186-231 ig

Description

Quiz on 186-231 ig, created by D 123 on 28/05/2022.
D 123
Quiz by D 123, updated more than 1 year ago
D 123
Created by D 123 almost 2 years ago
160
0

Resource summary

Question 1

Question
Principala măsură a regimului antimicrobian în cadrul infecțiilor nosocomiale
Answer
 • administrarea antibioticelor
 • epurarea apelor
 • separarea albnegru
 • reutilizarea materialului
 • separarea deșeurilor

Question 2

Question
Protecția față de infecțiile aerogene în încăperile spitalicești.
Answer
 • aplicarea măsurilor de ventilație naturală
 • aplicarea măsurilor de ventilație artificială
 • crearea confortului termic
 • crearea unui schimb suficient de aer
 • crearea iluminatului artificial

Question 3

Question
Tipurile de ventilație care asigură o puritate deosebită în încăperile de spital.
Answer
 • sistemul de ventilație prin recirculare
 • sistem de ventilație cu curent laminar de aer dezinfectat
 • ventilație naturală organizată
 • ventilație naturală neorganizată
 • ventilație artificială prin aspirație/refulare

Question 4

Question
Factorii care asigură puritatea aerului și confortul termic în încăperile spitalicești.
Answer
 • volumul de aer
 • concentrația bioxidului de carbon
 • multiplul schimbului de aer
 • iluminatul natural
 • iluminatul artificial

Question 5

Question
Factorii de care depinde volumul de aer în saloanele spitalicești.
Answer
 • regimul de insolație
 • numărul de ferestre
 • suprafața încăperii
 • înălțimea încăperii
 • anotimp

Question 6

Question
!!!Factorii care asigură volumul de ventilație în încăperile spitalicești.
Answer
 • suprafața încăperii
 • inălțimea încăperii
 • bioxidul de carbon
 • regimul de insolație
 • iluminatul natural

Question 7

Question
Multiplul schimbului de aer în saloanele spitalicești.
Answer
 • maxim de 4 ori
 • maxim de 2 ori
 • minim de 2 ori
 • minim de 4 ori
 • maxim de 3 ori

Question 8

Question
Indicii de care se ține cont la calcularea volumului optim de ventilație pentru încăperile spitalicești.
Answer
 • bioxidul de carbon
 • microfloră
 • noxe chimice
 • microclimat
 • nivelul iluminării

Question 9

Question
Metodele de epurare a apelor reziduale spitalicești, în instalațiile locale.
Answer
 • Prin reţeaua de canalizare generală
 • Prin instalaţii locale
 • Manual
 • Selectiv
 • Nu se îndepărtează

Question 10

Question
Mijloace prin care poate fi efectuată dezinfecția aerului în încăperile spitalicești.
Answer
 • raze ultraviolete
 • radiație ionizantă
 • unde electromagnetice
 • încălzirea aerului
 • substanțe chimice

Question 11

Question
Surse de raze ultraviolete cu acțiune bactericidă, pentru încăperile spitalicești.
Answer
 • lămpile fluorescente
 • lămpile eritemuveolă
 • lămpile incandescente
 • lămpile de mercurcuarț
 • lămpile bactericid uveolă

Question 12

Question
Variante în care pot fi folosite razele ultraviolete în încăperile spitalicești.
Answer
 • raze directe
 • raze reflectate
 • raze difuze
 • prelucrarea cu ultraviolet a aerului debitat în dispozitivele de ventilare
 • prelucrarea cu ultraviolet a aerului aspirat în dispozitivele de ventilare

Question 13

Question
Semne clinice ce pot apărea la persoane la o iradiere prelungită și intensivă a lămpilor cu raze ultraviolete.
Answer
 • inflamație a mucoaselor ochilor
 • arsuri dureroase a pielii mâinilor și feței
 • oboseală pronunțată
 • indispoziție
 • pneumonie

Question 14

Question
Eficacitatea tratării cu raze ultraviolete a aerului din încăperile spitalicești.
Answer
 • puterea lămpii
 • distanța de la sursă
 • durata tratării
 • numărul de persoane
 • volumul încăperii

