ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Description

Τεστ αυτοαξιολόγησης στο κεφ.8 του σχολικού βιβλίου ΚΠΑ Γ΄ Γυμνασίου
Zoe Gallou
Quiz by Zoe Gallou, updated more than 1 year ago
Zoe Gallou
Created by Zoe Gallou almost 10 years ago
31157
1

Resource summary

Question 1

Question
Στα Δημοκρατικά πολιτεύματα πηγή όλων των εξουσιών είναι η Κυβέρνηση
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Τη νομοθετική εξουσία στη χώρα μας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ασκεί η Βουλή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Την εκτελεστική εξουσία στη χώρα μας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ασκεί η Κυβέρνηση και η Βουλή.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Στο Πολίτευμα της Προεδρικής Δημοκρατίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Ήπιο ονομάζεται το Σύνταγμα που αναθεωρείται εύκολα.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Στα αυστηρά Συντάγματα δεν μπορεί να αναθεωρηθεί καμία διάταξη.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Το Σύνταγμα της χώρας μας είναι γραπτό και αυστηρό ως προς την αναθεώρηση
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Με το δημοψήφισμα του 1974 ο Ελληνικός λαός αποφάσισε την κατάργηση της βασιλείας.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Στο πολίτευμα της Συνταγματικής μοναρχίας -θεωρητικά-, οι εξουσίες του μονάρχη περιορίζονται από την ύπαρξη ενός Συντάγματος
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα στη χώρα μας ψηφίστηκε το 1952.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Στο πολίτευμα της Βασιλευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας ο βασιλιάς δεν είναι αιρετός
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα στη χώρα μας αναθεωρήθηκε μια φορά.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Η άμεση δημοκρατία λέγεται αλλιώς "αντιπροσωπευτική".
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Η έμμεση δημοκρατία λέγεται και αντιπροσωπευτική.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Από το Σύνταγμά μας προκύπτει ότι η διάκριση των λειτουργιών είναι απόλυτη.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Το κράτος δικαίου συνδέεται με την αρχή της νομιμότητας.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Στο πολίτευμά μας η κρατική εξουσία εκδηλώνεται με δυο διαφορετικές λειτουργίες: τη νομοθετική και την εκτελεστική.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Η Βουλή, κάποιες φορές, αποκτά δικαστικές αρμοδιότητες.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Το "κοινωνικό κράτος" δημιουργήθηκε για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και των μείωση των ανισοτήτων.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΜΕ
Zoe Gallou
All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Key Paintings
Julia Lee
IMPERFECT TENSE - French
T W
A-level French Vocabulary
Andrea Leyden
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
GCSE Biology B2 (OCR)
Usman Rauf
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Forces and motion
Catarina Borges
The Periodic Table
asramanathan
Mapa Mental Planificación estratégica
Verny Fernandez