Вера Ценкова
Quiz by , created more than 1 year ago

общуване, речева ситуация

791
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 10 years ago
Close

Текст и общуване

Question 1 of 5

1

Кое твърдение е антитеза на тезата: "Филмът е интересен."

Select one of the following:

 • Филмът е прекалено дълъг.

 • Филмът е скучен

 • Филмът е несериозен.

 • Филмът свършва глупаво.

Explanation

Question 2 of 5

1

Кой аргумент може да бъде приведен в подкрепа на тезата: " Кучето е най-добрият приятел на човека."

Select one of the following:

 • Кучетата са верни.

 • Кучетата умеят да се ориентират.

 • Кучетата са смели.

 • Малките кученца са много смели.

Explanation

Question 3 of 5

1

Откога хората общуват?

Select one of the following:

 • откакто учат чужди езици

 • откакто има писменост

 • откакто съществуват

 • откогато живеят в градове

Explanation

Question 4 of 5

1

Предназначението на научния текст е:

Select one of the following:

 • да въздейства върху чувствата на читателя

 • да развлича читателя

 • да подтиква читателя към действие

 • да осведомява читателя

Explanation

Question 5 of 5

1

Кои са елементите на речевата ситуация?

Select one or more of the following:

 • участници в общуването

 • цел на общуването

 • предмет на общуването

 • идея на общуването

 • обстановка на общуването

Explanation