Sponsor acestui proiect ”Institutul de păpușoi”

Description

Quiz on Sponsor acestui proiect ”Institutul de păpușoi”, created by Galusca Marin on 14/09/2022.
Galusca Marin
Quiz by Galusca Marin, updated more than 1 year ago
Galusca Marin
Created by Galusca Marin over 1 year ago
505
0

Resource summary

Question 1

Question
Perioada G1 a ciclului celular se caracterizează prin:
Answer
 • urmează imediat după mitoză, creşterea celulei nou-formată, sinteza proteinelor şi ARN
 • acumulare de ATP şi ARN, urmează după finisarea creşterii celule nou formate
 • prin creşterea celulei, urmează după perioada S, prin acumulare de ADN şi tubuline
 • începe după finisarea creşterii celulelor nou formate, prin sinteză de proteine şi ADN, enzime
 • urmează imediat după mitoză, sintetizează ADN, ARN, fermenţi, tubuline şi alte proteine

Question 2

Question
Perioada S a ciclului celular se caracterizează prin:
Answer
 • creşterea celulei, sinteza de ATP, proteinelor şi elementelor citoscheletului
 • dublarea centrozomului, cantităţii de ADN şi sinteza proteinelor- histone
 • sinteza tubulinelor, moleculelor de ATP, dublarea tuturor organitelor
 • sinteza fermenţilor implicaţi în eliberarea energiei, tubulinelor, histonelor, dublarea centrozomului
 • sinteza histonelor, tubulinelor, ARN şi ATP

Question 3

Question
Perioada G2 a ciclului celular se caracterizează prin:
Answer
 • dublarea cantităţii de ADN, ARN, ATP, sinteza proteinelor
 • dublarea centrozomului, cantităţii de ARN şi sinteză intensă de ATP
 • maturizarea centrozomului nou-format, acumulare de ATP, sinteza de ARN şi tubuline
 • stoparea sintezei proteinelor şi ATP, creşterea celulei în masă
 • creşterea celulei, formarea noilor organite, dublarea cantităţii de ADN

Question 4

Question
Prin esenţa sa biologică, mitoza asigură:
Answer
 • înlocuirea celulelor moarte, multiplicarea celulelor sexuale, diferenţierea celulelor
 • formarea celulelor sexuale cu o garnitură haploidă de cromozomi, diferenţierea celulelor, regenerarea ţesuturilor
 • repartizarea identică a informaţiei genetice între celulele nou-formate, creşterea organismelor, regenerarea fiziologică şi reparativă a ţesuturilor şi organelor
 • creşterea organismelor, regenerarea ţesuturilor, prin formarea de celule sexuale asigură păstrarea speciilor
 • regenerarea ţesuturilor şi organelor, formarea celulelor sexuale cu o garnitură haploidă de cromozomi

Question 5

Question
Transcitoza:
Answer
 • reprezintă o variantă a transportului pasiv
 • întruneşte procesele endocitozei şi exocitozei
 • este o caracteristică celulelor endoteliale, ce căptuşesc vasele sangvine
 • reprezintă doar captarea din mediu a substanţelor nutritive
 • se produce conform gradientului de concentraţie

Question 6

Question
Evacuarea substanţelor din celulă se realizează prin:
Answer
 • fagocitoză
 • exocitoză
 • pinocitoză
 • transcitoză
 • granulocitoză

Question 7

Question
Citoreceptorii se pot clasifica оn:
Answer
 • 2 grupe: pentru substanţe exogene şi substanţe endogene
 • 3 grupe: pentru substanţe exogene, pentru hormoni, pentru compliment
 • 4 grupe: pentru substanţe endogene, pentru hormoni, pentru bacterii, pentru substanţele exogene
 • 2 grupe: pentru substanţe endogene si pentru antigenii „self"
 • 3 grupe: pentru substanţe endogene, pentru anticorpi, pentru virusuri

Question 8

Question
Citoreceptorii pentru substanţe exogene servesc la detectarea:
Answer
 • toxinelor microbiene
 • bacteriilor
 • antigenilor „self"
 • hormonilor
 • virusurilor

Question 9

Question
Membrane biologice elementare sunt:
Answer
 • plasmalema
 • citolema
 • endomembranele
 • transmembranele
 • biomembranele speciale

Question 10

Question
Citolema este constituită din:
Answer
 • glicocalix
 • plasmalemă
 • citoplasmă
 • elemente ale citoscheletului
 • organite celulare

Question 11

Question
Funcţiile fundamentale ale citolemei sunt:
Answer
 • recepţie
 • migrare
 • barieră
 • transport
 • activare

Question 12

Question
Selectaţi structurile postcelulare:
Answer
 • desmozomul
 • sinciţiu
 • substanţa intercelulară
 • simplastul
 • plasmalema

Question 13

Question
Incluziunile de secreţie :
Answer
 • sunt caracteristice pentru celulele secretoare
 • servesc ca sursă de materie energetică
 • sunt limitate de o endomembrană
 • conţinutul lor va fi exocitat după necesitate
 • sunt substanţe de rezervă depozitate în citosol

Question 14

Question
Tipurile de incluziuni:
Answer
 • trofice
 • de secreţie
 • de excreţie
 • de transport
 • pigmentare

Question 15

Question
Componentele citoplasmei sunt:
Answer
 • membrana celulară
 • organitele celulare
 • incluziunile citoplasmatice
 • desmozomul
 • citosolul

Question 16

Question
Selectaţi organitele de tip general:
Answer
 • microvilii
 • complexul Golgi
 • mitocondriile
 • ribozomii
 • cilii

Question 17

Question
Selectaţi funcţiile complexului Golgi:
Answer
 • de împachetare a substanţelor sintetizate
 • de selectare a fermenţilor lizozomali
 • de segregare a substanţelor sintetizate
 • de sinteză a proteinelor de secreţie
 • de depozitare a informaţiei genetice

Question 18

Question
Selectaţi hidrolazele lizozomale:
Answer
 • lipaze
 • glicozidaze
 • proteaze
 • oxidaze
 • sulfataze (catalaze)

Question 19

Question
Selectaţi organitele amembranare:
Answer
 • peroxizomii
 • ribozomii
 • reticulul endoplasmatic rugos
 • centrozomul
 • citoscheletul

Question 20

Question
Selectaţi formaţiunea structural asemănătoare centriolului:
Answer
 • microtubulul
 • autofagozomul
 • microfilamentele
 • corpusculul bazal
 • corpusculul rezidual

Question 21

Question
Caracteristica perioadei G1 a ciclului celular este:
Answer
 • urmează după perioada S
 • se оncepe decondensarea cromatinei
 • se reasamblează nucleolul
 • se dublează cantitatea de ADN
 • creşte cantitatea ARN, proteine, enzime

Question 22

Question
Fazele mitozei tipice sunt:
Answer
 • diachineza
 • metafaza
 • profaza
 • leptotena
 • anafaza

Question 23

Question
Necroza celulară se manifestă prin:
Answer
 • fragmentarea celulei
 • tumefierea citoplasmei şi a organitelor
 • micşorarea nucleului şi citoplasmei în volum
 • eliberarea în citoplasma a fermenţilor lizozomali
 • dublarea informaţiei genetice

Question 24

Question
Componentele structurale ale nucleului celular sunt:
Answer
 • lamina nucleară
 • cromatina
 • astrosfera
 • nucleolema
 • nucleolul

Question 25

Question
Apoptoza reprezintă:
Answer
 • moartea genetic programată a celulei
 • repartizarea diferenţiată a materialului genetic
 • dublarea informaţiei genetice
 • regenerarea fiziologică
 • polimerizarea intensă a tubulinelor

Question 26

Question
Complexul-por:
Answer
 • este format din 3 inele
 • fiecare inel este constituit din 8 granule
 • este situat la nivelul membranei celulare
 • conţine proteine-receptori
 • este implicat în procesele de adezivitatea celulară

Question 27

Question
Deplasarea sincronă a monocromatidelor spre polii celulei are loc оn:
Answer
 • profază
 • metafază
 • anafază
 • telofază
 • citochineză

Question 28

Question
Poliploidia reprezintă
Answer
 • un proces de malignizare
 • dublarea cantităţii ADN neînsoţită de citotomie
 • cprima diviziune meiotică
 • mitoza patologică
 • procesul de condensare a cromatinei
Show full summary Hide full summary

Similar

STI's
Pip Barton
Silas Marner notes
mehxinee
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Chemistry Equations / Maths
Georgia B
Chemistry 3 Extracting Metals Core GCSE
Chloe Roberts
Third Space Academia
k.fenbyhulse
John Montague
David Caprani
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
Cell Biology IB SL Biology
Elisabeth Morell
German Tenses
Benedict Newman
Heartburn
mahmoud eladl