Emil Rusu
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Sociologie examen CM (1-50) (Anul I 2022), created by Emil Rusu on 19/12/2022.

626
1
0
Emil Rusu
Created by Emil Rusu over 1 year ago
Close

Sociologie examen CM (1-50) (Anul I 2022)

Question 1 of 50

1

1. Care este contribuția științelor comportamentului pentru medicină?

Select one or more of the following:

 • A. Investigarea sistemică a factorilor de risc pentru sănătatea omului.

 • B. Modificarea factorilor comportamentali implicați în sănătate și în apariția unor boli.

 • C. Înțelegerea și utilizarea proceselor comportamentale și sociale pentru a prevedea sau influența starea de sănătate și factorii de risc pentru boală.

 • D. Pentru fundamentarea cunoștințelor empirice în medicină .

 • E. Satisfacție profesională

Explanation

Question 2 of 50

1

2. Care este obiectul de studiu a disciplinei Comunicare și Comportament în medicină?

Select one or more of the following:

 • A. Elucidarea fenomenului comportamental și comunicațional în complexitate.

 • B. Integrarea cunoștințelor medicale cu scop de tratament și prevenire a bolilor.

 • C. Identificarea factorilor care contribuie la modelarea comportamentului uman.

 • D. Explicarea varietății comportamentului și definirea lui în limitele dihotomiei normalitate-anormalitate.

 • E. Studiul stilului de viață și a factorilor ecologici, politici, geografici, administrativi etc.

Explanation

Question 3 of 50

1

3. Behaviorismul este:

Select one or more of the following:

 • A. Studiu asupra comportamentului uman în aspect medical.

 • B. Viziune științifică care consideră drept obiect exclusiv comportamentul exterior, fără a se recurge la mecanismele cerebrale ale conștiinței sau la procesele mentale interne.

 • C. Curent psihologic ce a schimbat obiectul cunoașterii, înlocuind conștiința cu singurul care poate fi perceput și supus măsurării - comportamentul.

 • D. Domeniu care studiază comportamentul uman în contextul cultural.

 • E. Teorie ce cercetează comportamente complexe normale sau patologice și procesele mentale implicate în generarea sau susținerea lor.

Explanation

Question 4 of 50

1

4. Din ce perspectivă științele comportamentului contribuie la formarea profesională a medicului:

Select one or more of the following:

 • A. Perceperii bolnavului ca subiect de investigare care suferă.

 • B. Formării alianței cu omul bolnav în lupta cu durerea, boala și moartea.

 • C. Examinarea bolnavului doar ca obiect al diagnosticului și tratamentului.

 • D. Al responsabilizării penale a medicului.

 • E. A avea o empatie cu pacienții.

Explanation

Question 5 of 50

1

5. Conceptul de comportament al lui J.B. Watson reprezintă:

Select one or more of the following:

 • A. Totalitate de reacții sesizabile ale organismului ca rezultat al expunerii acestuia la excitanții din mediu.

 • B. Influențele externe, de mediu (seturi de stimuli) determină conținutul comportamentului copilului și natura dezvoltării acestuia.

 • C. Conținutul psihologic al comportamentului.

 • D. Dependența comportamentului de influența factorilor-stimuli externi, sociali: schema de bază „stimul - reacție”.

 • E. Accentul analizei a fost mutat din cauze interne ipotetice influența mediului extern.

Explanation

Question 6 of 50

1

6. Cercetarea clinică în Științele Comportamentului se referă la:

Select one or more of the following:

 • A. Identificarea și înțelegerea factorilor de risc și protectori implicați în apariția și evoluția bolii.

 • B. Studiul efectelor stării fizice precare sau bolii asupra comportamentului.

 • C. Evaluarea intervențiilor comportamentale și sociale menite să trateze bolile sau să amelioreze starea bolnavului.

 • D. Intervenții comportamentale și sociale pentru promovarea sănătății.

 • E. Studiul influenței economice asupra instituțiilor și organizațiilor din sănătate.

Explanation

Question 7 of 50

1

7. B.F. Skinner prezintă comportamentul ca:

Select one or more of the following:

 • A. Acțiune internă a organismului: modul de gândire, emoțiile, la reprezentări etc.

