Mfcha 50-100 cs

Description

Quiz on Mfcha 50-100 cs , created by Adriana-Mari Ciobanu on 23/05/2022.
Adriana-Mari Ciobanu
Quiz by Adriana-Mari Ciobanu, updated more than 1 year ago
Adriana-Mari Ciobanu
Created by Adriana-Mari Ciobanu almost 2 years ago
59
0

Resource summary

Question 1

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul pentru o serie de întîi se măsoară absorbanţele relative a lor la lungimea de undă dată, calculează factorul de recalculare F după relaţia În această formulă ?,? este:
Answer
 • Concentraţia soluţiei standard
 • Concentraţia soluţiei standard cu numărul i din serie
 • Absorbanţa relativă a soluţiei standard cu numărul i din serie
 • Absorbanţa soluţiei cu numărul i din serie
 • Concentraţia soluţiei standard de comparare cu numărul i din soluţii standard mai iar apoi se serie soluţii standard mai iar apoi se serie

Question 2

Question
Ionii de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După aflarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă cT este:
Answer
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l
 • Concentraţia molară a titrantului, mol/l
 • Masa molară a Cu, g/mol
 • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l
 • Volumul de echivalenţă al titrantului, l

Question 3

Question
Ionii de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După determinarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă vT este:
Answer
 • Concentraţia molară al titrantului, mol/l
 • Volumul de echivalenţă al titrantului, l
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l
 • Masa molară a Cu, g/mol
 • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l

Question 4

Question
Ionii de de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După determinarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă v0 este:
Answer
 • Volumul de echivalenţă al titrantului, l
 • Concentraţia molară a titrantului, mol/l
 • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l
 • Masa molară a Cu, g/mol
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l

Question 5

Question
Ionii de cupru ( II ) se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică de titrare cu soluţie standard de Trilon B. După determinarea volumului de echivalenţă al titrantului masa Cu ( g ) se calculează după relaţia: În această formulă v1 este
Answer
 • Fracţia soluţiei iniţiale de analizat a Cu, luată pentru titrare, l
 • Masa molară a Cu, g/mol
 • Volumul de echivalenţă al titrantului, l
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie iniţială de analizat a Cu, l
 • Concentraţia molară a titrantului, mol/l

Question 6

Question
La dozarea spectrofotometrică a ionilor de cupru ( II ) cu soluţie de complexon III absorbanţa soluţiei s-a măsurat cu un fotoelectrocolorimetru la lungimea de undă efectivă de:
Answer
 • 490 nm
 • 540 nm
 • 590 nm
 • 670 nm
 • 750 nm

Question 7

Question
La îndeplinirea ordinii crescînde a concentraţiilor c1< cx < c2 în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat mai poate fi calculată după relaţia: În această formulă Ax este:
Answer
 • Absorbanţa soluţiei cu concentraţia necunoscută a substanţei de analizat
 • Absorbanţa primei soluţii standard a substanţei de analizat
 • Absorbanţa celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat
 • Concentraţia molară a primei soluţii standard a substanţei de analizat
 • Concentraţia molară a celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat

Question 8

Question
La îndeplinirea ordinii crescînde a concentraţiilor c1< cx < c2 în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat mai poate fi calculată după relaţia: În această formulă A1 este:
Answer
 • Concentraţia molară a primei soluţii standard a substanţei de analizat
 • Absorbanţa soluţiei cu concentraţia necunoscută a substanţei de analizat
 • Absorbanţa primei soluţii standard a substanţei de analizat
 • Concentraţia molară a celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat
 • Absorbanţa celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat

Question 9

Question
La îndeplinirea ordinii crescînde a concentraţiilor c1< cx < c2 în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat mai poate fi calculată după relaţia: În această formulă A2 este:
Answer
 • Concentraţia molară a celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat
 • Absorbanţa soluţiei cu concentraţia necunoscută a substanţei de analizat
 • Concentraţia molară a primei soluţii standard a substanţei de analizat
 • Absorbanţa primei soluţii standard a substanţei de analizat
 • Absorbanţa celei de a doua soluţii standard a substanţei de analizat

Question 10

Question
Absorbanţa molară a unei soluţii standard poate fi calculată după relaţia: ε = A/l∙c. În această formulă A este:
Answer
 • Absorbanţa soluţiei
 • Absorbanţa soluţiei standard
 • Partea de masă a substanţei dizolvate
 • Concentraţia de masă a soluţiei
 • Concentaţia molară a soluţiei

Question 11

Question
Absorbanţa molară a unei soluţii standard poate fi calculată după relaţia: ε = A/l∙c. În această formulă c este:
Answer
 • Absorbanţa soluţiei
 • Partea de masă a substanţei dizolvate
 • Concentraţia de masă a soluţiei
 • Concentaţia molară a soluţiei
 • Concentaţia molară a soluţiei standard

Question 12

Question
Absorbanţa molară a unei soluţii standard poate fi calculată după relaţia: ε = A/l∙c. În această formulă l este:
Answer
 • Concentraţia de masă a soluţiei
 • Grosimea stratului de soluţie în metri
 • . Grosimea stratului de soluţie în cm
 • . Grosimea stratului de soluţie în mm
 • Concentaţia molară a soluţiei

Question 13

Question
În metoda spectrofotometrică de determinare după valoarea medie a absorban

Question 14

Question
În metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se mai calculează şi după relaţia:

Question 15

Question
În metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se mai calculează şi după relaţia:

Question 16

Question
. Concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat în metoda de calcul a metodei spectrofotometrice a adaosului standard se mai calculează şi după ecuaţia:

Question 17

Question
În metoda de calcul a metodei spectrofotometrice diferenţiale concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se mai calculează şi după relaţia:

Question 18

Question
În metoda spectrofotometrică manganul se determină cu ajutorul oximei aldehidei formice. În mediul bazic se formează un compus, care absoarbe maximal radiaţie electromagnetică la lungimea de undă de:
Answer
 • 400 nm
 • 420 nm
 • 440 nm
 • 455 nm
 • 490 nm

Question 19

Question
Conţinutul sumar al Fe ( II ) şi Fe ( III ) într-o soluţie de analizat se determină cu ajutorul acidului sulfosalicilic în mediul bazic. Compusul complex, format în soluţie, absoarbe radiaţie electromagnetică la lungimea de undă efectivă de:
Answer
 • 400 nm
 • 440 nm
 • 490 nm
 • 540 nm
 • 590 nm

Question 20

Question
În analiza luminescentă molecula substanţei:
Answer
 • Absoarbe energie
 • Emană, apoi absoarbe energie
 • Emană energie
 • Absoarbe, apoi emană energie
 • Absoarbe şi emană în acelaş timp

Question 21

Question
Fosforescenţa poate fi observată numai în:
Answer
 • Soluţii diluate
 • Soluţii îngheţate
 • Soluţii concentrate
 • Soluţii nestabile
 • Unele minereuri

Question 22

Question
Aspectul curbei a unei titrări spectrofotometrice este ( vezi imaginea ). În această titrare absoarbe radiaţie electromagnetică:
Answer
 • Numai substanţa de analizat
 • Produsul de reacţie
 • Numai titrantul
 • Produsul de reacţie şi titrantul
 • Substanţa de analizat şi titrantul

Question 23

Question
La luminescenţă are loc:
Answer
 • Absorbţia energiei de către molecule
 • Emisia energie de către molecule
 • Pierderea energiei sub formă de căldură de către moleculele excitate
 • Absorbţia apoi pierderea energiei de către moleculele excitate sub formă de căldură
 • Emisia unui cuant de lumină la întoarcerea moleculelor din starea excitată în cea normală

Question 24

Question
O soluţie s-a titrat spectrofotometric şi curba de titrare are aspectul: ( vezi imaginea ) În acestă titrare absoarbe radiaţie electromagnetică :
Answer
 • Substanţa de analizat
 • Produsul de reacţie
 • Titrantul
 • Produsul de reacţie şi titrantul
 • Substanţa de analizat şi titrantul

Question 25

Question
Tranziţia moleculei excitate de pe nivelul electronic de vibraţie a stării singlet excitată pe un subnivel de vibraţie metastabil triplet se numeşte:
Answer
 • Relaxare de vibraţie
 • Fluorescenţă
 • Conversie internă
 • Fosforescenţă
 • Conversiede intercombinare

Question 26

Question
Molecula excitată la ciocnire cu moleculele înconjurătoare foarte rapid pierde o parte din surplusul de energie de vibraţie şi trece pe nivelul de vibraţie de bază a stării electronice (singlete) excitate. Acest proces se numeşte
Answer
 • Relaxare vibraţională
 • Fluorescenţă
 • Conversie internă
 • Fosforescenţă
 • Conversie de intercombinare

Question 27

Question
Dacă considerăm starea de bază S0, starea excitată S1 şi starea excitată tripletă Т1, apoi tranziţiile S1 → S0 şi Т1 → S0 a moleculei excitate, care au loc fără emisia energiei se numeşte:
Answer
 • Relaxare vibraţională
 • Fluorescenţă
 • Conversie internă
 • Fosforescenţă
 • Conversie de intercombinare

Question 28

Question
La tranziţia moleculei de pe nivelul S1 a stării excitate pe un oarecare subnivel de vibraţie a stării electronice de bază S0 are loc emisia unui cuant de lumină şi acest proces se numeşte:
Answer
 • Relaxare de vibraţie
 • Fluorescenţă
 • Conversie internă
 • Fosforescenţă
 • Conversie de intercombinare

Question 29

Question
Intensitatea fluorescenţei este direct proporţională cu concentraţia substanţei în soluţii:
Answer
 • Concentrate
 • Foarte diluate
 • Coloidale
 • Izotonice
 • Saturate

Question 30

Question
Timpul atenuării fluorescenţei alcătuieşte
Answer
 • 10-12 – 10-10s
 • 10-12 – 10-9 s
 • 10-11 – 10-8 s
 • 10-10 – 10-8 s
 • 10-9–10-7 s

Question 31

Question
Curbele de titrare spectrofotometrică se construiesc în coordonatele:
Answer
 • E =f(V )
 • I=f(E)
 • A =f ( V )
 • pH = f ( V )

Question 32

Question
Tranziţia moleculei de pe un nivel triplet excitat pe oricare subnivel de vibraţie electronică a stării normale a ei cu emisia unui cuant de energie se numeşte:
Answer
 • Relaxare de vibraţie
 • Fluorescenţă
 • Conversie internă
 • Fosforescenţă
 • Conversie de intercombinare

Question 33

Question
Curba de titrare spectrofotometrică are aspectul: ( vezi imaginea ) În această titrare absoarbe radiaţie electromagnetică:
Answer
 • Substanţa de analizat
 • Produsul de reacţie
 • Titrantul
 • Produsul de reacţie şi titrantul
 • Substanţa de analizat şi titrantul

Question 34

Question
Curba de titrare spectrofotometrică are aspectul ( vezi imaginea ) În această titrare absoarbe radiaţie electromagnetică :
Answer
 • Substanţa de analizat
 • Produsul de reacţie
 • Titrantul
 • Produsul de reacţie şi titrantul
 • Substanţa de analizat şi titrantul

Question 35

Question
Legătura între lungimea de undă, viteza radiaţiei şi frecvenţă corect este redată de ecuaţia:
Answer
 • v = c/λ
 • v = hc/λ
 • λ=hc/v
 • λ=hc2/v
 • v = hc2/λ

Question 36

Question
În regiunea ultraviolet şi vizibil ale spectrului electromagnetic spectrul de absorbţie de obicei se prezintă în coordonatele:
Answer
 • Absorbanţa – lungimea de undă
 • Absorbanţa–frecvenţa
 • Transmitanţa–lungimea de undă
 • Transmitanţa – numărul de undă
 • Absorbanţa – numărul de undă

Question 37

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul, concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se calculează după formulă:
Answer
 • cх = Ах/(Аst - Ах)cst
 • cх=Ах/(Аst+Ах)cst
 • cх=Ах/Аstcst
 • cх=АхF+c0
 • cх=АхF-c0

Question 38

Question
În spectroscopia moleculară de absorbţie cuvele folosite pentru soluţia de analizat şi soluţia de comparare sînt identice. În acest caz mărimea, care poate fi neglijată este:
Answer
 • Io
 • Ia
 • I1
 • Ir
 • Io-I1

Question 39

Question
Cuprul (II) poate fi determinat cantitativ prin metoda de titrare spectrofotometrică cu soluţie de trilon B. La titrare în soluţie se formează un compus, care absoarbe maximal radiaţie electromagnetică la lungimea de undă de
Answer
 • 650 nm
 • 680 nm
 • 720 nm
 • 745 nm
 • 750 nm

Question 40

Question
Pentru a măsura absorbanţa unei soluţii avem nevoie de:
Answer
 • O singură cuvă
 • Două cuve dreptunghiulare
 • Două cuve cilindrice
 • O cuvă dreptunghiulară şi una cilindrică
 • Două cuve identice

Question 41

Question
Dependenţa erorii relative a determinării concentraţiei (Δc/c) în funcţie de transmitanţă are aspectul unei:
Answer
 • Linii drepte
 • Curbe descendente
 • Curbe descendente apoi ascendente, care trece prin minimum la T = 0,368
 • Curbe ascendente apoi descendente, care trece prin maximum la T = 0,368
 • Curbe ascendente

Question 42

Question
În metoda spectrofotometrică de calcul a adaosului standard concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat se calculează după formula:
Answer
 • cх = Ах∙ca/(Аx+a - Ах)
 • cх = Ах∙ca/(Аx+a + Ах)
 • cх = Ах∙ca/Аst
 • cх=АхF+c0
 • cх=АхF-c0

Question 43

Question
În spectroscopia moleculară de absorbţie metoda adaosurilor standard reprezintă o varietate a metodei:
Answer
 • Graficului de etalonare
 • Dedeterminare după valoarea έ
 • De titrare spectrofotometrică
 • Diferenţială
 • De comparare

Question 44

Question
La dozarea fotometrică a cuprului cu soluţie de complexon III absorbanţa soluţiei:
Answer
 • Se micşorează
 • Creşte, apoi se micşorează
 • Se micşorează, apoi creşte
 • Creşte, apoi rămâne constantă
 • Se micşorează, apoi rămâne constantă

Question 45

Question
Pentru o soluţie absolut netransparentă absorbanţa:
Answer
 • Are o valoare mică
 • Are o valoare mare
 • Nu se schimbă
 • Se micşorează
 • Tinde către infinit

Question 46

Question
Cuva cu ajutorul căreia se măsoară absorbanţa soluţiei de analizat se numeşte cuva de:
Answer
 • Analizat
 • Diluţie
 • Comparare
 • Lucru
 • Concentrare

Question 47

Question
În spectroscopia moleculară de absorbţie în regiunea vizibilă şi ultraviolet apropiat a spectrului electromagnetic în calitate de sursă de radiaţie se folosesc:
Answer
 • Substanţe radioactive
 • Gazele naturale
 • Razele solare
 • Becuri incandescente
 • Substanţe inflamabile

Question 48

Question
Concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat în metoda spectrofotometrică de comparare a absorbanţelor se calculează după formula:
Answer
 • cх = Ах cs/(Аs- Ах)
 • cх=Ах/(Аs+Ах)cs
 • cх = Ах∙cs/Аs
 • cх=АхF+c0
 • cх=АхF-c0

Question 49

Question
Pentru o soluţia absolut transparentă absorbanţa ei:
Answer
 • Se micșorează
 • Are o valoare mică
 • Se micșorează, apoi crește
 • Crește, apoi se micșorează
 • Este egală cu zero

Question 50

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul absorbanţa relativă a soluţiei de analizat, care este colorată, se măsoară faţă de:
Answer
 • Solventul curat
 • Soluţia de comparare
 • O soluţie standard din serie cu o intensitate a culorii apropiată de cea de analizat
 • Prima soluţie standardă din serie
 • Fiecare soluţie colorată din serie
Show full summary Hide full summary

Similar

Quiz Geral
miminoma
Study Plan
mlanders
GCSE English Literature: Of Mice and Men
mia.rigby
Themes in Lord of the Flies
lowri_luxton
FCE Practice Quiz - B2
Christine Sang
Coastal Landscapes
Chima Power
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Key policies and organisations Cold War
E A
French Revolution quiz
Sarah Egan
2PR101 1.test - 4. část
Nikola Truong
2PR101 1.test - Doplňující otázky
Nikola Truong