Orto V

Description

pro Orthodontica Quiz on Orto V, created by Hard Well on 23/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
171
2

Resource summary

Question 1

Question
Numiți obiective de tratament al ocluziei adânci:
Answer
 • extruzia grupului frontal
 • extruzia grupului molar
 • intruzia grupului molar
 • intruzia grupului frontal
 • nivelarea curbei Spee

Question 2

Question
Precizați elementele de bază ale diagnosticului ocluziei adânci prăbușite:
Answer
 • este consecința pierderii precoce a dinților din zona de sprijin în timpul dentiției temporare, mixte sau permanente
 • elementele clinice sunt specifice sindromului de edentație în zonele laterale
 • este cauzată de obiceiuri vicioase (sugerea limbii, obrajilor, deglutiția infantilă)
 • se atestă alungirea dento-alveolară în regiunea laterală
 • este asociată cu dezvoltarea asimetrică a mandibulei

Question 3

Question
Selectați metodele complementare de diagnostic al ocluziei adânci:
Answer
 • electromiografia
 • studiul biometric de model
 • examenul fotografic
 • studiul eficienței masticatorii
 • examenul radiologic

Question 4

Question
Enumerați etapele de înălțare fiziologică a ocluziei:
Answer
 • I înălțare prin erupția incisivilor temporari
 • I înălțare prin erupția primilor molari temporari
 • II înălțare prin erupția primilor molari permanenți
 • II înălțare prin erupția caninilor permanenți
 • III înălțare prin erupția molarilor de 12 ani

Question 5

Question
Precizați caracteristicile primei înălțări fiziologice a ocluziei:
Answer
 • se produce la vârsta de 18 luni
 • se produce în jurul vârstei de 6-8 luni
 • este determinată de erupția primilor molari temporari
 • se produce odată cu prima mezializare a mandibulei
 • este determinată de erupția incisivilor temporari

Question 6

Question
Remarcați caracteristicile pentru cea de a treia înălțare ocluzală:
Answer
 • are loc în dentiția mixtă
 • are loc în dentiția permanentă
 • este produsă de erupția molarilor 2 permanenți
 • este produsă de erupția caninilor permanenți
 • se produce concomitent cu a doua mezializare a mandibulei

Question 7

Question
Enumerați scopurile urmărite în tratamentul ocluziei adânci:
Answer
 • înlăturarea factorilor care împiedică egresiunea dinților laterali și dezocluzia lor
 • stimularea extruziei dinților frontali
 • împiedicarea extruziei dinților frontali
 • normalizarea rapoartelor de ocluzie
 • reeducarea deglutiției infantile și a respirației de tip oral

Question 8

Question
Selectați mijloace de tratament ale ocluziei adânci, asociată cu infraocluzie molară:
Answer
 • decondiționarea interpunerii limbii în zonele laterale
 • aplicarea elasticelor intermaxilare
 • placa palatinală cu șurub de expansiune
 • placă palatinală cu platou retroincisiv
 • utilizarea aparatelor cu gutiere în zona premolar-molară

Question 9

Question
Precizați tulburările funcționale persistente în ocluzia adâncă acoperită:
Answer
 • predominanța mișcărilor de închidere-deschidere
 • deficiența mișcărilor de lateralitate
 • deficiența mișcărilor de propulsie
 • vorbire închisă
 • respirație orală

Question 10

Question
Selectați malocluziile cu care se realizează diagnosticul diferențial al ocluziei adânci:
Answer
 • laterodeviație mandibulară
 • malocluzie clasa II/1 Angle
 • malocluzie clasa III Angle
 • malocluziile transversale
 • malocluzie clasa II/2

Question 11

Question
Indicați aparate ortodontice utilizate în tratamentul interceptiv al ocluziei adânci în acoperiș:
Answer
 • activatorul Andresen-Haupl
 • aparatul fix cu brackets
 • placa palatinală cu platou retroincisival
 • masca Delaire
 • trainerul

Question 12

Question
Selectați efectele arcului revers utilizat în tratamentul ocluziei adânci:
Answer
 • normalizarea centrului estetic
 • extruzia dinților laterali
 • nivelarea curbei Spee
 • extruzia incisivilor
 • intruzia incisivilor

Question 13

Question
Precizați semnele observate la examenul endooral al pacientului cu ocluzie adâncă de gr. II:
Answer
 • supraacoperire incisivă între 2/3 -3/3
 • traumatizarea parodonțiului marginal
 • acoperirea incisivilor inferiori cu 5-9 mm
 • acoperirea incisivilor inferiori mai mult de 9 mm
 • incisivii inferiori sunt acoperiți de cei superiori mai puțin de 2/3

Question 14

Question
Alegeți semnele exoorale care sugerează prezența unei ocluzii adânci:
Answer
 • micșorarea etajului inferior al feței
 • unghiul mandibular mărit
 • șanțul labio-mentonier șters
 • mentonul proeminent
 • unghiul goniac micșorat