Question 15

Question
Neutralizarea apelor reziduale din spitale.
Answer
 • deversarea lor în bazinele de apă
 • tratarea la stațiile biologice de epurare
 • amenajarea sistemului de canalizare locală
 • colectarea apelor reziduale în bazine special amenajate
 • evacuarea în sistemele de canalizare din localitate cu neutralizarea ulterioară

Question 16

Question
Volumul minim de ventilație a aerului pentru un bolnav în saloane.
Answer
 • 37m3
 • 7m3
 • 90m3
 • 80 m3
 • 100m3

Question 17

Question
Multiplul schimbului de aer minim pentru sala de operație.
Answer
 • ± 2
 • ±2,5
 • +5–6
 • +10–8
 • ±6

Question 18

Question
Dezinfecția aerului în prezența bolnavilor.
Answer
 • Raze ultraviolete reflectate
 • Raze ultraviolete directe
 • Metoda de explozie
 • Cu aerosoli dezinfectanţi
 • Cu soluţii dezinfectante pulverizate

Question 19

Question
Generator cu radiații ultraviolete scurte cu randament sporit.
Answer
 • Lampa eritem uveolă
 • Lampa de mercur şi cuarţ
 • Lampa bactericid uveolă
 • Lampa luminiscentă cu lumină albă
 • Lampa luminiscentă cu lumină albastră

Question 20

Question
Măsurile de profilaxie a infecțiilor intraspitalicești.
Answer
 • Crearea unui regim antimicrobian
 • Sporirea rezistenţei organismului
 • Optimizarea factorilor de mediu
 • Aprovizionarea cu utilaje medicale
 • Dirijarea răspândirii infecţiei

Question 21

Question
Definiția igienei copiilor și a adolescenților.
Answer
 • ramură a igienei ce se ocupă cu studiul factorilor de mediu, care influențează starea de sănătate a populației
 • elaborează măsuri și norme, menite să confere ocrotirea și promovarea sănătății în instituțiile sanitare
 • studiază influența factorilor naturali și a condițiilor sociale de viață asupra organismului în creștere
 • studiază influența factorilor naturali și a condițiilor sociale de viață asupra organismului matur
 • elaborează metode prevenirea îmbolnăvirii și promovarea sănătății noi născuților

Question 22

Question
Obiectul de studiu al igienei copiilor și a adolescenților.
Answer
 • copii din grupele I-II de sănătate
 • organismul copiilor în creștere și dezvoltare
 • copiii până la 14 ani
 • copiii din grupele II-III de sănătate
 • organismul copilului în creștere și dezvoltare din creșe

Question 23

Question
Scopul igienei copiilor și a adolescenților
Answer
 • de a depista comportamente vicioase în rîndul tinerilor
 • de a asigura creșterea și dezvoltarea unei generații tinere sănătoase
 • de a depista timpuriu probleme de sănătate în rîndul copiilor și adolescenților
 • de a stabili grupa de sănătate a copiilor
 • de a asigura condiții optime pentru copii în creșe

Question 24

Question
Supravegherea sanitară preventivă.
Answer
 • controlul folosirii materialelor sintetice și maselor plastice ca materiale de construcție
 • studierea și aprecierea organizării alimentației copiilor și adolescenților în funcție de vârstă, sex, consum de energie, stare de sănătate
 • analiza dinamicii stării de sănătate a copiilor și adolescenților
 • educația igienică a copiilor și adolescenților în instituțiile respective
 • studierea procesului instructiv-educativ al preșcolarilor și elevilor

Question 25

Question
Supravegherea sanitară curentă.
Answer
 • controlul folosirii materialelor sintetice și maselor plastice ca materiale de construcție
 • aprecierea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor și adolescenților
 • analiza dinamicii stării de sănătate a copiilor și adolescenților
 • educația igienică a copiilor și adolescenților în instituțiile respective
 • studierea procesului instructiv-educativ al preșcolarilor și elevilor

Question 26

Question
Noțiunea de creștere
Answer
 • modificările cantitative ale organismului
 • hipotrofie, hiperplazie
 • specializarea celulelor
 • diferențierea țesuturilor și organelor
 • morfogeneză

Question 27

Question
Noțiunea de dezvoltare.
Answer
 • modificările cantitative ale organismului
 • hipotrofie, hiperplazie
 • modificările calitative ale organismului
 • meioza, mitoza
 • majorarea dimensiunii celulelor

Question 28

Question
Care este scopul major al igienei copilului și adolescentului.
Answer
 • de a identifica modificările cantitative ale organismului copilului și adolescentului
 • de a asigura creșterea inegală a generațiiilor
 • de a asigura creșterea și dezvoltarea unei generații tinere sănătoase
 • de a asigura educația igienică a copiilor și adolescenților
 • de a identifica diferențierea țesuturilor și organelor

Question 29

Question
Caracteristicile supravegherii sanitare curente
Answer
 • studierea procesului instructiv-educativ al preșcolarilor și elevilor
 • controlul folosirii materialelor sintetice și maselor plastice ca materiale de construcție
 • analiza dinamicii stșrii de sănătate a copiilor și adolescenților
 • studierea folosirii diferitor forme și mijloace de educație fizică
 • studierea procesului de instruire prin muncă și a învățămîntului în școlile profesionale

Question 30

Question
Sarcinile igienei copiilor și a adolescenților.
Answer
 • supravegherea sanitară curentă
 • supravegherea sanitară preventivă
 • studierea stării de sănătate
 • profilaxia bolilor nozocomiale
 • profilaxia diferitor devieri și patologii

Question 31

Question
Caracteristice noțiunii de creștere.
Answer
 • modificările cantitative ale organismului
 • hiperplazie, hipertrofie
 • schimbare raportului de mărime a diferitor segmente ale corpului
 • diferențierea tesuturilor și organelor
 • majorarea dimensiunilor celulelor

Question 32

Question
Caracteristicile noțiunii de dezvoltare.
Answer
 • modificările cantitative ale organismului
 • modificările calitative ale organismului
 • hiperplazie, hipertrofie
 • diferențierea șesuturilor și organelor
 • majorarea dimensiunilor celulelor

Question 33

Question
Legitățile creșterii și dezvoltării.
Answer
 • legea antagonismului morfologic
 • legea creșterii inegale
 • legea creșterii egale
 • legea alternanței
 • legea proporțiilor

Question 34

Question
Factorii de mediu ce determină procesele de creştere şi dezvoltare.
Answer
 • poluarea aerului atmosferic
 • mărirea radiației solare
 • factori ereditari
 • defrișări de păduri
 • compoziția apei potabile

Question 35

Question
Caracteristicile noțiunii de accelerare.
Answer
 • grăbirea ritmului de creștere și dezvoltare a copiilor și adolescenților în corelare cu ritmul generațiilor precedente
 • grăbirea ritmului de creștere și dezvoltare a copiilor și adolescenților în corelare cu ritmul generațiilor viitoare
 • maturizarea biologică se finalizează mai repede în comparație cu generația precedentă
 • anticiparea termenilor de creștere și dezvoltare
 • închiderea tardivă a fontanelelor în comparație cu generațiile precedente

Question 36

Question
Criteriile maturizării școlare.
Answer
 • grupa de educație fizică
 • starea de sănătate
 • ținuta
 • gradul de maturitate psihosocială
 • starea musculaturii

Question 37

Question
Metodele de apreciere a dezvoltării fizice.
Answer
 • metoda tabelelor de accelerare
 • metoda devierii de la sigma
 • metoda mixtă
 • metoda de evaluare a dezvoltării fizice
 • metoda combinată

Question 38

Question
Care sunt scopurile examenelor medicale sistematice în supravegherea stării de sănătate a copiilor
Answer
 • determinarea gradului de sănătate
 • determinarea gradului de maturitate școlară
 • determinarea grupului de educație fizică
 • determinarea gradului de dezvoltare fizică
 • determinarea gradului de dezvoltare psiho-socială

