M2024 G
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on 151-180, created by M2024 G on 27/05/2022.

243
0
0
No tags specified
M2024 G
Created by M2024 G almost 2 years ago
Close

151-180

Question 1 of 32

1

Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară curentă a spitalelor.

Select one or more of the following:

 • Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;

 • Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical;

 • Va lua parte la expertiza proiectului de spital;

 • Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului;

 • Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului;

Explanation

Question 2 of 32

1

Criteriile de determinare a volumului necesar de ventilaţie pentru un bolnav în salon.

Select one or more of the following:

 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul atmosferic;

 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul încăperilor de locuit;

 • CMA a amoniacului în aerul locului de muncă;

 • CMA a benzenului în aerul locului de muncă;

 • CMA a diferitor poluanţi ai aerului pentru aerul atmosferic ;

Explanation

Question 3 of 32

1

Criteriile de normare a microclimatului din încăperile spitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Particularităţile procesului de termoreglare la patologia dată;

 • Patologie;

 • Destinaţia încăperii;

 • Căile de termoliză;

 • Sistemul de încălzire în saloane;

Explanation

Question 4 of 32

1

Particularităţile serviciului de internare în maternităţi.

Select one or more of the following:

 • Prezenţa filtrului;

 • Prezenţa a 2 încăperi de examinare;

 • Prezenţa a unei încăperi de examinare;

 • Internare centralizată pentru toate unităţile de obstetrică;

 • Internare centralizată pentru unităţile de obstetrică şi ginecologie;

Explanation

Question 5 of 32

1

Unităţile maternităţii.

Select one or more of the following:

 • Fiziologie postnatală;

 • Patologie a gravidităţii;

 • De observare;

 • Blocul de naştere;

 • Fiziologie prenatală;

Explanation

Question 6 of 32

1

Sistemele de construcţie ale spitalelor.

Select one or more of the following:

 • Decentralizate;

 • Centralizate;

 • Mixte;

 • Bloc-centralizate;

 • Centre de diagnostic;

Explanation

Question 7 of 32

1

Necesitatea asigurării condiţiilor igienice în spitale.

Select one or more of the following:

 • Pentru crearea regimului curativ-protectoriu;

 • Pentru crearea unui regim stimulator, de călire;

 • Pentru profilaxia infecţiilor nozocomiale;

 • Pentru educaţia igienică a populaţiei;

 • Pentru grăbirea procesului de tratament;

Explanation

Question 8 of 32

1

Factorii de microclimat care sunt normaţi pentru încăperile instituţiilor curative.

Select one or more of the following:

 • Temperatura aerului;

 • Radiaţiile calorice;

 • Umiditatea relativă a aerului;

 • Umiditatea absolută a aerului;

 • Viteza de mişcare a aerului;

Explanation

Question 9 of 32

1

Indicatori de poluare a aerului din instituţiile curative.

Select one or more of the following:

 • Proprietăţile fizice ale aerului;

 • Cantitatea de CO2;

 • Cantitatea de N2 ;

 • Numărul total de germeni;

 • Numărul de aeroioni uşori;

Explanation

Question 10 of 32

1

Sistematizarea secţiei de internare.

Select one or more of the following:

 • Excludă posibilitatea apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti;

 • Asigure principiul de flux în funcţionare;

 • Să fie numai centralizată;

 • Să fie numai decentralizată;

 • Să corespundă specificului spitalului;

Explanation

Question 11 of 32

1

Tipurile de construcţie a coridoarelor încăperilor spitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • cu un coridor construit unilateral;

 • cu un coridor construit bilateral;

 • cu două coridoare;

 • sub formă de pătrat;

 • parțial bilaterale;

Explanation

Question 12 of 32

1

Noţiune de infecţii nosocomiale.

Select one of the following:

 • Toate maladiile contractate în cadrul spitalului, cauzate de microorganisme, clinic sau microbiologic recunoscute;

 • Toate maladiile infecţioase suportate de bolnav în spital;

 • Toate maladiile neinfecţioase suportate de bolnav în spital;

 • Toate maladiile cauzate de microorganisme suportate de bolnav în copilărie;

 • Toate maladiile somatice cronice suportate de bolnav;

Explanation

Question 13 of 32

1

Factorii ce duc la apariţia infecţiilor intraspitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Scăderii reactivităţii;

 • Acumulării şi circulaţiei germenilor patogeni;

 • Selecţiei germenilor foarte virulenţi şi rezistenţi la antibiotice;

 • Eventualităţii sporite de contractare şi infectare;

 • Acţiunii factorilor microclimatici;

Explanation

Question 14 of 32

1

Cauzele apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Creşterea contingentul de risc;

 • Alergizarea populaţiei;

 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;

 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;

 • Profilaxia specifică;

Explanation

Question 15 of 32

1

Deficienţele combaterii infecţiilor intraspitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Circulaţia vastă a germenilor în mediul spitalicesc;

 • Multitudinea căilor de transmitere;

 • Receptivitatea sporită a bolnavilor;

 • Persistenţa crescută a germenilor la factorii de mediu;

 • Profilaxia specifică efectivă;

Explanation

Question 16 of 32

1

Surse ale infecţiilor intraspitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Bolnavii infectaţi, care au fost internaţi în perioada de incubare;

 • Bolnavii cu infecţii mixte;