 • B. Ca o totalitate a acțiunilor organismului în rezultatul expunerii lui la factorii din mediu.

 • C. Reacții observabile a organismului la acțiunea stimulilor.

 • D. Fenomen care poate fi „cultivat-controlat” sau învățat.

 • E. Condiționare operantă, modelat prin consecințele sale.

Explanation

Question 8 of 50

1

8. K. Lewin explică comportamentul uman:

Select one or more of the following:

 • A. Ca rezultat al apariției reflexelor condiționate de experiențe (stimulări) precedente.

 • B. Ca funcție a persoanei în mediul său.

 • C. Rezultanta forțelor care acționează asupra organismului în funcție de situație sau mediu social, în rezultat al acțiunii factorului psihologic.

 • D. Ca fiind influențat de valori, motive, scopuri, dispoziție, temeri etc. ale persoanei.

 • E. Fenomen care poate fi „cultivat-controlat” sau învățat.

Explanation

Question 9 of 50

1

9. Comportamentul uman este rezultanta interacțiunii organismului cu:

Select one or more of the following:

 • A. Mediul social și cultural.

 • B. Mediul natural.

 • C. Procesele psihice.

 • D. Particularități individuale.

 • E. Acțiunea instinctului de apărare.

Explanation

Question 10 of 50

1

10. Modelele existente în vederea înțelegerii bolii și sănătății sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Modelul ce aplică metoda analitică a științelor umane.

 • B. Biomedical.

 • C. Psihologic.

 • D. Biopsihosocial.

 • E. Modelul ce aplică metoda analitică a științelor clasice ale omului.

Explanation

Question 11 of 50

1

11. Ce fel de metodă este aplicată în modelul biomedical:

Select one or more of the following:

 • A. Metoda sinergetică.

 • B. Metoda analitică a științelor exacte.

 • C. Metoda analitică a științelor clasice ale naturii.

 • D. Metoda dialectică.

 • E. Metoda hermeneutică.

Explanation

Question 12 of 50

1

12. Modelul biomedical se axează pe:

Select one or more of the following:

 • A. Tratarea bolii.

 • B. Neacceptarea pacientului și a atributelor sale ca persoană.

 • C. Factorii psihosociali.

 • D. Reducerea corpului uman la un obiect sau la un agregat de organe și funcții.

 • E. Dimensiunea socială.

Explanation

Question 13 of 50

1

13. Factorii biologici care contribuie la modelarea comportamentului:

Select one or more of the following:

 • A. Factorul ereditar (genetic).

 • B. Sistemul imunitar.

 • C. Factorii neurologi.

 • D. Sistemul endocrin (hormonii).

 • E. Sistemul umoral.

Explanation

Question 14 of 50

1

14. Modelul psihologic are următoarele obiective importante:

Select one or more of the following:

 • A. Tratarea organismului morbid.

 • B. Promovarea comportamentelor și stilurilor sănătoase de viață.

 • C. Diagnosticul și tratamentul bolilor.

 • D. Prevenția și tratamentul bolilor.

 • E. Asistență psihologică.

Explanation

Question 15 of 50

1

15. Factorii psiho-individuali care influențează comportamentul uman sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Neuromediatorii.

 • B. Procesele motivațional-voliționale.

 • C. Sistemul nervos.

 • D. Procesele afective.

 • E. Procesele cognitive.

Explanation

Question 16 of 50

1

16. Factorii care au contribuit la dezvoltarea psihologiei sănătății sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Cauza mortalității.

 • B. Unii factori economici.

 • C. Dezvoltarea psihologiei.

 • D. Organizația Mondială a Sănătății.

 • E. Congresul American.

Explanation

Question 17 of 50

1

17. Modelul biopsihosocial integrează aspectele:

Select one or more of the following:

 • A. Aspectul biologic.

 • B. Aspectul estetic.

 • C. Aspectul psihologic.

 • D. Aspectul religios.

 • E. Aspectul social.

Explanation

Question 18 of 50

1

18. Cei mai importanți factori socio-culturali în modelarea comportamentului uman sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Natura sau comunitatea, societatea.

