MICR: 76-100

Description

Quiz on MICR: 76-100, created by Mirela Belibov on 24/05/2022.
Mirela Belibov
Quiz by Mirela Belibov, updated more than 1 year ago
Mirela Belibov
Created by Mirela Belibov almost 2 years ago
118
0

Resource summary

Question 1

Question
76. CM.Indicaţi caracteristicile clostridiilor:
Answer
 • sînt gram-negative
 • prezintă spori ce nu depăşeşte diametrul celulei bacteriene
 • prezintă spori ce depăşeşte diametrul celulei bacteriene
 • prezintă granulaţii de volutină, care deformează celula
 • sînt gram-pozitive

Question 2

Question
76. CM.Indicaţi caracteristicile clostridiilor:
Answer
 • Bastonaşe cu spori dispuşi bipolar, care deformează celula
 • Bastonaşe cu spori sferici de dimensiuni mari aranjaţi terminal
 • Bastonaşe cu spori centrali care nu deformează celula
 • Bastonaşe cu spori ovali care deformează celula, aranjaţi subterminal
 • Bastonaşe cu spori ovali care deformează celula, dispuşi central

Question 3

Question
76. CS. Indicaţi caracteristicile clostridiilor:
Answer
 • Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei
 • Formarea sporilor care deformează celula
 • Prezenţa granulaţiilor de volutină care deformează celula
 • Sunt acido- alcoolorezistente
 • Sunt gramnegative

Question 4

Question
77.CM.Indicaţi caracteristicile familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • Sunt bacterii gramnegative, asporulate
 • Toţi reprezentanţii sunt mobili
 • Posedă nitratreductază
 • Sunt catalazopozitive
 • Sunt oxidazopozitive

Question 5

Question
77.CM.Indicaţi caracteristicile familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • Fermentează glucoza cu formare de acid sau acid şi gaz
 • Nu fermentează glucoza
 • Produc sulfură de hidrogen
 • Posedă catalază
 • Nu posedă oxidaz

Question 6

Question
78.CM.Indicaţi caracteristicile familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • Nu formează spori
 • Sunt cocobacterii gramnegative
 • Posedă nitratreductaza
 • Sunt imobile
 • Sunt anaerobe facultativ

Question 7

Question
79.CM.Indicaţi caracteristicile genului Neisseria:
Answer
 • Diplococi asemănători boabelor de cafea
 • Coci gramnegativi
 • Coci catalazopozitivi
 • Coci oxidazopozitivi
 • Coci strict anaerobi

Question 8

Question
80.CM.Indicaţi caracteristicile N.gonorrhoeae:
Answer
 • Diplococi lanceolaţi, capsulaţi, grampozitivi
 • Cultivă pe geloză salină cu lapte şi ou
 • Creşte mai bine în atmosferă de 10% CO2
 • Fermentează numai glucoza
 • Este implicat în etiologia blenoreei

Question 9

Question
80.CM.Indicaţi caracteristicile N.gonorrhoeae:
Answer
 • Nu este exigent la cultivare
 • Este fragil în mediul ambiant
 • Posedă un tropism deosebit faţă de uroepiteliu
 • Creşte bine pe medii cu gălbenuş de ou
 • Este rezistent la factorii mediului ambiant

Question 10

Question
81.CM.Indicaţi caracteristicile V. cholerae:
Answer
 • Bastonaş incurbat imobil, asporulat, gramnegativ
 • Se cultivă pe medii cu cartof, gălbenuş de ou şi glicerină
 • Preferă medii de cultură alkaline
 • Produce o enterotoxină termolabilă
 • Cauzează enterită acută cu diaree profuză

Question 11

Question
82.CM.Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • HBV se transmite pe cale parenteralǎ
 • Este un virus foarte infecţios, riscul transmiterii în cursul unei înţepǎturi accidentale este crescutǎ, de aproximativ 30%
 • Perioada de incubaţie este de 20-45 de zile
 • Antigenul HBs apare la 2-3 sǎptǎmâni de la infecţie, urmat la scurt timp de AgHBe
 • În 3-5 sǎptǎmâni apar primii anticorpi IgM anti HBc odatǎ cu debutul clinic al bolii