 • Purtători de germeni patogeni;

 • Vizitatorii bolnavilor;

 • Bolnavii, care au respectat termenul de carantină;

Explanation

Question 17 of 32

1

După locul apariţiei infecţiile intraspitaliceşti pot fi:

Select one or more of the following:

 • În ambulator;

 • Infecţii care apar în rezultatul intervenţiilor cu scop de profilaxie;

 • Infecţii spitaliceşti propriu-zise;

 • Infecţii extraspitaliceşti;

 • Infecţii în condiţii de casă;

Explanation

Question 18 of 32

1

După etiologie infecţiile intraspitaliceşti se împart:

Select one or more of the following:

 • Boli transmisibile contractate în spital, determinate de obicei de germeni patogeni;

 • Infecţii cauzate de „germeni condiţionat patogeni”;

 • Infecţii cauzate de „oportunişti”;

 • Infecţii cauzate de macroorganisme;

 • Maladii somatice;

Explanation

Question 19 of 32

1

După infecţiile nozocomiale, infectiile intraspitalicesti se împart în:

Select one or more of the following:

 • Monoinfecţie;

 • Poliinnfecţie;

 • Superinfecţie;

 • Autoinfecţie;

 • Exoinfecţie;

Explanation

Question 20 of 32

1

Calea de transmitere a infecţiilor nosocomiale.

Select one or more of the following:

 • Aeroportată;

 • Manuportată;

 • Prin implantare;

 • Colaterală;

 • Unilaterală;

Explanation

Question 21 of 32

1

Particularităţile „microflorei contemporane”.

Select one or more of the following:

 • Instabilitate;

 • Invazivitate;

 • Acţiune toxică;

 • Acţiune alergică;

 • Acţiune mutagenă;

Explanation

Question 22 of 32

1

Direcţiile de efectuare a măsurilor de profilaxie a infecţiilor intraspitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Crearea unui regim antimicrobian;

 • Sporirea rezistenţei organismului;

 • Optimizarea factorilor de mediu;

 • Aprovizionarea cu utilaje medicale;

 • Dirijarea răspândirii infecţiei;

Explanation

Question 23 of 32

1

Factorii de care depinde eficacitatea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale.

Select one or more of the following:

 • Planificarea şi utilizarea unităţilor de îngrijire medicală;

 • Organizarea lucrului;

 • Comportamentul personalului, cunoştinţele şi deprinderile lor igienice;

 • Regimul de muncă al personalului;

 • Numărul unităţilor de îngrijire medicală;

Explanation

Question 24 of 32

1

Clasificarea pe categorii a deşeurilor medicale solide.

Select one or more of the following:

 • Periculoase;

 • Nepericuloase;

 • Lichide;

 • Semilichide;

 • Comune;

Explanation

Question 25 of 32

1

Etapele gestionării deşeurilor solide periculoase.

Select one or more of the following:

 • Colectarea şi trierea;

 • Ambalarea;

 • Depozitarea temporară;

 • Transportarea şi neutralizarea;

 • Reciclarea;

Explanation

Question 26 of 32

1

Îndepărtarea apelor reziduale din unităţile de îngrijire medicală.

Select one or more of the following:

 • Prin reţeaua de canalizare generală;

 • Prin instalaţii locale;

 • Manual;

 • Selectiv;

 • Nu se îndepărtează;

Explanation

Question 27 of 32

1

Procedeele la care sunt supuse apele reziduale din secţiile contagioase.

Select one or more of the following:

 • Reţeaua de canalizare generală;

 • Instalaţii locale;

 • Dezinfecţia locală;

 • Dezinfectarea şi înlăturarea apelor reziduale;

 • Nu se îndepărtează;

Explanation

Question 28 of 32

1

Importanţa infecţiilor nosocomiale.

Select one or more of the following:

 • Au tendinţă de micşorare în lume;

 • Îngreunează decurgerea bolii;

 • Măresc perioada de tratament;

 • Măresc mortalitatea;

 • Măresc costul legat de îngrijiri, alimentare, preparate medicamentoase;

Explanation

Question 29 of 32

1

Scopul studierii problemei infecţiilor nozocomiale.

Select one or more of the following:

 • diminuarea morbidității și mortalității pacienților spitalizați;

 • prevenirea și controlul situațiilor epidemice;

 • prelungirea duratei de sejur, îngrijirilor și tratamentului;

 • regresul calității îngrijirilor medicale;

 • facilitarea procesului de acreditare a instituțiilor de îngrijire medicală;

Explanation

Question 30 of 32

1

Cauzele apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • Creşterea contingentul de risc;

 • Alergizarea populaţiei;

 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;

 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;

 • Profilaxia specifică;

Explanation

Question 31 of 32

1

Principala măsură a regimului antimicrobian în cadrul infecţiilor nosocomiale.

Select one of the following:

 • administrarea antibioticelor;

 • epurarea apelor;

 • separarea albnegru;

 • reutilizarea materialului;

 • separarea deșeurilor;

Explanation

Question 32 of 32

1

Protecţia faţă de infecţiile aerogene în încăperile spitaliceşti.

Select one or more of the following:

 • aplicarea măsurilor de ventilație naturală;

 • aplicarea măsurilor de ventilație artificială;

 • crearea confortului termic;

 • crearea unui schimb suficient de aer

 • crearea iluminatului artificial;

Explanation