Eugeniu Nicolenco
Quiz by , created more than 1 year ago

Anatomie Quiz on Anatomie - sistemul respirator 1, created by Eugeniu Nicolenco on 10/01/2020.

514
0
0
Eugeniu Nicolenco
Created by Eugeniu Nicolenco over 4 years ago
Eugeniu Nicolenco
Copied by Eugeniu Nicolenco over 4 years ago
Close

Anatomie - sistemul respirator 1

Question 1 of 30

1

1. CS. Organele respiratoare se dezvoltă din:

Select one or more of the following:

 • Porțiunea cefalică a intestinului primitiv

 • Peretele ventral al intestinului anterior

 • Intestinul posterior

 • Ectoderm

 • Mezenteron

Explanation

Question 2 of 30

1

2. CM. Căile respiratoare se intersectează cu cele digestive în:

Select one or more of the following:

 • Nazofaringe

 • Bucofaringe

 • Laringofaringe

 • Cavitatea bucală

 • Aditusul laringian

Explanation

Question 3 of 30

1

3. CM. Respirația, ca totalitate a proceselor fiziologice cuprinde:

Select one or more of the following:

 • Respirația pulmonară (sau externă)

 • Respirația cutanată

 • Respirația bronhoveziculară

 • Respirația tisulară (internă)

 • Respirația abdominală

Explanation

Question 4 of 30

1

4. CM. Referitor la căile respiratoare:

Select one or more of the following:

 • Sunt clasificate în supraglotice si infraglotice

 • Au pereții rigizi graţie scheletului osos sau fibrocartilaginos

 • Din exterior sunt tapetate cu peribronhie

 • Conțin tunica mucoasă care învelește pereții lor din interior

 • În pătura lor submucoasă se află rețele bogate de vase sangvine menite să încălzească aerul inspirat

Explanation

Question 5 of 30

1

5. CM. Referitor la mucoasa căilor respiratoare:

Select one or more of the following:

 • E tapetată cu epiteliu ciliat

 • Dedesubtul ei se află o patură submucoasă

 • Nu conține rețele de vase sangvine

 • Nu conține rețele nervoase

 • În totalitatea sa se prezintă ca o zonă tusigenă

Explanation

Question 6 of 30

1

6. CM. Formațiunile limfoide ale căilor respiratoare sunt reprezentate prin:

Select one or more of the following:

 • Țesutul limfoid din corionul mucoasei lor

 • Aglomerări de foliculi limfoizi la nivelul epiglotei

 • Amigdala carinei traheale

 • Amigdala laringiană

 • Amigdala nazofaringiană

Explanation

Question 7 of 30

1

7. CM. Funcțiile căilor respiratoare sunt:

Select one or more of the following:

 • De umectare a aerului inspirat

 • Purificarea aerului inspirat

 • Schimbul de gaze

 • Participă în procesele metabolice

 • De încălzire a aerului

Explanation

Question 8 of 30

1

8. CM. Cu privire la mucoasa căilor respiratoare:

Select one or more of the following:

 • E tapetată cu epiteliu ciliat

 • Dedesubtul ei se află o pătură submucoasă

 • Este dotată cu foliculi limfoizi şi celule endocrine diseminate

 • Nu conţine reţele de vase sangvine

 • Poate fi vizualizată endoscopic

Explanation

Question 9 of 30

1

9. CS. Meatul nazal inferior comunică cu:

Select one or more of the following:

 • Sacul lacrimal

 • Sinusul maxilar

 • Sinusul frontal

 • Sinusul sfenoidal

 • Cavitatea bucală

Explanation

Question 10 of 30

1

10. CS. Zona hemoragică (pata vasculară Kiesselbach) e situată în mucoasa:

Select one or more of the following:

 • Meatului superior

 • Meatului mijloci

 • Septului nazal la cca 1 cm deasupra nării

 • Cornetului superior

 • Cornetului mijlociu

Explanation

Question 11 of 30

1

11. CM. Între faţa externă (cutanată) şi cea internă (cutaneomucoasă) ale nasului extern se află următoarele planuri ale regiunii:

Select one or more of the following:

 • Țesutul celuloadipos subcutanat

 • Planul muscular

 • Tunica seroasă

 • Scheletul osteocartilaginos

 • Planul adventiceal

Explanation

Question 12 of 30

1

12. CM. Principalele configurații de nas extern sunt:

Select one or more of the following:

 • Nasul drept (tip August)

 • Nasul grecesc (tip Venus de Millo)

 • Nasul bifurcat

 • Nasul acvilin (coroiat) (tip Dante)

 • Nasul scobit (tip Socrate)

Explanation

Question 13 of 30

1

13. CM. Cu privire la nasul extern:

Select one or more of the following:

 • E de mai multe tipuri

 • I se descriu rădăcină, dors, vârf, aripi, narine

 • Prezintă schelet osteocartilaginos

 • Șanțul alar separă narinele de obraz

 • Cavitatea lui constituie vestibulul nazal

Explanation

Question 14 of 30

1

14. CM. Vestibulul nazal:

Select one or more of the following:

 • Este un canal înalt de cca 15 mm

 • E plasat intre narine si limen nasi

 • Pereții lui sunt tapetați din interior cu mucoasă

 • La intrare e înzestrat cu perișori (vibrissae)

 • Împarte torentul de aer inspirat în două șuvoaie

Explanation

Question 15 of 30

1

15. CM. Nasul extern:

Select one or more of the following:

 • Adăpostește toată cavitatea nazală

 • Are forma unei piramide triunghiulare cu baza orientată în jos

 • Nu posedă particularități de rasă și gen

 • Imprimă in mare măsură fizionomia

 • E situat in mijlocul feţei

Explanation

Question 16 of 30

1

16. CM. Mucoasa nazală exercită funcțiile:

Select one or more of the following:

 • De umectare a aerului inspirat

 • Olfactivă

 • De protecție

 • Rezonatorie

 • De încălzire a aerului inspirat

Explanation

Question 17 of 30

1

17. CM. Pe viu cavitatea nazală poate fi explorată prin:

Select one or more of the following:

 • Inspecție

 • Palpație

 • Rinoscopie

 • Examen ultrasonic

 • Examen radiologic

Explanation

Question 18 of 30

1

18. CM. În meatul nazal mediu se deschid:

Select one or more of the following:

 • Sinusul frontal

 • Celulele etmoidale posterioare

 • Sinusul maxilar

 • Canalul nazolacrimal

 • Celulele etmoidale anterioare

Explanation

Question 19 of 30

1

19. CM. În meatul nazal superior se deschid:

Select one or more of the following:

 • Sinusul sfenoid

 • Celulele etmoidale posterioare

 • Celulele etmoidale anterioare

 • Sinusul frontal

 • Sinusul maxilar

Explanation

Question 20 of 30

1

20. CM. Cavitatea nazală:

Select one or more of the following:

 • Comunică cu exteriorul prin narine

 • Comunică cu rinofaringele prin coane

 • Vestibulul și cavitatea nazală propriu-zisă au pereții căptușiți cu o tunica mucoasă

 • În submucoasa de pe feţele mediale ale cornetelor nazale se află plexuri venoase

 • Vestibulul ocupă cea mai mare parte a cavității nazale

Explanation

Question 21 of 30

1

21. CM. Cavitatea nazală:

Select one or more of the following:

 • E situată în partea superioară a craniului facial

 • Se învecinează cu fosa medie a craniului, cavitatea bucală, orbitele, nazofaringele

 • Prin septul nazal este divizată în două jumătăţi, denumite fose nazale

 • La fiecare fosă nazală se disting vestibulul şi fosa nazală propriu-zisă, separate prin limen nasi

 • Fosa nazală propriu-zisă se împarte în regiunile respiratorie, olfactorie şi hemoragică

Explanation

Question 22 of 30

1

22. CM. Cavitatea nazală:

Select one or more of the following:

 • Comunică cu exteriorul prin nări şi cu rinofaringele prin coane

 • Cele două compartimente ale sale – vestibulul şi fosa nazală propriu-zisă sunt căptuşite cu o tunică mucoasă

 • În tunica care acoperă vestibulul din interior se conţin glande sudoripare, glande sebacee şi peri

 • Mucoasa din regiunile respiratorie şi olfactorie e de coloraţie diversă

 • În submucoasa de pe faţa medială a cornetelor nazale, mai ales a celui inferior se află plexuri cavernoase (venoase)

Explanation

Question 23 of 30

1

23. CM. Referitor la funcțiile sinusurilor paranazale:

Select one or more of the following:

 • Micșorează greutatea craniului

 • Măresc rezistența craniului

 • Au rol de izolatori termici

 • Sunt rezonatori ai sunetelor

 • Măresc greutatea craniului

Explanation

Question 24 of 30

1

24. CM. Meaturile nazale sunt:

Select one or more of the following:

 • Superior, mediu, inferior

 • Nazal comun

 • Nazofaringian

 • Nazobucal

 • Nazolaringian

Explanation

Question 25 of 30

1

25. CM. Sinusul maxilar (antrul Highmore):

Select one or more of the following:

 • Este cel mai voluminos

 • Are forma unei piramide cu trei fete

 • Prezintă baza și trei pereți

 • Se deschide prin hiatul semilunar în meatul nazal superior

 • Baza sa răspunde premolarului II și molarilor I și II.

Explanation

Question 26 of 30

1

26. CM. Sinusul maxilar:

Select one or more of the following:

 • Se deschide în meatul nazal comun

 • Peretele lui inferior răspunde premolarului II şi molarilor I şi II

 • Începe să se dezvolte la vârsta de 5 – 6 ani

 • Peretele lui superior răspunde planşeului orbitei

 • Poate fi explorat pe viu prin diafanoscopie

Explanation

Question 27 of 30

1

27. CM. Referitor la sinusul frontal:

Select one or more of the following:

 • Este o cavitate piramidală

 • Cele două sinusuri frontale sunt despărțite printr-un sept

 • Se deschide în meatul nazal superior

 • Se deschide prin infundibulul etmoidal în meatul nazal mijlociu

 • E situat în partea nazală a frontalului

Explanation

Question 28 of 30

1

28. CM. Sinusul sfenoidal:

Select one or more of the following:

 • Este o cavitate cuboidală neregulată

 • E împărțită de un sept în două jumătăți asimetrice

 • Se deschide în recesul sfenoetmoidal

 • Se deschide în meatul nazal mijlociu

 • E situat în corpul osului sfenoid

Explanation

Question 29 of 30

1

29. CS. Scheletul laringelui e constituit din cartilajele:

Select one or more of the following:

 • Tiroid, cricoid, corniculate, hioid, aritenoide, cuneiforme

 • Tiroid, cricoid, glotic, corniculate, aritenoide, cuneiforme

 • Tiroid, cricoid, epiglotic, aritenoide, cuneiforme, corniculate

 • Tiroid, cricoid, hioid, epiglotic, aritenoide, corniculate

 • Tiroid, cricoid, aritenoide, epiglotic, hioid, sesamoide

Explanation

Question 30 of 30

1

30. CS. Limita inferioară a laringelui este:

Select one or more of the following:

 • C5

 • C6

 • C4

 • Osul hioid

 • T1

Explanation