Hard Well
Quiz by , created more than 1 year ago

pro PPI Quiz on PPI 4, created by Hard Well on 15/03/2023.

220
1
0
Hard Well
Created by Hard Well about 1 year ago
Close

PPI 4

Question 1 of 31

1

Aprecierea preimplantară a densităţii osului cu o precizie mai mare poate fi deter-minată prin metode de examinare:

Select one of the following:

 • percuţie

 • palpare

 • miografie

 • radiografie

 • ecografie

 • sondare

Explanation

Question 2 of 31

1

Din metodele radiologice, densitatea osului disponibil cu o precizie mai mare poate fi determinată prin:

Select one of the following:

 • OPG

 • retroalveolară

 • sectorială

 • CBCT

 • scintigrafie

Explanation

Question 3 of 31

1

Examenul CBCT este determinat în unităţi:

Select one of the following:

 • Misch (UM)

 • Hounsfield (UH)

 • Greenfield (UG)

 • Sheffield (US)

 • Köller (UK)

Explanation

Question 4 of 31

1

Examenul CBCT, urmând clasificarea după Lekholm U. şi Zarb G., determină tipul de os D1 în limitele:

Select one of the following:

 • 1250 UH şi mai mult;

 • 850-1250 UH;

 • 350-850 UH;

 • 0-350;

 • -500-0 UH. A.

Explanation

Question 5 of 31

1

Examenul CBCT, urmând clasificarea după Lekholm U. şi Zarb G., determină tipul de os D3 în limitele:

Select one of the following:

 • 1250 UH şi mai mult;

 • 850-1250 UH;

 • 350-850 UH;

 • 0-350;

 • -500-0 UH.

Explanation

Question 6 of 31

1

Examenul CBCT, în limitele 850-1250 UH, urmând clasificarea după Lekholm U. şi Zarb G., determină tipul de os:

Select one of the following:

 • D1

 • D2

 • D3

 • D4

 • D5

Explanation

Question 7 of 31

1

Mai des, osul de densitate tip D1 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:

Select one of the following:

 • mandibula anterioară;

 • mandibula posterioară;

 • maxilar anterior;

 • maxilar posterior;

 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Explanation

Question 8 of 31

1

Mai des, osul de densitate tip D2 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:

Select one of the following:

 • mandibula anterioară;

 • mandibula posterioară;

 • maxilar anterior;

 • maxilar posterior;

 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Explanation

Question 9 of 31

1

Mai des, osul de densitate tip D3 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:

Select one or more of the following:

 • mandibula anterioară;

 • mandibula posterioară;

 • maxilar anterior;

 • maxilar posterior;

 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Explanation

Question 10 of 31

1

Mai des, osul de densitate tip D4 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:

Select one of the following:

 • mandibula anterioară;

 • mandibula posterioară;

 • maxilar anterior;

 • maxilar posterior;

 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Explanation

Question 11 of 31

1

Perioada de modelare a sistemului stomatognat (ADM) corespunde:

Select one of the following:

 • perioadei intrauterine

 • perioadei postnatale pînă la 3 ani

 • vîrstei de 3-6 ani

 • vîrstei de la 16 ani pînă la sfîrşitul vieţii

 • vîrstei de 6-16 ani

Explanation

Question 12 of 31

1

Identificați criteriul propus de I. Postolachi şi Gh. Bîrsa ce a stat la baza clasificării materialelor amprentare:

Select one of the following:

 • proprietăţile clinice ale materialelor

 • proprietăţile fizice ale materialelor pînă la preparare

 • starea fizică a materialului la finala prizei

 • starea fizică a materialului în timpul preparării

 • durata timpului de priză

Explanation

Question 13 of 31

1

Sablarea componentei metalice a coroanei mixte metaloceramice se efectuează în scopul:

Select one of the following:

 • asigurării aderării ceramicii la metal

 • degrasării componentei metalice

 • micşorării grosimei componentei metalice

 • creării microperforaţiilor necesare

 • controlului calităţii componentei metalice

Explanation

Question 14 of 31

1

Indicați forma corpului punții dentare mobilizabile:

Select one of the following:

 • cupă

 • şa

 • semioval

 • plată

 • cub

Explanation

Question 15 of 31

1

Punţile dentare adezive sînt indicate:

Select one or more of the following:

 • în edentaţiile laterale reduse

 • la prezenţa dinţilor integri limitrofi breşei

 • la prezenţa migrărilor dentare din zona breşei

 • la prezenţa coroanelor joase a dinţilor limitrofi breşei

 • la prezenţa coroanelor înalte a dinţilor limitrofi breşei

Explanation

Question 16 of 31

1

Precizați clasificarea punților dentare după particularităţile de construcţie:

Select one or more of the following:

 • mobilizabile

 • fixe

 • monolite

 • separate din două bucăţi, demontabile şi atipice

 • turnate

Explanation

Question 17 of 31

1

Indicaţi reperele liniei Camper:

Select one or more of the following:

 • cap condilian - foramen infraorbitale

 • cap condilian - sept intranazal

 • tragus - spina nazală anterioară

 • foramen auditiv extern - baza aripii nasului

 • tubercul articular - spina nazală posterioară

Explanation

Question 18 of 31

1

Supraproteza totală pe implante poate fi realizată cu fixarea:

Select one or more of the following:

 • sistemului Dolder

 • sistemului croşetar

 • sistemului de telescopare

 • pastelor speciale

 • cleiurilor speciale

Explanation

Question 19 of 31

1

Determinați în care cazuri este indicată proteza totală cu căptuşeală din material elastic:

Select one or more of the following:

 • atrofia pronunţată a apofizelor alveolare

 • prezenţa formelor atipice a apofizelor alveolare

 • prezenţa apofizelor alveolare cu versante paralele

 • prezenţa fibromucoasei atrofiate accentuat pe toată suprafaţa cîmpului protetic

 • prezenţa fibromucoasei cu un grad de rezilenţă medie

Explanation

Question 20 of 31

1

Fenomenul Cristensen, folosit la înscrierea intraorală a mişcărilor mandibulare în edentaţia totală, se utilizează la crearea:

Select one or more of the following:

 • formei corecte a arcadelor dentare

 • curburii vestibulare a arcadelor dentare

 • contactului cuspido-fisural între arcadele dentare

 • curburilor ocluzale sagitale Spee

 • curburilor ocluzale transversale Monson-Willson

Explanation

Question 21 of 31

1

Tratamentul protetic pe implante este mai favorabil în situaţiile când:

Select one of the following:

 • reconstrucţia se efectuează doar pe dinţi naturali;

 • reconstrucţia protetică se execută doar pe implante;

 • reconstrucţia protetică se execută pe dinţi naturali şi pe implante însă numărul implantelor depăşeşte numărul dinţilor naturali;

 • numărul dinţilor naturali depăşesc numărul implantelor;

 • numărul dinţilor stâlpi naturali şi a implantelor se prezintă în număr egal.

Explanation

Question 22 of 31

1

Protezele parţiale mobilizabile acrilice imediate se confecţionează, conform următoarelor tehnologii:

Select one or more of the following:

 • dinţii ce urmează a fi extraşi se secţionează de pe model cu răzuirea a 2- 3 mm de ghips de pe apofiza alveolară

 • dinţii iniţial se extrag, apoi se amprentează şi pe model se răzuieşte un strat de ghips de pe apofiza alveolară, egal cu 2 - 3 mm

 • dinţii ce urmează a fi extraşi se secţionează la nivelul coletului de pe modelul preliminar

 • dinţii iniţial extraşi se restituie prin proteza parţial mobilizabilă acrilică după 7 zile

 • proteza parţial mobilizabilă se confecţionează direct în cavitatea bucală

Explanation

Question 23 of 31

1

Migrarea dinţilor lipsiţi de antagonişti în plan vertical poate fi:

Select one or more of the following:

 • împreună cu apofiza alveolară

 • fără modificarea apofizei alveolare

 • cu dereglări respiratorii

 • cu dereglări gustative

 • cu dereglări de deglutiţie

Explanation

Question 24 of 31

1

E. Gavrilov clasifică migrările dentare ca:

Select one or more of the following:

 • migrări verticale ale dinţilor superiori sau inferiori

 • migrări verticale reciproce ale dinţilor superiori şi inferiori

 • migrări voluntare

 • migrări asociate

 • migrări echilibrate

Explanation

Question 25 of 31

1

Precizați migrările dentare meziale:

Select one or more of the following:

 • corpusculare

 • cu înclinare

 • centrice

 • excentrice

 • superficiale

Explanation

Question 26 of 31

1

Tratamentul protetic la prezenţa migrărilor dentare orizontale cu înclinările axelor dinţilor limitrofi breşei de 45 grade se efectuează cu punţi dentare:

Select one or more of the following:

 • din două bucăţi

 • dintr-o bucată

 • excepţionale cu croşetul Askers

 • excepţionale cu sistem telescopic

 • punţile dentare sînt contraindicate

Explanation

Question 27 of 31

1

Valoarea necesară pentru dezocluzia între implant şi dinţii naturali este de:

Select one or more of the following:

 • 0,0 microni;

 • 100 microni;

 • 300 microni;

 • 500 microni;

 • 1,0-1,5 mm.

Explanation

Question 28 of 31

1

Indicaţi particularităţile punţilor dentare pe implante în zonele laterale ale arcadelor dentare:

Select one or more of the following:

 • au un relief ocluzal bine exprimat

 • au un relief ocluzal slab exprimat

 • relieful ocluzal este plat

 • partea ocluzală a corpului de punte nu trebuie să depăşească suprafaţa premolarului

 • partea ocluzală după dimensiuni corespunde dinţilor absenţi

Explanation

Question 29 of 31

1

Indicaţi particularităţile examenului medical la determinarea indicaţiilor privind aplicarea implanturilor în scop protetic:

Select one or more of the following:

 • ortopantomografia zonei maxilo-faciale

 • palparea muşchilor maseterici

 • studiul relaţiilor interocluzale din zona breşelor arcadelor dentare

 • palparea articulaţiei temporo-mandibulare

 • determinarea eficienţei masticaţiei

Explanation

Question 30 of 31

1

Indicaţi particularitățile punţilor dentare din metalo-ceramică pe implante:

Select one or more of the following:

 • relieful ocluzal are cuspizi înalţi, rotungiţi

 • relieful ocluzal are cuspizi slab exprimaţi în înălțime, rotungire

 • faţa ocluzală a punţii dentare este într-o dezocluzie de circa 0,1mm

 • faţa ocluzală a punţii dentare este într-o dezocluzie de circa 1mm

 • față ocluzală a punții dentare este în supraocluzie

Explanation

Question 31 of 31

1

Suprastructura protetică pe implante poate fi clasificată ca

Select one or more of the following:

 • integrală

 • demontabilă (?)

 • mobilizabilă

 • elastică

 • plastică

Explanation