Question 15

Question
Selectați formele clinice ale ocluziei adânci:
Answer
 • alungită
 • în acoperiș
 • acoperită
 • prăbușită
 • denivelată

Question 16

Question
Precizați etiologia inocluziei verticale:
Answer
 • factorul genetic
 • factori locali
 • tulburări generale de creștere
 • tulburări funcționale
 • factori de mediu

Question 17

Question
Precizați cauza inocluziei verticale, după școala franceză:
Answer
 • infraocluzia incisivă
 • supragnația posterioară
 • combinația între infraocluzie incisivă și supragnație posterioară
 • factorul genetic
 • factori de mediu

Question 18

Question
Numiți forme clinice ale inocluziei verticale:
Answer
 • forma scheletică
 • forma funcțională
 • secundară malocluziilor clasa I Angle
 • secundară malocluziilor clasa II/1 Angle
 • secundară malocluziilor clasa II/2 Angle

Question 19

Question
Indicați anomalia genetică asociată frecvent cu inocluzie verticală:
Answer
 • sdr. Klinefelter
 • sdr. Turner
 • sdr. Down
 • sdr. Patau
 • sdr. Edwards

Question 20

Question
Precizați factorul funcțional cel mai des întâlnit în etiologia inocluziei verticale:
Answer
 • deglutiția de tip infantil
 • deglutiția fiziologică
 • respirația nazală
 • respirația mixtă
 • masticația de tip tocător

Question 21

Question
Numiți modificările TRG de profil observate în inocluzia verticală:
Answer
 • mărirea unghiului Tweed
 • scăderea înălțimii verticale (N-Nsa)
 • unghi mandibular micșorat
 • unghi mandibular crescut
 • creșterea înălțimii verticale (N-Nsa)

Question 22

Question
Numiți tulburări fono-articulare specifice inocluziei verticale:
Answer
 • perturbarea pronunției fonemelor ”d” și ”t”
 • pronunțarea siflantă
 • sigmatismul
 • perturbarea pronunției fonemei ”s”
 • dislalie

Question 23

Question
Indicați aparatul ortodontic utilizat în tratamentul inocluziei verticale:
Answer
 • bionatorul Balters tip II
 • reglatorul funcțional Frankel tip I
 • reglatorul funcțional Frankel tip II
 • bionatorul Balters tip I
 • bionatorul Balters tip III

Question 24

Question
Numiți aparate ortodontice utilizate în tratamentul inocluziei verticale:
Answer
 • placa palatinală cu scut lingual
 • placa linguală cu plan înclinat
 • activatorul Andresen-Haupl
 • bionatorul Balters tip II
 • reglatorul Frankel tip II

Question 25

Question
Indicați obiectivele tratamentului interceptive în ocluzia deschisă:
Answer
 • consultația geneticianului
 • reeducarea respirației orale
 • asigurarea alimentării la sân
 • decondiționarea deglutiției infantile
 • combaterea rahitismului

Question 26

Question
Marcați aparatele ortodontice pentru decondiționarea obiceiurilor vicioase utilizate în cazul inocluziei verticale:
Answer
 • gutiere cu plan înclinat
 • gutiere cu țepi
 • cotiere, mănuși oarbe
 • scut vestibular
 • scut lingual atașat la placa palatină

Question 27

Question
Numiți obiectivele tratamentului ocluziei deschise:
Answer
 • ingresiunea dinților frontali inferiori
 • inhibarea creșterii verticale și laterale faciale
 • egresiunea dinților laterali
 • stimularea dezvoltării verticale normale în zona frontal
 • înălțarea ocluziei

Question 28

Question
Determinați semnele clinice caracteristice inocluziei verticale:
Answer
 • etaj inferior micșorat
 • incompetență labială
 • profil facial rectiliniu
 • relație molară neutră
 • acoperire incisivă 1/3 cu prezența contactului incisivo-tuberal

Question 29

Question
Indicați factorii etiologici incriminați în ocluzia deschisă anatomică:
Answer
 • interpunerea limbii în repaos, deglutiție, fonație
 • rahitism
 • bride, cicatrici labio-mentoniere sau cervicale
 • creșterea excesivă a procesului alveolar în zona laterală
 • obiceiuri vicioase de supt (suzetă, deget)

Question 30

Question
Marcați semnele clinice caracteristice ocluziei deschise anatomice:
Answer
 • etaj inferior al feței mărit
 • etaj inferior al feței micșorat
 • șanțuri faciale șterse
 • facies alungit
 • menton proeminent
Show full summary Hide full summary

Similar

OCR AS Biology - Lipids
Chris Osmundse
Mechanics
james_hobson
AS Psychology - Research Methods
kirstygribbin
Was the Weimar Republic doomed from the start?
Louisa Wania
History - Medicine through Time
Alice Love
AS Biology- OCR- Module 1 Cells Specification Analysis and Notes
Laura Perry
Biology B1
Phoebe Drew
GCSE AQA Biology 1 Variation, Genetics & Reproduction
Lilac Potato
Computer science quiz
Ryan Barton
Flame tests
Joshua Rees
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong