TONY MOYA VIDAL
Quiz by , created more than 1 year ago

of MOSCO Quiz on TEMA A3. HISTÒRIA DE LA POLICIA DE CATALUNYA, created by TONY MOYA VIDAL on 22/10/2017.

192
0
0
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL over 6 years ago
Close

TEMA A3. HISTÒRIA DE LA POLICIA DE CATALUNYA

Question 1 of 40

1

UN FET FONAMENTAL DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA VA SER LA DEFENSA DE LA PAU I TREVA I LA COL·LABORACIÓ DE LA POBLACIÓ, A TRAVÉS DEL SOMETENT I EL SAGRAMENTAL

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 2 of 40

1

EL 1719 LES TENSIONS AMB FRANÇA VAN FER SITUAR L'EXÈRCIT A LA FRONTERA, PER LA QUAL COSA CALIA CREAR UNA FORÇA POLICIAL QUE CONTROLÉS L'INTERIOR DEL TERRITORI. PER FER AQUESTA TASCA, EL CAPITÀ GENERAL I LA REIAL AUDIÈNCIA VAN ORGANITZAR UNES ESQUADRES DE PAISANS, DISTRIBUÏDES PELS CORREGIMENTS. QUAN LA TENSIÓ BÈL·LICA FRONTERERA VA DESAPARÈIXER, EL 1721, ES VA CONSIDERAR CONVENIENT DESFER AQUESTES ESQUADRES.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 3 of 40

1

AL 1921 LES ESQUADRES VAN SER DESARMADES PER LA FI DEL CONFLICTE AMB FRANÇA I VAN DESAPARÈIXER MENYS

Select one of the following:

 • LA DE VALLS (RIUDOMS I RODONYÀ)

 • LA DE BARCELONA

 • LA DE VIC

 • LA DE MANRESA

Explanation

Question 4 of 40

1

SOTA QUI VA QUEDAR EN COMANDÀNCIA ELS DESTACAMENTS DE VALLS (RIUDOMS I RODONYÀ)

Select one of the following:

 • SOTA PERE ANTON VECIANA

 • SOTA LA MONARQUIA FILIPISTA

 • SOTA EL VIRREI CATALÀ

 • SOTA EL COMTE DE TARRAGONA

Explanation

Question 5 of 40

1

L'ANY 1723 ES VAN REMODELAR LES ESQUADRES I, AQUEST ANY, PERE ANTON VECIANA FOU NOMENAT EL COMANDANT

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 6 of 40

1

ELS MOSSOS ERA UNA POLICIA MODERNA I BEN REPRESENTATIVA I EL MODEL FORA EXPORTAT A ALTRES ZONES DE LA MONARQUIA PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ.

Select one of the following:

 • DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII

 • DURANT LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XVIII

 • DURANT LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX

 • DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX

Explanation

Question 7 of 40

1

DURANT EL SEGLE XIX S'INAUGURA, POLICIALMENT PARLANT, AMB LA FORÇA REVOLUCIONARIA DE --------QUE SERÀ DISSOLTA QUAN S'ABANDONIN ELS PROJECTES LIBERALS MÉS PROGRESSISTES.

Select one of the following:

 • LA MILICIA NACIONAL

 • LA GUÀRDIA CIVIL

 • LES ESQUADRES NACIONALS

 • LA POLICIA NACIONAL

Explanation

Question 8 of 40

1

EN ELS PRINCIPIS DE CENTRALITZACIÓ, CONSERVADORA I MILITARITZACIÓ ÉS RAU LA FUNDACIÓ DE LA GUÀRDIA CIVIL QUE VA PORTAR EL NOU ESTAT FINS ALS ÚLTIMS RACONS DE LA PENÍNSULA I VA ESDEVENIR L'EIX TRONCAL DE LA SEGURETAT PÚBLICA L'ANY

Select one of the following:

 • 1844

 • 1944

 • 1744

Explanation

Question 9 of 40

1

DESDE 1835-1837 EL MOSSOS VAN PASSAR A FORMAR PART DE LA FAMILIA VECIANA A POSAR-SE EN MANS D'OFICIALS PROVINENTS DE L'EXÈRCIT

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 10 of 40

1

QUIN FET VA CONSAGRAR ALS ALCALDES LA FUNCIÓ DE VETLLAR PER LA PAU I LA SEGURETAT DELS SEUS VEÏNS ?

Select one of the following:

 • LA CONSTITUCIÓ DE CADIS 1812

 • LA CONSTITUCIÓ DE CADIS 1821

 • LA PAU DELS PIRINEUS

 • LA GUERRA DELS POITIERS

Explanation

Question 11 of 40

1

QUAN VA SER CREADA LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA ?

Select one of the following:

 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1843

 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1943

 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1834

 • EL 26 DE NOVEMBRE DE 1845

Explanation

Question 12 of 40

1

DURANT QUIN PERÍODE VA RESTAR DISSOLT EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA?

Select one of the following:

 • DURANT EL TRIENNI LIBERAL

 • DURANT EL SEXENNI REVOLUCIONARI

 • DURANT LA PAU DELS PIRINEUS

 • DURANT LA GUERRA DELS 100 ANYS

Explanation

Question 13 of 40

1

DESPRÉS DEL SEXENNI REVOLUCIONARI QUE HAVIA DISSOLT EL COS DE MOSSOS EL 1875 ES COMENÇA A REPLANTEJAR EL RESTABLIMENT DEL COS I A PARTIR DE 1880 ES VA REORGANITZAR DEFINITIVAMENT.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 14 of 40

1

UN COP ACABADA LA GUERRA CARLINA, ES VOLIA RESTABLIR L'ORDRE INSTITUCIONAL I LA MONARQUIA EN LA PERSONA DE

Select one of the following:

 • ALFONS XII

 • ALFONS XIII

 • FELIP V

 • CARLES III

Explanation

Question 15 of 40

1

QUIN ERA EL PAPER DELS MOSSOS D'ESQUADRA DURANT EL REGNAT D'ALFONS XII ?

Select one of the following:

 • D'AUXILIAR RURAL DE LA GUÀRDIA CIVIL

 • D'AUXILIAR RURAL DEL EXÈRCIT

 • DE LA DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA AL CAMP.

 • LA A I LA C SÓN CORECTES

Explanation

Question 16 of 40

1

ON ES VAN POSAR DE MANIFEST AMB LA IDEA DE LA LLIGA REGIONALISTA UN SISTEMA DE SEGURETAT BASAT EN EL SOMETENT I AMB UNA FORÇA POLICIAL PERMANENT SOTA LES ORDRES DEL PODER REGIONAL ?

Select one of the following:

 • A LES BASES DE MANRESA DEL 1892

 • A L'ESTATUT DE NÚRIA

 • A L'ESTATUT DE SAU

 • A LES BASES DE LA DIPUTACIÓ DEL GENERAL

Explanation

Question 17 of 40

1

L'ASSALT A LES REDACCIONS DEL CU-CUT I LA VEU DE CATALUNYA

Select one of the following:

 • 1905

 • 1925

 • 1936

 • 1965

Explanation

Question 18 of 40

1

QUIN ANY ÉS VA APROVAR LA MANCOMUNITAT A CATALUNYA

Select one of the following:

 • 1914

 • 1918

 • 1905

 • 1933

Explanation

Question 19 of 40

1

EN ELS PRIMERS ANYS DEL SEGLE XX COMENÇA L'ESTRUCTURACIÓ DEFINITIVA DE LA POLICIA CIVIL A L'ESTAT ESPANYOL.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 20 of 40

1

ENTRE ELS ANYS 1905 I 1908, AMB L'APARICIÓ DE LA LLEI DEL REGLAMENT DE LA POLICIA GOVERNATIVA, COMENÇA L'ORGANITZACIÓ I LA PROFESSIONALITZACIÓ DELS COSSOS DE POLICIA DEPENDENTS DE L'ADMINISTRACIÓ CIVIL QUE EN SERIEN DOS:

Select one or more of the following:

 • LA DE SEGURETAT

 • LA DE VIGILÀNCIA

 • LA DE TRASLLAT DE PRESONERS

 • LA DE DEFENSA DE LA NACIÓ

Explanation

Question 21 of 40

1

DURANT LA SETMANA TRÀGICA (1919) SABEM QUE LA BASE DE LA REPRESSIÓ GOVERNAMENTAL VA ANAR A CÀRREC DE

Select one or more of the following:

 • LA GUÀRDIA CIVIL

 • L'EXÈRCIT

 • ELS SOMETENTS

 • DELS MOSSOS

Explanation

Question 22 of 40

1

PER L'AJUDA PRESTADA PELS MOSSOS A LA REPRESSIÓ FETA PER LA GUARDIA CIVIL DURANT LA SETMANA TRÀGICA, VAN CREAR MALESTAR SOCIAL I POLÍTIC I AL SETEMBRE DE L'ANY 1917 LA DIPUTACIÓ VA APROVAR

Select one of the following:

 • L'EXTINCIÓ GRADUAL DEL COS

 • LA REDUCCIÓ DEL COS

 • L'EXTINCIÓ DE FACTO DEL COS

Explanation

Question 23 of 40

1

DURANT LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923) VA VEURE EN ELS MOSSOS COM UN COS PROPI, ADIENT PER UNA CATALUNYA NOVA, UN COP DISSOLTA LA MANCOMUNITAT I APARTATS ELS DESITJOS D'AUTOGOVERN

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 24 of 40

1

ELS MOSSOS VAN SER UTILITZATS EN LA CUSTÒDIA DELS TERRENYS ON ES CONSTRUIRIEN ELS PAVELLONS DE L'EXPOSICIÓ UNIVERSAL I AMB EL COMANDANT OLLER COM A CAP, FOREN UTILITZATS PER A LA TASCA POLICIAL REPRESSIVA DE LA DICTADURA I DE MARTÍNEZ ANIDO.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 25 of 40

1

QUE VA FER LA DIPUTACIÓ REFERENT ALS MOSSOS UN COP CAIGUDA LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA AL 1930?

Select one of the following:

 • VA DISSOLDRE EL COS

 • EL VA DISSOLDRE PER TORNARLO A REORGANITZAR

Explanation

Question 26 of 40

1

EL 14 D'ABRIL DE 1931 FREDERIC ESCOFET CAPORAL DEL DESTACAMENT DE LA GARRIGA, ÉS VA POSAR ALES ORDRES DEL PRESIDENT

Select one of the following:

 • MACIÀ, QUE HAVIA PROCLAMAT LA REPÚBLICA CATALANA

 • LLUÍS COMPANYS, QUE HAVIA PROCLAMAT LA REPÚBLICA CATALANA

 • TARRADELLES, QUE HAVIA PROCLAMAT LA REPÚBLICA CATALANA

Explanation

Question 27 of 40

1

DURANT ELS ANYS DE LA REPÚBLICA CATALANA I ELS MOSSOS ES VEURIEN IMPLICATS EN

Select one of the following:

 • LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE GOVERN

 • LA DEFENSA E LA POBLACIÓ

 • LA LLUITA AMB ELS BANDOLERS

 • LA DEFENSA I VIGILÀNCIA EN ELS CAMPS

Explanation

Question 28 of 40

1

EL 14 D'OCTUBRE DE 1932, EL PRESIDENT MACIÀ SIGNAVA UN DECRET MITJANÇANT EL QUAL S'ESTENIA EL COS POLICIAL DE MOSSOS A TOT CATALUNYA.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 29 of 40

1

EL TRIOMF DEL GOVERN D'ESQUERRES A LES ELECCIONS DEL FEBRER DE 1936 VA SIGNIFICAR L'ALLIBERAMENT DEL GOVERN CATALÀ EMPRESONAT I L'AMNISTIA PER TOTS AQUELLS QUE HAVIEN PARTICIPAT EN ELS FETS DE 6 D'OCTUBRE DEL 34 ENTRE ELLS ELS COMANDAMENTS I RESPONSABLES DELS MOSSOS.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 30 of 40

1

DURANT LA DICTADURA FRANQUISTA ELS MOSSOS VAN SER

Select one of the following:

