MADDENİN HALLERİ

Description

Flashcards on MADDENİN HALLERİ , created by mehmet özkan on 28/10/2017.
mehmet özkan
Flashcards by mehmet özkan, updated more than 1 year ago
mehmet özkan
Created by mehmet özkan over 6 years ago
7
0

Resource summary

Question Answer
MADDENİN HALLERİ Maddelerin katı, sıvı ve gaz olarak üç farklı hali vardır. Maddenin halleri dış etkilere göre değişim gösterebilir.
MADDENİN KATI HALİ ÖZELLİKLERİ -Katı maddeleri oluşturan atom ve moleküller arasında boşluk yok denecek kadar azdır. -Katı maddedeki atom ve moleküller düzenlidir. -Katı maddeler için kağıt, silgi, taş, kum, altın, gümüş, tahta ve cam örneklerini verebiliriz.
MADDENİN SIVI HALİ ÖZELLİKLERİ -Sıvı, maddenin katı ve gaz arasındaki bir halidir. -Sıvı maddelerin belirli bir hacmi ve şekli yoktur. Ancak bulunduğu kabın şekline göre değişim gösterirler. -Sıvı halindeki maddeler akıcıdır. -Sıkıştırılamazlar.
MADDENİN GAZ HALİ ÖZELLİKLERİ -Gaz halindeki maddeler elle tutulamaz, gözle görülemez ancak duyu organlar ile varlığı hissedilebilir. -Belirli bir hacmi ve şekli yoktur. -Maddenin gaz hali bulunduğu ortamda yayılır. -Gaz halindeki maddelerin atom ve molekülleri arasındaki boşluklar fazladır. Bundan dolayı sıkıştırılabilir özelliği vardır. -Gaz maddelerdeki atomlar dağınık ve düzensiz şekilde hareket ederler.
MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ Maddelerin fiziksel hallerinde meydana gelen değişimlerin tümü fiziksel değişmedir ve meydana gelen değişimin türüne göre farklı isimler alır.
ERİME-DONMA HAL DEĞİŞİMİ ERİME:Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. DONMA:Saf bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma denir. Madde donarken etrafa ısı verir. Su donarken etrafa ısı verir.
BUHARLAŞMA-YOĞUNLAŞMA YOĞUŞMA:Gaz haldeki maddenin sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Yoğuşma sırasında madde dışarıya ısı verir. BUHARLAŞMA:Sıvıların ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma denir.
SÜBLİMLEŞME-KIRAĞILAŞMA SÜBLİMLEŞME:Katı haldeki maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine süblimleşme denir. KIRAĞILAŞMA:Gaz bir maddenin ısı vererek doğrudan katılaşmasına kırağılaşma denir.
Show full summary Hide full summary

Similar

Drama Works IB English
miss.bakare
PE 1 Multi Choice Questions
Cath Warriner
Themes of Jane Eyre
blackfeather1128
Maths GCSE - What to revise!
sallen
League of Nations
c7jeremy
B3, C3, P3
George Moores
Think Python
tsilvo2001
Carbohydrates
Julia Romanów
Treaty of Versailles
Krista Mitchell
Relationships in A Streetcar Named Desire
Emily Garvin-Howard
Účto Fífa 3/6
Bára Drahošová