Israel

Description

Religión (Israel en tempos de xesús) Mind Map on Israel, created by Eva Román on 01/02/2018.
Eva Román
Mind Map by Eva Román, updated more than 1 year ago
Eva Román
Created by Eva Román about 6 years ago
5
0

Resource summary

Israel
 1. Xesús naceu no Imperio Romano nun lugar chamado Palestina
  1. Palestina ten tres provincias: Galilea, Samaría e Xudea
   1. Galilea
    1. É a máis rica en vexetación. Está ao lado do mar de Galilea (mar Tiberíades). A cidade máis importante é Séforis, onde Xesús nunca estivo. A xente de Galilea vive da pesca, a agricultura e a gandaría.
    2. Samaría
     1. Os seus habitantes están marxinados. Alí está o santuario de Sicar
     2. Xudea
      1. Está alí a capital, Xerusalén. O templo tamén está alí. É desértica.
     3. Clases sociais
      1. Fariseos
       1. Teñen 613 mandamentos. Son de clase alta e un modelo de comportamento.
       2. Saduceos
        1. Son de clase alta e adiñeirada. Son os únicos que non creen na resurrección
        2. Escribas
         1. Clase alta. Eran dos poucos que sabían escribir. Eran maestros da Ley de Deus
         2. Sacerdotes
          1. Eran da tribu de Leví. De clase alta. O conxunto de Sacerdotes chámabase Sanedrín. Oficiaban no templo. O sumo sacerdote presidía o Sanedrín.
          2. Zelotas
           1. Eran celosos do templo. De clase baixa. Eran violentos. Simón o zelota era un discípulo de Xesús.
           2. Publicanos
            1. Recaudaban os impostos. Clase alta. Mateo o publicano era un discípulo de Xesús.
            2. Pueblo
             1. Estaba a merced dos poderosos. Clase media-baixa. Moitas veces era pobre.
             2. Marxinados
              1. Eran os pecadores, prostitutas, viudas, leprosos, enfermos e nenos
              2. Esenios
               1. Grupo relixioso radical. De clase media-baixa. Vivían na pobreza
               2. Herodianos
                1. De parte de Herodes. Clase alta.
               3. Fontes
                1. Escritas
                 1. Non cristiás
                  1. Historiadores non crentes do Imperio Romano
                   1. Flavio Xosefo
                    1. Plinio o Mozo
                     1. Suetonio
                      1. Tácito
                       1. Mara bar Serapion
                      2. Cristiás
                       1. Evanxeos Apócrifos
                        1. EA Tomé, Protoevanxeo de Santiago, EA Pedro
                         1. -Son tardíos (III-IV d.C.)
                          1. -Son fantasiosos
                           1. -Dan datos sobre as comunidades nas que se escriben
                          2. Proceso de redacción
                           1. 1º Vida de Xesús
                            1. 2º Prdicación dos Apóstolos
                             1. 3º Tradición oral
                              1. 4º Pequenos relatos
                               1. 5º Compilacións
                                1. Parciais
                                 1. Inconexos
                            2. Evanxeos Canónicos
                             1. 4
                              1. Mt,Mc,Lc,Xn

                               Attachments:

                              2. Características
                               1. Non son biografías pero teñen carácter biográfico
                                1. A súa función na fe é:
                                 1. 1º Anunciar a Xesús
                                  1. 2º Proclamar a súa salvación
                                   1. 3º Invitar a crer nel
                               2. Non escritas
                                1. Teñen que ver coa arqueoloxía
                               Show full summary Hide full summary

                               Similar

                               Origen y Esencia de la Religión
                               Jesús Torres
                               RELIGION ISLAMICA
                               maribel77
                               Elementos de la religion catolica
                               Alejandra Gamboa
                               La Religión grecoromana
                               pereiro.sonia
                               Judaísmo
                               Nicolas Alfredo
                               EVALUACIÓN INICIAL 5º PRIMARIA- RELIGIÓN CATÓLICA
                               juanjolamela
                               La muerte y las religiones
                               mardepedro12
                               Mapa Mental de Mesoamerica
                               Jesus Arzaga
                               El hombre frente a Dios
                               Eduardo Cattaneo
                               TEORÍA DEL CREACIONISMO COMO ORIGEN DE LA VIDA
                               Karla Granadillo
                               FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
                               Laura Valentina Londoño