part 3

Description

Quiz on part 3, created by ASffcig SHcvOPvg on 23/05/2022.
ASffcig SHcvOPvg
Quiz by ASffcig SHcvOPvg, updated more than 1 year ago
ASffcig SHcvOPvg
Created by ASffcig SHcvOPvg almost 2 years ago
164
0

Resource summary

Question 1

Question
Indicaţi caracteristica leziunilor în sifilis secundar:
Answer
 • sînt generalizate
 • sînt purulente cu miros fetid
 • bogate în treponeme
 • se vindecă spontan fără cicatrice
 • se localizează în ganglionii limfatici regionali

Question 2

Question
Indicaţi caracteristicele V.cholerae O1:
Answer
 • aparţine grupului Heiberg I
 • posedă antigenul de grup A
 • posedă antigenul de grup B
 • posedă antigenul de grup C
 • este sensibil la bacteriofagul V.cholerae Bengal

Question 3

Question
Indicaţi caracteristicile C.tetani:
Answer
 • formează spori dispuşi terminal, care deformează celula
 • produce o exotoxină puternică
 • sînt mobili cu cili peritrichi
 • formează capsulă
 • provoacă înegrirea gelozei bismut-sulfit

Question 4

Question
Indicaţi caracteristicile C.tetani:
Answer
 • posedă activitate hemolitică
 • proteoliză intensă
 • este foarte rezistent la factorii de mediu
 • Caracterele tinctoriale se studiază prin metoda Aujeszky
 • cultivă pe geloză sînge în condiţii aerobe

Question 5

Question
Indicaţi caracteristicile clostridiilor:
Answer
 • sînt gram-negative
 • prezintă spori ce nu depăşeşte diametrul celulei bacteriene
 • prezintă spori ce depăşeşte diametrul celulei bacteriene
 • prezintă granulaţii de volutină, care deformează celula
 • sînt gram-pozitive

Question 6

Question
Indicaţi caracteristicile clostridiilor:
Answer
 • Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei.
 • Formarea sporilor care deformează celula
 • Prezenţa granulaţiilor de volutină care deformează celula
 • Sunt acido- alcoolorezistente
 • Sunt gramnegative

Question 7

Question
Indicaţi caracteristicile clostridiilor:
Answer
 • Bastonaşe cu spori dispuşi bipolar, care deformează celula
 • Bastonaşe cu spori sferici de dimensiuni mari aranjaţi terminal
 • Bastonaşe cu spori centrali care nu deformează celula
 • Bastonaşe cu spori ovali care deformează celula, aranjaţi subterminal
 • Bastonaşe cu spori ovali care deformează celula, dispuşi central

Question 8

Question
Indicaţi caracteristicile genului Neisseria:
Answer
 • Diplococi asemănători boabelor de cafea
 • Coci gramnegativi
 • Coci catalazopozitivi
 • Coci oxidazopozitivi
 • Coci strict anaerobi

Question 9

Question
Indicaţi caracteristicile N.gonorrhoeae:
Answer
 • implicată în etiologia blenoreei
 • cultivă pe geloză hiperclorurată cu ou şi lapte
 • diplococi capsulaţi, grampozitivi
 • fermentează numai glucoza
 • cultivă mai bine în atmosfera cu 5-10% CO2

Question 10

Question
Indicaţi caracteristicile N.gonorrhoeae:
Answer
 • rezistenţă la factorii mediului ambiant
 • acapsulată, mobilă, sporulată
 • sensibilă la factorii mediului ambient
 • posedă tropism deosebit faţă de uroepiteliu
 • creşte bine pe geloză hiperclorurată cu galbenuş de ou

Question 11

Question
Indicaţi caracteristicile V. cholerae:
Answer
 • Bastonaş incurbat imobil, asporulat, gramnegativ
 • Se cultivă pe medii cu cartof, gălbenuş de ou şi glicerină
 • Preferă medii de cultură alkaline
 • Produce o enterotoxină termolabilă
 • Cauzează enterită acută cu diaree profuză

Question 12

Question
Indicaţi caracteristicile vibrionilor holerigeni:
Answer
 • Klauberg
 • apă peptonată alcalină
 • geloză alcalină
 • tiosulfat citrat bilă sucroză
 • Tinsdal

Question 13

Question
Indicaţi caracteristicile vibrionilor holerigeni:
Answer
 • 101 vibrioni
 • 102 vibrioni
 • 103 vibrioni
 • 104 vibrioni
 • 109 vibrioni

Question 14

Question
Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • HBV se transmite pe cale parenteralǎ
 • Este un virus foarte infecţios, riscul transmiterii în cursul unei înţepǎturi accidentale este crescutǎ, de aproximativ 30%
 • Perioada de incubaţie este de 20-45 de zile
 • Antigenul HBs apare la 2-3 sǎptǎmâni de la infecţie, urmat la scurt timp de AgHBe
 • În 3-5 sǎptǎmâni apar primii anticorpi IgM anti HBc odatǎ cu debutul clinic al bolii

Question 15

Question
Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • Virusul hepatitei B face parte din familia Flavivirus
 • HBV este constituit dintr-un înveliş extern şi o componentǎ centralǎ sau “core”, care este nucleocapsida virionului
 • Partea externǎ constituie antigenul de suprafaţǎ (AgHbs)
 • Antigenul de suprafaţǎ (AgHbs) nu se gǎseşte în sânge
 • Virionul în întregime se gǎseşte în sânge şi foarte rar în ficat

Question 16

Question
Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • Componenta centralǎ, nucleocapsida virionului, cuprinde ARN polimeraza şi genomul viral
 • Capsida e constituitǎ din 180 de capsomere şi conţine un singur polipeptid, numit antigen central Hbc
 • Prin clivarea proteinei core se obţine antigenul Hbe şi ARN polimeraza viralǎ
 • Antigenul HBe se deceleazǎ în primele etape ale bolii ca marker al replicǎrii virale
 • Genomul e componenta esenţialǎ a nucleocapsidei şi are structurǎ ADN bicatenar, parţial monocatenar

Question 17

Question
Indicaţi caracteristicile virusului hepatitei virale B:
Answer
 • HBV se transmite pe cale parenteralǎ
 • Perioada de incubaţie este de 20-45 de zile
 • Este un virus foarte infecţios, riscul transmiterii în cursul unei înţepǎturi accidentale este crescutǎ, 30%
 • Simptomele când apar sunt comune celorlalte hepatite: astenia, anorexia, greţuri, vǎrsǎturi
 • Hepatita B nu se poate manifesta cu simptome extrahepatice

Question 18

Question
Indicati caracterul cresterii agentului patogen al antraxului in mediul de cultura lichid:
Answer
 • opacitate difuză
 • sediment aformic
 • sediment sub formă de bulgari de vată
 • peliculă la suprafaţă
 • creşte pe pereţii eprubetei

Question 19

Question
Indicaţi ce determină tipurile enteroinvazive de Escherichia coli:
Answer
 • toxicoinfecţii alimentare
 • infecţii holeriforme
 • gastroenterite infantile
 • infecţii similare salmonelozelor
 • infecţii dizenteriforme

Question 20

Question
Indicaţi ce determinăm cu ajutorul testelor biochimice primare în cadrul familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • familiei
 • genului
 • speciei
 • hemovariantei
 • biovariantei

Question 21

Question
Indicaţi ce determinăm cu ajutorul testelor biochimice secundare în cadrul familiei Enterobacteriaceae:
Answer
 • familiei
 • genului
 • speciei
 • hemovariantelor
 • biovariantelor

Question 22

Question
Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:
Answer
 • cresc bine pe mediul Ploskirev
 • formează colonii lactozonegative pe mediile Endo şi Levine
 • formează colonii lactozopozitive pe mediul Endo
 • pe geloză peptonată formează colonii de formă "M"
 • numai unele serogrupe cresc pe mediul Ploskirev şi formează colonii lactozonegative

Question 23

Question
Indicati ce proprietati culturale sint caracteristice pentru E.coli:
Answer
 • este indicator microbiologic al impurificării fecale
 • pentru cultivare necesită medii de cultură special
 • acido-alcoolorezistenţă
 • formează spori în condiţii nefavorabile
 • sînt grampozitive

Question 24

Question
Indicati circumstantele de aparitie al infectiilor clostridiene:
Answer
 • plăgi profunde cu necroze tisulare
 • plăgi în condiţii de tulburări circulatorii
 • plăgi operatorii
 • plăgi superficiale
 • plăgi impurificate cu bacterii aerobe, anaerobe şi facultativ anaerobe

Question 25

Question
Indicaţi clostridiile histotoxice şi invazive:
Answer
 • C.histolyticum
 • C.perfringens
 • C.tetani
 • C.botulinum
 • C.novyi

Question 26

Question
Indicaţi clostridiile histotoxice şi invazive
Answer
 • C.burneti
 • C.ramosum
 • C.diphtheriae
 • C.botulinum
 • C.novyi

Question 27

Question
Indicaţi clostridiile toxigene noninvazive:
Answer
 • C. novyi
 • C.perfringens
 • C.botulinum
 • C.tetani
 • C.septicum

Question 28

Question
Indicaţi factori de patogenitate caracteristici N.gonorrhoeae:
Answer
 • exotoxina
 • capsula
 • fimbrii de ataşare
 • endotoxina
 • leucocidina

Question 29

Question
Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Oxidaza
 • Plasmocoagulaza
 • Hialuronidaza
 • Fibrinolizina
 • Mucinaza

Question 30

Question
Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Lecitinaza
 • ADN-aza
 • Lipaza
 • Factor edematogen
 • Coagulaza

Question 31

Question
Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Leucocidina
 • Hemolizinele
 • Exfoliatina
 • Enterotoxina
 • Toxina eritrogenă

Question 32

Question
Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Neurotoxine
 • Cord - factorul
 • Toxina sindromului şocului toxic
 • Enterotoxinele
 • Proteina A

Question 33

Question
Indicați factori de patogenitate caracteristici pentru S. aureus:
Answer
 • Oxidaza
 • Plasmocoagulaza
 • Hialuronidaza
 • Fibrinolizina
 • Catalaza

Question 34

Question
Indicaţi factorii care determină receptivitatea la infecţia meningococică:
Answer
 • deficienţa componentelor C3, C6-8 ale sistemului complement
 • activitatea diminuată a limfocitelor
 • lipsa anticorpilor bactericizi
 • lipsa aglutininelor
 • deficienţe ale mecanismului de eliminare bacteriană

Question 35

Question
Indicaţi factorii ce stimulează creşterea şi multiplicarea micobacteriilor patogene pe medii de cultură:
Answer
 • A. Cisteina
 • B. Asparagina
 • C. Glutaminatul de sodiu
 • D. Acidul glutamic
 • E. Acidul piruvic
Show full summary Hide full summary

Similar

Parasitology - MU Sofia - part 3 (970-1093)
Стефан Радев
Studying Deviance
emoghtader
CDFM Flachcards FMMTC 16-01
Nathan Wedwick
Part 3: The Power of Positive Deviance
missylew69
Khana -e- Nabuwat (حصّہ سوم)
saimashahzad11@gmail.com sheeza11
Study guide part 3 (Chapters 3-5)
vbradley
Studying Deviance
thomasdominika
Studying Deviance_1
thomasdominika
Studying Deviance_2
thomasdominika
Studying Deviance_3
thomasdominika