An t-Ózón le Máire Áine Nic Ghearailt

Description

Junior Certificate Irish+Business (Irish) Flashcards on An t-Ózón le Máire Áine Nic Ghearailt, created by Emma O'Hora on 06/06/2016.
Emma O'Hora
Flashcards by Emma O'Hora, updated more than 1 year ago
Emma O'Hora
Created by Emma O'Hora about 8 years ago
56
2

Resource summary

Question Answer
Cúlra [Background] Is é baol don imshaol téama an dáin seo. Labhraíon an tózón sa dán seo + ní mó ná sásta ata le cúrsaí : 'Táim ag rá leat aire a thabhairt ná loit rud ar bith'
Handy Vocab PT I ~An Císeal ózóin - Ozone layer ~An cine daonna - Mankind ~An timpeallacht - environment ~Baolach/Dochar - Harm ~Dúlra - Nature ~Fearg - Anger ~A shaoradh - to save ~Iomarca - too much ~Ná lóit - Don't destroy
Handy Vocab PT II ~áthas - happiness ~Ag brath - Depending on ~Fadhbanna - Problems ~Imshaol - environment ~Aontaím/Ní Aontaím - I agree/disagree ~I mo thuairm - In my opinion ~Ceapaim go bhfuil - I think that ~Nithe gránna - Ugly things ~Mairfidh tú - You'll survive
Related sentances *úsáideann an file a lán íomhánna réalaíochta sa dán seo *Nochtann (reveals) an file a lán mothucháin ó thús go deireadh an dáin seo *Oireann (suits) friotal an dáin don téama *úsáideann an file meafar sa dán chun an téama a léiriú *Faighimid pictiúr álainn de(n) ___ sa dán seo
Scéal an dán Sa dán seo, cloisfimid an ciseal ózóin ag caint. Cé go bhfuil an tózón ag tabhairt cosaint dúinn, tá an cine daonna ag deanamh dochair don imshaol + dá bhrí sin, tá fearg ar an tózóin. Tá an imshaol ag brath orainn é a shábháil + ag an
Show full summary Hide full summary

Similar

Common Irish Words
silviaod119
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Aimsir Laithreach
Samira Alnougi
4. Tús na litreach / beginning
shaunagregory201
Mothúcháins
lovatic090
5. Críoch na litreach / Endings
shaunagregory201
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
An-tAdh le Padraig o Conaire
l.watters97
Acids and Bases
Sarah Egan
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
Using GoConqr to teach English literature
Sarah Egan