Hard Well
Quiz by , created 12 months ago

pro PPI Quiz on PPI 3, created by Hard Well on 15/03/2023.

179
1
0
Hard Well
Created by Hard Well 12 months ago
Close

PPI 3

Question 1 of 30

1

Trauma ocluzală combinată se consideră situaţia când:

Select one of the following:

 • un parodonţiu indemn este suprasolicitat funcţional;

 • un parodonţiu afectat este încărcat funcţional în limetele normei dar provoacă dis-trucţia elementelor de menţinere a dintelui;

 • forţele ocluzale depăşesc forţele de rezervă ale parodonţiului afectat;

 • un contact ocluzal opreşte închiderea gurii în PIM, RC sau lateralitate;

 • aşa noţiune nu există.

Explanation

Question 2 of 30

1

Obstacolul care împiedică realizarea unui ghidaj funcţional se numeşte:

Select one of the following:

 • contact prematur;

 • interferenţă ocluzală;

 • traumă ocluzală;

 • contact funcţional;

 • contact nefuncţional.

Explanation

Question 3 of 30

1

Contactul ocluzal prematur se consideră situaţia când:

Select one of the following:

 • un parodonţiu indemn este suprasolicitat funcţional;

 • un parodonţiu afectat este încărcat funcţional în limetele normei dar provoacă dis-trucţia elementelor de menţinere a dintelui;

 • forţele ocluzale depăşesc forţele de rezervă ale parodonţiului afectat;

 • un contact ocluzal opreşte închiderea gurii în PIM, RC sau lateralitate;

 • un obstacol ocluzal împiedică realizarea unui ghidaj funcţional.

Explanation

Question 4 of 30

1

Edentaţia parţială dezintegrează dinţii restanţi pe grupuri:

Select one or more of the following:

 • directe

 • primare

 • secundare

 • funcţionale

 • nefuncţionale

Explanation

Question 5 of 30

1

În cadrul edentaţiei parţiale grupul nefuncţional de dinţi:

Select one or more of the following:

 • participă la actul de masticaţie;

 • nu participă la actul de masticaţie;

 • au antagonişti;

 • nu au antagonişti;

 • nici o variantă corectă.

Explanation

Question 6 of 30

1

Clasic, după complicitatea determinării relaţiilor intermaxilare pot fi prezente ur-mătoarele situaţii clinice:

Select one or more of the following:

 • ocluzie de necesitate;

 • ocluzie stabilă;

 • ocluzie instabilă;

 • ocluzie de obişnuinţă;

 • lipsa ocluziei.

Explanation

Question 7 of 30

1

Clasic, pentru ocluzia instabilă este caracteristic:

Select one of the following:

 • prezenţa edentaţiei totale bimaxilare;

 • prezenţa edentaţiei totale unimaxilare;

 • prezenţa a minim trei grupe de dinţi antagonişti care creează un triunghi cu baza orientată spre posterior;

 • prezenţa a maxim două grupe de antagonişti;

 • prezenţa dinţilor pe ambele maxilare, dar fără contacte ocluzale.

Explanation

Question 8 of 30

1

Remanierea ţesutului osos după extracţia dentară se înscriu în categoriile de:

Select one or more of the following:

 • resorbţie

 • rezilienţă

 • atrofie

 • replantare

 • apoziţie

Explanation

Question 9 of 30

1

În implantologie, micşorarea volumului şi masei osoase poate acoperi categoriile de:

Select one or more of the following:

 • resorbţie

 • remaniere

 • atrofie

 • rezilienţă

 • apoziţie

Explanation

Question 10 of 30

1

În implantologie, procesul de osteogeneză directă acopă categoria de:

Select one or more of the following:

 • resorbţie

 • remaniere

 • atrofie

 • rezilienţă

 • apoziţie

Explanation

Question 11 of 30

1

Atrofia osoasă a maxilarelor poate fi:

Select one or more of the following:

 • naturală

 • artificială

 • patologică

 • centripetă

 • centrifugă

Explanation

Question 12 of 30

1

Atrofia osoasă naturală a maxilarelor:

Select one or more of the following:

 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu 0,1-0,2mm pe an;

 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu până la 0,4mm pe an;

 • este cauzată de procesele de îmbătrânire a organismului;

 • este cauzată de factori endogeni;

 • este cauzată de factori exogeni.

Explanation

Question 13 of 30

1

Atrofia patologică a maxilarelor:

Select one or more of the following:

 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu 0,1-0,2mm pe an;

 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu până la 0,4mm pe an;

 • este cauzată de procesele de îmbătrânire a organismului;

 • este cauzată de factori endogeni;

 • este cauzată de factori exogeni.

Explanation

Question 14 of 30

1

După Atwood, tipurile de atrofie a osului alveolar mandibular pentru zona anteri-oară se includ în categoriile:

Select one or more of the following:

 • creastă alveolară înaltă;

 • creastă alveolară înaltă şi subţire;

 • creastă alveolară rotunjită şi aplatizată;

 • creastă concav aplatizată;

 • creastă alveolară fără dinte. (?)

Explanation

Question 15 of 30

1

După Misch CE şi Judy KWM, implantologic, în funcţie de resorbţia osului disponi-bil, sunt stabilite:

Select one of the following:

 • două categorii principale ale osului disponibil (A, B)

 • trei categorii principale ale osului disponibil (A, B, C)

 • patru categorii principale ale osului disponibil (A, B, C, D)

 • şase categorii principale ale osului disponibil (A, B, C, D, E, F)

 • categoriile sunt aplicate pentru aprecierea densităţii osului disponibil

Explanation

Question 16 of 30

1

După Misch CE şi Judy KWM, oferta osului restant de categoria B, pentru care se preconizează inserarea implantului, condiţional, se inclide în următorii parametri:

Select one of the following:

 • înălţimea – peste 13mm, lăţimea – minim 5mm, raport coroană/implant – sub 1;

 • înălţimea – sub 13mm, lăţimea – 2,5-5mm, raport coroană/implant – sub 1;

 • înălţimea – sub 10mm, lăţimea – sub 2,5mm, raport coroană/implant – peste 1;

 • os abundent în toate dimensiunile;

 • reducerea completă a crestei alveolare.

