Производни и непроизводни думи

Description

Quiz on Производни и непроизводни думи, created by Дарина Железова on 11/10/2013.
Дарина Железова
Quiz by Дарина Железова, updated more than 1 year ago
Дарина Железова
Created by Дарина Железова about 10 years ago
1746
0

Resource summary

Question 1

Question
Кои от посочените думи са производни?
Answer
 • кон, изпея, страх
 • добър, лош, младини
 • погледам, надсвирвам, старец

Question 2

Question
Непроизводните думи са образувани от:
Answer
 • корен
 • представка и корен
 • наставка и корен

Question 3

Question
Чрез окончанието в думата се променя:
Answer
 • наставката
 • формата на думата
 • лексикалното значение на думата

Question 4

Question
С помощта на представки са образувани думи. В кой ред са те?
Answer
 • дървен, дъждовен, разперен
 • изплувам, надписвам, притичвам
 • разгледам, посвиря, плувец

Question 5

Question
В думата изгоря, из е:
Answer
 • представка
 • корен
 • окончание

Question 6

Question
Вярно ли е, че наставката променя значението на думата?
Answer
 • да
 • не

Question 7

Question
Думите се образуват с помощта на:
Answer
 • корен, представка, окончание и определителен член
 • наставка, корен, окончание, представка и определителен член
 • корен, представка, наставка и окончание
Show full summary Hide full summary

Similar

10 Basic English Questions - Quiz 1
Leo JC
Chemistry General Quiz - 2
lauren_johncock
Application of technology in learning
Jeff Wall
AS Psychology - Research Methods
kirstygribbin
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
Cultural Studies
Emily Fenton
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
P1 quiz
I M Wilson
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
El Smith
OCR Physics P4 Revision
Dan Allibone
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque