Mezinárodní ekonomie 2SE221,2SE201 (1)

Description

2SE201, 2SE221 Quiz on Mezinárodní ekonomie 2SE221,2SE201 (1), created by Filip Wimmer on 16/05/2018.
Filip Wimmer
Quiz by Filip Wimmer, updated more than 1 year ago
Filip Wimmer
Created by Filip Wimmer almost 6 years ago
3528
11

Resource summary

Question 1

Question
Ve, kterých typech měnového kurzu dochází k intervencím centrální banky na měnovém trhu?
Answer
 • Currency board
 • Čistý floating
 • Řízený floating
 • Pevný měnový kurz s pásmy oscilace

Question 2

Question
Které z následujících faktorů povedou (za jinak stejných okolností) k nominální apreciaci domácí měny?
Answer
 • Roste cenová hladina
 • Klesá cenová hladina
 • Roste nabídka domácí měny na měnovém trhu
 • Klesá důchod v domácí zemi

Question 3

Question
Je-li nominální měnový kurz v čase t 24CZK/1EUR a dihde j jeho depreciaci o 1 %, pak je měnový kurz v čase t+1 roven:
Answer
 • Nelze určit, protože je nutno znát měnový kurz v paritě kupní síly měny
 • 23,76 CZK/EUR
 • 24,24 CZK/EUR
 • 21,6 CZK/EUR

Question 4

Question
Dovozci zboží na měnovém trhu
Answer
 • Vytvářejí nabídku zahraniční měny
 • Vytvářejí poptávku po zahraniční měně
 • Vytvářejí nabídku domácí měny
 • Vytvářejí poptávku po domácí měně

Question 5

Question
Které z následujících faktorů povedou (za jinak stejných okolností) k nominální depreciaci domácí měny
Answer
 • Rostou vývozy ze země
 • Rostou dovozy do země
 • Klesají vývozy ze země
 • Klesají dovozy ze země

Question 6

Question
Je-li v nominální měnový kurz v čase t 25CZK/1EUR a dojde k jeho depreciaci o 1%, pak je měnový kurz v čase t+1 roven
Answer
 • 24,75 CZK/EUR
 • 25,25 CZK/EUR
 • 27,5 CZK/EUR
 • Nelze určit, protože je nutno znát měnový kurz v paritě kupní síly měny

Question 7

Question
Označte pravdivá tvrzení
Answer
 • V režimu plovoucího kurzu může dojít k depreciaci
 • V režimu plovoucího kurzu může dojít k revalvaci
 • V režimu pevného kurzu s pásmy oscilace může dojít k depreciaci
 • V režimu pevného kurzu s pásmy oscilace může dojít k revalvaci

Question 8

Question
Ve, kterém režimu měnového kurzu by teoreticky nemusela centrální banka držet devizové rezervy z důvodu případných devizových intervencí
Answer
 • V režimu čistého plovoucího kurzu
 • V režimu posuvného zavěšení
 • V režimu řízeného floatingu
 • V režimu currency board

Question 9

Question
Co udělá Česká národní banka, pokud se rozhodne zasáhnout při prudké apreciaci kurzu?
Answer
 • Vhání do oběhu CZK a stahuje devizy
 • Vhání do oběhu devizy a stahuje CZK
 • Vhání do oběhu CZK i devizy
 • Žádná odpověď není správná

Question 10

Question
Nabídku EUR a poptávku po CZK tvoří na měnovém trhu
Answer
 • Čeští dovozci zboží a služeb z Evropské unie
 • Čeští investoři nakupující evropská aktiva
 • Evropští investoři nakupující česká aktiva
 • Čeští vývozci zboží a služeb do Evropské unie

Question 11

Question
Původní měnový kurz byl 28CZK/EUR a CZK vůči EUR apreciovalo o 5%. Nový kurz je:
Answer
 • 29,40 CZK/EUR
 • 27,60 CZK/EUR
 • 29,50 CZK/EUR
 • 26,60 CZK/EUR