 • REMODELATS

 • SUSPESOS

 • REBAIXATS DE CÀRRECS

 • RESTITUITS

Explanation

Question 31 of 40

1

QUIN ANY DE LA DICTADURA FRANQUISTA VAN SER RESTITUÏTS ELS MOSSOS QUE ESTAVEN INTEGRATS EN L'EXÈRCIT ESPANYOL EN FUR (JURISDICCIÓ), INSÍGNIES I DEPENDÈNCIA, COM A GUÀRDIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PRESIDIDA EN AQUELLS MOMENTS PEL MARQUÈS DE CASTELL-FLORITE

Select one of the following:

 • L'ANY 1952

 • L'ANY 1939

 • L'ANY 1979

 • L'ANY 1956

Explanation

Question 32 of 40

1

LA POLICIA , I TAMBÉ L'EXÈRCIT, ERA PENSADA PEL FRANQUISME COM UN ELEMENT BÀSIC PER AL MANTENIMENT DEL NOU ORDRE FRANQUISTA, I AQUESTA CONCEPCIÓ IDEOLÒGICA I INSTRUMENTAL VA SER IMPOSADA A TOTS ELS ESTAMENTS I COSSOS POLICIALS ARREU D'ESPANYA, INCLOSA LA POLICIA LOCAL.

Select one of the following:

 • True
 • False

Explanation

Question 33 of 40

1

QUIN ANY ÉS VAN FORMAR ELS PRIMERS COSSOS POLICIALS LOCALS ALS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS DESPRÉS DE LA DICTADURA DE FRANCO ?

Select one of the following:

 • 1939

 • 1952

 • 1978

 • 1979

Explanation

Question 34 of 40

1

EL PARLAMENT APROVA LA LLEI EN LA QUAL ES CREA LA POLICIA DE LA GENERALITAT, EL NUCLI INICIAL DEL QUE FOS EL COS DELS MOSSOS A L'ANY

Select one of the following:

 • 1983

 • 1979

 • 1981

 • 1990

Explanation

Question 35 of 40

1

QUIN ANY ES DONA VIDA A LA QUE SERIA L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA QUE S'INAGURÀ A MOLLET DEL VALLÈS L'ANY

Select one of the following:

 • 1985

 • 1983

 • 1991

 • 1982

Explanation

Question 36 of 40

1

QUIN ANY L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA COMENÇA A FORMAR TAMBÉ ALS POLICIES LOCALS I ES CONSOLIDAVA COM A CENTRE ÚNIC PER A LA FORMACIÓ DE TOTA LA POLICIA DE CATALUNYA, AVUI INSTITUT PÚBLICA DE CATALUNYA ?

Select one of the following:

 • 1991

 • 1992

 • 1995

 • 2003

Explanation

Question 37 of 40

1

A PARTIR DE QUAN S'INICIA EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D'ESQUADRA EN EL TERRITORI CATALÀ, EN SUBSTITUCIÓ DE LES FCSE ?

Select one of the following:

 • 1991

 • 1994

 • 1998

 • 1995

Explanation

Question 38 of 40

1

QUIN VA SER EL PRIMER EMPLAÇAMENT DELS MOSSOS EN EL SEU DESPLEGAMENT DE 1994 ?

Select one of the following:

 • LA COMARCA D'OSONA, SEGUIDA DEL RIPOLLÉS I LA SELVA

 • LA COMARCA D'OSONA SEGUIDA DE VALLS I REUS

 • LA COMARCA DE LA SELVA SEGUIDA DE VALLS I REUS

 • LA COMARCA DE L'ALT CAMP, SEGUIDA DEL RIPOLLÉS I LA SELVA

Explanation

Question 39 of 40

1

QUIN ANY LA GENERALITAT TINDRIA LES COMPETÈNCIES EXECUTIVES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR ?

Select one of the following:

 • ENTRE 1997 I 1998

 • EL 1996

 • EL 1999

 • EL 2000

Explanation

Question 40 of 40

1

QUIN ANY VA ACABAR EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS D'ESQUADRA PER EL TERRITORI CATALÀ, AMB L'ARRIBADA DEL COS A LES TERRES DE L'EBRE I EL CAMP DE TARRAGONA?

Select one of the following:

 • 2008

 • 2005

 • 2012

 • 2010

Explanation