 • B. Religia.

 • C. Culturologia.

 • D. Membrii familiei.

 • E. Semenii.

Explanation

Question 19 of 50

1

19. Tipurile de comportamente pot fi clasificate în:

Select one or more of the following:

 • A. Comportament sanogen sau cu risc pentru sănătate.

 • B. Genetic.

 • C. Adaptiv sau deviant.

 • D. Manifestări subiective ale oamenilor fără exteriorizare a vieții lor psihice.

 • E. Ansamblul manifestărilor necorespunzătoare realității.

Explanation

Question 20 of 50

1

20. Norma medicală este:

Select one or more of the following:

 • A. Echilibru complex și dinamic al organismului în ansamblu de interferențe active cu mediul.

 • B. Colaborarea armonioasă a diferitor sisteme din organism și realizarea acestora pe baza resurselor adaptive și a mecanismelor compensatorii din organism.

 • C. Criteriu de apreciere.

 • D. Condiții minimale pentru obținerea unui titlu.

 • E. Condiții minimale pentru obținerea unei aprecieri.

Explanation

Question 21 of 50

1

21. Latinescul Societas înseamnă:

Select one or more of the following:

 • A. Întovărășire.

 • B. Unire.

 • C. Societate.

 • D. Socializare.

 • E. Sistemic.

Explanation

Question 22 of 50

1

22. Ce reprezintă obiectul sociologiei?

Select one or more of the following:

 • A. Modelele de relații.

 • B. Sensurile și căile de organizare cognitivă a lumii.

 • C. Acțiunea socială cu sens.

 • D. Sănătatea și boala ca experiențe umane.

 • E. Boala ca problemă socială.

Explanation

Question 23 of 50

1

23. Primii cercetători ai sociologiei medicale au fost:

Select one or more of the following:

 • A. Talcott Parsons

 • B. Maria Bulgaru

 • C. Robert K. Merton

 • D. Diana Kendall

 • E. Immanuel Kant

Explanation

Question 24 of 50

1

24. Care sunt cauzele sociale ale dezvoltării sociologiei medicale ca știință:

Select one or more of the following:

 • A. Apariția spitalului modern.

 • B. Medicalizarea societății.

 • C. Schimbarea modului de finanțare în medicină.

 • D. Apariția unor probleme cu conotații juridice și etice.

 • E. Analiza statistică a morbidității.

Explanation

Question 25 of 50

1

25. Tipurile de statusuri sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Privat.

 • B. Dobândit.

 • C. Atribuit.

 • D. Social.

 • E. Medical.

Explanation

Question 26 of 50

1

26. Statusuri dobândite sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Cizmar.

 • B. Medic.

 • C. Prințesă.

 • D. Naționalitatea

 • E. Bucătar.

Explanation

Question 27 of 50

1

27. Statusuri prescrise sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Naționalitatea.

 • B. Căsătorit.

 • C. Religia.

 • D. Genul.

 • E. Rolul.

Explanation

Question 28 of 50

1

28. Formele conflictului de rol se manifestă:

Select one or more of the following:

 • A. Între două sau mai multe roluri exercitate de o persoană.

 • B. Între cerințele care configurează același rol.

 • C. Între numărul de statusuri și cel de rol.

 • D. Într-un grup social.

 • E. În echipa medicală.

Explanation

Question 29 of 50

1

29. Modalitățile de depășire a conflictului de rol la nivel individual sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Comunicarea.

 • B. Raționalizarea.

 • C. Compartimentarea.

 • D. Adjudecarea.

 • E. Valorificarea.

Explanation

Question 30 of 50

1

30. Modelele de relație medic-pacient descrise de T. Szasz și M. N. Hollender sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Obediență.

 • B. Activitate-pasivitate.

 • C. Conducere-cooperare.

 • D. Participare reciprocă.

 • E. Antipaternalist.

Explanation

Question 31 of 50

1

31. Aspectele de interpretare ale bioeticii sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Sens complex.

 • B. Sens larg.

 • C. Sens îngust.

 • D. Aspect larg și aspect îngust.

