Sorin Monster
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Sistemul nervos vegetativ:Nervii cranieni XI și XII, created by Sorin Monster on 21/12/2022.

1177
1
0
Sorin Monster
Created by Sorin Monster over 1 year ago
Close

Sistemul nervos vegetativ:Nervii cranieni XI și XII

Question 1 of 16

1

Nucleele căror nervi cranieni sunt localizate la nivelul punţii?

Select one of the following:

 • III – IV.

 • V – VIII.

 • IX – XII.

 • I – II.

 • Ale tuturor nervilor enumeraţi.

Explanation

Question 2 of 16

1

Nucleele căror nervi cranieni sunt localizate la nivelul bulbului rahidian?

Select one of the following:

 • V – VIII.

 • III – IV.

 • IX – XII.

 • I – II.

 • Ale tuturor nervilor indicaţi.

Explanation

Question 3 of 16

1

Perechea XI de n. cranieni are nuclei:

Select one of the following:

 • Motori.

 • Senzitivi.

 • Vegetativi simpatici.

 • Vegetativi parasimpatici.

 • De toate tipurile.

Explanation

Question 4 of 16

1

Indicaţi nervii cranieni, care posedă nuclee motorii:

Select one or more of the following:

 • III

 • X

 • VIII

 • II

 • VI

Explanation

Question 5 of 16

1

Prin fisura orbitară superioară trec:

Select one or more of the following:

 • Nervul oftalmic.

 • Nervul maxilar.

 • Nervul trohlear.

 • Nervul abductor.

 • Nervul accesor.

Explanation

Question 6 of 16

1

Procesul inflamator din cavitatea timpanică se poate extinde, afectând mai des nervii:

Select one of the following:

 • Trigemen.

 • Facial.

 • Accesor.

 • Vestibulocohlar.

 • Trohlear.

Explanation

Question 7 of 16

1

Cu referinţă la nervul hipoglos:

Select one of the following:

 • Inervează 2/3 anterioare ale limbii.

 • Inervează muşchii suprahioidieni.

 • Din encefal iese cu o singura rădăcină.

 • Din craniu iese prin orificiul jugular.

 • Din encefal iese prin şanţul pre-olivar.

Explanation

Question 8 of 16

1

Indicaţi afirmaţiile corecte pentru nervul hipoglos:

Select one of the following:

 • Ramura descendentă a nervului anastomozează cu ramuri de la plexul cervical şi formează ansa subclaviculară.

 • De la ansa nervului hipoglos se inervează muşchii suprahioidieni.

 • De la ansa nervului hipoglos sunt inervaţi muşchii infrahioidieni.

 • Ramurile nervului formează ansa cervicală superficială.

 • Nervul limitează triunghiul submandibular.

Explanation

Question 9 of 16

1

Indicaţi muşchii inervaţi de nervus accessorius:

Select one or more of the following:

 • Musculus rhomboideus.

 • Musculus sternocleidomastoideus.

 • Musculus digastricus.

 • Musculus trapezius.

 • Musculus omohyoideus.

Explanation

Question 10 of 16

1

Indicaţi sursele de inervaţie a muşchiului sternocleidomastoidian:

Select one or more of the following:

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus vagus.

 • Nervus accessorius.

 • Nervus hypoglossus.

 • Plexus cervicalis.

Explanation

Question 11 of 16

1

Formaţiuni anatomice inervate de nervus hypoglossus:

Select one or more of the following:

 • Mucoasa rădăcinii limbii.

 • Muşchii extrinseci ai limbii.

 • Papilele gustative ale limbii.

 • Muşchii intrinseci ai limbii.

 • Muşchii suprahioidieni.

Explanation

Question 12 of 16

1

Indicaţi sursele de inervaţie a muşchilor extrinseci ai limbii:

Select one of the following:

 • Nervus facialis.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus vagus.

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus accessorius.

Explanation

Question 13 of 16

1

Ansa hipoglosului se formează cu concursul:

Select one or more of the following:

 • Nervus facialis.

 • Nervus accessorius.

 • Plexus cervicalis.

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus subclavius.

Explanation

Question 14 of 16

1

Nervul accessor are conexiuni cu:

Select one or more of the following:

 • Nervul vag.

 • Nervul facial.

 • Nervul vestibulocochlear.

 • Nervul trigemen.

 • Nervul glosofaringean.

Explanation

Question 15 of 16

1

Nervii cu conexiune corticală unilaterală:

Select one or more of the following:

 • VII (ramurile spre regiunea inferioară a feţei).

 • XI (ramura externă).

 • XII.

 • X.

 • V.

Explanation

Question 16 of 16

1

Indicaţi nervii cranieni care inervează muşchii gâtului:

Select one or more of the following:

 • V.

 • VII.

 • X.

 • XI.

 • XII.

Explanation