Question 12

Question
82.CM.Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • Virusul hepatitei B face parte din familia Flavivirus
 • HBV este constituit dintr-un înveliş extern şi o componentǎ centralǎ sau “core”, care este nucleocapsida virionului
 • Partea externǎ constituie antigenul de suprafaţǎ (AgHbs)
 • Antigenul de suprafaţǎ (AgHbs) nu se gǎseşte în sânge
 • Virionul în întregime se gǎseşte în sânge şi foarte rar în ficat

Question 13

Question
82.CM.Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • Componenta centralǎ, nucleocapsida virionului, cuprinde ARN polimeraza şi genomul viral
 • Capsida e constituitǎ din 180 de capsomere şi conţine un singur polipeptid, numit antigen central Hbc
 • Prin clivarea proteinei core se obţine antigenul Hbe şi ARN polimeraza viralǎ
 • Antigenul HBe se deceleazǎ în primele etape ale bolii ca marker al replicǎrii virale
 • Genomul e componenta esenţialǎ a nucleocapsidei şi are structurǎ ADN bicatenar, parţial monocatenar

Question 14

Question
82.CM.Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • HBV se transmite pe cale parenteralǎ
 • Este un virus foarte infecţios, riscul transmiterii în cursul unei înţepǎturi accidentale este crescutǎ, 30%
 • Perioada de incubaţie este de 20-45 de zile
 • Simptomele când apar sunt comune celorlalte hepatite: astenia, anorexia, greţuri, vǎrsǎturi
 • Hepatita B nu se poate manifesta cu simptome extrahepatice

Question 15

Question
83.CS.Indicati caracterul cresterii agentului patogen al antraxului in mediul de cultura lichid:
Answer
 • opacitate difuză
 • sediment aformic
 • sediment sub formă de bulgari de vată
 • peliculă la suprafaţă
 • creşte pe pereţii eprubetei

Question 16

Question
84.CS.Indicaţi ce determină tipurile enteroinvazive de Escherichia coli:
Answer
 • toxicoinfecţii alimentare
 • infecţii holeriforme
 • gastroenterite infantile
 • infecţii similare salmonelozelor
 • infecţii dizenteriforme

Question 17

Question
85.CS.Indicaţi ce determinăm cu ajutorul testelor biochimice primare în cadrul familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • familiei
 • genului
 • speciei
 • hemovariantei
 • biovariantei

Question 18

Question
86.CM.Indicaţi ce determinăm cu ajutorul testelor biochimice secundare în cadrul familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • familiei
 • genului
 • speciei
 • hemovariantelor
 • biovariantelor

Question 19

Question
87.CM.Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:
Answer
 • Posedă oxidază
 • Sunt sporogene
 • Fermentează glucoza cu formare de acid
 • Sunt oxidazonegative
 • Formează pe mediul Endo colonii incolore

Question 20

Question
87.CM.Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:
Answer
 • Produce catalază
 • Posedă oxidază
 • Creşte pe mediul cu citrat de sodiu
 • Fermentează glucoza cu formare de acid și gaz
 • Posedă lizindecarboxilază

Question 21

Question
87.CM.Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:
Answer
 • Reacţia Voges-Proskauer pozitivă
 • Reacţia cu roşu de metil negativă
 • Fermentează lactoza până la acid şi gaz
 • Produce sulfură de hidrogen
 • Decarboxilează lizina

Question 22

Question
87.CM.Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:
Answer
 • cresc bine pe mediul Ploskirev
 • formează colonii lactozopozitive pe mediul Endo
 • este indicator microbiologic al impurificării fecale
 • pe geloză peptonată formează colonii de formă "M"
 • numai unele serogrupe cresc pe mediul Ploskirev şi formează colonii lactozonegative

Question 23

Question
88.CM.Indicați celulele-țintă pentru virusul citomegalic (CMV):
Answer
 • Macrofage
 • Leucocite
 • Endoteliocite
 • Limfocitele T şi B
 • Celulele-suşă din măduva osoasă
 • Celulele epiteliale ale canalelor glandulare

Question 24

Question
89.CM.Indicati circumstantele de aparitie al infectiilor clostridiene:
Answer
 • Plăgi operatorii
 • Plăgi profunde cu necroze tisulare
 • Plăgi superficiale
 • Plăgi contaminate cu bacterii aerobe, anaerobe şi facultativ anaerobe
 • Plăgi în condiţii de tulburări circulatorii (endarterite trombozante)

Question 25

Question
90.CM.Indicaţi clostridiile histotoxice şi invazive:
Answer
 • C.histolyticum
 • C.perfringens
 • C.tetani
 • C.botulinum
 • C.novyi

Question 26

Question
91.CM.Indicaţi clostridiile histotoxice şi invazive:
Answer
 • C.burneti
 • C.ramosum
 • C.diphtheriae
 • C.botulinum
 • C.novyi

Question 27

Question
92.CM.Indicaţi clostridiile toxigene noninvazive:
Answer
 • C. novyi
 • C.perfringens
 • C.botulinum
 • C.tetani
 • C.septicum

Question 28

Question
93.cm.Indicaţi factori de patogenitate caracteristici N.gonorrhoeae:
Answer
 • exotoxina
 • capsula
 • fimbrii de ataşare
 • endotoxina
 • leucocidina

Question 29

Question
94.CM.Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Oxidaza
 • Plasmocoagulaza
 • Hialuronidaza
 • Fibrinolizina
 • Mucinaza

Question 30

Question
94.CM.Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Lecitinaza
 • ADN-aza
 • Lipaza
 • Factor edematogen
 • Coagulaza

Question 31

Question
94.CM.Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Leucocidina
 • Hemolizinele
 • Exfoliatina
 • Enterotoxina
 • Toxina eritrogenă

Question 32

Question
94.CM.Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Neurotoxine
 • Cord - factorul
 • Toxina sindromului şocului toxic
 • Enterotoxinele
 • Proteina A
 • ɑ-toxina

Question 33

Question
95.CM.Indicaţi factorii care determină receptivitatea la infecţia meningococică:
Answer
 • deficienţa componentelor C3, C6-8 ale sistemului complement
 • activitatea diminuată a limfocitelor
 • lipsa anticorpilor bactericizi
 • lipsa aglutininelor
 • deficienţe ale mecanismului de eliminare bacteriană

Question 34

Question
96.CM.Indicaţi factorii ce stimulează creşterea şi multiplicarea micobacteriilor patogene pe medii de cultură:
Answer
 • Cisteina
 • Asparagina
 • Glutaminatul de sodiu
 • Acidul glutamic
 • Acidul piruvic

Question 35

Question
97.CM.Indicaţi factorii de patogenitate a B. anthracis:
Answer
 • Capsula
 • Factor edematogen
 • Factor protector
 • Factor letal
 • Exotoxina
 • Endotoxina

Question 36

Question
98.CM.Indicaţi factorii de patogenitate a Bordetella pertussis:
Answer
 • proteinele fimbriilor
 • microcapsula
 • lecitinaza
 • citotoxina de tip A - B
 • toxina pertussis
 • cistinaza
 • pertactina
 • hemaglutinina filamentoasă
 • toxina dermonecrotică
 • enzima glucaza

Question 37

Question
98.CM.Indicaţi factorii de patogenitate a Bordetella pertussis:
Answer
 • Hemaglutinina filamentoasă
 • Flagelii
 • Adenilat-ciclaza
 • Exotoxina
 • Citotoxina traheală

Question 38

Question
99.CM.Indicaţi factorii de patogenitate a escherichiilor enterotoxigene:
Answer
 • plasmocoagulaza
 • pilii
 • enterotoxina
 • fibrinolizina
 • neuroaminidaza

Question 39

Question
100.CM.Indicaţi factorii de patogenitate a Francisella tularensis:
Answer
 • Endotoxina (LPZ)
 • Capsula (rol protector)
 • supravieţuind şi multiplicându-se în interiorul celulelor până la moartea lor (parazitism facultativ intracelular)
 • Capacitatea de a penetra în macrophage
Show full summary Hide full summary

Similar

Pigeon English - apostrophe practice
Bob Read
Cell Structure
daniel.praecox
Forces and Acceleration
Adam Collinge
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
Animal Farm Chapter Overview
10jgorman
GCSE AQA Biology - Unit 3
James Jolliffe
AQA Biology 12.1 cellular organisation
Charlotte Hewson
Variation and evolution Quiz
James Edwards22201
New English Literature GCSE
Sarah Egan
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
Creating Mind Maps with GoConqr
Sarah Egan