GENÈTICA MENDELIANA

Description

Esquema resumit sobre la genètica mendeliana
Ariadna Campos
Mind Map by Ariadna Campos, updated more than 1 year ago
Ariadna Campos
Created by Ariadna Campos over 8 years ago
64
0

Resource summary

GENÈTICA MENDELIANA
 1. TERMINOLOGIA
  1. Encreuament prova: és una prova que s'utilitza per saber si un individu és homozigot o heterozigot.
   1. Gen: segment d'ADN o ARN que porta informació sobre un caràcter
    1. Homozigocia: es dona quan els al·lels d'un gen són iguals
     1. Heterozigocia: es dona quan els al·lels d'un gen són diferents
      1. Locus: és el lloc on es troba un gen dintre d'un cromosoma
       1. Genotip: són els gens que té un individu
        1. Fenotip: és l'expressió del genotip juntament amb els elements epigenètics
         1. Al·lel: és cadascuna de les expressions que pot provocar un gen
          1. Codominància:No hi ha relacions de dominància entre al·lels
           1. El fenotip presenta les característiques dels homozigots
            1. Com els grups sanguinis
           2. Herència intermèdia: No hi ha relacions de dominància entre al·lels
            1. El fenotip es una barreja intermèdia dels dos homozigots
             1. Com en algunes flors
           3. ÉS LA CIÈNCIA QUE ESTUDIA L'HERÈNCIA GENÈTICA SEGONS ELS ESTUDIS DE GREGOR MENDEL
            1. 2. Proporció 3:1 de F2
             1. 3. Els caràcters es transmeten independentment
              1. 1. Uniformitat de F1
              2. MONOHIBRIDISME
               1. DIHIBRIDISME
                Show full summary Hide full summary

                Similar

                Conceptos de Genética Mendeliana
                maya velasquez
                Introducción a la genética
                Claudia Félix Vi
                mitosis y meiosis
                juan perez
                BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS
                jsgs0695
                Animales
                Diego Santos
                Disoluciones Químicas
                maya velasquez
                LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
                jesusceusodontol
                Biología Celular
                maya velasquez
                Ecología de los Seres Vivos
                Cami Puaque
                Ciclos de los Elementos
                Diego Santos
                Glosario propiedades de la materia
                Cami Puaque