Sorin Monster
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Sistemul nervos central:Substanța albă a emisferelor. Nucleele bazale. Ventriculele laterale, created by Sorin Monster on 18/12/2022.

1193
1
0
Sorin Monster
Created by Sorin Monster over 1 year ago
Close

Sistemul nervos central:Substanța albă a emisferelor. Nucleele bazale. Ventriculele laterale

Question 1 of 45

1

Corpul calos este constituit din fibre nervoase:

Select one of the following:

 • De proiecție

 • Asociative

 • Comisurale

 • Senzitive

 • Vegetative

Explanation

Question 2 of 45

1

Care dintre afirmaţiile următoare cu privire la comisura anterioară este falsă?

Select one of the following:

 • E situată în partea superioară a lamina terminalis

 • Leagă în special lobii temporali

 • Trece prin partea inferioară a nucleului lentiform

 • Poate fi văzută pe secţiune frontală la nivelul corpilor mamilari

 • Include fibrele căii olfactive

Explanation

Question 3 of 45

1

Emisferele cerebrale sunt unite între ele prin:

Select one of the following:

 • Meninge

 • Hipocamp

 • Ganglionii bazali

 • Fornix

 • Comisuri

Explanation

Question 4 of 45

1

Fasciculus uncinatus face parte din:

Select one of the following:

 • Forceps major

 • Fasciculus arcuatus

 • Fasciculus occipitofrontalis inferior

 • Fasciculus longitudinalis inferior

 • Toate false

Explanation

Question 5 of 45

1

Care dintre următoarele structuri nu e formată din fibre comisurale?

Select one of the following:

 • Tapetum

 • Adeziunea intertalamică

 • Lira lui David

 • Forceps minor

 • Spleniul corpului calos

Explanation

Question 6 of 45

1

Corpul striat:

Select one of the following:

 • Are conexiuni bidirecţionale cu amigdala

 • E de provenienţă diencefalică

 • Include corpul amigdaloidian şi nucleus acumbens

 • Include nucleii caudat şi lentiform

 • A + D

Explanation

Question 7 of 45

1

Capsulele externă şi internă:

Select one of the following:

 • Sunt separate prin claustrum

 • Sunt separate prin nucleul lentiform

 • O parte din fibrele lor provin din comisura posterioară

 • A + B

 • Nimic din cele de mai sus

Explanation

Question 8 of 45

1

Nucleul caudat se separă de globul palid prin:

Select one of the following:

 • Capsula extremă

 • Capsula externă

 • Capsula internă

 • Comisura mare a creierului

 • Comisura anterioară

Explanation

Question 9 of 45

1

Nucleul lentiform se separă de talamus şi nucleul caudat prin:

Select one of the following:

 • Centrul semioval

 • Corpul calos

 • Capsula internă

 • Capsula externă

 • Fornix

Explanation

Question 10 of 45

1

Care din următoarele afirmaţii cu privire la capsula internă sunt corecte?

Select one of the following:

 • Constă din fibre bidirecţionale de proiecţie

 • Tractul corticorubral trece prin genunchi

 • Constă numai din fibre unidirecţionale

 • Fibrele corticospinale (piramidale) descind prin braţul ei anterior

 • Separă talamusul de capsula externă

Explanation

Question 11 of 45

1

Capsula internă se localizează:

Select one of the following:

 • Între nucleul caudat şi talamus dintr-o parte şi nucleul lentiform din altă parte

 • Între nucleul caudat şi nucleul lentiform

 • Între talamus şi putamen

 • Între talamus şi nucleul lentiform

 • Între talamus şi globul palid

Explanation

Question 12 of 45

1

Corpul striat:

Select one or more of the following:

 • Include neostriatul și paleostriatul

 • Neostriatul constă din nucleul caudat și putamen

 • Paleostriatul include palidul ventral și palidul dorsal

 • Filogenetic componentele lui nu diferă

 • E denumit și sistem striopalidar

Explanation

Question 13 of 45

1

Ventriculul cerebral lateral comunică cu:

Select one of the following:

 • Spațiul subarahnoidian

 • Spațiul subdural

 • Ventriculul III

 • Ventriculul IV

 • Apeductul Silvius

Explanation

Question 14 of 45

1

Ventriculele cerebrale laterale comunică cu ventriculul III prin:

Select one of the following:

