PPI 2

Description

pro PPI Quiz on PPI 2, created by Hard Well on 15/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
191
1

Resource summary

Question 1

Question
În literatura autohtonă, pentru diagnosticarea edentaţiei totale la maxilar se utili-zează clasificările după:
Answer
 • Körber
 • Kennedy
 • Köller
 • Schröder
 • Oxman

Question 2

Question
În literatura autohtonă, pentru diagnosticarea edentaţiei totale la mandibulă se utili-zează clasificarările după:
Answer
 • Körber
 • Kennedy
 • Köller
 • Schröder
 • Oxman

Question 3

Question
După Schröder, creasta edentată total la maxilar este:
Answer
 • de 2 tipuri;
 • de 3 tipuri;
 • de 4 tipuri;
 • de 5 tipuri;
 • utilizată pentru edentaţia totală la mandibulă.

Question 4

Question
După Köller, creasta edentată total la mandibulă este:
Answer
 • de 2 tipuri;
 • de 3 tipuri;
 • de 4 tipuri;
 • de 5 tipuri;
 • utilizată pentru edentaţia totală la maxilar.

Question 5

Question
După Oxman, crestele edentate total pentru ambele maxilare sunt de:
Answer
 • 2 tipuri;
 • 3 tipuri;
 • 4 tipuri;
 • 5 tipuri;
 • nici o variantă corectă.

Question 6

Question
Pentru edentaţia totală la maxilar, o creastă alveolară şi tuberozităţi atrofiate esen-ţial, cu o boltă palatină plată poate fi atribuită:
Answer
 • tipului 3 Körber;
 • tipului 4 Kennedy;
 • tipului 3 Schröder;
 • tipului 1 Köller;
 • tipului 3 Oxman.

Question 7

Question
Pentru edentaţia totală la mandibulă, o creastă alveolară atrofiată esenţial în seg-mentele posterioare şi mai puţin în regiunea anterioară poate fi atribuită:
Answer
 • tipului 2 Körber;
 • tipului 4 Oxman;
 • tipului 4 Kennedy;
 • tipului 3 Schröder;
 • tipului 3 Köller.

Question 8

Question
Porţiunea osului restant cicatrizat după extracţia dentară se numeşte:
Answer
 • apofiză alveolară;
 • proces alveolar;
 • creastă alveolară;
 • breşă;
 • spaţiu protetic potenţial.

Question 9

Question
Spaţiul restant în arcada dentară după extracţia dintelui(lor) se numeşte:
Answer
 • creastă alveolară;
 • breşă;
 • dimensiune verticală de ocluzie;
 • spaţiu protetic potenţial;
 • apofiză alveolară.

Question 10

Question
Spaţiul protetic potenţial poate fi caracterizat prin:
Answer
 • înălţime;
 • profunzime;
 • densitate;
 • lungime;
 • lăţime.

Question 11

Question
Pentru spaţiul protetic potenţial, distanţa dintre limita muchiei crestei alveolare şi a planului de ocluzie delimitează:
Answer
 • înălţimea breşei;
 • profunzimea breşei;
 • densitatea breşei;
 • lungimea breşei;
 • lăţimea breşei.

Question 12

Question
Pentru spaţiul protetic potenţial, distanţa dintre limitele mezială şi distală ale din-ţilor restanţi în plan elipsoidal delimitează:
Answer
 • înălţimea breşei;
 • profunzimea breşei;
 • densitatea breşei;
 • lungimea breşei;
 • lăţimea breşei.

Question 13

Question
Pentru spaţiul protetic potenţial, distanţa dintre limitele vestibulară şi orală, stabilită în baza a două planuri imaginare delimitează:
Answer
 • înălţimea breşei;
 • profunzimea breşei;
 • densitatea breşei;
 • lungimea breşei;
 • lăţimea breşei.

Question 14

Question
Cauzele micşorării înălţimii spaţiului protetic potenţial pot fi:
Answer
 • versii ale dinţilor antagonişti breşei;
 • abraziunea dinţilor antagonişti breşei;
 • tipul de ocluzie adâncă;
 • distrucţii coronare ale dinţilor antagonişti breşei;
 • migrări ale dinţilor limitrofi breşei.

Question 15

Question
Cauzele majorării înălţimii spaţiului protetic potenţial pot fi:
Answer
 • vârsta edentaţiei;
 • obturaţii debordante ale dinţilor limitrofi breşei;
 • tipul de ocluzie deschisă;
 • egresiuni ale dinţilor antagonişti breşei;
 • extruzia dinţilor antagonişti breşei.

Question 16

Question
Indiciul calitativ a osului disponibil pentru care se preconizează inserarea implan-tului se caracterizează prin:
Answer
 • înălţime
 • lăţime
 • lungime
 • densitate
 • angulaţie

Question 17

Question
Indicii cantitativi ai osului disponibil pentru care se preconizează inserarea implantului se caracterizează prin:
Answer
 • înălţime
 • lăţime
 • lungime
 • densitate
 • angulaţie

Question 18

Question
Distanţa de la muchia creste alveolare până la corticala de vecinătate opusă pentru care se preconizează inserarea implantului se consideră ca:
Answer
 • înălţimea osului disponibil;
 • lăţimea osului disponibil;
 • lungimea osului disponibil;
 • angulaţia osului disponibil;
 • raportul coroană/implant.

Question 19

Question
Înălţimea crestei alveolare pentru care se preconizează inserarea implantului poate fi evaluată prin:
Answer
 • radiografie retroalveolară
 • OPG
 • CBCT
 • intaroral cu ajutorul şublerului
 • intraoral prin palpare

Question 20

Question
Micşorarea înălţimii osului disponibil pentru care se preconizează inserarea implan-tului poate fi influienţată de:
Answer
 • obturaţii debordante ale dinţilor antagonişti breşei
 • extruzia dinţilor antagonişti breşei
 • resorbţia osului în plan vertical
 • presiunii exercitate de aerul din cavităţile sinusale
 • grosimea suportului fibromucos

Question 21

Question
Distanţa dintre corticalele vestibulară şi orală a crestei alveolare pentru care se preconizează inserarea implantului se consideră ca:
Answer
 • înălţimea osului disponibil
 • lăţimea osului disponibil
 • lungimea osului disponibil
 • angulaţia osului disponibil
 • raportul coroană/implant

Question 22

Question
Laţimea crestei alveolare pentru care se preconizează inserarea implantului poate fi evaluată prin:
Answer
 • radiografie retroalveolară
 • OPG
 • CBCT
 • intraoral prin palpare
 • intaroral cu ajutorul osteometrului

Question 23

Question
Micşorarea lăţimii osului disponibil pentru care se preconizează inserarea implan-tului poate fi influienţată de:
Answer
 • obturaţii debordante ale dinţilor antagonişti breşei;
 • extruzia dinţilor antagonişti breşei;
 • resorbţia osului în plan vertical;
 • resorbţia osoasă centripetă;
 • presiunii exercitate de aerul din cavităţile sinusale.

Question 24

Question
Distanţa, în sens mezio-distal, dintre dinţii limitrofi breşei sau implanturile vecine se consideră ca:
Answer
 • înălţimea osului disponibil;
 • lăţimea osului disponibil;
 • lungimea osului disponibil;
 • angulaţia osului disponibil;
 • raportul coroană/implant.

Question 25

Question
Lungimea crestei alveolare pentru care se preconizează inserarea implantului poate fi evaluată prin:
Answer
 • radiografie retroalveolară
 • OPG
 • CBCT
 • intraoral prin palpare
 • intaroral cu ajutorul şublerului

Question 26

Question
Micşorarea lungimii osului disponibil pentru care se preconizează inserarea implan-tului poate fi influienţată de:
Answer
 • obturaţii debordante ale dinţilor limitrofi breşei;
 • resorbţia osoasă centripetă;
 • resorbţia osului în direcţie vestibulo-orală;
 • extracţii însoţite de regularizare a suportului osos;
 • migrări ale dinţilor antagonişti breşei.

Question 27

Question
Modificarea gradului de angulaţie a osului restant după extracţie dentară poate fi influienţată de:
Answer
 • modificarea DVO;
 • modificarea relaţiilor intermaxilare;
 • resorbţia osoasă cetripetă;
 • resorbţia osoasă cetrifugă;
 • migrări ale dinţilor limitrofi breşei;

Question 28

Question
În implantologie, raportul coroană/implant presupune corelaţia dintre:
Answer
 • coroana clinică faţă de corpul implantului;
 • coroana clinică şi porţiunea transgingivală a bontului protetic faţă de corpul imp-lantului;
 • coroana clinică faţă de porţiunea transgingivală a bontului protetic şi corpul imp-lantului;
 • coroana clinică faţă de porţiunea transgingivală a bontului protetic;
 • porţiunea transgingivală a bontului protetic faţă de corpul implantului.

Question 29

Question
Starea în care suprasolicitările ocluzale depăşesc forţele de rezervă ale parodonţiului se numeşte:
Answer
 • contact prematur;
 • interferenţă ocluzală;
 • traumă ocluzală;
 • contact funcţional;
 • contact nefuncţional.

Question 30

Question
Deosebim traumă ocluzală:
Answer
 • directă
 • primară
 • secundară
 • terţiară
 • combinată
Show full summary Hide full summary

Similar

Crime and Deviance with sociological methods key terms
emzelise1996
English Vocabulary
Niat Habtemariam
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
Periodicity
hanalou
Cell Parts & Genetics
Selam H
How did Hitler challenge and exploit the Treaty of Versailles 1933 - March 1938?
Leah Firmstone
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Conferences of the Cold War
Alina A
Teaching students to be digitally literate
Micheal Heffernan
Introduction to the Atom
Sarah Egan
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews