Glandele endocrine 1567-1596

Description

Quiz on Glandele endocrine 1567-1596, created by Sorin Monster on 24/12/2022.
Sorin Monster
Quiz by Sorin Monster, updated more than 1 year ago
Sorin Monster
Created by Sorin Monster about 1 year ago
105
0

Resource summary

Question 1

Question
Numărul glandelor paratiroide de regulă e de:
Answer
 • 1
 • 2 - 4
 • 4
 • 7 - 8
 • 12

Question 2

Question
Cele mai mici sunt:
Answer
 • Hipofiza
 • Epifiza
 • Glanda tiroida
 • Glandele paratiroide
 • Glanda timus

Question 3

Question
Corpusculii Hassall se află în:
Answer
 • Insulele Langerhans
 • Substanța medulară a timusului
 • Substanța medulară a suprarenalei
 • Neurohipofiză
 • Substanța corticală a timusului

Question 4

Question
Hormonii insulelor pancreatice (Langerhans) reglează
Answer
 • Metabolismul lipidic
 • Metabolismul proteic
 • Metabolismul glucidic
 • Metabolismul hidro-salin
 • Metabolismul substanțelor minerale

Question 5

Question
Glucagonul este secretat de:
Answer
 • Celulele acinilor glandulari
 • Celulele B ale insulelor Langerhans
 • Celulele A ale insulelor Langerhans
 • Celulele glandelor gastrice care secretă şi HCL
 • Celulele glandelor duodenale care secretă şi secretina

Question 6

Question
Pancreasul este o glandă:
Answer
 • Exocrină
 • Endocrină
 • Mixtă
 • Alveolară
 • Alveolo-tubulară

Question 7

Question
Glandele suprarenale sunt situate:
Answer
 • Deasupra polului superior al rinichiului
 • La polul inferior al rinichiului
 • Pe faţa anterioară a rinichiului
 • Pe faţa posterioară a rinichiului
 • La nivelul hilului renal

Question 8

Question
Glandele suprarenale sunt situate:
Answer
 • Pe faţa anterioară a rinichiului
 • Pe faţa posterioară a rinichiului
 • De-a lungul marginii laterale
 • La nivelul hilului renal
 • La polul superior al rinichiului

Question 9

Question
Parenchimul suprarenalei constă din două părți care diferă una de alta:
Answer
 • Structural
 • Filogenetic
 • Embriogenetic
 • Funcțional
 • Totul e incorect

Question 10

Question
Corticosuprarenala derivă din:
Answer
 • Celule mezodermale interrenale
 • Celule ectodermale
 • Celule entodermale
 • Celule cromafine
 • Toate incorecte

Question 11

Question
Neuronii care şi-au pierdut axonii şi au căpătat proprietăţi secretorii constituind medulosuprarenala sunt:
Answer
 • Simpatici preganglionari
 • Simpatici postganglionari
 • Parasimpatici preganglionari
 • Parasimpatici postganglionari
 • Neuroni vegetativi din ganglionii spinali

Question 12

Question
Medulosuprarenala secretă:
Answer
 • Un amestec în proporţie variabilă de aldosteron şi cortizol
 • Un amestec în proporţie variabilă de aldosteron şi adrenalină
 • Un amestec în proporţie variabilă de aldosteron şi sexosteroizi
 • Un amestec în proporţie variabilă de aldosteron şi noradrenalină
 • Un amestec în proporţie variabilă de adrenalină şi noradrenalină

Question 13

Question
Aldosteronul este elaborat de:
Answer
 • Substanța medulară a suprarenalei
 • Zona glomerulară
 • Zona fasciculată
 • Zona reticulară
 • Corpul galben

Question 14

Question
Adrenalina este antagonistul:
Answer
 • Progesteronului
 • Aldosteronului
 • Insulinei
 • Tiroxinei
 • Melatoninei

Question 15

Question
Timusul atinge o dezvoltare maximă:
Answer
 • La naștere
 • La copii
 • La pubertate (10 - 15 ani)
 • La adulți
 • La vârsta senilă

Question 16

Question
Timusul are dezvoltare maximă:
Answer
 • La naştere, după care involuează
 • În viaţa intrauterină
 • În copilărie
 • La pubertate
 • La vârste înaintate

Question 17

Question
Masa cărei glande endocrine scade brusc în primele luni de viață:
Answer
 • Epifizei
 • Glandei suprarenale
 • Glandei tiroide
 • Glandelor paratiroide
 • Glandei timus

Question 18

Question
Paraganglionii reprezintă glande endocrine mici, similare:
Answer
 • Porțiunii corticale a suprarenalei
 • Porțiunii medulare a suprarenalei
 • Ganglionilor lanțului simpatic
 • Glandelor paratiroide
 • Corpului pineal

Question 19

Question
Glande endocrine centrale sunt:
Answer
 • Paraganglionii
 • Timusul
 • Hipotalamusul
 • Hipofiza
 • Epifiza

Question 20

Question
Hormonii sunt secretați de:
Answer
 • Glandele endocrine
 • Celulele sistemului APUD
 • Sistemul nervos central
 • Rinichi
 • Splină

Question 21

Question
Glandele endocrine:
Answer
 • Au canale excretoare
 • Sunt bine vascularizate
 • Sunt de dimensiuni mici
 • Au masa şi dimensiunile mai mari la femei
 • Funcționează mai intens in tinerețe si la persoanele de vârstă senilă

Question 22

Question
Lobul posterior al hipofizei constă din:
Answer
 • Celule neurogliale (pituicite)
 • Fibre nervoase, care alcătuiesc tractul hipotalamohipofizar
 • Corpusculii neurosecretori Herring
 • Endocrinocite cromafile
 • Endocrinocite bazofile

Question 23

Question
Hipofiza se unește cu hipotalamusul prin:
Answer
 • Infundibul
 • Tractul optic
 • Dura mater
 • Fasciculul mamilotalamic
 • Fasciculul longitudinal medial

Question 24

Question
În lobul posterior al hipofizei se acumulează:
Answer
 • Prolactina
 • Vasopresina
 • Oxitocina
 • Somatotropina
 • Tirotropina

Question 25

Question
Oxitocina e produsă de:
Answer
 • Magnocelulara hipotalamusului
 • Nucleul supraoptic al hipotalamusului anterior
 • Adenohipofiză
 • Epifiză
 • Nucleul paraventricular al hipotalamusului anterior

Question 26

Question
Vasopresina (hormonul antidiuretic) e produsă de:
Answer
 • Nucleul paraventricular al hipotalamusului anterior
 • Magnocelulara hipotalamusului
 • Adenohipofiză
 • Neurohipofiză
 • Glanda tiroidă

Question 27

Question
Ce formă are epifiza:
Answer
 • Ovală
 • Sferică
 • Conică
 • Infundibuliformă
 • Piriformă

Question 28

Question
Faţa posterolaterală a lobilor glandei tiroide vine in adiacenţă cu:
Answer
 • Porțiunea laringiană a faringelui
 • Esofagul
 • Artera carotidă comună
 • Nervul laringian recurent
 • Nervul frenic

Question 29

Question
Anterior glanda tiroidă vine în adiacenţă cu:
Answer
 • Mușchii infrahioidieni
 • Foiţa superficială a fasciei gâtului
 • Foiţa pretraheală a fasciei gâtului
 • Vena cavă superioară
 • Nervul hipoglos

Question 30

Question
Istmul glandei tiroide se află la nivelul:
Answer
 • Semiinelelor II - III ale traheei
 • Uneori semiinelului I al traheei
 • Uneori la nivelul arcului cartilajului cricoid
 • Marginii inferioare a lamelor cartilajului tiroid
 • Osului hioid
Show full summary Hide full summary

Similar

Quiz Geral
miminoma
Spanish Verbs
Niat Habtemariam
Ratios Quiz
rory.examtime
AQA GCSE Biology genetic variation
Olivia Phillips
Input and Output Devices
Jess Peason
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
El Smith
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
Improve your Learning using GoConqr
Micheal Heffernan
B7 Quiz - The Skeleton, Movement and Exercise
Leah Firmstone
2PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong