Sorin Monster
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Sistemul nervos vegetativ:Generalitati, created by Sorin Monster on 20/12/2022.

1326
1
0
Sorin Monster
Created by Sorin Monster over 1 year ago
Close

Sistemul nervos vegetativ:Generalitati

Question 1 of 35

1

Din porțiunea periferică a sistemului nervos vegetativ fac parte:

Select one or more of the following:

 • Măduva spinării.

 • Nervii splanhnici mare și mic.

 • Plexurile perivasculare

 • Hipotalamusul.

 • Ganglionii intraorganici

Explanation

Question 2 of 35

1

Porţiunea centrală a sistemului nervos simpatic se află în segmentele medulare:

Select one of the following:

 • C3-T12

 • C8-L3

 • C1-T4

 • L2-S3

 • În toate segmentele.

Explanation

Question 3 of 35

1

Ganglioni parasimpatici sunt:

Select one or more of the following:

 • Spinali.

 • Ciliar

 • Pterigopalatin

 • Otic

 • Submandibular.

Explanation

Question 4 of 35

1

Particularități caracteristice sistemului nervos somatic:

Select one or more of the following:

 • Inervaţia musculaturii netede.

 • Inervaţia musculaturii striate.

 • Amplasarea segmentară a centrilor.

 • Amplasarea centrilor sub formă de focare

 • Neuronul efector este în afara sistemului nervos central.

Explanation

Question 5 of 35

1

Criterii de bază ale sistemului nervos vegetativ:

Select one or more of the following:

 • Inervaţia musculaturii netede.

 • Amplasarea centrilor în focare

 • Amplasarea segmentară a centrilor

 • Fibre exclusiv amielinice.

 • Neuronul efector situat la periferie.

Explanation

Question 6 of 35

1

Indicaţi 3 perechi de nervi cranieni care au nuclee vegetative:

Select one or more of the following:

 • III

 • IV

 • VI

 • VII

 • IX

Explanation

Question 7 of 35

1

În ganglioni intramurali se termină preponderent fibrele vegetative ale nervilor:

Select one or more of the following:

 • V

 • X

 • VII

 • Splanhnici pelvini.

 • Splanhnici mare şi mic

Explanation

Question 8 of 35

1

Indicaţi localizarea centrilor parasimpatici ai SNV:

Select one or more of the following:

 • Focarul mezencefalic (III).

 • Focarul bulbar (VII, IX, X).

 • Focarul toracolombar (C8-L2).

 • Focarul bazal

 • Focarul sacrat (S2-S4).

Explanation

Question 9 of 35

1

Care dintre ramurile nervului spinal conţin fibre simpatice preganglionare?

Select one of the following:

 • Posterioară.

 • Anterioară.

 • Comunicantă albă.

 • Comunicantă cenuşie.

 • Meningeală

Explanation

Question 10 of 35

1

Care din particularităţile enumerate caracterizează sistemul nervos vegetativ?

Select one or more of the following:

 • Nu formează sinapse în ganglionii vegetativi.

 • Are o structură segmentară.

 • Nu e structurat segmentar.

 • Localizarea centrilor în focare

 • Formează sinapse în ganglionii vegetativi.

Explanation

Question 11 of 35

1

Fibrele preganglionare de la nucleele căror nervi cranieni se termină în ganglionii parasimpatici din regiunea capului?

Select one or more of the following:

 • III

 • VII

 • V

 • IX

 • X

Explanation

Question 12 of 35

1

Sistemul nervos somatic:

Select one or more of the following:

 • Dirijează activitatea muşchilor scheletici.

 • Realizează inervaţia senzitivă a tuturor formaţiunilor anatomice din organism

 • Exercită în special funcţia de legătură a organismului cu mediul ambiant.

 • Menţine şi reglează tonusul muşchilor striaţi.

 • Trimite impulsuri spre tunica musculară a viscerelor.

Explanation

Question 13 of 35

1

Sistemul nervos vegetativ:

Select one or more of the following:

 • Reprezintă o parte a sistemului nervos absolut autonomă, care nu depinde de activitatea cortexului cerebral.

 • Inervează toate viscerele, glandele şi vasele sangvine

 • Include sistemele simpatic şi parasimpatic.

 • I se distinge doar porţiunea periferică

 • Are o structură identică cu cea a porţiunii periferice a sistemului nervos somatic

Explanation

Question 14 of 35

1

Arcul reflex simplu la sistemul nervos vegetativ:

Select one or more of the following:

 • Constă din trei neuroni.

 • Calea lui eferentă e constituită din doi neuroni.

 • Corpul ultimului neuron efector se află în coarnele anterioare ale măduvei spinării.

 • Include fibre nervoase pre- şi postganglionare.

 • Are o componenţă similară cu cea a arcului reflex simplu la sistemul nervos somatic.

Explanation

Question 15 of 35

1

În componenţa sistemului nervos vegetativ se disting:

Select one or more of the following:

 • Porţiunea centrală.

 • Porţiunea periferică

 • Centri vegetativi corticali sub aspect de arii vaste

 • Plexuri nervoase, însoţind vasele sangvine.

 • Ganglioni vegetativi de ordinul I, II şi III.

Explanation

Question 16 of 35

1

Fibrele nervoase vegetative:

Select one of the following:

 • Nu posedă teacă mielinică

 • Pot fi pre- sau postganglionare.

 • Reprezintă prelungiri ale neuronilor pseudounipolari din ganglionii spinali.

 • Sunt distribuite exclusiv pe traiectul vaselor sangvine.