Explanation

Question 17 of 30

1

După Lekholm U. şi Zarb G., o resorbţie a crestei alveolare ce crespunde de grupei A constituie o:

Select one of the following:

 • creastă alveolară integră, fără semne de resorbţie;

 • resorbţie minimă a crestei alveolare;

 • resorbţie accentuată a crestei alveolare;

 • resorbţie incipientă a osului bazal;

 • resorbţie extremă a osului bazal.

Explanation

Question 18 of 30

1

După Lekholm U. şi Zarb G., o resorbţie a crestei alveolare ce crespunde de grupei D constituie o:

Select one of the following:

 • creastă alveolară integră, fără semne de resorbţie;

 • resorbţie minimă a crestei alveolare;

 • resorbţie accentuată a crestei alveolare;

 • resorbţie incipientă a osului bazal;

 • resorbţie extremă a osului bazal.

Explanation

Question 19 of 30

1

După Misch CE., în edentaţiile totale ale maxilarelor, în funcţie de gradul de resorbţie, sectorului D i se atribuie zona:

Select one of the following:

 • canalului mandibibular;

 • eminenţei canine;

 • sinusului maxilar;

 • tuberozităţii maxilare;

 • zonei simfizare.

Explanation

Question 20 of 30

1

Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie ale crestei alveolare pe sectoare ale maxilarelor, separat, distribuie combinaţiile posibile în:

Select one of the following:

 • un tip;

 • două tipuri;

 • trei tipuri;

 • patru tipuri;

 • cinci tipuri.

Explanation

Question 21 of 30

1

După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie ale crestei alveolare pe sectoare ale maxilarelor, prezenţa unei singure divizuni în cele trei zone corespunde:

Select one of the following:

 • tipului 1;

 • tipului 2;

 • tipului 3;

 • tipului 4;

 • tipului 5.

Explanation

Question 22 of 30

1

După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie ale crestei alveolare pe sectoare ale maxilarelor, pentru tipul 2 de combinaţii posibile există:

Select one or more of the following:

 • o singură divizune în cele trei zone;

 • diviziuni diferite între zone la nivelul unui maxilar;

 • diviziuni diferite între maxilare (superior şi inferior);

 • o singură divizune în zona frontală şi diferite diviziuni în zonele laterale;

 • o singură divizune în zona frontală şi diviziuni egale în zonele laterale.

Explanation

Question 23 of 30

1

După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie pe sectoare ale maxilarelor, notarea formelor edentaţiilor se face în ordinea:

Select one of the following:

 • pentru ambele maxilare – anterior, lateral dreapta, lateral stânga;

 • pentru ambele maxilare – lateral dreapta, anterior, lateral stânga;

 • pentru ambele maxilare – lateral stânga, anterior, lateral dreapta;

 • pentru maxilar - lateral dreapta, anterior, lateral stânga;

 • pentru mandibulă - lateral stânga, anterior, lateral dreapta.

Explanation

Question 24 of 30

1

După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie pe sectoare ale maxilarelor, notarea tipului 2 de combinaţii posibile se face cu:

Select one of the following:

 • o literă;

 • două litere;

 • trei litere;

 • patru litere;

 • cinci litere.

Explanation

Question 25 of 30

1

După Bränemark P-I., definiţia – „o joncţiune anatomică şi funcţională directă între osul vital remaniat şi suprafaţa implantului pusă în funcţiune” este determinată ca:

Select one of the following:

 • osteonecroză

 • osteoadaptare

 • osteoinducţie

 • osteintegrare

 • osteoactivare

Explanation

Question 26 of 30

1

Densitatea osului disponibil în zona edentată este un factor determinant:

Select one or more of the following:

 • al planului de tratament;

 • alegerii tipului şi parametrilor implantului;

 • abordării chirurgicale;

 • perioadei de vindecare a osului;

 • termenelor de încărcare funcţională iniţială a osului. (?)

Explanation

Question 27 of 30

1

Densitatea osului disponibil în zona edentată este un factor determinant care poate influenţa:

Select one or more of the following:

 • alegerea protocolului chirurgical (într-un sau doi timpi);

 • perioada de cicatrizare osoasă;

 • practicarea solidarizării a implanturilor cu dinţii naturali;

 • alegerea parametrilor implantului;

 • alegerea numărului de implanturi. (?)

Explanation

Question 28 of 30

1

După Misch CE., osul trabecular dens corespunde tipului de densitate osoasă:

Select one of the following:

 • D1

 • D2

 • D3

 • D4

 • D5

Explanation

Question 29 of 30

1

După Misch CE., tipului D4 de densitate osoasă corespunde:

Select one of the following:

 • osului dens compact;

 • osului poros compact;

 • osului trabecular dens;

 • osului trabecular fin;

 • osului foarte moale, nemineralizat.

Explanation

Question 30 of 30

1

La nivel practic, după Trisi P. şi Rao W., compartaiv calasificării Misch CE., când clinicianul clar determină trecerea de la o corticală la o substanţă mai puţin rezis-tentă, corespunde osului de tip:

Select one or more of the following:

 • D1

 • D2

 • D3

 • D4

 • D5

Explanation