Psychologie een inleiding H7.3

Description

Welke ontwikkelingen vinden plaats tijdens de adolescentie
C de Haan
Flashcards by C de Haan, updated more than 1 year ago
C de Haan
Created by C de Haan over 6 years ago
13
0

Resource summary

Question Answer
Adolescentie In industriële landen: ontwikkelingsperiode die begint met de pubertijd en (minder duidelijk) eindigt bij de aanvang van de volwassenheid.
Pubertijd Seksuele rijping
Overgangsritueel Sociaal ritueel dat de overgang tussen twee ontwikkelingsstadia markeert, vooral die tussen de kindertijd en de volwassenheid.
Menarche Eerste menstruatie, begin van de pubertijd bij meisjes
Lichaamsbeeld De perceptie van en gevoelens over de eigen lichamelijke verschijning
Seksuele oriëntatie De richting van iemands seksuele belangstelling (meestal voor mensen van het andere geslacht, het zelfde geslacht of beiden geslachten).
Formeel-operationeel stadium Laatste stadium van Piagets theorie, waarin abstract denken zijn intrede doet.
Identiteit (volgens Erikson) Volgens de theorie van Erikson is identiteit het gevoel dat iemand heeft over wie hij is: een coherent zelf. Het ontwikkelen van een gevoel van identiteit is het belangrijkste onderdeel van de puberteit.
Revolutie van het ouder worden Een verandering van de wijze waarop mensen in de moderne geïndustrialiseerde laden denken over het ouder worden. Dit nieuwe perspectief is ontstaan doordat ouderen langer leven, een betere gezondheidszorg hebben en meer keuzes hebben ten aanzien van hun leefwijze.
Volgens Freud wordt de volwassenen ontwikkeling gestuurd door twee elementaire behoeften, welke? Liefde en werk
Abraham Maslow omschreef de behoefte van volwassenen, welke zijn dat? liefde en erbij horen. Bevrediging van deze behoeften genereren weer nieuwe behoeften. namelijk waardering en vervulling.
Erikson stelt de theorie dat het conflict in de volwassenheid en de middelbare leeftijd draait om twee behoeften, welke? De behoefte aan intimiteit en de behoefte aan zorg voor de volgende generaties.
I Volgens de theorie van Erikson de belangrijkste ontwikkelingstaak van de vroege volwassenheid, met inbegrip van het vermogen om met iemand anders een volledige relatie aan te gaan: seksueel, emotioneel en moreel
Vroege volwassenheid De overgangsperiode tussen pubertijd en volwassenheid
Generativiteit Zorg voor de volgende generatie. In Eriksons theorie: proces waarbij men zich betrokken voelt bij zaken buiten zichzelf, zoals gezin, werk, gemeenschap of toekomstige generaties
Overgang Het herdefiniëren of transformeren van iemands rol in het leven.
Het lege-nestsyndroom Een belangrijke overgang voor ouders, het vertrek van kinderen die gaan studeren of samenwonen.
Boemerangkinderen kinderen die uit economische overwegingen of na een relatiebreuk weer in het ouderlijk huis komen wonen.
Midlifecrisis Degenen die eerdere crises over identiteit en intimiteit niet naar tevredenheid hebben opgelost, komen vaak terecht in een midlifecrisis. Ze trekken de in het verleden gemaakte keuzes in twijfel en worden cynisch en star of wentelen zich in zelfmedelijden en neigen tot roekeloos gedrag.
Waarom is voor veel volwassenen de middelbare leeftijd een topperiode in hun leven Uit onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling blijkt dat veel volwassenen in deze leeftijdsgroep een aanzienlijke vaardigheid hebben ontwikkeld in het combineren en integreren van uiteenlopende denkstijlen, met inbegrip van reflectie, analyse en dialectisch redeneren. Velen blijken ook zeer kundig geworden in het integreren van hun cognities en hun emoties, hetgeen leidt tot beter doordachte, meer weloverwogen en reflectievere copingstrategieën met betrekking tot stressvolle gebeurtenissen.
Rond 2030 zal een ingrijpende demografische verschuiving plaatsvinden. Welke? Voor de eerste keer in de geschiedenis zal de groep van 60+ groter zijn dan die van de jongeren tot 20 jaar.
Vanuit biologisch perspectief en vanuit cognitief perspectief veranderen er veel dingen als je ouder wordt. Welke? Biologisch: energiereserves nemen af, celmachinerie functioneert minder efficiënt. Cognitief standpunt: veel vermogens, met inbegrip van vakkennis en bepaalde aspecten van het geheugen kunnen zelf beter worden met de jaren. De opbouw van ervaring kan uiteindelijk tot grote wijsheid leiden, mits de geest open en actief blijft.
Integriteit In Eriksons theorie: vermogen om zonder spijt en met een gevoel van heelheid op het leven terug te kijken.
Volgens Erikson wordt de ouderdom bepaald door...? De ouderdom wordt volgens Erikson bepaald door een toenemend bewustzijn van je eigen sterfelijkheid en van de veranderingen in je lichaam, gedrag en sociale rollen. Eriksom noemde de crisis in dit stadium: integriteit tegenover wanhoop.
Uit hersenscans is gebleken dat de hersenen van ouderen veranderen. Op welke manier? Uit onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van hersenscans blijkt dat de hersenen van ouderen achteruitgang compenseren door informatie op andere wijze te verwerken en daarbij meer gebieden inschakelen.
Ziekte van Alzheimer Een degeneratieve aandoening van de hersenen, waardoor het denkvermogen achteruitgaat, geheugenproblemen ontstaan en de patiënt uiteindelijk overlijdt. Er bestaat nog geen geneesmiddel voor deze ziekte. Wel kan de progressie van de ziekte door vroege diagnose worden vertraagd, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren.
Ouderen worden selectiever in de keuze van hun relaties. Wat wordt hiermee bedoeld Ervoor kiezen het aantal sociale contacten te beperken tot de contacten die het meeste voldoening geven.
Show full summary Hide full summary

Similar

AS Psychology AQA Social influence
Emily Hargreaves
Frantz Fanon and Racial Identity in Post - Colonial Contexts
challa8986236
Conformity Questions
Molly Walker
EC Sozialpsychologische Grundlagen (Univie)
Lisa Hofbauer
Klinische Psychologie Teil 1
Sarah Zimmer
All IB HL Biology notes on DNA and RNA
Diana Domingues
Psychologie CHAPITRE 1
Sarah-Claire Jalbert
Sociologie
Romain Leblanc
Key Experiments and what they can be used in
Poppy Boyfield
Ontbinden in factoren
silvitahijlkema
Analyse de cas sous forme de QCM
Isabelle Lambert