
 • Хисаря
 • Хитрино
Show full summary Hide full summary

Similar

Тест за входно ниво
Адреяна Янкова
Балкански полуостров
Адреяна Янкова
French Vocab - Higher French
Moira Shepherd
Limits AP Calculus
lakelife62
P2 Radioactivity and Stars
dfreeman
An Inspector Calls - Themes
Emily Simms
USA and Vietnam (1964-1975) - Part 1
Lewis Appleton-Jones
Mind Maps with GoConqr
croconnor
Blood Brothers Characters
Lauren Saxon
Macbeth Essay Notes
Mel M
Power and Conflict Ozymandias
Sophia Hinchliffe