A xeosfera

Description

1º de ESO Biología y Geología (A Terra) Mind Map on A xeosfera, created by Eva Román on 01/02/2018.
Eva Román
Mind Map by Eva Román, updated more than 1 year ago
Eva Román
Created by Eva Román about 6 years ago
6
0

Resource summary

A xeosfera
 1. Estrutura interna
  1. Codia
   1. É a capa máis superficial. Está en estado sólido. O seu grosor é de 30km. É o 2% do volume da Terra. Os seus elementos máis abundantes son o osíxeno e o sicilio. Os minerais máis abondosos son os silicatos (92% da codia).
    1. Codia Oceánica Cubre o 70% do planeta, é máis delgada e ten rochas máis xóvenes
     1. Codia Continental Cubre o 30% do planeta. O seu espesor é de 10 a 90 km. Está formada por rochas máis vellas.
    2. Manto
     1. De 30-2900 km de profundidade. Ocupa o 80% do volume da xeosfera. Elementos máis abondosos: osíxeno, sicilio e magnesio.
      1. M. Superior Formado por materiais fundidos
       1. M. Inferior Formado por materiais sólidos.
      2. Núcleo
       1. De 2900-6378 kmde profundidade. Ocupa o 16% do volume da xeosfera. Elementos máis abondosos: ferro e níquel.
        1. N. Externo Materiais fundidos
         1. N. Interno Materiais Sólidos
       2. Minerais
        1. Propiedades
         1. Dureza
          1. Mide a resistencia dun mineral ao ser raiado. Cada mineral ten unha carácterística. Mídese coa escala de Mohs
          2. Cor
           1. Pode variar segundo as impurezas do mineral.
           2. Raia
            1. É a cor do po que queda ao raiar o mineral
            2. Brillo
             1. Pode ser: metálico, vítreo, diamantino e nacarado
             2. Diafanidade
              1. É o comportamento do mineral ante a luz. Pode ser: transparentes, semitransparentes, translúcidos e opacos
            3. Rochas
             1. Son agregados dun ou máis minerais que se forman de xeito natural na Terra
              1. Clasificación segundo o seu proceso de formación
               1. Rochas Ígneas ou magmáticas
                1. Fórmanse a partires da solidificación de magmas
                 1. Hay tres tipos
                  1. Filonianas
                   1. Fórmanse a partires da lenta solidificación de magma en fendas no interior da Terra
                    1. Ex: pegmamita
                   2. Plutónicas
                    1. Fórmanse pola lenta solidificación de grandes bolsas de magma no interior da Terra. Moitas veces forma cristais visibles a simple vista
                     1. Ex: granito
                    2. Volcánicas
                     1. Fórmanse pola rápida solidificación de magmas na superficie terrestre
                      1. Ex: basalto, pumita e obsidiana
                  2. Rochas Sedimentarias
                   1. Fórmanse a partires de: restos doutras rochas, restos de s. vivos ou precipitados químicos.
                    1. Hay tres tipos
                     1. Detríticas
                      1. Fórmanse a partires de restos doutras rochas
                      2. Orgánicas
                       1. Fórmanse a partires de restos de seres vivos
                       2. Químicas
                        1. Fórmanse a partires de precipitados químicos
                      3. Rochas Metamórficas
                       1. Fórmanse a partires doutras rochas a partir duns cambios chamados metamorfismo
                     2. Recursos Minerais
                      1. Os recursos minerais sérvennos para a tecnoloxía, a enerxía... Hay que reutilizalos porque senón pódense esgotar
                       1. Xacementos
                        1. Depósito de mineral ou rocha útil para a súa explotación.
                         1. Mena é o recurso que se explota
                          1. Ganga son as rochas e minerais que non se utilizan
                       2. ESTUDO DA XEOSFERA
                        1. Métodos indirectos
                         1. Estudo do comportamento das ondas sísmicas
                         2. Métodos directos
                          1. Estudo das rochas, sondaxes, estudo de materiais expulsados en erupcións volcánicas
                         Show full summary Hide full summary

                         Similar

                         Examen de Geología
                         kbahirwani.kb
                         T7. Rocas Y Minerales
                         danielacero
                         la organizacion del cuerpo humano - Biologia
                         Pedro Arias
                         Origen y formación de suelos
                         Andres Gutierrez
                         Organización y diversidad de la biosfera
                         mn24
                         Encephalon
                         María Ortiz
                         1 LA CELULA 17/18
                         Rafael Marañon viedma
                         Trabajo con PLE para alumnos de Biología y Geología 3º ESO
                         Ruth Bejarano
                         LA CELULA
                         oscar otavo
                         Riesgos de la Geosfera: Terremotos y Volcanes
                         Diego Santos
                         TIPOS DE TEJIDOS
                         Alberto Martínez 2ºA