Sistemul nervos vegetativ:Generalitati

Description

Quiz on Sistemul nervos vegetativ:Generalitati, created by Sorin Monster on 20/12/2022.
Sorin Monster
Quiz by Sorin Monster, updated more than 1 year ago
Sorin Monster
Created by Sorin Monster about 1 year ago
1067
0

Resource summary

Question 1

Question
Din porțiunea periferică a sistemului nervos vegetativ fac parte:
Answer
 • Măduva spinării.
 • Nervii splanhnici mare și mic.
 • Plexurile perivasculare
 • Hipotalamusul.
 • Ganglionii intraorganici

Question 2

Question
Porţiunea centrală a sistemului nervos simpatic se află în segmentele medulare:
Answer
 • C3-T12
 • C8-L3
 • C1-T4
 • L2-S3
 • În toate segmentele.

Question 3

Question
Ganglioni parasimpatici sunt:
Answer
 • Spinali.
 • Ciliar
 • Pterigopalatin
 • Otic
 • Submandibular.

Question 4

Question
Particularități caracteristice sistemului nervos somatic:
Answer
 • Inervaţia musculaturii netede.
 • Inervaţia musculaturii striate.
 • Amplasarea segmentară a centrilor.
 • Amplasarea centrilor sub formă de focare
 • Neuronul efector este în afara sistemului nervos central.

Question 5

Question
Criterii de bază ale sistemului nervos vegetativ:
Answer
 • Inervaţia musculaturii netede.
 • Amplasarea centrilor în focare
 • Amplasarea segmentară a centrilor
 • Fibre exclusiv amielinice.
 • Neuronul efector situat la periferie.

Question 6

Question
Indicaţi 3 perechi de nervi cranieni care au nuclee vegetative:
Answer
 • III
 • IV
 • VI
 • VII
 • IX

Question 7

Question
În ganglioni intramurali se termină preponderent fibrele vegetative ale nervilor:
Answer
 • V
 • X
 • VII
 • Splanhnici pelvini.
 • Splanhnici mare şi mic

Question 8

Question
Indicaţi localizarea centrilor parasimpatici ai SNV:
Answer
 • Focarul mezencefalic (III).
 • Focarul bulbar (VII, IX, X).
 • Focarul toracolombar (C8-L2).
 • Focarul bazal
 • Focarul sacrat (S2-S4).

Question 9

Question
Care dintre ramurile nervului spinal conţin fibre simpatice preganglionare?
Answer
 • Posterioară.
 • Anterioară.
 • Comunicantă albă.
 • Comunicantă cenuşie.
 • Meningeală

Question 10

Question
Care din particularităţile enumerate caracterizează sistemul nervos vegetativ?
Answer
 • Nu formează sinapse în ganglionii vegetativi.
 • Are o structură segmentară.
 • Nu e structurat segmentar.
 • Localizarea centrilor în focare
 • Formează sinapse în ganglionii vegetativi.

Question 11

Question
Fibrele preganglionare de la nucleele căror nervi cranieni se termină în ganglionii parasimpatici din regiunea capului?
Answer
 • III
 • VII
 • V
 • IX
 • X

Question 12

Question
Sistemul nervos somatic:
Answer
 • Dirijează activitatea muşchilor scheletici.
 • Realizează inervaţia senzitivă a tuturor formaţiunilor anatomice din organism
 • Exercită în special funcţia de legătură a organismului cu mediul ambiant.
 • Menţine şi reglează tonusul muşchilor striaţi.
 • Trimite impulsuri spre tunica musculară a viscerelor.

Question 13

Question
Sistemul nervos vegetativ:
Answer
 • Reprezintă o parte a sistemului nervos absolut autonomă, care nu depinde de activitatea cortexului cerebral.
 • Inervează toate viscerele, glandele şi vasele sangvine
 • Include sistemele simpatic şi parasimpatic.
 • I se distinge doar porţiunea periferică
 • Are o structură identică cu cea a porţiunii periferice a sistemului nervos somatic

Question 14

Question
Arcul reflex simplu la sistemul nervos vegetativ:
Answer
 • Constă din trei neuroni.
 • Calea lui eferentă e constituită din doi neuroni.
 • Corpul ultimului neuron efector se află în coarnele anterioare ale măduvei spinării.
 • Include fibre nervoase pre- şi postganglionare.
 • Are o componenţă similară cu cea a arcului reflex simplu la sistemul nervos somatic.

Question 15

Question
În componenţa sistemului nervos vegetativ se disting:
Answer
 • Porţiunea centrală.
 • Porţiunea periferică
 • Centri vegetativi corticali sub aspect de arii vaste
 • Plexuri nervoase, însoţind vasele sangvine.
 • Ganglioni vegetativi de ordinul I, II şi III.

Question 16

Question
Fibrele nervoase vegetative:
Answer
 • Nu posedă teacă mielinică
 • Pot fi pre- sau postganglionare.
 • Reprezintă prelungiri ale neuronilor pseudounipolari din ganglionii spinali.
 • Sunt distribuite exclusiv pe traiectul vaselor sangvine.
 • La periferie nu formează reţele nervoase

Question 17

Question
Fibre parasimpatice preganglionare se conţin în nervii:
Answer
 • Optic
 • Trohlear.
 • Oculomotor.
 • Facial.
 • Accesor

Question 18

Question
Corpii neuronilor preganglionari sunt localizaţi în:
Answer
 • Ganglionii laterovertebrali
 • Ganglionii prevertebrali.
 • Nevrax
 • Ganglionii spinali.
 • Ganglionii intramurali.

Question 19

Question
Ce tip de neuroni predomină în componența ganglionilor vegetativi:
Answer
 • Preganglionari.
 • Postganglionari.
 • Senzitivi.
 • Pseudounipolari.
 • Nevraxieni.

Question 20

Question
Nuclei vegetativi au următorii nervi cranieni:
Answer
 • IIi
 • IV
 • V
 • VI
 • VII

Question 21

Question
Centrii nervoşi vegetativi suprasegmentari sunt localizaţi în:
Answer
 • Cortexul cerebral.
 • Hipotalamus.
 • Corpul striat.
 • Pedunculii cerebeloşi mijlocii.
 • Capsula internă.

Question 22

Question
Centrii nervoşi vegetativi supremi:
Answer
 • Aparţin sistemului vegetativ simpatic.
 • Aparţin sistemului vegetativ parasimpatic.
 • Nu au apartenenţă simpatică sau parasimpatică.
 • Reglează ambele componente ale sistemului nervos vegetativ
 • Controlează activitatea centrilor vegetativi localizaţi în trunchiul cerebral şi măduva spinării.

Question 23

Question
Din formaţiunile, care conţin centri nervoşi vegetativi suprasegmentari fac parte:
Answer
 • Hipotalamusul.
 • Formaţiunea reticulată.
 • Sistemul limbic.
 • Cerebelul.
 • Măduva spinării.

Question 24

Question
Căile conductoare eferente ale reflexelor vegetative condiţionate trec prin:
Answer
 • Fasciculul longitudinal posterior.
 • Tractul tectospinal.
 • Tractul rubrospinal.
 • Fasciculul paraependimal.
 • Tractul vestibulospinal.

Question 25

Question
Fibrele postganglionare sunt:
Answer
 • Amielinice.
 • Mielinice.
 • Senzoriale
 • Musculare sau glandulare.
 • Mai groase ca cele preganglionare

Question 26

Question
Viteza de propagare a influxului nervos prin fibrele vegetative este de:
Answer
 • 100 m/sec.
 • 120 m/sec.
 • 10 m/sec.
 • 1 m/sec.
 • 30 m/sec

Question 27

Question
Circuitul nervos al reflexului vegetativ necondiţionat se conectează:
Answer
 • La nivelul cerebelului.
 • În trunchiul cerebral.
 • În măduva spinală.
 • În sistemul limbic.
 • La nivelul triunghiului olfactiv.

Question 28

Question
Sistemul nervos vegetativ funcţionează:
Answer
 • Numai în starea de veghe.
 • În timpul somnului.
 • Permanent (nonstop).
 • După micul dejun.
 • După prânz.

Question 29

Question
Plexurile nervoase vegetative se localizează:
Answer
 • Între muşchii scheletici.
 • Pe traiectul vaselor sangvine.
 • În pereţii organelor cavitare.
 • În cavitatea primară a corpului.
 • În cavităţile secundare ale corpului.

Question 30

Question
Propagarea influxului nervos la nivelul sinapselor fibrelor preganglionare se realizează prin intermediul:
Answer
 • Adrenalinei.
 • Serotoninei.
 • Dopaminei
 • Acetilcolinei.
 • Statinelor.

Question 31

Question
La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele nervoase vegetative postganglionare elimină:
Answer
 • Acetilcolină.
 • Noradrenalină.
 • Adrenalină.
 • Serotonină.
 • Morfină

Question 32

Question
La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele vegetative parasimpatice elimină:
Answer
 • Adrenalină.
 • Noradrenalină.
 • Liberine.
 • Statine.
 • Acetilcolină.

Question 33

Question
Indicaţi componentele sistemului nervos vegetativ:
Answer
 • Sistemul nervos simpatic
 • Sistemul nervos parasimpatic
 • Sistemul nervos metasimpatic
 • Sistemul nervos central
 • Sistemul nervos periferic

Question 34

Question
Mediatori ai sistemului nervos metasimpatic sunt:
Answer
 • Adrenalina.
 • Histamina.
 • Acidul gama-aminobutiric (GABA).
 • Acetilcolina.
 • Serotonina.

Question 35

Question
La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele simpatice elimină:
Answer
 • Adrenalină.
 • Acetilcolină.
 • Noradrenalină.
 • Serotonină.
 • Dopamină.
Show full summary Hide full summary

Similar

Crime and Deviance with sociological methods key terms
emzelise1996
Chemical Symbols
Keera
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
GCSE Subjects
KimberleyC
GCSE Science - B1 - You and Your Genes - Genes, Chromosomes and DNA
GeorgeHaines
AQA GCSE Biology B1- Quiz
Ethan Beadling
Top learning tips for students
Micheal Heffernan
Language Techniques
Anna Wolski
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
Část 4.
Gábi Krsková
Which GoConqr Product is Right for Me?
Sarah Egan