Question 12

Question
V režimu pevného měnového kurzu
Answer
 • Nemůže být stanoveno oscilační pásmo
 • Může docházet ke kurzovým intervencím
 • Je centrální parita určována výhradně stavem nabídky a poptávky po měně
 • Může docházet k revalvaci a devalvaci měnového kurzu

Question 13

Question
Jestliže je měnový kurz 25CZK/EUR, pak po depreciaci CZK k EUR o 10% bude nový měnový kurz
Answer
 • 22,5 CZK/EUR
 • 27,5 CZK/EUR
 • 2,5 CZK/EUR
 • Žádná odpověď není správná

Question 14

Question
Pokud měnový kurz domácí měny vůči měně zahraniční bude oslabovat a centrální banka se rozhodne zakročit tak?
Answer
 • Centrální banka bude zvyšovat peněžní zásobu
 • Centrální banka začne snižovat peněžní zásobu
 • Porostou devizové rezervy domácí země
 • Devizové rezervy domácí země budou klesat

Question 15

Question
Pokud je typický britský koš za 2000GBP a jeden typický český koš za 60 000 CZK a nominální měnový kurz je 31CZK/GBP, pak je dle teorie parity kupní síly
Answer
 • CZK podhocena vůči paritě
 • CZK nadhodnocena vůči paritě
 • Měnový kurz v paritě kupní síly 30CZK/GBP
 • Žádná odpověď není správná

Question 16

Question
Je-li ERDI rovno 2, pak
Answer
 • je reálný kurz roven 0,5
 • je reálný kurz roven 2
 • Je měnový kurz vůči paritě podhodnocen
 • Je měnový kurz vůči paritě nadhodnocen

Question 17

Question
Které z následujících faktorů povedou za jinak stejných okolností k reálné apreciaci domácí měny?
Answer
 • Současný pokles domácí a zahraniční cenové hladiny, avšak pokles zahraniční cenové hladiny je rychlejší
 • Růst zahraniční cenové hladiny
 • Apreciace nominálního měnové kurzu domácí měny
 • Depreciace nominálního měnové kurzu domácí měny

Question 18

Question
Je-li forwardový kurz v čase t+1 30CZK/GBP a 1,1 je index úrokového diferenciálu, potom dle podmínky kryté parity úrokových sazeb je promptní kurz:
Answer
 • 33 CZK/GBP
 • 28,9 CZK/GBP
 • Přibližně 27,27 CZK/GBP
 • 31,1 CZK/GBP

Question 19

Question
Pokud je míra inflace v USA 2% a míra inflace ve VB 3%, pak dle relativní verze parity kupní síly dojde k následující změně měnového kurzu
Answer
 • Americký dolar depreciuje vůči britské libře o 1%
 • Americký dolar aperiuje vůči britské libře o 1%
 • Americký dolar depreciuje vůči britské libře o 1,5%
 • Americký dolar apreciuje vůči britské libře o 1,5%

Question 20

Question
Je-li ERDI rovno 1, pak:
Answer
 • Je reálný kurz 1
 • Je CPL 1
 • Je nominální měnový kurz v paritě kupní síly
 • Je porušena parita kupní síly měny

Question 21

Question
Které z následujících faktorů povedou za jinak stejných okolností k depreciaci měny?
Answer
 • Růst domácí cenové hladiny
 • Růst zahraniční cenové hladiny
 • Apreciace nominálního měnového kurzu
 • Depreciace nominálního měnového kurz
Show full summary Hide full summary

Similar

Plant Structure and Photosynthesis
mckenziedev
IMPERFECT TENSE - French
T W
Essay Writing: My Essay Plan
Andrea Leyden
Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
CHEMISTRY C1 1
x_clairey_x
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
mustafizk
Musical Terms
Abby B
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
El Smith
Bowlby's Theory of Attachment
Jessica Phillips
Creating Mind Maps with GoConqr
Sarah Egan
Specific topic 7.5 Timber (Stock forms)
T Andrews