Hard Well
Quiz by , created more than 1 year ago

pro Ch OMF pediatrică Quiz on Ch OMF 5, created by Hard Well on 16/09/2022.

194
1
0
Hard Well
Created by Hard Well over 1 year ago
Close

Ch OMF 5

Question 1 of 30

1

Indicați alegerea metodei de anestezie :

Select one or more of the following:

 • starea generală și psihică a pacientului

 • vârsta

 • natura și durata operației

 • dotarea cabinetului cu aparataj medicamentos

 • modificările patologice generale și locale

Explanation

Question 2 of 30

1

Numiți avantajele anesteziei loco-regionale:

Select one or more of the following:

 • ușor de administrat fără pregătire specială

 • oferă colaborare cu pacientul

 • nu e costisitoare

 • nu necesită personal special instruit

 • reducerea hemoragiei intraoperatorie

Explanation

Question 3 of 30

1

Indicați ce reprezintă preanestezia:

Select one of the following:

 • totalitatea măsurilor de pregătire psihică, fizică și medicamentoasă a pacientului în vederea anesteziei

 • reducerea excibilității sistemului nervos central

 • sanarea cavității bucale

 • examinarea totală a pacientului

 • precizarea unor date de pașaport

Explanation

Question 4 of 30

1

Numiți scopurile unei premedicații complete în chirurgia oro-maxilo-facială:

Select one or more of the following:

 • înlăturarea fricii

 • coborârea nivelului metabolic

 • deprimarea activității reflexe, scăderea secreției

 • potențializarea agenților anestezici

 • acțiuni antiedematoase și protecție fața de efectele toxice

Explanation

Question 5 of 30

1

Notați medicamentele utilizate în premedicație, ambulator:

Select one or more of the following:

 • barbiturice(luminal, fenobarbital, etc)

 • analgezice-opacee(dipidolor, fentanil, etc)

 • parasimpaticolitice(atropin, scopolamin, etc)

 • antihistaminice(dimedrol, suprastin, etc)

 • tranchilizante

Explanation

Question 6 of 30

1

Marcați când se administrează premedicația în condiții de ambulator:

Select one of the following:

 • cu 30-45 minute înainte de operație

 • cu 2 ore înainte de operație

 • cu 6-8 ore înainte de operație

 • cu 3 ore înainte de operație

 • în timpul operației

Explanation

Question 7 of 30

1

Selectați metoda de premedicație la pacienții de ambulator:

Select one of the following:

 • slabă

 • puternică

 • mijlocie

 • de durată lungă

 • cu somn accentuat

Explanation

Question 8 of 30

1

Concretizați ce se folosește pentru a căpăta o premedicație ușoară(slabă) în condiții de ambulator:

Select one of the following:

 • tranchilizante minore nehipnotice(diazepam)

 • vagolitice(atropina)

 • analgezice(dipidolor, fentanil)

 • antihistaminice(dimedrol, suprastin, etc)

 • de la caz la caz unele din ele

Explanation

Question 9 of 30

1

Indicați pe ce principii alegem forma de premedicație în condiții de ambulator:

Select one or more of the following:

 • să nu avem efecte secundare neplăcute

 • să se administreze ușor(per os)

 • ca pacientul să plece din cabinet peste 2 – 3 ore fără reacții anormale

 • să reducem riscul anestezic și operator

 • să nu fie toxice

Explanation

Question 10 of 30

1

Selectați principale substanțe anestezice pentru anestezie loco-regională:

Select one or more of the following:

 • esteri

 • amide

 • volatile

 • gazoase

 • lichide

Explanation

Question 11 of 30

1

Substanțele anestezice sunt împărțite în mai multe grupe după acțiune:

Select one or more of the following:

 • substanțe anestezice generale

 • substanțe anestezice loco-regionale

 • substanțe anestezice terminale

 • substanțe vazoconstrictoare

 • anestezice injectabile

Explanation

Question 12 of 30

1

Indicați grupul de substanțe anestezice de provenență esterică:

Select one or more of the following:

 • benzocaina

 • procaina(novocaina), tetracaina

 • histocaina, oxycaina

 • lidocaina, lignocaina

 • mepivacaina, ultracaina, etc

Explanation

Question 13 of 30

1

Numiți grupul de substanțe anestezice de provenență a derivatelor amide:

Select one or more of the following:

 • lidocaina, ultracaina

 • mepivacaina, alfocaina, etc

 • procaina

 • hostocaina

 • cocaina

Explanation

Question 14 of 30

1

Indicați substanțele vazoconstrictoare folosite ca adjuvant ăn soluțiile anestezice locale la copii:

Select one or more of the following:

 • adrenalina

 • noradrenalina

 • corbefrin

 • curbazilul(corbefrina)

 • fenilefrina

Explanation

Question 15 of 30

1

Marcați cea mai frecvent folosită substanță de anestezie în anestezia locală prin injectare:

Select one of the following:

 • cocaina

 • dicaina

 • novocaina

 • adrenalina

 • lidocaina

Explanation

Question 16 of 30

1

Selectați cel mai bun și puternic anestezic pentru practica stomatologică la copii:

Select one of the following:

 • novocaina

 • lidocaina

 • mepivacaina

 • ultracaina

 • cocaina

Explanation

Question 17 of 30

1

Numiți proprietățile pozitive ale lidocainei față de novocaină(procaina):

Select one or more of the following:

 • durata anesteziei e aceiași

 • nu este iritantă pentru țesuturi

 • anestezia se instalează mai repede

 • zona de anestezie este mai întinsă

 • durată anesteziei este mai lungă

Explanation

Question 18 of 30

1

Concretizați care din următoarele afirmații sunt adevărate legat de xilină și procaină(novocaină):

Select one of the following:

 • xilina are acțiune anestezică de 2 ori mai puternică decât procaina

 • procaina este mai mult toxică decât xilina

 • procaina produce vazoconstricție iar xilina – vazodilatație

 • ambele nu provoaca reacții alergice

 • ambele se alterează prin fierbere

Explanation

Question 19 of 30

1

Selectați care din următoarele substanțe se folosesc mai des ca anestezice locale la copii:

Select one of the following:

 • cocaina

 • lidocaina(spray) 10%

 • mepivacaina

 • prilocaina 0,5%

 • adrenalina

Explanation

Question 20 of 30

1

Indicați avantajele noradrenalinei în comparație cu adrenalina:

Select one or more of the following:

 • are efect coronarodilatator

 • efect vazopresiv de durată mai scurtă

 • nu determină vazodilatație paralitică

 • nu influențează ritmul și debutul cardiac

 • toxicitate mai redusă

Explanation

Question 21 of 30

1

Numiți principalele metode de anestezie terminală(locală):

Select one or more of the following:

 • anestezia prin refrigerație(etilenul, etc)

 • anestezia de suprafață prin contact(topică)

 • anestezia prin badijonare

 • anestezia prin îmbibație

 • anestezia prin pulverizare

Explanation

Question 22 of 30

1

Anestezia de contact se poate efectua cu:

Select one of the following:

 • sol. Novocaini 1%

 • sol. Lidocaini 10%

 • sol. Dicaini 3%

 • sol. Cocaini 10%

 • sol. Epinefrini

Explanation

Question 23 of 30

1

Selectați metodele de anestezie prin injecție:

Select one or more of the following:

 • anestezia prin infiltrație locală

 • anestezia prin infiltrație la distanță

 • anestezia plexală

 • anestezia loco-regională periferică

 • anestezia regională centrală

Explanation

Question 24 of 30

1

În marea majoritate a cazurilor în anestezia loco-regională se utilizează anestezici cu adrenalină care dă în unele cazuri efect vazomotor manifestat prin:

Select one or more of the following:

 • creșterea tensiunii arteriale

 • accelerarea pulsului

 • tahicardie

 • paloarea feței

 • sincopa cardiacă

Explanation

Question 25 of 30

1

Concretizați care metodă cel mai des folosim la anestezia n. alveolar inferior:

Select one of the following:

 • pe cale orală la Spina Spix, apodactilă

 • pe cale orală la Spina Spix prin metoda palpației

 • pe cale cutanată submandibulară

 • pe cale cutanată retromandibulară

 • pe cale cutanată superioară(subzigomatică)

Explanation

Question 26 of 30

1

Indicați reperele folosite în anestezia la tuberozitate pe cale orală:

Select one or more of the following:

 • creasta zigomatico-alveolară

 • tuberul maxilarului

 • rădăcina distală a molarului 1 temporar

 • rădăcina distală a molarului 2 temporar

 • mucoasa mobilă

Explanation

Question 27 of 30

1

Concretizați de ce anestezia plexală este eficientă la copii și adolescenți(școlari):

Select one or more of the following:

 • sistemul Hawersian are canale mai largi

 • osul prezintă un grad mai mare de calcificare

 • corticală osoasă este mai puțin densă

 • corticală osoasă este mai densă

 • gradul de țesut spongios este mai mare

Explanation

Question 28 of 30

1

Indicați particularitățile anesteziei generale în stomatologie și chirurgie oro-maxilo facială:

Select one or more of the following:

 • cîmpul de activitate al stomatologului, chirurgului și al anestezistului este comun

 • unele procese patologice(supurații, tumori, fracturi, etc) au raport strîns cu căile aeriene superioare, deformează anatomia regiunii, inundă cavitatea bucală cu sînge, secreții, exacerbează reflexele

 • limitarea deschiderii gurii prin trismus, constricția articulației mandibulare, anchiloză și duc la adaptarea unor tehnici speciale de narcoză(traheostomie)

 • menținerea liberă a căilor aeriene este dificilă de realizat(sânge, secreții, corpi străini, etc)

 • anestezistul trebuie să lase chirurgului capul și gîtul și să meargă pe altă cale

Explanation

Question 29 of 30

1

Anestezia generală, îndeosebi, în chirurgia oro-maxilo-facială este indicată:

Select one or more of the following:

 • la copii

 • la copii cu teren alergic sau care prezintă intoleranță la anestezici locale

 • la bolnavii cu deficiențe neuropsihice și neuromotorii

 • în procesele septice evolutive unde nu se poate folosi anestezia locală

 • dorința pacientului(părinților)

Explanation

Question 30 of 30

1

Selectați metoda de pregătire a bolnavului(copilului) către anestezie generală:

Select one or more of the following:

 • anamneza detailată și examinarea completă a bolnavului

 • pregătirea psihică

 • pregatirea fizică

 • pregătirea medicamentoasă(premedicația)

 • narcoza

Explanation