 • La periferie nu formează reţele nervoase

Explanation

Question 17 of 35

1

Fibre parasimpatice preganglionare se conţin în nervii:

Select one or more of the following:

 • Optic

 • Trohlear.

 • Oculomotor.

 • Facial.

 • Accesor

Explanation

Question 18 of 35

1

Corpii neuronilor preganglionari sunt localizaţi în:

Select one of the following:

 • Ganglionii laterovertebrali

 • Ganglionii prevertebrali.

 • Nevrax

 • Ganglionii spinali.

 • Ganglionii intramurali.

Explanation

Question 19 of 35

1

Ce tip de neuroni predomină în componența ganglionilor vegetativi:

Select one of the following:

 • Preganglionari.

 • Postganglionari.

 • Senzitivi.

 • Pseudounipolari.

 • Nevraxieni.

Explanation

Question 20 of 35

1

Nuclei vegetativi au următorii nervi cranieni:

Select one or more of the following:

 • IIi

 • IV

 • V

 • VI

 • VII

Explanation

Question 21 of 35

1

Centrii nervoşi vegetativi suprasegmentari sunt localizaţi în:

Select one or more of the following:

 • Cortexul cerebral.

 • Hipotalamus.

 • Corpul striat.

 • Pedunculii cerebeloşi mijlocii.

 • Capsula internă.

Explanation

Question 22 of 35

1

Centrii nervoşi vegetativi supremi:

Select one or more of the following:

 • Aparţin sistemului vegetativ simpatic.

 • Aparţin sistemului vegetativ parasimpatic.

 • Nu au apartenenţă simpatică sau parasimpatică.

 • Reglează ambele componente ale sistemului nervos vegetativ

 • Controlează activitatea centrilor vegetativi localizaţi în trunchiul cerebral şi măduva
  spinării.

Explanation

Question 23 of 35

1

Din formaţiunile, care conţin centri nervoşi vegetativi suprasegmentari fac parte:

Select one or more of the following:

 • Hipotalamusul.

 • Formaţiunea reticulată.

 • Sistemul limbic.

 • Cerebelul.

 • Măduva spinării.

Explanation

Question 24 of 35

1

Căile conductoare eferente ale reflexelor vegetative condiţionate trec prin:

Select one or more of the following:

 • Fasciculul longitudinal posterior.

 • Tractul tectospinal.

 • Tractul rubrospinal.

 • Fasciculul paraependimal.

 • Tractul vestibulospinal.

Explanation

Question 25 of 35

1

Fibrele postganglionare sunt:

Select one or more of the following:

 • Amielinice.

 • Mielinice.

 • Senzoriale

 • Musculare sau glandulare.

 • Mai groase ca cele preganglionare

Explanation

Question 26 of 35

1

Viteza de propagare a influxului nervos prin fibrele vegetative este de:

Select one or more of the following:

 • 100 m/sec.

 • 120 m/sec.

 • 10 m/sec.

 • 1 m/sec.

 • 30 m/sec

Explanation

Question 27 of 35

1

Circuitul nervos al reflexului vegetativ necondiţionat se conectează:

Select one or more of the following:

 • La nivelul cerebelului.

 • În trunchiul cerebral.

 • În măduva spinală.

 • În sistemul limbic.

 • La nivelul triunghiului olfactiv.

Explanation

Question 28 of 35

1

Sistemul nervos vegetativ funcţionează:

Select one of the following:

 • Numai în starea de veghe.

 • În timpul somnului.

 • Permanent (nonstop).

 • După micul dejun.

 • După prânz.

Explanation

Question 29 of 35

1

Plexurile nervoase vegetative se localizează:

Select one or more of the following:

 • Între muşchii scheletici.

 • Pe traiectul vaselor sangvine.

 • În pereţii organelor cavitare.

 • În cavitatea primară a corpului.

 • În cavităţile secundare ale corpului.

Explanation

Question 30 of 35

1

Propagarea influxului nervos la nivelul sinapselor fibrelor preganglionare se realizează prin intermediul:

Select one of the following:

 • Adrenalinei.

 • Serotoninei.

 • Dopaminei

 • Acetilcolinei.

 • Statinelor.

Explanation

Question 31 of 35

1

La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele nervoase vegetative postganglionare elimină:

Select one or more of the following:

 • Acetilcolină.

 • Noradrenalină.

 • Adrenalină.

 • Serotonină.

 • Morfină

Explanation

Question 32 of 35

1

La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele vegetative parasimpatice elimină:

Select one of the following:

 • Adrenalină.

 • Noradrenalină.

 • Liberine.

 • Statine.

 • Acetilcolină.

Explanation

Question 33 of 35

1

Indicaţi componentele sistemului nervos vegetativ:

Select one or more of the following:

 • Sistemul nervos simpatic

 • Sistemul nervos parasimpatic

 • Sistemul nervos metasimpatic

 • Sistemul nervos central

 • Sistemul nervos periferic

Explanation

Question 34 of 35

1

Mediatori ai sistemului nervos metasimpatic sunt:

Select one or more of the following:

 • Adrenalina.

 • Histamina.

 • Acidul gama-aminobutiric (GABA).

 • Acetilcolina.

 • Serotonina.

Explanation

Question 35 of 35

1

La nivelul terminaţiunilor efectoare fibrele simpatice elimină:

Select one of the following:

 • Adrenalină.

 • Acetilcolină.

 • Noradrenalină.

 • Serotonină.

 • Dopamină.

Explanation