 • E. Aspect multiplu.

Explanation

Question 32 of 50

1

32. Principiile bioeticii în sens larg sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Principiul biosferocentrist și coevoluționist.

 • B. Principiul moralității și cel al integrității.

 • C. Principiul libertății și responsabilității.

 • D. Principiul vulnerabilității.

 • E. Principiul dezvoltării.

Explanation

Question 33 of 50

1

33. Două sensuri ale vulnerabilității sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Depășirea postulatului antropocentrist.

 • B. Existența armonioasă dintre om și natură.

 • C. Caracteristică a oricărei ființe vii.

 • D. Vulnerabilitatea grupurilor de oameni aparte.

 • E. Responsabilitatea față de animale și plante.

Explanation

Question 34 of 50

1

34. Documentele care reglementează activitatea lucrătorul medical sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului.

 • B. Codul Deontologic al Asociației Medicilor din RM.

 • C. Codul etic al asistentului medical mediu.

 • D. Codul Cadru de etică al lucrătorului medical și farmaceutic.

 • E. Constituția Republicii Moldova.

Explanation

Question 35 of 50

1

35. Noncomplianța compromite rezultatul terapeutic și duce la:

Select one or more of the following:

 • A. Agravarea bolii.

 • B. Suferință inutilă.

 • C. Scăderea calității vieții.

 • D. Costuri economice ridicate.

 • E. Dezvoltare.

Explanation

Question 36 of 50

1

36. Tipurile de practici medicale cunoscute în Republica Moldova:

Select one or more of the following:

 • A. Practici medicale clinice, comune spitalelor publice și clinicilor private licențiate.

 • B. Practicile de "medicină tradițională", permise de lege și implementate atât în centre medicale speciale, cât și private.

 • C. Practici de vindecare.

 • D. Practici șamanice.

 • E. Practici ale medicinei populare.

Explanation

Question 37 of 50

1

37. Care sunt cele mai importante grupuri de sisteme medicale?

Select one or more of the following:

 • A. Exclusive.

 • B. Inclusive.

 • C. Integrative.

 • D. Tolerante.

 • E. Interacționiste.

Explanation

Question 38 of 50

1

38. Ce factori contribuie la abordarea problemelor medico-antropologice în Republica Moldova?

Select one or more of the following:

 • A. Atenția tradițională a etnologilor autohtoni medicinei populare.

 • B. Practicile culturale muzicale ale minorităților etnice.

 • C. Practicile de reabilitare ale medicinei populale.

 • D. Sănătatea grupurilor sociale în mediul urban autohton.

 • E. Interesul bioeticii autohtone de abordare a astfel de probleme ca boala, moartea, și implicațiile culturale ale noilor tehnologii medicale.

Explanation

Question 39 of 50

1

39. Clasificarea sistemelor conform antropologului Alan Young:

Select one or more of the following:

 • A. Internaliste.

 • B. Externaliste.

 • C. Deschise.

 • D. Închise.

 • E. Liniare.

Explanation

Question 40 of 50

1

40. Sistemele medicale de tip internalist abordează boala drept:

Select one or more of the following:

 • A. O entitate fiziologică, localizată la nivel biologic.

 • B. O problemă individuală, iar sănătatea este în afara problemelor sociale.

 • C. Proces, determinat de forțele interne: lichidele vitale, patologiile organelor, structurile celulare și genetice.

 • D. Analizează boala în context social.

 • E. Caracteristică societăților străvechi și tradiționale.

Explanation

Question 41 of 50

1

41. Sistemele medicale externaliste abordează boala:

Select one or more of the following:

 • A. În mod holistic.

 • B. În context social.

 • C. Fiind determinată de forțele supranaturale, iar sfera sănătății este relaționată cu alte domenii culturale, și anume, cu religia.

 • D. Drept entitate fiziologică, localizată la nivel biologic.

 • E. Fiind determinată de forțele interne: lichidele vitale, patologiile organelor, structurile celulare și genetice.

Explanation

Question 42 of 50

1

42. Sistemele medicale naturaliste (conform clasificării lui George M.Foster) reprezintă boala:

Select one or more of the following:

 • A. Drept urmare a influenței forțelor naturii: frigul, căldura.

