Marcella Pirvu
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on МИК 120-150, created by Marcella Pirvu on 27/05/2022.

82
0
0
Marcella Pirvu
Created by Marcella Pirvu almost 2 years ago
Close

МИК 120-150

Question 1 of 34

1

Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:

Select one or more of the following:

 • ribosomii

 • membrana citoplasmatică

 • acizi nucleici

 • sporul bacterian

 • capsula

Explanation

Question 2 of 34

1

Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:

Select one or more of the following:

 • ribosomii

 • capsula

 • fimbriile

 • peretele celular

 • nucleoidul

Explanation

Question 3 of 34

1

Selectați elemente specifice celulelor eucariote:

Select one or more of the following:

 • ribosomii 80S

 • perete cellular

 • mitocondrii

 • granulaţii de volutină

 • plasmide

Explanation

Question 4 of 34

1

Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor:

Select one or more of the following:

 • membrana citoplasmatică

 • sporii

 • fimbriile

 • peretele cellular

 • flagelii

Explanation

Question 5 of 34

1

Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor de
substrat:

Select one or more of the following:

 • membrana citoplasmatică

 • sporii

 • fimbriile

 • peretele cellular

 • flagelii

Explanation

Question 6 of 34

1

Selectați elementele permanente al celulei procariote:

Select one of the following:

 • mitocondriile

 • reticul endiplasmatic

 • peretele celular

 • aparatul Golgi

 • lizosomii

Explanation

Question 7 of 34

1

Selectați elementele permanente al celulei procariote:

Select one or more of the following:

 • mezozomii

 • aparatul Golgi

 • ribosomii

 • capsula

 • flagelii

Explanation

Question 8 of 34

1

Selectati elementul de structură ce nu este specific pentru celulele
procariote:

Select one of the following:

 • peretele celular

 • plasmidele

 • granulaţiile de volutină

 • membrana nucleară

 • membrana celulară

Explanation

Question 9 of 34

1

Selectați esența metodei simple de colorare:

Select one or more of the following:

 • evidențiază sporii bacteriilor

 • evidențiază peretele cellular

 • determină aranjarea in frotiu

 • determină proprietațile tinctoriale ale bacteriilor

 • determină forma bacteriei

Explanation

Question 10 of 34

1

Selectați fazele de evoluție a leptospirozelor:

Select one or more of the following:

 • Latentă

 • Afebrilă

 • Prodromală

 • Organică

 • Septicemică

Explanation

Question 11 of 34

1

Selectați forme sferice de bacterii:

Select one or more of the following:

 • actinomicetele

 • tetracoci

 • clostridii

 • bacilli

 • sarcine

Explanation

Question 12 of 34

1

Selectaţi formle acelulare de microorganisme:

Select one of the following:

 • virusurile

 • bacteriile grampozitive

 • fungii

 • micetele levuriforme

 • bacteriile gramnegative

Explanation

Question 13 of 34

1

Selectați funcțiile flagelilor:

Select one or more of the following:

 • participă la diviziune

 • țintă de atac pentru antibioticе

 • asigură mobilitatea

 • funcție antigenică

 • asigură perpetuarea speciei

 • asigură chemotaxisul bacterian

Explanation

Question 14 of 34

1

Selectați funcțiile peretelui cellular:

Select one or more of the following:

 • funcție antifagocitară

 • asigură mobilitatea bacteriilor

 • de receptor

 • reprezintă ținta de atc a unor enzime

 • determină toxicitatea bacteriilor

Explanation

Question 15 of 34

1

Selectați funcțiile pililor:

Select one or more of the following:

 • adeziune

 • asigură virulența

 • păstrează informația genetică

 • participă la conjugarea bacteriilor

 • asigură mobilitatea

Explanation

Question 16 of 34

1

Selectați funcțiile pililor:

Select one or more of the following:

 • adeziune

 • asigură virulența

 • păstrează informația genetică

 • participă la conjugarea bacteriilor

 • asigură mobilitatea

Explanation

Question 17 of 34

1

Selectaţi mediile de cultură utilizate pentru izolarea enterobacteriilor:

Select one or more of the following:

 • Endo

 • Levine

 • Kligler

 • Olkenitki

 • geloza ser

Explanation

Question 18 of 34

1

Selectați mediu de cultură utilizat pentru izolarea S. aureus:

