Sorin Monster
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Sistemul vegetativ:Nervul glosofaringian.Nervii olfactivi și nervul terminal. Analizatorii olfactiv și gustativ, created by Sorin Monster on 21/12/2022.

1265
1
0
Sorin Monster
Created by Sorin Monster over 1 year ago
Close

Sistemul vegetativ:Nervul glosofaringian.Nervii olfactivi și nervul terminal. Analizatorii olfactiv și gustativ

Question 1 of 31

1

Sistemul olfactiv:

Select one or more of the following:

 • Receptorii lui se află în mucoasa cornetului nazal superior.

 • Filamentele olfactive sunt în număr de cca 60 – 70.

 • Nervii olfactivi trec prin lama ciuruită a etmoidului.

 • Neuronul II al căii conductoare de olfacţie se află in trigonul olfactiv.

 • Centrul cortical al analizatorului se află în girii orbitari inferiori.

Explanation

Question 2 of 31

1

Sistemul olfactiv:

Select one or more of the following:

 • Primul neuron al căii conductoare olfactive sunt celulele neurosenzoriale din mucoasa
  nazală.

 • Neuronul II sunt celulele mitrale din bulbul olfactiv.

 • Axonii neuronului II formează tractul olfactiv.

 • Centrii corticali ai olfacţiei sunt în girul parahipocampal şi uncus.

 • Centrii corticali sunt situaţi în trigonul olfactiv şi substanţa perforată anterioară.

Explanation

Question 3 of 31

1

Sensibilitatea specifică (gustativă) a limbii este realizată de:

Select one or more of the following:

 • Perechea V.

 • Perechea VII.

 • Perechea IV .

 • Perechea X .

 • Perechea XI .

Explanation

Question 4 of 31

1

Inervaţia secretorie a glandei parotide este realizată de:

Select one or more of the following:

 • Perechea V.

 • Perechea VII.

 • Perechea IX.

 • Fibrele emergente de la ganglionul cervical superior al tr. simpatic.

 • Ramuri emergente de la plexul cervical.

Explanation

Question 5 of 31

1

Fibrele preganglionare care inervează glandele salivare se întrerup în ganglionii:

Select one or more of the following:

 • Otic.

 • Ciliar.

 • Pterigopalatin.

 • Submandibular.

 • Cervical superior al lanţului simpatic .

Explanation

Question 6 of 31

1

Mugurii gustativi sunt în legătură cu nervii cranieni:

Select one or more of the following:

 • VI

 • VII

 • IX

 • X

 • XII

Explanation

Question 7 of 31

1

Perechea a IX de n. cranieni inervează:

Select one or more of the following:

 • Glanda lacrimală.

 • Glanda tiroidă.

 • Mucoasa de pe rădăcina limbii.

 • Glanda sublingvală.

 • Glanda parotidă.

Explanation

Question 8 of 31

1

Porţiunea periferică a analizatorului olfactiv constă din:

Select one or more of the following:

 • Bulbul olfactiv

 • Girul fornicat

 • Tractul olfactiv

 • Triunghiul olfactiv

 • Substanţa perforată anterioară

Explanation

Question 9 of 31

1

Formaţiuni centrale ale analizatorului olfactiv sunt:

Select one or more of the following:

 • Girul parahipocampal.

 • Corpul calos.

 • Hipocampul.

 • Girul dentat.

 • Uncus.

Explanation

Question 10 of 31

1

Faringele este inervat de:

Select one or more of the following:

 • N. glosofaringian.

 • N. facial.

 • N. vag.

 • N. hipoglos.

 • N. accesor.

Explanation

Question 11 of 31

1

Care dintre nucleele enumerate mai jos aparţin nervului glosofaringian?

Select one or more of the following:

 • Salivator superior.

 • Salivator inferior.

 • Tractului solitar.

 • Ambiguu.

 • Pontin.

Explanation

Question 12 of 31

1

Care dintre teritoriile de inervaţie senzitivă aparţin nervului glosofaringian?

Select one or more of the following:

 • Treimea posterioară a limbii.

 • 2/3 anterioare ale limbii.

 • Mucoasa cavităţii timpanice.

 • Mucoasa faringelui.

 • Mucoasa cavităţii nazale.

Explanation

Question 13 of 31

1

Care dintre ramurile enumerate aparţin nervului glosofaringian?

Select one or more of the following:

 • N. pietros mare.

 • N. pietros mic.

 • R. sinusului carotidian.

 • Rr. faringiene.

 • Rr. tonsilare.

Explanation

Question 14 of 31

1

Nervii vag, glosofaringian şi accesor părăsesc trunchiul cerebral prin:

Select one of the following:

 • Şanţul ventroolivar.

 • Şanţul retroolivar.

 • Şanţul bulbopontin.

 • Fosa interpedunculară.

 • Coliculii inferiori ai lamei tectale.

Explanation

Question 15 of 31

1

Ce reprezintă nervii olfactivi:

Select one or more of the following:

 • Au o componenţă fibrilară mixtă.

 • Sunt formaţi din prelungirile centrale ale celulelor olfactive din mucoasa cavităţii nazale şi conţin fibre ale nervului terminal.

 • Sunt în număr de 5 – 10.

 • Pătrund în cavitatea craniului prin orificiul lacerat.

 • Reprezintă perechea a II de nervi cranieni.

Explanation

Question 16 of 31

1

Sensibilitatea gustativă la nivelul treimii posterioare a limbii este asigurată de:

Select one of the following:

 • Nervus facialis.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus vagus.

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus lingualis.

Explanation

Question 17 of 31

1

Sensibilitatea generală la nivelul treimii posterioare a limbii este asigurată de:

Select one of the following:

 • Nervus facialis.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus vagus.

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus frontalis.

Explanation

Question 18 of 31

1

Ramuri ale nervului glosofaringian:

Select one or more of the following:

 • Rami pharyngei.

 • Rami tonsillares.

 • Nervus tympanicus.

 • Rami temporales.

 • Chorda tympani.

Explanation

Question 19 of 31

1

Plexus pharyngeus se formează din ramuri de la:

Select one or more of the following:

 • Nervus vagus.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus trigeminus.

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus accessorius.

Explanation

Question 20 of 31

1

Sensibilitatea gustativă a limbii este asigurată de:

Select one or more of the following:

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus lingualis.

 • Chorda tympani.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus petrosus profundus.

Explanation

Question 21 of 31

1

Sensibilitatea generală a limbii este asigurată de:

Select one or more of the following:

 • Nervus hypoglossus.

 • Nervus lingualis.

 • Chorda tympani.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus laryngeus superior.

Explanation

Question 22 of 31

1

Locul ieşirii din craniu a nervului glosofaringian:

Select one of the following:

 • Fissura orbitalis superior.

 • Foramen ovale.

 • Foramen rotundum.

 • Foramen jugulare.

 • Canalis condylaris.

Explanation

Question 23 of 31

1

Nuclei nervi glossopharyngei:

Select one or more of the following:

 • Nuclei tractus solitarii.

 • Nucleus salivatorius inferior.

 • Nucleus ambiguus.

 • Nucleus accessorius.

 • Nucleus tractus spinalis.

Explanation

Question 24 of 31

1

Indicaţi sursele de inervaţie a m. stylopharyngeus:

Select one of the following:

 • Nervus facialis.

 • Nervus glossopharyngeus.

 • Nervus vagus.

 • Nervus accessorius.

 • Nervus mandibularis.

Explanation

Question 25 of 31

1

Nervii care au nucleu comun:

Select one or more of the following:

 • Nervul trigemen - facial.

 • Nervul oculomotor - vag.

 • Nervul vag - glosofaringean.

 • Nervul abducens - olfactor.

 • Nervul glosofaringean - facial.

Explanation

Question 26 of 31

1

Prin orificiul lacerat trece nervul:

Select one of the following:

 • Accesor.

 • Pterigoid.

 • Pietros mare.

 • Pietros mic.

 • Auricular.

Explanation

Question 27 of 31

1

Nervii, care inervează palatul moale:

Select one or more of the following:

 • VII

 • X

 • VI

 • IX

 • V

Explanation

Question 28 of 31

1

Nervii, care inervează mucoasa cavităţii timpanice:

Select one of the following:

 • IX

 • VII

 • X

 • XI

 • I

Explanation

Question 29 of 31

1

Receptorii olfactivi se află în:

Select one of the following:

 • Mucoasa meatului nazal superior.

 • Substanţa perforată anterioară.

 • Triunghiul olfactiv.

 • Bulbul olfactiv.

 • Tractul olfactiv.

Explanation

Question 30 of 31

1

Centrii subcorticali ai simţului olfactiv se află în:

Select one or more of the following:

 • Corpii mamilari.

 • Triunghiul olfactiv.

 • Corpul amigdaloid.

 • Septul pelucid.

 • Substanţa perforată anterioară.

Explanation

Question 31 of 31

1

Centrii corticali ai simţului olfactiv sunt localizaţi în:

Select one of the following:

 • Triunghiul olfactiv

 • Substanţa perforată anterioară

 • Uncus

 • Corpii mamilari

 • Bulbul olfactiv

Explanation