 • B. Drept urmare a unui dezechilibru din corpul uman.

 • C. Drept fenomen provocat de ființe supranaturale (zeități).

 • D. Fiind provocată de ființe non-umane (fantome, strămoși, spirite rele).

 • E. Fiind provocată de oameni (vrăjitori).

Explanation

Question 43 of 50

1

43. Modele paternaliste (conform clasificării lui George M.Foster) reprezintă:

Select one or more of the following:

 • A. Explică cauza bolilor forțele naturii: frigul, căldura.

 • B. Boala este urmare a unui dezechilibru din corpul uman.

 • C. Consideră boala drept fenomen provocat de ființe supranaturale (zeități).

 • D. Boala este provocată de ființe non-umane (fantome, strămoși, spirite rele).

 • E. Boala este provocată de oameni (vrăjitori).

Explanation

Question 44 of 50

1

44. Componentele unui ecosistem sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Biotic

 • B. Bioetic

 • C. Abiotic.

 • D. Ecologic.

 • E. Cultural.

Explanation

Question 45 of 50

1

45. Câmpul problemelor studiate de Antropologia medicală critică include:

Select one or more of the following:

 • A. Alcoolismul și abuzul de droguri în rândul copiilor și adolescenților.

 • B. Tratamentul medicamentos al femeilor însărcinate.

 • C. Problemele de sănătate, cauzate de poluarea mediului.

 • D. Bolile ocupaționale / profesionale și bolile sociale.

 • E. Promovarea sistemului medical biomecanic.

Explanation

Question 46 of 50

1

46. Identificați sensurile înrudite ale termenului ”biomedicină”:

Select one or more of the following:

 • A. Medicina homeopată.

 • B. Medicina alopată.

 • C. Medicina științifică.

 • D. Medicina modernă.

 • E. Medicina cosmopolită.

Explanation

Question 47 of 50

1

47. Trăsăturile caracteristice ale gândirii biomedicale sunt:

Select one or more of the following:

 • A. Individualismul.

 • B. Holismul.

 • C. Pragmatismul.

 • D. Empirismul și percepția mecanică a corpului.

 • E. Minimalismul emoțional.

Explanation

Question 48 of 50

1

48. Hegemonia medicală poate fi caracterizată prin:

Select one or more of the following:

 • A. Conducerea (gestionarea, manipularea) indivizilor prin impunerea anumitor norme, valori, concepte și credințe despre sănătate și boală.

 • B. Domeniu de cercetare în științele biomedicale.

 • C. Tendința medicinei de a se plasa drept lider printre științele exacte.

 • D. Stabilirea de idei concrete despre normalitate corporală și mentală și patologie.

 • E. Privarea pacienților de dreptul la autonomie în contextul deciziilor cu privire la tratament.

Explanation

Question 49 of 50

1

49. Medicalizarea se referă la:

Select one or more of the following:

 • A. Aprovizionarea instituțiilor medicale cu medicamente.

 • B. Procesul de răspândire a controlului medical asupra vieții individului și societății.

 • C. Asimilarea de către indivizi a stilului medical de gândire pentru a da explicație majorității problemelor existente.

 • D. Controlul strict al producerii, distribuției și utilizării medicamentelor în societate.

 • E. Utilizarea concomitentă în tratamentul bolilor a două sau mai multe preparate farmaceutice cu același efect terapeutic.

Explanation

Question 50 of 50

1

50. Etnomedicina este domeniul care studiază:

Select one or more of the following:

 • A. Semnificațiile (sensurile) pe care oamenii le-au pus în ideile și povestirile despre boli.

 • B. Corpul cunoștințelor despre credințele și practicile de sănătate în societățile tradiționale.

 • C. Bolile mintale în raport cu faptele sociale, proprii culturilor primitive şi societăţilor industriale.

 • D. Tipurile de vindecători tradiționali (chiropracticieni, șamani, clarvăzători etc.) și metodele folosite de aceștia.

 • E. Sănătatea populației din zonele rurale și comunitățile isolate.

Explanation