 • Apeductul cerebral

 • Orificiile interventriculare

 • Apertura mediană

 • Aperturile laterale

 • Canalul central

Explanation

Question 15 of 45

1

Substanța albă a emisferelor cerebrale formează:

Select one or more of the following:

 • Nuclei bazali

 • Comisura piramidelor

 • Comisura mare a encefalului

 • Comisura anterioară

 • Capsula externă

Explanation

Question 16 of 45

1

Substanţa albă a emisferei cerebrale conţine următoarele tipuri de fibre

Select one or more of the following:

 • De asociaţie

 • Cerebeloase

 • Comisurale

 • Reticulare

 • De proiecţie

Explanation

Question 17 of 45

1

Substanța albă a emisferelor cerebrale este constituită din:

Select one or more of the following:

 • Centrul semioval

 • Fibre nervoase comisurale

 • Fibre nervoase vegetative

 • Dendrite ale neuronilor ganglionilor spinali

 • Fibre nervoase de proiecție

Explanation

Question 18 of 45

1

Care dintre următoarele structuri nu e formată din fibre comisurale?

Select one or more of the following:

 • Tapetum

 • Adeziunea intertalamică

 • Talamusul

 • Forceps minor

 • Radiaţia optică

Explanation

Question 19 of 45

1

Substanța cenușie a emisferelor cerebrale se organizează sub aspect de:

Select one or more of the following:

 • Ganglioni vegetativi

 • Nuclei bazali

 • Nuclei intracorticali

 • Nuclei cerebeloși

 • Cortex cerebral

Explanation

Question 20 of 45

1

Corpul calos:

Select one or more of the following:

 • Are trunchi aflat mai jos de artera cerebrală anterioară

 • Formează plafonul ventriculului III

 • Se află inferior de fornix

 • Se află mai sus de vena cerebrală mare

 • E separat de fornix prin lamina terminalis

Explanation

Question 21 of 45

1

Fornixul encefalului prezintă următoarele formațiuni:

Select one or more of the following:

 • Bolta

 • Corpul

 • Brațul anterior

 • Columnele (stâlpii anteriori)

 • Pedunculii (stâlpii posteriori)

Explanation

Question 22 of 45

1

Fibrele nervoase comisurale din emisferele cerebrale se localizează în:

Select one or more of the following:

 • . Capsula internă

 • Corpul calos

 • Cordonul lateral

 • Capsula externă

 • Comisura albă anterioară

Explanation

Question 23 of 45

1

Corpului calos i se disting următoarele porțiuni:

Select one or more of the following:

 • Ciocul

 • Brațul anterior

 • Trunchiul

 • Ramurile laterale

 • Lamina terminală

Explanation

Question 24 of 45

1

Corpul calos este constituit din:

Select one or more of the following:

 • Fibre nervoase de asociație

 • Fibre comisurale

 • Nuclei bazali

 • Substanță cenușie (indusium griseum)

 • Fibre de proiecție

Explanation

Question 25 of 45

1

Care din structurile ce urmează nu conţin fibre de proiecţie?

Select one or more of the following:

 • Fornixul

 • Crus cerebri

 • Capsula internă

 • Stria terminalis

 • Corona radiata

Explanation

Question 26 of 45

1

Nucleii bazali ai emisferelor cerebrale sunt:

Select one or more of the following:

 • Nucleus ambiguus

 • Corpus amygdaloideum

 • Pulvinar thalami

 • Nucleus caudatus

 • Nucleus lentiformis

Explanation

Question 27 of 45

1

Nucleul lentiform:

Select one or more of the following:

 • Are o porţiune laterală (globul palid) şi alta medială, mai întunecată (putamen)

 • E separat complet de nucleul caudat

 • Constituie o parte a sistemului extrapiramidal

 • Trimite fibre spre substanţa neagră şi nucleul roşu

 • Se află lateral de capsula internă

Explanation

Question 28 of 45

1

Corpul striat este constituit din:

Select one or more of the following:

 • Thalamus opticus

 • Nucleus caudatus

 • Globus pallidus

 • Claustrum

 • Putamen

Explanation

Question 29 of 45

1

Corpul striat este constituit din:

Select one or more of the following:

 • Nucleul lentiform

 • Striații medulare

 • Nucleul caudat

 • Mușchi striați

 • Striații olfactive

Explanation

Question 30 of 45

1

Corpul striat:

Select one or more of the following:

 • Constă din claustrum şi nucleul lentiform

 • Se află de partea laterală şi medială a braţului anterior al capsulei interne

 • Recepţionează fibre dopaminergice de la substanţa neagră

 • Are funcţii senzitive

 • Este format din striat (neostriat) şi palid (paleostriat)

Explanation

Question 31 of 45

1

Substanța cenușie a corpului striat este prezentată de:

Select one or more of the following:

 • Claustrum

 • Corpul amigdaloidian

 • Centrul semioval

 • Nucleul caudat

 • Nucleul lentiform

Explanation

Question 32 of 45

1

Nucleul caudat prezintă următoarele porțiuni:

Select one or more of the following:

 • Baza

 • Corpul

 • Vârful

 • Coada

 • Capul

Explanation

Question 33 of 45

1

Nucleul lentiform este format din:

Select one or more of the following:

 • Capsula externă

 • Putamen

 • Corpul amigdaloidian

 • Globul palid medial

 • Globul palid lateral

Explanation

Question 34 of 45

1

Capsula internă conține următoarele fascicule de fibre nervoase:

Select one or more of the following:

 • Tr. corticospinal

 • Fibre corticonucleare

 • Radiaţia acustică

 • Radiaţia optică

 • Tr. rubrospinal

Explanation

Question 35 of 45

1

Capsula internă:

Select one or more of the following:

 • I se distinge genunchiul

 • În braţul său anterior conţine fibre corticopontine

 • Prin braţul ei anterior trec fibre corticospinale

 • În braţul ei posterior se conţine radiaţia optică

 • Braţul ei anterior se află între nucleul caudat şi talamus

Explanation

Question 36 of 45

1

Prin capsula internă trec fibrele:

Select one or more of the following:

 • Corticotalamice

 • Corticospinale

 • Frontopontine

 • Corticonucleare

 • Comisurale

Explanation

Question 37 of 45

1

Capsula internă este constituită din fibre:

Select one or more of the following:

 • Asociative

 • De proiecție

 • Ale căilor descendente

 • Comisurale

 • Ale căilor ascendente

Explanation

Question 38 of 45

1

Capsula internă prezintă următoarele porțiuni:

Select one or more of the following:

 • Genunchiul

 • Cotul

 • Brațul anterior

 • Corpul

 • Brațul posterior

Explanation

Question 39 of 45

1

Ventriculul lateral prezintă următoarele porțiuni:

Select one or more of the following:

 • Corpul

 • Cornul anterior

 • Cornul inferior

 • Cornul superior

 • Cornul central

Explanation

Question 40 of 45

1

Ventriculele laterale ale encefalului conțin:

Select one or more of the following:

 • Lichid tisular

 • Lichid cefalorahidian

 • Plexul coroid

 • Plexuri nervoase

 • Rețele vasculare miraculoase

Explanation

Question 41 of 45

1

Pereții porțiunii centrale și ai cornului anterior al ventriculului lateral sunt formați de:

Select one or more of the following:

 • Thalamus

 • Capul nucleului caudat

 • Nucleul lentiform

 • Septul pelucid

 • Septul median

Explanation

Question 42 of 45

1

Pereții cornului inferior al ventriculului lateral sunt constituiți de:

Select one or more of the following:

 • Substanța albă a corpului calos

 • Coada nucleului caudat

 • Hipocamp

 • Circumvoluțiunea parahipocampală

 • Eminenţa colaterală

Explanation

Question 43 of 45

1

Cornul posterior al ventriculului lateral are pereții formați de:

Select one or more of the following:

 • Fibrele corpului calos

 • Fibrele capsulei externe

 • Pintenul cocoșului

 • Talpa de gâscă

 • Creasta de cocoş

Explanation

Question 44 of 45

1

Ventriculul lateral:

Select one or more of the following:

 • Conţine un plex coroid fin

 • Posedă o porţiune centrală, plafonul căreia e constituit de corpul calos

 • Posedă un corn inferior pe planşeul căruia se află corpul amigdaloidian

 • Are un corn posterior care se extinde în lobul occipital

 • Se află mai jos de capul nucleului caudat

Explanation

Question 45 of 45

1

În care din următoarele formaţiuni nu se află plex coroid?

Select one or more of the following:

 • Cornul anterior al ventriculului lateral

 • Porţiunea centrală a ventriculului lateral

 • Cornul inferior al ventriculului lateral

 • Apertura laterală a ventriculului IV

 • Cornul posterior al ventriculului lateral

Explanation