271-300

Description

Quiz on 271-300, created by Laura Morari on 22/05/2022.
Laura Morari
Quiz by Laura Morari, updated more than 1 year ago
Laura Morari
Created by Laura Morari almost 2 years ago
810
0

Resource summary

Question 1

Question
Dentina artificială posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice:
Answer
 • Aderenţa satisfăcătoare la pereţi şi marginea cavităţii carioase
 • Duritate mecanică înaltă
 • Nu este toxic pentru pulpă şi ţesuturile cavităţii bucale
 • Ermetizarea cavităţii carioase pe termen 1-2 săptămîni
 • Stabilitatea chimică la acţiunile lichidului bucal

Question 2

Question
Dentin-pasta posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice:
Answer
 • Ermetizarea bună a cavităţii carioase pe termen pînă la o lună
 • Stabilitate mecanică la forţele masticatoare
 • Uşor se întroduce şi se extrage din cavitatea carioasă
 • Înaltă toxicitate
 • Termoconductibilitate redusă

Question 3

Question
Dentin – pasta posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice:
Answer
 • Nu modifică culoarea ţesuturilor dure ale dintelui
 • Posedă conductibilitate termică înaltă
 • Nu dereglează acţiunea materialelor de obturaţii de bază curative
 • Nu e toxică
 • Timpul de priză 2 ore

Question 4

Question
Fosfat – cimentul posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice
Answer
 • Adeziune bună la pereţii şi marginea cavităţii carioase
 • Nu e toxic
 • Rezistenţa mecanică la forţele masticatorii
 • Stabilitate chimică
 • Proprietăţi fizionomice nesatisfăcătoare

Question 5

Question
Fosfat - cimentul posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice
Answer
 • Nu e stabil la acţiunea lichidului bucal
 • Proprietăţi estetice înalte
 • Adeziune bună
 • Coeficientul mic de refracţie, dilatare
 • Nu modifică culoarea ţesuturilor dure

Question 6

Question
Silicina posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice
Answer
 • Proprietăţi estetice bune
 • Proprietăţi anticariesogene
 • Nu acţionează toxic asupra pulpei dentare
 • Nu modifică culoarea ţesuturilor dure ale dinţilor
 • Aderenţa la pereţi şi marginea cavităţii carioase

Question 7

Question
Silidontul posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice
Answer
 • Adeziune bună la pereţi şi marginea cavităţii carioase
 • Duritate mecanică bună
 • Stabilitate chimică la acţiunea lichidului bucal
 • Toxicitate redusă asupra pulpei dentare
 • Proprietăţi estetice înalte

Question 8

Question
Amalgama de “Ag” posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice:
Answer
 • Rezistenţa mecanică înaltă la forţele masticatorii
 • Stabilitate chimică la acţiunea lichidului bucal
 • Proprietăţi estetice
 • Coeficientul de duritate şi retracţie înalt
 • Conductibilitate termică înaltă

Question 9

Question
Amalgama de “Ag” posedă următoarele proprietăţi fizico-chimice
Answer
 • Proprietăţi estetice înalte
 • Adeziune chimică la pereţi şi marginea cavităţii carioase
 • Se dizolvă sub acţiunea lichidului bucal
 • Coeficientul înalt de duritate şi retracţie
 • Conductibilitate termică înaltă

Question 10

Question
Ce proprietăţi fizico-chimice posedă pastele curative
Answer
 • Izolant termic bun
 • PH-12
 • Duritate şi rezistenţă mică
 • Stimulează dentinogeneza
 • Duritate egală cu adamantina

Question 11

Question
De ce proprietăţi trebuie să dispună materialele din grupul obturaţiilor curative
Answer
 • Proprietăţi antiseptice pronunţate
 • Acţiune anestezică
 • Iritare a pulpei
 • PH-5,5
 • Proprietăţi bactericide

Question 12

Question
Ce proprietăţi fizico-chimice posedă materialele din grupul obturaţiilor de bază izolante
Answer
 • Rezistenţă mecanică bună
 • Efect bactericid
 • Protecţie mecanică a pulpei dentare
 • Proprietăţi estetice bune
 • Protecţie chimică a pulpei dentare

Question 13

Question
E. Protecţie chimică a pulpei dentare
Answer
 • Izolarea dintelui
 • Prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase
 • Uscarea cavităţii carioase
 • Prelucrarea instrumentală
 • Bizotarea marginii cavităţii carioase

Question 14

Question
Care sunt etapele obturării cavităţii carioase
Answer
 • Uscarea cavităţii carioase
 • Aplicarea materialului de obturaţie
 • Modelarea obturaţiei
 • Examenul clinic al pacientului
 • Izolarea obturaţiei de lichidul bucal

Question 15

Question
Numiţi particularităţile obturării cavităţii carioase cu cimenturi
Answer
 • Aplicarea materialului pe porţiuni
 • Aplicarea materialului într-un timp
 • Condensarea materialului cu fuloarul
 • Condensarea cu un bulet de vată
 • Bizotarea marginilor cavităţii carioase

Question 16

Question
Care sunt particularităţile obturării cavităţii carioase cu cimenturi silicate
Answer
 • Aplicarea obturaţiei izolante
 • Aplicarea obturaţiei curative
 • Aplicarea obturaţiei într-un timp
 • Aplicarea obturaţiei pe porţiuni
 • Gravajul cavităţii carioase

Question 17

Question
Care sunt particularităţile obturării cavităţii carioase cu cimenturi silicofosfate
Answer
 • Aplicarea obturaţiei izolante
 • Aplicarea obturaţiei pe porţiuni
 • Aplicarea obturaţiei într-un timp
 • Izolarea obturaţiei de lichidul bucal
 • Modelarea obturaţiei cu fuloarul

Question 18

Question
Care sunt particularităţile obturării cavităţii carioase cu materiale metalice
Answer
 • Aplicarea obturării de bază izolante
 • Aplicarea pe porţiuni
 • Aplicarea într-un timp
 • Şlefuirea şi poleirea obturaţiilor în aceeaşi şedinţă
 • Şlefuirea şi poleirea obturaţiei în a doua şedinţă

Question 19

Question
Pentru înserarea amalgamului în cavitate se utilizează
Answer
 • A. Portamalgamul
 • B. Fuloarul amalgam Tregher
 • C. Fuloarul cu bilă
 • D. Spatula bucală
 • E. Toate cele menţionate

Question 20

Question
Care sunt etapele aplicării obturaţiei curative
Answer
 • Izolarea dintelui
 • Toaleta plăgii dentinare cu apă oxigenată şi cloramină
 • Uscarea cavităţii
 • Aplicarea pe fundul cavităţii a pastei
 • Aplicarea obturaţiei de lungă durată

Question 21

Question
La ce grosime se aplică obturaţiile de bază curative
Answer
 • 1,0 cm
 • 1,0 mm
 • 5,0 mm
 • 2,0 mm
 • 3,0 mm

Question 22

Question
Care sunt avantalele amalgamului de argint
Answer
 • Duritatea
 • Plasticitatea
 • Capacitatea de a nu schimba culoarea dintelui
 • Fotopolimerizare
 • Estetica

Question 23

Question
Care sunt dezavantajele amalgamului de argint
Answer
 • Lipsa adezivității
 • Conductibilitate termică înaltă
 • Culoarea
 • Duritatea
 • Fotopolimerizare

Question 24

Question
Indicații pentru utilizarea obturațiilor de amalgam
Answer
 • Clasa I după Black
 • Clasa III după Black
 • Clasa IV după Black
 • Clasa II după Black
 • Clasa V la dinții laterali

Question 25

Question
Contraindicații în utilizarea obturațiilor de amalgam
Answer
 • Restarări estetice
 • Clasa I după Black
 • Clasa III după Black
 • Clasa II după Black
 • Clasa IV după Black

Question 26

Question
În componența prafului amalgamului de argint întră
Answer
 • Argint 65-66%
 • Cositor 29-32%
 • Cupru 2-6%
 • Zinc 1%
 • Titan 2-6%

Question 27

Question
De căte ori amalgamul de cupru este mai durabil și mai rezistent la compresiune decât amalgamul de argint
Answer
 • 5
 • 10
 • 1.4-1.5
 • 2.7-2.8
 • 0.7-0.8

Question 28

Question
Numiți materiale de obturație de durată, subgrupa de amalgam
Answer
 • Vivacap NG
 • Tytin
 • Amalcap Plus
 • Contour
 • G-aenial

Question 29

Question
Pentru aplicarea obturației de amalgam cavitatea carioasă trebuie
Answer
 • Să fie preparată după principiile lui Black
 • Să fie preparată minim-invaziv
 • Să fie preparată în design liber
 • Nu este necesară prepararea cavității
 • Să fie preparată după principiile moderne

Question 30

Question
În cazul obturării cavității cu amalgam trebuie să fie efectuate următoarele
Answer
 • Cavitatea să fie preparată conform principiilor Black
 • Să fie aplicată obturația izolantă
 • Nu este nevoie de obturație izolantă
 • Finisarea definitivă a obturației se efectuează peste 24 ore
 • Cavitatea se prepară minim-invaziv
Show full summary Hide full summary

Similar

Characteristics and Climate of a hot desert
Adam Collinge
A-Level Physics: Course Overview
cian.buckley+1
An Inspector Calls - Themes
mhancoc3
A-Level Economics: Supply and Demand
cian.buckley+1
FCE Practice Fill In The Blank
Christine Sang
B3, C3, P3
George Moores
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
livvy_hurrell
AQA Biology B2 Unit 2.1 - Cells Tissues and Organs
BeccaElaine
The Effects of Climate Change
j. stu
regular preterite tense conjugation -ar verbs
Pamela Dentler
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews