María Music
Quiz by , created more than 1 year ago

selectivo lengua e literatura galega Quiz on Tex sobre a poesía das Irmandades da Fala, created by María Music on 18/03/2014.

75
1
0
María Music
Created by María Music over 10 years ago
Close

Tex sobre a poesía das Irmandades da Fala

Question 1 of 7

1

As irmandades da fala é unha sociedade de carácter cultural e políco fundada en 1916 na Coruña co obxectivo de .....

Select one of the following:

 • Normalizar o uso do galego e de conseguir unha autonomía integral para Galicia

 • Escribir moitos libros e nomearse a si mesmos preculsores da literatura galega

Explanation

Question 2 of 7

1

Cales son os autores máis destacados da poesía das irmandades da fala?

Select one of the following:

 • Rosalía de Castro ,Albaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas

 • Antón Noriega Valera e Ramón Cabanillas

Explanation

Question 3 of 7

1

Os poetas das Irmandades da Fala comprometéronse activamente con ...

Select one of the following:

 • Nada

 • Coa lingua e o nacionalismo

Explanation

Question 4 of 7

1

Os poetas das Irmandades da Fala apostaron pola renovación de liñas literáreas explorando

Select one of the following:

 • Novos estilos e xéneros

 • Novos estilos ,novos xéneros e novos temas

Explanation

Question 5 of 7

1

"Do Ermo" é unha obra de ...

Select one of the following:

 • Antón Noriega Varela

 • Ramón Cabanillas

Explanation

Question 6 of 7

1

"Montañesas" foi o primer nome que recibiu .....

Select one of the following:

 • A única obra de Ramón Cabanillas

 • "Do Ermo"

Explanation

Question 7 of 7

1

Obra na que a partir dúns elementos celtico-artúricos perséguese a dignificación do noso pasado e dos nosos valores culturais e....

Select one of the following:

 • "Do Ermo"

 • "Noite Estrelecida"

Explanation