Select one of the following:

 • Geloză hepatică

 • Geloză hiperclorurată cu gălbenuș de ou

 • Mediul lichid cu glicerină şi cartof

 • Mediul Wilson-Blair

 • Bulionul biliat

Explanation

Question 19 of 34

1

Selectați metoda de eliberare a virusurilor din celula gazdă:

Select one of the following:

 • Decapsidare

 • Fuziune

 • Endocitoză

 • Înmugurire

 • Viropexis

Explanation

Question 20 of 34

1

Selectați metoda de eliberare a virusurilor din celula gazdă:

Select one of the following:

 • Decapsidare

 • Fuziune

 • Endocitoză

 • Exocitoză

 • Viropexis

Explanation

Question 21 of 34

1

Selectați metoda indirectă de diagnostic а maladiilor infecțioase:

Select one of the following:

 • examenul bacteriologic

 • identificarea ADN sau ARN microbian

 • serodiagnosticul

 • examenul microscopic

 • examenul biologic

Explanation

Question 22 of 34

1

Selectați metodele complexe de colorare:

Select one or more of the following:

 • Neisser

 • Loeffler

 • Zeihl-Neelsen

 • Aujeszky

 • Gram

Explanation

Question 23 of 34

1

Selectați metodele de colorare a frotiurilor pentru examenul
microscopic al spirochetelor:

Select one or more of the following:

 • A.Gram

 • .Giemsa

 • Ziehl-Neelsen

 • Impregnare cu săruri de argint

 • .Preparate „între lamă şi lamelă”

Explanation

Question 24 of 34

1

Selectați prelevatele examinate pentru diagnosticul microbiologic al
sifilisului primar:

Select one or more of the following:

 • Punctat din ganglioni limfatici

 • Exsudat din elemente eruptive cutanate

 • Exsudat articular

 • Serozitate din şancru

 • Lichid cefalorahidian

Explanation

Question 25 of 34

1

Selectați proteina specifică flagelilor:

Select one of the following:

 • flagelina

 • cheratina

 • gelatina

 • pielina

 • properdina

Explanation

Question 26 of 34

1

Selectați reactivul ce nu se utilizeză in colorația Aujeszky:

Select one of the following:

 • fucsină carbolică

 • H2SO4

 • tuș de China

 • albastru de metilen

 • HCl

Explanation

Question 27 of 34

1

Selectați specia de bacterii care formează colonii S, bombate, opace,
pigmentate pe medii speciale:

Select one of the following:

 • S. aureus

 • N. meningitidis

 • .Y. pestis

 • B. anthracis

 • S. pneumoniae

Explanation

Question 28 of 34

1

Selectați specia de bacterii care produce toxină exfoliativă:

Select one of the following:

 • S. epidermidis

 • .S. aureus

 • .S. pyogenes

 • .S. pneumoniae

 • C. diphtheriae

Explanation

Question 29 of 34

1

Selectați structura responsabilă de adeziunea bcteriilor:

Select one of the following:

 • plasmidele

 • flagelii

 • sporul

 • pilii

 • ribosomii

Explanation

Question 30 of 34

1

Selectați subspeciile de T. pallidum:

Select one or more of the following:

 • T. pallidum orale

 • T. pallidum pallidum

 • T. pallidum pertenue

 • T. pallidum paraluiscuniculi

 • T. pallidum endemicum

Explanation

Question 31 of 34

1

Selectați subunitățile de masură utilizate pentru microorganisme:

Select one or more of the following:

 • picometri (pm)

 • decimetri (dc)

 • nanometri (nm)

 • micrometri (µm)

 • milimetri (mm)

Explanation

Question 32 of 34

1

Selectați sursele de infecţie în leptospiroze:

Select one or more of the following:

 • Porcii

 • Bovinele

 • Păsările acvatice

 • Rozătoarele

 • Câinii

Explanation

Question 33 of 34

1

Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în dependență de
destinația lor:

Select one or more of the following:

 • virusologice

 • bacteriologice

 • clinico-diagnostice

 • de studii

 • de producere

Explanation

Question 34 of 34

1

Septicemia însoţită de formarea focarelor purulente în organele
interne se numeşte:

Select one of the following:

 • septicemie

 • virusemie

 • bacteriemie

 • septicopiemie

 • anemie

Explanation