1-26

Description

Quiz on 1-26, created by D P on 22/05/2022.
D P
Quiz by D P, updated 6 months ago
D P
Created by D P almost 2 years ago
1282
0

Resource summary

Question 1

Question
Care sunt compartimentele de bază ale fiziopatologiei?
Answer
 • fiziopatologia teoretică – nozologia generală,
 • fiziopatologia generală sau procesele patologice tipice,
 • fiziopatologia specială sau fiziopatologia sistemelor organismului bolnav
 • fiziopatologia clinică sau fiziopatologia organismului bolnav

Question 2

Question
Ce studiază Fiziopatologia generală ?
Answer
 • legile originei bolilor
 • legile generale ale însănătoşirii
 • legile generale ale rezoluţiei bolilor
 • legile generale ale muririi organismului
 • legile generale ale apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice

Question 3

Question
Ce este patogenia generală ?
Answer
 • Legile generale ale originii, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice tipice
 • Legile generale ale originii, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice în organe şi sisteme
 • Patogenia sindroamelor clinice şi entităţilor nozologice
 • Modificările structurale şi dereglările funcţionale la nivel celular, tisular, sistemic şi integral în procesele patologice tipice
 • Modificările structurale şi dereglările funcţionale în organe şi sisteme în procese patologice

Question 4

Question
Ce studiază Fiziopatologia specială ?
Answer
 • Legile generale ale originii, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice tipice
 • Legile generale ale originii, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice în organe şi sisteme
 • Patogenia sindroamelor clinice şi entităţilor nozologice
 • Modificările structurale şi dereglările funcţionale la nivel celular, tisular, sistemic şi integral în procesele patologice tipice
 • Modificările structurale şi dereglările funcţionale în organe şi sisteme în procese patologice

Question 5

Question
Ce studiază Fiziopatologia clinică ?
Answer
 • Legile generale ale originii, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice tipice
 • Legile generale ale originii, apariţiei, evoluţiei şi rezoluţiei proceselor patologice în organe şi sisteme
 • Patogenia sindroamelor clinice şi entităţilor nozologice
 • Modificările structurale şi dereglările funcţionale la nivel celular, tisular, sistemic şi integral în procesele patologice tipice
 • Modificările structurale şi dereglările funcţionale în organe şi sisteme în procese patologice

Question 6

Question
Care este definiţia etiologiei generale ?
Answer
 • compartimentul fiziopatologiei care studiază cauzele şi condiţiile apariţiei bolii
 • compartimentul fiziopatologiei care studiază cauzele apariţiei bolii
 • compartimentul fiziopatologiei care studiază condiţiile apariţiei bolii
 • compartimentul fiziopatologiei care studiază cauzele şi condiţiile apariţiei şi evoluţiei bolii
 • compartimentul fiziopatologiei care studiază cauzele şi condiţiile evoluţiei bolii

Question 7

Question
Care factori pot cauza boala ?
Answer
 • acţiunea asupra organismului a energiei
 • acţiunea asupra organismului a aurei ostile a altei persoane
 • acţiunea asupra organismului a biocâmpului heterogen
 • acţiunea asupra organismului a informaţiei
 • acţiunea asupra organismului a materiei

Question 8

Question
Care sunt cauzele exogene ale bolilor ?
Answer
 • factori mecanici, fizici,chimici şi biologici din mediul ambiant
 • microflora rezidentă în intestin şi în căile respiratorii
 • paraziţi intestinali şi hemoparaziţi
 • aberaţii cromozomiale apărute la acţiunea razelor ionizante
 • defecte genetice moştenite

Question 9

Question
Ce factori pot fi consideraţi drept cauză exogenă a bolii?
Answer
 • modificarea pH sângelui în hipoxie
 • tulpina patogenă de E.coli din intestin
 • infestarea cu ascaride
 • mutaţiile genice apărute pe parcursul vieţii individului
 • mutaţii genice moştenite de la predecesori

Question 10

Question
Care sunt cauzele endogene ale bolilor ?
Answer
 • factori mecanici, fizici,chimici şi biologici din mediul ambiant
 • defecte genetice moştenite
 • paraziţi intestinali şi hemoparaziţi
 • aberaţii cromozomiale apărute la acţiunea razelor ionizante
 • microflora intestinală şi din căile respiratorii

Question 11

Question
Ce factor poate fi considerat drept cauză endogenă a bolii?
Answer
 • modificarea pH sângelui
 • tulpina patogenă de E.coli din intestin
 • infestarea cu ascaride
 • mutaţiile genice apărute pe parcursul vieţii individului
 • mutaţii genice moştenite de la predecesori