Question 39

Question
Măsurile de profilaxie a miopiei și scoliozei la elevi.
Answer
 • organizarea corectă a locului de muncă
 • mobilier standardizat pentru toate grupele de vîrstă
 • iluminarea naturală este de bază
 • respectarea poziției corecte în timpul lecțiilor și pregătirii temelor
 • organizarea rațională a iluminării artificiale generale

Question 40

Question
Indicii utilizaţi în studierea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • somatoscopici
 • somatometrici
 • fiziometrici
 • complecşi
 • selectivi

Question 41

Question
Metodele de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • Deviere de la sigmă
 • Scară de regresie
 • Complexă
 • Retrospectivă
 • Scara de centile

Question 42

Question
Componentele necesare în studiul stării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • Evidenţa bolilor cronice
 • Determinarea stării funcţionale a organelor şi sistemelor
 • Studierea nivelului şi caracterului de dezvoltare morfologică, funcţională şi psihică
 • Studierea morbidităţii curente
 • Determinarea sarcinii didactice

Question 43

Question
Indicii utilizaţi în aprecierea stării de sănătate a colectivelor de copii.
Answer
 • demografici
 • morbiditatea
 • dezvoltarea fizică
 • invaliditatea
 • rezistenţa organismului la factori nocivi

Question 44

Question
Scopurile controalelor medicale periodice a copiilor.
Answer
 • determinarea gradului de dezvoltare fizică
 • determinarea grupului de educaţie fizică
 • determinarea grupului de sănătate
 • determinarea nivelului de cunoştinţe
 • determinarea masei corporale

Question 45

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupele de sănătate. !!!!!Pentru gr. 1
Answer
 • nu suferă de boli cronice
 • nu suferă de boli acute
 • suferă rar de boli acute
 • au o dezvoltare fizică şi neuropsihică normală
 • suferă de boli cronice în perioada de compensaţie

Question 46

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupele de sănătate. !!!Pentru gr. 2
Answer
 • nu suferă de boli cronice
 • nu suferă de boli acute
 • deseori sunt bolnavi în timpul anului (4 şi mai multe ori)
 • posedă diferite dereglări morfofuncţionale
 • suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie

Question 47

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupele de sănătate. !!!Pentru gr. 3
Answer
 • nu suferă de boli cronice
 • suferă de boli cronice în perioada de compensaţie
 • bolile cronice se acutizează rar
 • au patologii congenitale compensate
 • suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie

Question 48

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupele de sănătate. !!!Pentr gr. 4
Answer
 • nu suferă de boli cronice
 • suferă de boli cronice în perioada de compensaţie
 • suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie
 • au o perioadă îndelungată de reconvalescenţa
 • nu suferă de boli acute

Question 49

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupele de sănătate. !!!Pentru gr. 5
Answer
 • suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie
 • suferă de boli cronice în perioada de compensaţie
 • cazurile de acutizare a bolilor cronice sunt rare
 • suferă de boli cronice în perioada de decompensaţie
 • nu suferă de boli cronice

Question 50

Question
Indicii pentru determinarea vârstei biologice a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • înălţimea şi adaosul ei anual
 • masa corpului
 • osificarea mâinii
 • numărul dinţilor permanenţi
 • caracterele sexuale secundare
Show full summary Hide full summary

Similar

Geometry Formulas
Selam H
Atoms, Protons, Neutrons & Electrons quiz
leonie.examtime
Memory Key words
Sammy :P
A2 Level Biology: Transcription & Translation
Ollie O'Keeffe
GCSE Revision: Christianity
Andrea Leyden
HSC Maths: Algebra Quiz
Brad Hegarty
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
mustafizk
Physics 1A - Energy
Zaki Rizvi
GCSE - Introduction to Economics
James Dodd
Core 1.4 Developments in Modern and Smart Materials
T Andrews