Question 12

Question
Care sunt condiţiile necesare pentru apariţia bolii ?
Answer
 • diferite forme de energie
 • factorii materiali
 • factorii informaţionali
 • biocâmpul propriu şi biocâmpul heterogen
 • interacţiunea dintre aura proprie cu aura ostilă a altei persoane

Question 13

Question
Ce condiţii sunt favorabile pentru organism ?
Answer
 • amplifică acţiunea cauzei şi favorizează apariţia bolii
 • cresc rezistenţa organismului la acţiunea factorilor nocivi
 • diminuează acţiunea cauzei şi reţin apariţia bolii
 • scad reactivitatea organismului la acţiunea factorului nociv
 • anihilează cauza bolii

Question 14

Question
Ce condiţii sunt favorabile pentru organism ?
Answer
 • favorizează acţiunea cauzei şi apariţia bolii
 • împiedică acţiunea cauzei şi reţine apariţia bolii
 • diminuează rezistenţa organismului
 • amplifică rezistenţa organismului
 • genotipul defectuos

Question 15

Question
Ce condiţii sunt nefavorabile pentru organism ?
Answer
 • favorizează acţiunea cauzei şi apariţia bolii
 • împiedică acţiunea cauzei şi rezine apariţia bolii
 • diminuează rezistenţa organismului
 • amplifică rezistenţa organismului
 • genotipul defectuos

Question 16

Question
Ce condiţii sunt nefavorabile pentru organism ?
Answer
 • favorizează acţiunea cauzei şi apariţia bolii
 • cresc rezistenţa organismului la acţiunea factorilor nocivi
 • diminuează rezistenţa organismului la acţiunea factorilor nocivi
 • scad reactivitatea organismului la acţiunea factorului nociv
 • anihilează cauza bolii

Question 17

Question
Care sunt condiţiile exogene ?
Answer
 • factorii ecologici
 • factorii climaterici
 • factorii microclimaterici la domiciliu, locul de lucru
 • microclima psihologică în familie şi colectivele de lucru
 • constituţia, reactivitatea şi rezistenţa organismului

Question 18

Question
Care sunt condiţiile endogene ?
Answer
 • starea sistemului imun
 • perturbări metbolice
 • bolile asocite
 • igiena personală
 • regimul de muncă şi odihnă

Question 19

Question
Care este rolul cauzei în apariţia bolii ?
Answer
 • determina posibilitatea aparitiei bolii
 • determina specificul bolii
 • determina momentul aparitiei bolii
 • împiedica aparitia bolii
 • accelereaza aparitia bolii

Question 20

Question
Ce este terapia etiotropă a bolii ?
Answer
 • înlăturarea cauzei bolii
 • înlăturarea leziunilor primare
 • înlăturarea verigii principale a patogeniei
 • înlăturarea cercului vicios
 • înlăturarea condiţiilor în care a apărut boala

Question 21

Question
Ce este terapia etiotropă a bolii ?
Answer
 • inlăturarea leziunilor primare
 • atenuarea acţiunii patogene a factorului etiologic
 • înlăturarea verigii principale a patogeniei
 • înlăturarea cercului vicios
 • înlăturarea condiţiilor în care a apărut boala

Question 22

Question
Ce reprezintă leziunea ?
Answer
 • dereglările funcţionale la orice nivel de organizare a organismului
 • modificările structurale la orice nivel de organizare a organismului
 • combinaţie de modificări structurale şi dereglări funcţionale la orice nivel de organizare a organismului
 • dishomeostazii structurale, biochimice şi funcţionale la orice nivel de organizare a organismului
 • dereglări persistente şi irecuperabile ale homeostaziei structurale, biochimice şi funcţionale

Question 23

Question
Care sunt căile de generalizare a leziunilor locale ?
Answer
 • neurogenă
 • umorală
 • prin continuitate
 • funcţională
 • prin intermediul câmpului biologic

Question 24

Question
De ce depinde localizarea leziunilor generale ?
Answer
 • sensibilitatea diferită a structurilor organismului faţă de factorul nociv
 • calea de excreţie a substanţelor toxice din organism
 • afinitatea (tropismul) factorului patogen faţă de structurile organismului
 • intensitatea acţiunii factorului patogen
 • microecologia favorabilă pentru factorii biologici

Question 25

Question
Care sunt variantele posibile ale interrelaţiilor dintre leziunile generale şi cele locale ?
Answer
 • boala debutează cu leziuni locale sau generale, iar ulterior formează o integritate de leziuni locale şi generale
 • există boli cu leziuni în exclusivitate generale
 • orice boala este o integritate de leziuni locale şi generale
 • doar în unile boli există combinaţie de leziuni locale şi generale

Question 26

Question
Care sunt variantele posibile ale interrelaţiilor dintre leziunile generale şi cele locale ?
Answer
 • în toate bolile leziunile poartă caracter excluziv local
 • în toate bolile leziunile poartă caracter excluziv general
 • toate bolile reprezintă o combinaţie de leziuni locale şi generale
 • toate bolile debutează cu leziuni generale, iar ulterior apar şi leziunile locale
 • toate bolile debutează cu leziuni locale, iar ulterior apar şi leziuni generale

Question 27

Question
Ce este reacţie fiziologică ?
Answer
 • adecvată specificului excitantului
 • corespunde cantitativ intensităţii excitantului
 • are caracter homeostatic
 • este inferioară intensităţii excitantului
 • este superioară intensităţii excitantului

Question 28

Question
Ce este reacţie fiziologică ?
Answer
 • corespunde specificului excitantului
 • nu este specifică pentru ecitant
 • conduce la dishomeostazii persistente
 • este inferioară intensităţii ecitantului
 • depăşeşte forţa ecitantului

Question 29

Question
Prin care caractere ce se caracterizează reacţia patologică ?
Answer
 • nu corespunde specificului excitantului
 • corespunde cantitativ intensităţii excitantului
 • are caracter homeostatic
 • este inferioară intensităţii excitantului
 • este superioară intensităţii excitantului

Question 30

Question
Ce este reacţie normoergică ?
Answer
 • este adecvată specificului excitantului
 • corespunde cantitativ intensităţii excitantului
 • are caracter homeostatic
 • este inferioară intensităţii excitantului
 • este superioară intensităţii excitantului

Question 31

Question
Ce este reacţie hipoergică ?
Answer
 • este adecvată specificului excitantului
 • corespunde cantitativ intensităţii excitantului
 • are caracter homeostatic
 • este inferioară intensităţii excitantului
 • este superioară intensităţii excitantului

Question 32

Question
Ce este reacţie hiperergică:
Answer
 • este adecvată specificului excitantului
 • corespunde cantitativ intensităţii excitantului
 • are caracter homeostatic
 • este inferioară intensităţii excitantului
 • este superioară intensităţii excitantului

Question 33

Question
Ce este reacţie adaptativă ?
Answer
 • reacţia orientată spre supravieţuirea organismului în condiţii noi de existenţă
 • reacţia orientată spre preîntâmpinarea sau atenuarea acţiunii factorului nociv asupra organismului, înlăturarea acestuia din organism
 • reacţia orientată spre asigurarea homeostaziei funcţiionale dereglată de lezunile unor structuri prin hiperfuncţia altor structuri sinergiste
 • reacţia orientată spre recuperarea defectului structurii şi restabilirii homeostaziei structurale
 • reacţiile orientate spre modificarea genotipului în conformitate cu condiţiile de existenţă

Question 34

Question
Ce este reacţie adaptativă ?
Answer
 • modificarea funcţiei şi structurii organismului conform condiţiilor noi de existenţă
 • reacţia îndreptată spre înlăturarea factorului nociv din organism
 • reacţia îndreptată spre menţinerea funcţiei unui organ lezat prin hiperfuncţia altui organ sinergist
 • reacţia îndreptată spre recuperarea defectului structurii
 • modificarea genotipului în conformitate cu condiţiile de eistenţă

Question 35

Question
Сe este reacţie compensatorie ?
Answer
 • reacţia orientată spre supravieţuirea organismului în condiţii noi de existenţă
 • reacţia orientată spre preîntâmpinarea sau atenuarea acţiunii factorului nociv asupra organismului, înlăturarea factorului patogen din organism
 • reacţia orientată spre asigurarea homeostaziei funcţiionale în lezunile unor structuri prin hiperfuncţia altor structuri sinergiste
 • reacţia orientată spre recuperarea defectului structurii şi restabilirii homeostaziei structurale
 • reacţiile orientate spre modificarea genotipului în conformitate cu condiţiile de existenţă

Question 36

Question
Сe este reacţie compensatorie ?
Answer
 • modificarea funcţiei şi structurii organismului conform condiţiilor noi de eistenţă
 • reacţia îndreptată spre înlăturarea factorului nociv din organism
 • reacţia îndreptată spre menţinerea funcţiei unui organ lezat prin hiperfuncţia altui organ sinergist
 • reacţia îndreptată spre recuperarea defectului structurii
 • modificarea genotipului în conformitate cu condiţiile de existenţă
Show full summary Hide full summary

Similar

C: Basic editing
Jackie Botha
CPA Exam Flashcards
joemontin
IB Chem Flashcards
j. stu
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
GCSE French - The Environment
Abby B
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Function and Structure of DNA
Elena Cade
Acids and Bases quiz
Derek Cumberbatch
Highway Code Road Signs for Driving Test
Sarah Egan
Navegacion
Adriana Forero